Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3-4
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E18 mellan Älgeby-Norrtälje
Åtgärder för sidoområden sträckan Trafikplats Rösa-Norrtälje (Trafikplats Frötuna), åtgärder för mittområden sträckan Trafikplats Söderhall-Norrtälje (Trafikplats Frötuna). TEN-T.
Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.
Ombyggnad av våtrum på äldreboende i Hallstavik
Sammanlagt kommer 48 st våtrum (wc/dusch) att byggas om. Dessutom skall utföras andra erforderliga arbeten i form av bl a Bygg, VVS- och Elarbeten i kök och hall.
Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.
Terrassering samt sluttäckning av deponi i Norrtälje kommun
Uppdraget omfattar terrassering och sluttäckning av Björkholmens deponi. Deponin har en yta av ca 45.000 kvm och en höjd av ca 25 m innehåller ca 180.000 ton avfall. Deponin är klassad som en icke farlig deponi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Utbyggnad av 114 st balkonger till 9 kvm samt målning av trälister vid fönster.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Området ska utrustas med träd, blommor, sittbänkar, vattenspegel, lekytor och utrymmen för torgförsäljning och uteserveringar. Större delen av torget ska även få nya stenplattor.
Ombyggnad av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum (föredetta gevärsfaktori).
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad för serviceanläggning för fordon, två komplementbyggnader samt pylonskylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus och 2 stycken carportar.
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Nybyggnad av va-ledning, mm i Norrtälje
Avser anläggande av VA-ledningar, pumpstationer och tomrör för fiber på Köpmanholm, Yxlan i Norrtälje kommun.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av butik med ca 300 kvm samt utbyte av kyla.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Hamnvägen, ca 220 m, med breddning av GC-väg, nyanläggning av gångbana på Bältartorpsgatan samt Hamnvägen (Vegagatan till Vätövägen) samt förläggning av rör, kabel och fundament för belysning (ca 800 m). OPTION på belysningsstolpar och armaturer för belysningsanläggning. Sker parallellt med Hamnvägen 1432736.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Bältartorpsgatan, ca 170 m, med ny GC-väg, ca 220 m samt nyanläggning av gångbana. Sker parallellt med Hamnvägen 1448900.
Tillbyggnad av församlingshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av församlingsgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pistmaskinsgarage och klubblokal.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för eget bruk.
Tillbyggnad av läktare i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av läktare med buffédel.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från brandstation/konsthall till restaurang.
Isolering av vindar i flerbostadshus i Norrtälje
Planer för isolering av vindar i flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (3 lägenheter).
Nybyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnader (butiker), ändrad användning från förråd till café/utställningslokal, uppställning av dc3:a samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av domartorn samt rivning av befintligt domartorn.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för byte av taktäckningsmaterial på flerfamiljshus.
Ombyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för flytt av befintlig teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad Gräfsta 3:17,3:18.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränat bygglov för byggbodsetablering (söks t.o.m. 2017-12-31).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggarbetsplats, byggbodsetablering, t.o.m 2020-12-31.
Ombyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uteservering i industribyggnad (söks 2017-04-01--2017-10-01).
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor, café och secondhandförsäljning t.o.m 2018-12-30.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Tillbyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga/förråd).
Nybyggnad av sopanläggning i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal, parkering, mur och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från café till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: