Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Ombyggnad av driftanläggning för reningsverk i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Nacka

Nybyggnad av bostäder och veksamhetslokaler i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Nacka

Ombyggnad till flerbostadshus,kommersiella lokaler i Järla sjö

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C

Nybyggnad av bostäder, garage mm i Nybackaområdet, Orminge centrum

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1

Nybyggnad av flerbostadshus och skola i södra delen av Sickla, Nacka

Nybyggnad av industrihus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare, Nacka, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av vård/omsorgsboende i Graninge, Nacka etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, på Tollare

Nybyggnad av bostadsrätter i Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 3 m.fl

Ombyggnad till flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Nybyggnad av skola i Nacka

Ombyggnad av verkstad i Sickla, Nacka

Tillbyggnad av fastighet i Nacka

Ombyggnad till mindre köpcentra i centrala Kvarnholmen

Påbyggnad av lägenheter samt garage i Finntorp, Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Södra Släntan på Västra Sicklaön,Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Övre Varis, på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av vårdboende i Nacka

Nybyggnad av förskola i Älta

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 2

Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda

Upprustning av väg samt gc-väg i Boo

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka

Nya förskola på Södra Kvarnområdet, Kvarnholmen, dp 4

Byte av stammar på sjukhus i Nacka

Exploatering för bostäder i Boo, Nacka

Om eller nybyggnad av simhall i Nacka

Omb av fd sjukhem till ev hotell, kontor på Sickla strand

Nybyggnad av radhus i Nacka

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden

Nya mötesstationer i Fisksätra och Tattby

Utbyggnad av kommunala va-ledningar på Östra Kummelnäs, Nacka

Nybyggnad av förskola på Sickalön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Exploatering för bostäder m.m. i Älta

Nybyggnad av tvättstuga, ombyggad av förråd till nya lägenheter mm i Nacka

Utbyggnad av skola i Nacka

Utbyggnad av strandpromenad vid Svindersvik

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka

Nybyggnad av lager i Orminge, Nacka

Nybyggnad av radhus i Fisksätra, Nacka

Nybyggnad av mini-återvinningscentral i Nacka

Nybyggnad av industrihall, kontor och förråd i Älta

Nybyggnad av restaurang i centrala Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av rodelbana i Saltsjöbaden

Exploatering för nya bostäder, kontor och förskola i Nacka

Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka

Till- och ombyggnad av förskola på Kvarnholmen, etapp 2

Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka

Nybyggnad av VA-ledningar i Nacka

Renovering eller byte av bro längs Saltsjöbanan

Tillbyggnad av industrihus i Nacka

Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1

Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1

Byte av bro längs Saltsjöbanan

Ny likriktare i Henriksdal

Nybyggnad av plattformar längs Saltsjöbanan

Nya strandpromenad i Fisksätra, etapp 2

Nya bostäder samt Om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka

Nybyggnad av kontor i Nacka

Upprustning av konstgräsplan i Älta

Renovering av Erstaviksbadet i Nacka

Restaurering av våtmark i Nacka

Ombyggnad av idrottshall i Nacka

Tillbyggnad av förskola i Mensättra, Boo

Nybyggnad av gc-bana i Älta

Ombyggnad av väg i Boo

Tillbyggnad av kontor i Nacka

Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun

Ny konstgräsplan i Fisksätra

Ny temporär gasklocka till Henriksdals reningsverk i Nacka

Förstärkning av erosionsskydd vid murkaj i Nacka

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka

Ombyggnad av bar i Nacka

Balkonginglasning av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av klockstapel i Nacka

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka

Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka

Utvändigt underhåll av kontor i Nacka

Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: