Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 7
Ca 100-150 lägenheter.

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1 mfl
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år

Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 2

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.

Nybyggnad av idrottshall i Lidingö etapp 3

Nybyggnad av kontor på Lidingö

Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 2
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 4
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Nybyggnad av båthall, spolplatta, lager och parkeringsplats på Bo
Spolplatta för tvätt av båtar, utökad vinterförvaring av båtar, parkeringsplats, nya utställningsytor vid butik samt ca 30 båtbryggplatser planeras.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus. Tilläggsisolering och byte av färg på fasad.

Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar över gc-vägar, Bro 186-9-1, Bro 186-12-1 samt Bro 186-10-1 belägna vid Larsbergsvägen och Bodalsvägen på Lidingö.

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö
Entreprenaden omfattar schakt- och rörläggning vid utförande av VA ledningar och dagvattenpumpstation.

Rivning och nybyggnad av damm i Torsvik
Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser rivning av befintlig damm. Huvuddel 2 avser återuppbyggnad av damm i samma läge, utformning och storlek som den befintliga.

Sanering av markanläggning vid skjutbana, Lidingö

Sanering av markanläggning vid skola, Lidingö

Landskaps- och markarbeten längs del av Kyrkvägen, Lidingö

Utvändigt underhåll av radhus i Lidingö
bygglovsansökan takfönster, trappa, wc Roddaren 3,4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster och balkongdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster på flerbostadshus Trålaren 3, Skonaren 1, Jungmannen 1, Jungmannen 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring, renovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Herkules 1 ansökan ändrad användning lokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Ny balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Lidingö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Nybyggnad av väderskydd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för fällning och plantering.

Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 ansökan ändrad användning förskola till bostad.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Jämtland 1 ansökan inbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Kantarellen 12 ansökan inglasning balkonger.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Utvändigt underhåll av kontor på Lidingö
Klockbojen 2 ansökan fasadändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: