Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg.

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 6
Ett lamellhus i vinkel samt 4 punkthus.

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö

Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.

Nybyggnad av servicelägenheter på Brevik, Lidingö
Tidiga planer, oklar uppskattad byggstart. 50-80 service lgh planeras. Kostandsuppgiften är uppskattad av oss.

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 2

Nybyggnad av akvarium på Lidingö
Planerat projekt. Detaljplanen väntas bli klar under 2015. 3,5 våning. Kostnad okänd. Uppskattad byggstart.

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö
Installation av FTX-ventilation mm.

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.

Nybyggnad av idrottshall i Lidingö etapp 3

Nybyggnad av eventhall mm på Lidingö
Ny eventhall, utbyggnad av huvudbygnaden, nya miljöhus och maskinhall.

Nybyggnad av kontor på Lidingö

Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.

Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 2
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.

Nybyggnad av båthall, spolplatta, lager och parkeringsplats på Bo
Spolplatta för tvätt av båtar, utökad vinterförvaring av båtar, parkeringsplats, nya utställningsytor vid butik samt ca 30 båtbryggplatser planeras.

Nybyggnad av fördelningsstation på Lidingö

Nybyggand av garage vid Lidingövallen

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö

Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.

Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö

Nybyggnad av gc-väg och bro längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö, etapp 3

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö
Entreprenaden omfattar schakt- och rörläggning vid utförande av VA ledningar och dagvattenpumpstation.

Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö
Ändrad användning av stödboende.

Ombyggnad av lekplats samt park, Lidingö
Avser ombyggnad av lekplats samt göra vissa upprustningar i Kosterparken.

Sanering av markanläggning vid skjutbana, Lidingö

Sanering av markanläggning vid skola, Lidingö

Byte av golv i idrottshall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Nya entréer vid stadshus på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av gym i Lidingö
Ändrad användning samlingslokal till träningslokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Ny balkong på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av radhus i Lidingö
bygglovsansökan takfönster, trappa, wc Roddaren 3,4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster och balkongdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster på flerbostadshus Trålaren 3, Skonaren 1, Jungmannen 1, Jungmannen 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring, renovering.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Jämtland 1 ansökan inbyggnad.

Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 ansökan ändrad användning förskola till bostad.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garagetält för pistmaskin tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av nätstation i Lidingö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för fällning och plantering.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Markutfyllnad, uppförande av veranda , skärmtak och balkong.

Nybyggnad av skola i Lidingö
Nybyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av mur i Lidingö
Nybyggnad av stödmur.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av uthus i Lidingö
Nybyggnad av uthus.

Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Nybyggnad av väderskydd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av barack i Lidingö
Uppförande av byggbodar.

Rivning av skorsten i Lidingö
Rivning av skorsten på panncentral.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Tidsbegränsat lov för byggbodar.

Ny takduk på tennishall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Installation av bergvärme i förskola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Invändig förnyelse i förskola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Invändig upprustning av skola/förskola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av industrihus i Lidingö
Ändrad planlösning.

Nytt yttertak på skola i Gångsätra, Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Byte av belysningsarmaturer i bollhall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ny grund vid skola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Murning av dörrhål.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: