Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

Nybyggnad av bostäder på Stockby
Ca 200 bostäder i småhus och flerbostadshus planeras.

Ny rötkammare (R300), Käppalaverket
Projektet består i huvudsak av ny rötkammare, bergschakt med tillhörande ny transporttunnel, nytt pumprum samt nya kulvertar och förbindelsetunnel. Rötkammartoppen kommer att förses med en mindre byggnad för utrustning, kallad teknikbyggnad R300.

Ny högflödesrening (HFR), Käppalaverket
En ny högflödesrening i berg skall uppföras. Projektet består i huvudsak av breddning och fördjupning av en befintlig bassäng för att bereda plats för en ny högflödesrening. I entreprenaden ingår bergschakt, betonggjutning av nya väggar, överdäckning av bassäng, räcken, luckor, trapp mm.

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1 mfl
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Nybyggnad av servicelägenheter på Brevik, Lidingö
Tidiga planer, oklar uppskattad byggstart. 50-80 service lgh planeras. Kostandsuppgiften är uppskattad av oss.

Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
Rivning av befintligt p-däck, 2 plan garage under mark. Byggs vid korsningen Herserudsvägen/Stjärnvägen.

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 2

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Nybyggnad av akvarium på Lidingö
Planerat projekt. Detaljplanen väntas bli klar under 2015. 3,5 våning. Kostnad okänd. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av äldreboende på Lidingö
Ca 3000-5000 kvm

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö
Installation av FTX-ventilation mm.

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.

Nybyggnad av eventhall mm på Lidingö
Ny eventhall, utbyggnad av huvudbygnaden, nya miljöhus och maskinhall.

Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.

Nybyggnad av kontor på Lidingö

Nybyggnad av enbostadshus på Lidingö

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 2
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 4
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Nybyggnad av fördelningsstation på Lidingö

Utökning av cirkulationsplats på Lidingö

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö
För ombyggnationen krävs bygglov. Blir det beviljat kan ombyggnaden starta och inflyttning ske under hösten 2017.

Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.

Nybyggnad av garage vid Lidingövallen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Nytt garage på befintlig platta.

Nybyggnad av gc-väg och bro längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö, etapp 3

Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö
Entreprenaden omfattar schakt- och rörläggning vid utförande av VA ledningar och dagvattenpumpstation.

Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö
Ändrad användning av stödboende.

Ombyggnad av korsning på Lidingö

Ombyggnad av lekplats samt park, Lidingö
Avser ombyggnad av lekplats samt göra vissa upprustningar i Kosterparken.

Sanering av markanläggning vid skjutbana, Lidingö

Sanering av markanläggning vid skola, Lidingö

Byte av golv i idrottshall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av gym i Lidingö
Ändrad användning samlingslokal till träningslokal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Ny balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus.

Utvändigt underhåll av radhus i Lidingö
bygglovsansökan takfönster, trappa, wc Roddaren 3,4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster och balkongdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster på flerbostadshus Trålaren 3, Skonaren 1, Jungmannen 1, Jungmannen 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring, renovering.

Nya entréer vid stadshus på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Jämtland 1 ansökan inbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Nybyggnad av cykelförråd, vägg med dörr på bef carport.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garagetält för pistmaskin tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av nätstation i Lidingö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för fällning och plantering.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Markutfyllnad, uppförande av veranda , skärmtak och balkong.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av skola i Lidingö
Nybyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av mur i Lidingö
Nybyggnad av stödmur.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av uthus i Lidingö
Nybyggnad av uthus.

Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Nybyggnad av väderskydd tidsbegränsat lov.

Rivning av skorsten i Lidingö
Rivning av skorsten på panncentral.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Tidsbegränsat lov för byggbodar.

Nybyggnad av barack i Lidingö
Uppförande av byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Uppförande av byggbodar.

Installation av bergvärme i förskola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Invändig förnyelse i förskola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Invändig upprustning av skola/förskola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ny takduk på tennishall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av industrihus i Lidingö
Ändrad planlösning.

Byte av belysningsarmaturer i bollhall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nytt yttertak på skola i Gångsätra, Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ny grund vid skola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Murning av dörrhål.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: