Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

Nybyggnad av bostäder på Stockby

Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 7

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö

Nybyggnad av servicelägenheter på Brevik, Lidingö

Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 2

Nybyggnad av akvarium på Lidingö

Nybyggnad av ambassadbyggnad i Yttringe, Lidingö

Nybyggnad av kyrka på Lidingö

Nybyggnad av äldreboende på Lidingö

Ny reningsanläggning för dagvatten på Lidingö

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö

Ombyggnad till bostäder på Lidingö

Nybyggnad av eventhall mm på Lidingö

Nybyggnad av kontor på Lidingö

Nybyggnad av enbostadshus på Lidingö

Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö

Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Skärsätra, Lidingö

Nybyggnad av fördelningsstation på Lidingö

Utökning av cirkulationsplats på Lidingö

Nybyggnad av hotell i Lidingö

Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö

Ombyggnad av korsning på Lidingö

Nybyggnad av garage vid Lidingövallen på Lidingö

Nybyggnad av gc-väg och bro längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö, etapp 3

Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö

Utbyte av kylkompressorer i sporthall på Lidingö

Separering av gc-väg längs Norra Kungsvägen på Lidingö

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö

Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö

Ombyggnad av lekplats samt park, Lidingö

Sanering av markanläggning vid skjutbana, Lidingö

Sanering av markanläggning vid skola, Lidingö

Byte av golv i idrottshall på Lidingö

Nya entréer vid stadshus på Lidingö

Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö

Tillbyggnad av järnvägsstation i Lidingö

Ombyggnad av gym i Lidingö

Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö

Nybyggnad av skola i Lidingö

Nybyggnad av skärmtak i Lidingö

Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö

Nybyggnad av uthus i Lidingö

Rivning av skorsten i Lidingö

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö

Nybyggnad av mur i Lidingö

Nybyggnad av förråd i Lidingö

Nybyggnad av garage i Lidingö

Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö

Nybyggnad av attefallshus i Lidingö

Nybyggnad av barack i Lidingö

Ny takduk på tennishall på Lidingö

Installation av bergvärme i förskola på Lidingö

Invändig förnyelse i förskola på Lidingö

Invändig upprustning av skola/förskola på Lidingö

Ombyggnad av industrihus i Lidingö

Nytt yttertak på skola i Gångsätra, Lidingö

Byte av belysningsarmaturer i bollhall på Lidingö

Ny grund vid skola på Lidingö

Nybyggnad av växthus i Lidingö

Ombyggnad av förskola i Lidingö

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: