Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
5 flerbostadshus i 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser. Ca 80 lgh totalt.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1 mfl
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.
Ombyggnad av Södra Kungsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 4
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Nybyggnad av geoanläggning på Lidingö
Upphandlingen omfattar projektering och installation till en fullt färdig och driftstagen VVS-anläggning samt leverans av färdig värme, kyla och tappvarmvatten från denna anläggning. Leveransen ska produceras med av energimyndigheten definierat 100% förnyelsebar energi.
Nybyggnad av båthall, spolplatta, lager och parkeringsplats på Bo
Spolplatta för tvätt av båtar, utökad vinterförvaring av båtar, parkeringsplats, nya utställningsytor vid butik samt ca 30 båtbryggplatser planeras.
Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.
Ombyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 ändring från vattenverk till konferens, restaurang, bryggeri.
Nybyggnad av pendlarparkering på Lidingö
Nybyggnad av pendlarparkeringsplatser.
Upprustning mm i park, Lidingö
2 st utegym ska anläggas, ny lekutrustning.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar över gc-vägar, Bro 186-9-1, Bro 186-12-1 samt Bro 186-10-1 belägna vid Larsbergsvägen och Bodalsvägen på Lidingö.
Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar, bro 186-1-1, bro 186-16-1 samt bro 186-43-1 på Lidingö.
Rivning och nybyggnad av damm i Torsvik
Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser rivning av befintlig damm. Huvuddel 2 avser återuppbyggnad av damm i samma läge, utformning och storlek som den befintliga.
Fönsterbyte på skola på Lidingö
Avser renovering och byte av fönster på Gångsätraskolan samt Bodals skolan på Lidingö. Projektet kommer att utföras i 2st etapper.
Tillbyggnad av butik i Lidingö
Bensinmacken 1 ansökan tillbyggnad, ändring verkstad till butik/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Blocket 1 ansökan fasadändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Herkules 1 ansökan tillbyggnad hus d.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 anmälan ändring ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Regattan 5 ansökan lokal till lägenheter (lgh # 3-6), Regattan 5 ansökan ändra lokal till bostäder (lgh # 1-2) Regattan 5.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidingö
Valhall norra 23 ansökan ändring fasad.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Stadshuset 3 ansökan tillfälligt lov byggbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Äpplet 1-5 ansökan inglasning av balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Rödingen 7 ansökan fasadändring, fönster, dörrar, kulör, ändring interiör.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Skolnäset 2 ansökan tidbegränsat lov för paviljonger.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Matrosen 1 ansökan komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidingö
Brandsprutan 4 ansökan fasadändring ny industriport.
Ombyggnad av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 ändrad användning kontor till fritidsgård, fasadändring (hus 105).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Fregatten 4 anmälan byte av ventilationssystem Fregatten 4,5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: