Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 2
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 1
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik, etapp 1.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 3
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Förnyelse av ställverk i Torsvik, Lidingö
Uppdraget avser byggnation av ny Fördelningsstation i Torsvik samt rasering av befintligt station. Nya fördelningsstation är av typen 22/10 kV 2x25 MVA.
Ombyggnad av äldreboende i Lidingö
Ombyggnad av gamla AGA-fabrikens lokaler till äldreboende.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (men belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Ombyggnad av parkeringshus i Lidingö
Invändig rivning av industri, hus 221-232 för ombyggnad till parkeringshus.
Ny 24 kV kablar mellan FS Koltorp och FS Käppala, Stockholm
I entreprenaden ska markförläggning av 4 st 24 kV markkabelförband förläggas ifrån FS Koltorp till FS Käppala med subslangar. Sista sträckan under Lidingöbanan ska rör tryckas och regleras.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Ny- och ombyggnad av gruppbyggda hus i Lidingö
Detaljplanen avser byggnation av sex nya bostäder inom planområdet samt att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Utbyte av vatten- och spillvattenledningar samt ny dagvattenledning på Lidingö
Entreprenaden omfattar utbyte av vatten och spillvattenledningar, samt ny dagvattenledning. Objekten är belägna på Oskarsstigen samt Mölnavägen/Mölna vändplan.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt skapa byggrätt för nybyggnation med två lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö
Stambyte i ca 23-24 lägenheter.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garage vid idrottsområde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus. Tilläggsisolering och byte av färg på fasad.
Nybyggnad av gc-väg mm i Lidingö
Avser Ny busshållsplats med cykelställ på Lerbovägen samt ny gång- och cykelväg längs Mjölksurrevägen.
Fönsterrenovering på Högsätra servicehus på Lidingö
Omfattar projektering och utbyte av fönster på Högsätra servicehus hus C och E.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Reparation av vägbro på Lidingö
Larsbergsvägens bro över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan, knr: 186-8-1, är en platsbyggd vägbro på Larsbergsvägen över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan byggd år 1966. Bron är en kontinuerlig plattbro i armerad betong i fyra spann med total längd 61 m och total brobredd 15,9 m.
Ombyggnad till bostäder i Gångsätra, Lidingö
För att bygga om lokalen till bostäder behövs ett tidsbegränsat bygglov om fem år, som sedan kan förlängas med ytterligare tio år.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för GC-väg Vasavägen Södra, GC-väg Vasavägen Norra, Krokusvägen, Askrikevägen, Södergarnsvägen samt Vasavägen-Lejonvägen/Läroverksvägen.
Byte av pontoner i Skärsätra på Lidingö
Avser byte av de yttre pontonerna (3 stycken idag) till vågbrytande i hamnen i Skärsätra Båtklubb.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Byte av fasadputs samt byte av fönster på ca 30 fastigheter.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Lidingö 4:338 marklov dammar.
Nytt industrigolv/verkstadsgolv vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser nytt industrigolv på två plan om totalt ca 1 100 m2.
Nya värmepumpar vid fritidsgård samt förskola på Lidingö
Omfattar projektering och byte av befintlig elpanna till en ny bergvärmeanläggning på Sticklinge gård samt Källängens förskola, båda belägna på Lidingö.
Uppsättande av solceller på fastigheter på Lidingö
Avser installation av solceller på Childhoodhallen, Hersby skola, Siggebogården samt Rudboda skola.
Tillbyggnad av verkstad i Lidingö
Båtsmanstorpet 2 tillbyggnad av lager/ verkstad.
Tillbyggnad av affärshus i Lidingö
Gångsätra gård 1 tillbyggnad lokal (willys).
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Ångturbinen 5 nybyggnad padelhall, två banor.
Rivning av kontor i Lidingö
Lyftkranen 2 rivning av kontor-/industrilokal.
Nybyggnad av brygga i Lidingö
Lö 7:71 islinge båthamn tidsbegränsade pontonbryggor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Lejonet 36 fasadändring byte av fönster.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Lidingö 11:419 nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidingö
Lidingö 5:178 nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Lidingö 5:186 (andersbergsv) nybyggnad telekomtorn, teknikbod.
Ombyggnad av idrottsplats i Lidingö
Lidingö 5:3 tillfällig idrottsanläggning.
Nybyggnad av brygga i Lidingö
Lidingö 7:71 torsviks båtklubb ponton.
Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Lidingö 8:148 cykeltak bodals infartsparkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Skivbytaren 5 rivning och nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Solventilen 2 ansökan inglasning balkonger.
Ombyggnad av idrottsplats i Lidingö
Sotudden 1 byte av hiss.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Sotudden 1 stödmurar, plank och lastkaj.
Utvändigt underhåll av skola i Lidingö
Ängen 1 fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Öland 2 fasadändring trappa, port, ramp, räcke.
Utvändigt underhåll av hotell i Lidingö
Stenbrottet 10 ändrad användning från bankentré till hotellentré.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Lidingö
Tjust 1 fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Trålaren 1 fasadändring entrétak.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Högvattnet 41 attefall lägenhet och komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Höken 1 ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidingö
Kantarellen 11 tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Köpmannen 1 fasadändring ny balkong.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidingö
Björkriset 2 fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bokstubben 5 ansökan fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 fasadändringar utrymningstrappa mm.
Utvändigt underhåll av förråd i Lidingö
Valhall östra 17 ansökan fasadändring solceller på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: