Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 155 st.

Nybyggnad av bostäder i Veddesta, Järfälla
Cirka 9 000 kvm BTA bostäder med produktion från cirka 500 till 1000 bostäder årligen.

Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.

Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av ca 380 st lägenheter på Snapphanevägen, Tomasvägen, Dackevägen och korsningen Dackevägen-Frihetsvägen. Projektet kommer att delas upp i etapper.

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla
Ca 280 lgh som byggs på pirar ut i vattnet och klättrar i terrasser upp för en bergssluttning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Barkarby, Järfälla
4-5 våningar, lokaler för handel och service i bottenplan.

Nybyggnad av huvudkontor och butik i Barkarby

Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser ca 132 st lägenheter i 6-8 våningar samt förskola i bottenvåningen.

Nybyggnad av F-9 skola på Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av bostäder och LSS boende i Jakobsbergs Centrum
Upp till 10 våningar höga hus, garage under gård.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Planer finns för ca 120 lgh i 4-6 våningar, bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
100-120 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser ca 150 lägenheter i både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla
Bostadsrätter samt 6 LSS-bostäder.

Nybyggnad av campus för äldre i Jakobsberg
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt vårdbostad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av ett vinkelhus, flerbostadshus med 53 lägenheter samt rivning av befintlig gruppbostad, 6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, kvarter 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, kvarter 5

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Byggrätt om ca 10 300 bta.

Nybyggnad av Folkets Hus i Kallhälls centrum

Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Planer finns för renovering av 15st flerbostadshus på Söderhöjden.

Nybyggnad av bostäder i Kallhälls Centrum, Kallhäll
80-90 lgh.

Nybyggnad av småhus i Järfälla

Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.

Nybyggnad av förskola i Jakobsberg
Nybyggnad av förskola utmed gångbana mellan Fyrspannsvägen och Seldonsvägen med certifiering för definitivt betyg Silver.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
40-tal lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Järfälla

Nybyggnad av kedjehus i Järfälla
Avser ca 18 st kedjehus om 137 kvm på två våningar.

Om- och nybyggnad av gator i Järfälla
Trafiksäkerhetsåtgärder.

Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll
Mindre elarbeten. Enbart badrum renoveras.

Breddning av väg, om- & nybyggnad av rondell i Barkarby
Från IKEA till Mediamarkt, ca 700-800 meter.

Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg
Bostäderna uppförs i rad-och kedjehuskaraktär. Husen är byggda i trä och har tak med sedum och solpanel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla

Stamrenovering i flerbostadshus i Järfälla

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Skälby, Järfälla
Brf är under bildande. Nybyggnad av parhus på 2,5 våning.

Förstärkning av spillvattensystem i Veddestadiket, Järfälla
Projektet kommer att etappindelas.

Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Kallhäll

Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387

Ombyggnad av kontor till tillfälligt boende i Järfälla
Avser ombyggnation/konvertering av befintligt kontorshus till tillfälligt boende. Huskroppen består i 2 plan över mark samt ett källarplan med en total BTA på ca 1 100 kvm.

Nybyggnad av radhus i Järfälla

Nybyggnad av lager i Järfälla
Nybyggnad av lagerhotell.

Nybyggnad av tillagningskök vid förskola i Viksjö, Etapp 2

Nya väganslutningar till Veddestabron i Järfälla
Anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar.

Ny amfiteater och BMX-bana vid Vibblaby ängar i Jakobsberg

Fasadrenovering på flerbostadshus i Järfälla
Renovering av fasad och isolering. Fasaden har plåtbeklädnad.

Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.

Utbyggnad av matsal vid Skälbyskolan i Järfälla
Utbyggnad med ca 50 platser.

Renovering av kök i förskola i Järfälla

Renovering av broar i Järfälla
Renovering av 6 st broar i Järfälla kommun. 4st i Jakobsberg och 2 st i Viksjö. Broarna som ska renoveras finn på: Dackevägen, Snapphanevägen och Viksjöleden.

Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av 7 st villor.

Ny temalekplats i Jakobsberg

Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.

Nyb av cirkulationsplats vid Viksjöleden/Bondevägen i Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018.

Nybyggnad av vägar och va-ledningar i Järfälla

Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla

Ombyggnad av Kallhälls centrum i Järfälla

Ombyggnad för större cafeteria i ishall i Järfälla

Byte av paviljong vid ishall i Kallhäll

Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.

Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Fd mottagningskök, uppgradering av ventilationen mm.

Ny infartsparkering i Kallhäll
Parkering för bilar och cyklar.

Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Tema rymden.

Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla

Renovering av hissar i flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av 7 hissar.

Nytt konstgräs vid Delfinparken i Järfälla
Grusplanen ersätts med konstgräs, upprustning och renovering av befintlig anläggning.

Tillbyggnad av fläktrum i industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industri med fläktrum.

Ny multisportarena och boulebana vid Riddarparken i Järfälla

Omläggning av tak på flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Arbetet avser omläggning av plåttak på fastighet Barsbro 1:313, beläget på Jaktplan 1, 3, 5, 7, 13 och 15 i Barkaby.

Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö, Etapp 1
Avser uppsättning av moduler för tillbyggnation av skolkök mm på Högby förskola (id: 1225092).

Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.

Sanering av markanläggning i Järfälla
Avser sanering inför nybyggnad av tennishall (1345739) med borttagning av förorenad jord med grävmaskin, transport och omhändertagande av förorenad jord och hantering och omhändertagande av eventuellt förorenat vatten som kan uppstå.

Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Renovering av fasad, tak och målning.

Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Höjning av tak från 7 till 14m.

Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.

Isolering av tak på flerbostadshus i Järfälla
Frihetsvägen 37-39, 45-47, 49-51. Entreprenaden omfattar sprutning av lösull i vindarna i det berörda området samt reparation av vägg i vindsutrymmen.

Byte av värmesystem på skola i Järfälla
Neptuniskolans gamla byggnad konverteras från direkt eluppvärmning till vattenburet värmesystem med värmepumpar och elpanna som ”värmespets”. El-elementen skall demonteras och ersättas med vattenelement. Bergvärmepumpar skall stå för värmeproduktionen och skall kompletteras med en elpanna.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).

Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.

Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (solceller på tak).

Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.

Nybyggnad av staket vid ishallen i Kallhäll
Staket runt ishallen och Bolindervallen.

Ombyggnad av administrationslokaler på Aspnässkolan i Järfälla

Nybyggnad av modulhus i Vålberga, Barkarby
Tidsbegränsat bygglov för mindre bostäder á 26 kvm för studenter, unga och nyanlända.

Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2017 på Traktorstugan (0,6 mkr) och Aspnässtugan (0,7 mkr).

Upprustning av Skälbyparken i Järfälla

Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på norra flygeln på Görvälns slott.

Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på södra flygeln på Görvälns slott.

Byte av brandlarm i skola i Järfälla
Byte av brandlarm pga nya krav på brandlarm från försäkringsbolag.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Järfälla
Byte av fönster på totalt 11st lägenheter.

Utbyggnad av matsal på förskola i Järfälla

Renovering av garage och innergård i Jakobsberg, Järfälla

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: