Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ca 600 lgh. Sker tillsammans med: 1346464

Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla
Ca 280 lgh som byggs på pirar ut i vattnet och klättrar i terrasser upp för en bergssluttning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Nybyggnad av huvudkontor och butik i Barkarby

Nybyggnad av F-9 skola på Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser ca 150 lägenheter i både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, kvarter 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av ett vinkelhus, flerbostadshus med 53 lägenheter samt rivning av befintlig gruppbostad, 6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.

Nybyggnad av Folkets Hus i Kallhälls centrum

Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Planer finns för renovering av 15 st flerbostadshus på Söderhöjden.

Nybyggnad av bostäder i Kallhälls Centrum, Kallhäll
80-90 lgh.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.

Nybyggnad av lager i Järfälla
Varmlager.

Tillbyggnad av krematorium på Görväln i Järfälla
Tillbyggnad ca 300-400 kvm.

Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll
Renovering av badrum. Mindre elarbeten. Även en del fönsterbyte.

Breddning av väg, om- & nybyggnad av rondell i Barkarby
Från IKEA till Mediamarkt, ca 700-800 meter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla

Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg
Bostäderna uppförs i rad-och kedjehuskaraktär. Husen är byggda i trä och har tak med sedum och solpanel.

Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.

Förstärkning av spillvattensystem i Veddestadiket, Järfälla
Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skälby, Järfälla
Brf är under bildande. Nybyggnad av parhus på 2,5 våning.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Järfälla

Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Kallhäll

Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.

Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.

Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Avser ändrad planlösning och ventilation i industribyggnad.

Ombyggnad av kontor till tillfälligt boende i Järfälla
Avser ombyggnation/konvertering av befintligt kontorshus till tillfälligt boende. Huskroppen består i 2 plan över mark samt ett källarplan med en total BTA på ca 1 100 kvm.

Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.

Nybyggnad av radhus i Järfälla

Nybyggnad av tillagningskök vid förskola i Viksjö, Etapp 2

Nya väganslutningar till Veddestabron i Järfälla
Anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar.

Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.

Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.

Ny amfiteater och BMX-bana vid Vibblaby ängar i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019.

Utbyggnad av matsal vid Skälbyskolan i Järfälla
Utbyggnad med ca 50 platser.

Renovering av kök i förskola i Järfälla

Renovering av broar i Järfälla
Renovering av 6 st broar i Järfälla kommun. 4st i Jakobsberg och 2 st i Viksjö. Broarna som ska renoveras finn på: Dackevägen, Snapphanevägen och Viksjöleden.

Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av 7 st villor.

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Järfälla
Ombyggnad av kontor till ca 13st lägenheter.

Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.

Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.

Nybyggnad av vägar och va-ledningar i Järfälla

Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla

Ombyggnad av Kallhälls centrum i Järfälla

Ombyggnad för större cafeteria i ishall i Järfälla

Ny infartsparkering i Kallhäll
Parkering för bilar och cyklar.

Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.

Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.

Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla

Nytt konstgräs vid Delfinparken i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Grusplanen ersätts med konstgräs, upprustning och renovering av befintlig anläggning.

Värmeinstallation i skola i Järfälla
Installation av vattenburet värmesystem.

Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).

Tillbyggnad av fläktrum i industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industri med fläktrum.

Ny multisportarena och boulebana vid Riddarparken i Järfälla

Omläggning av tak på flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Arbetet avser omläggning av plåttak på fastighet Barsbro 1:313, beläget på Jaktplan 1, 3, 5, 7, 13 och 15 i Barkaby.

Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.

Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö, Etapp 1
Avser uppsättning av moduler för tillbyggnation av skolkök mm på Högby förskola (id: 1225092).

Sanering av markanläggning i Järfälla
Avser sanering inför nybyggnad av tennishall (1345739) med borttagning av förorenad jord med grävmaskin, transport och omhändertagande av förorenad jord och hantering och omhändertagande av eventuellt förorenat vatten som kan uppstå.

Isolering av tak på flerbostadshus i Järfälla
Frihetsvägen 37-39, 45-47, 49-51. Entreprenaden omfattar sprutning av lösull i vindarna i det berörda området samt reparation av vägg i vindsutrymmen.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).

Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Höjning av tak från 7 till 14m.

Byte av värmesystem på skola i Järfälla
Neptuniskolans gamla byggnad konverteras från direkt eluppvärmning till vattenburet värmesystem med värmepumpar och elpanna som ”värmespets”. El-elementen skall demonteras och ersättas med vattenelement. Bergvärmepumpar skall stå för värmeproduktionen och skall kompletteras med en elpanna.

Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Renovering av fasad, tak och målning.

Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.

Ombyggnad av administrationslokaler på Aspnässkolan i Järfälla

Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.

Nybyggnad av staket vid ishallen i Kallhäll
Staket runt ishallen och Bolindervallen.

Nybyggnad av modulhus i Vålberga, Barkarby
Tidsbegränsat bygglov för mindre bostäder á 26 kvm för studenter, unga och nyanlända.

Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2017 på Traktorstugan (0,6 mkr) och Aspnässtugan (0,7 mkr).

Upprustning av Skälbyparken i Järfälla

Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på södra flygeln på Görvälns slott.

Ombyggnad av cafeteria i Järfälla
Fasadändring och invändig ändring av caféverksamhet.

Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).

Fönsterbyte på flerbostadshus i Järfälla
Byte av fönster på totalt 11st lägenheter.

Utbyggnad av matsal på förskola i Järfälla

Renovering av garage och innergård i Jakobsberg, Järfälla

Nybyggnad av provisorisk gång- och cykelbro i Barkarby

Nybyggnad av panncentral i Järfälla
Nybyggnad av panncentral och oljetank vid industribyggnad.

Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av matsal vid Vattmyraskolan i Järfälla
Mindre lokalanpassning av matsal.

Nybyggnad av hotell i Järfälla
Nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus Lädersättra 1:21, 1:23.

Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i industribyggnad (montering av entresol).

Ombyggnad av garage i Järfälla
Ändrad användning av flyghangar till garage/förråd, inredning av nytt våningsplan.

Ombyggnad av samlingslokal i Järfälla
Ändrad användning av lokal (kontorsbyggnad till sammanträdes och festlokal).

Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av/i flerbostadshus (ny planlösning i lokal).

Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.

Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppsättning av byggbod/barack.

Nybyggnad av toalett i Järfälla
Tidsbegränsat lov uppsättning av sanitetsbodar.

Nybyggnad av skärmtak i Järfälla
Tillbyggnad av flerbostadshus (skärmtak utanför daglig verksamhet).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: