Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser ca 150 lägenheter i både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Vägbro över Mälarbanan, E18 och Bällstaån. Den nya Veddestabron kommer att gå mellan Veddestavägen och Enköpingsvägen, över Mälarbanan och E 18. Bron blir 340 m lång och 30 m bred.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum, Område 5
Nybyggnad av 77st lägenheter på 11 våningar plus souterrängplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.

Nybyggnad av Folkets Hus i Kallhälls centrum

Nybyggnad av trygghetsboende i Kallhäll

Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Planer finns för renovering av 15 st flerbostadshus på Söderhöjden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Planerad säljstart höst/vinter 2017.

Nybyggnad av småhus i Järfälla

Nybyggnad av kedjehus i Järfälla
Avser ca 18 st kedjehus om 137 kvm på två våningar.

Återuppbyggnad av förskola i Kallhäll, Järfälla
5 avdelningar planeras.

Nybyggnad av förskola i Jakobsberg
Nybyggnad av förskola utmed gångbana mellan Fyrspannsvägen och Seldonsvägen med certifiering för definitivt betyg Silver.

Nybyggnad av gruppbebyggelse på Stäket, Järfälla
Ett 40-tal radhus eller enbostadshus planeras.

Nybyggnad av lager i Järfälla
Varmlager.

Nybyggnad av seniorvillor i Järfälla

Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll
Renovering av badrum. Mindre elarbeten. Även en del fönsterbyte.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla

Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg

Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.

Förstärkning av spillvattensystem i Veddestadiket, Järfälla
Projektet kommer att etappindelas.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Järfälla

Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Kallhäll

Nybyggnad av exploateringsområde i Järfälla

Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.

Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Avser ändrad planlösning och ventilation i industribyggnad.

Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387

Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.

Ombyggnad av kontor till tillfälligt boende i Järfälla
Avser ombyggnation/konvertering av befintligt kontorshus till tillfälligt boende. Huskroppen består i 2 plan över mark samt ett källarplan med en total BTA på ca 1 100 kvm.

Nybyggnad av tillagningskök vid förskola i Viksjö, Etapp 2

Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.

Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.

Utbyggnad av matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ca 50 platser.

Utbyggnad av matsal vid Skälbyskolan i Järfälla
Utbyggnad med ca 50 platser.

Renovering av kök i förskola i Järfälla

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Järfälla
Ombyggnad av kontor till ca 13st lägenheter.

Renovering av broar i Järfälla
Renovering av 6 st broar i Järfälla kommun. 4st i Jakobsberg och 2 st i Viksjö. Broarna som ska renoveras finn på: Dackevägen, Snapphanevägen och Viksjöleden.

Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.

Nybyggnad av vägar och va-ledningar i Järfälla

Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla

Ombyggnad av Kallhälls centrum i Järfälla

Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.

Utbyte av belysning i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Byte av all belysning.

Nytt konstgräs vid Delfinparken i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Grusplanen ersätts med konstgräs, upprustning och renovering av befintlig anläggning.

Renovering av hissar i flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av 7 hissar.

Värmeinstallation i skola i Järfälla
Installation av vattenburet värmesystem.

Tillbyggnad av fläktrum i industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industri med fläktrum.

Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Objektet avser etapp 1 av energibesparande åtgärder. Denna etapp avser byte av radiatorer med tillhörande arbeten.

Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Objektet avser etapp 2 av energibesparande åtgärder. Denna etapp avser ombyggnad av ventilationen.

Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Objektet avser nedläggning av ny huvudvattenledning i stål av dimension 1200 mm parallellt med befintlig betongledning av dimension 1000 mm i Järfälla kommun. Ledningens totala längd blir ca 350 meter.

Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).

Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten samt en option gällande lekutrustning inklusive dess fallskydd.

Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av affärsbyggnad till djurklinik.

Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Höjning av tak från 7 till 14m.

Byte av värmesystem på skola i Järfälla
Neptuniskolans gamla byggnad konverteras från direkt eluppvärmning till vattenburet värmesystem med värmepumpar och elpanna som ”värmespets”. El-elementen skall demonteras och ersättas med vattenelement. Bergvärmepumpar skall stå för värmeproduktionen och skall kompletteras med en elpanna.

Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö, Etapp 1
Avser uppsättning av moduler för tillbyggnation av skolkök mm på Högby förskola (id: 1225092).

Sanering av markanläggning i Järfälla
Avser sanering inför nybyggnad av tennishall (1345739) med borttagning av förorenad jord med grävmaskin, transport och omhändertagande av förorenad jord och hantering och omhändertagande av eventuellt förorenat vatten som kan uppstå.

Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.

Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.

Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.

Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.

Nybyggnad av modulhus i Vålberga, Barkarby
Tidsbegränsat bygglov för mindre bostäder á 26 kvm för studenter, unga och nyanlända.

Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på södra flygeln på Görvälns slott.

Utbyggnad av matsal på förskola i Järfälla

Omläggning av tak på flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Arbetet avser omläggning av plåttak på fastighet Barsbro 1:313, beläget på Jaktplan 1, 3, 5, 7, 13 och 15 i Barkaby.

Renovering av garage och innergård i Jakobsberg, Järfälla

Fönsterbyte på flerbostadshus i Järfälla
Byte av fönster på totalt 11st lägenheter.

Invändigt underhåll av äldreboende i Järfälla
Avser trapphiss till Fanjunkargränd.

Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av matsal vid Vattmyraskolan i Järfälla
Mindre lokalanpassning av matsal.

Nybyggnad av hotell i Järfälla
Nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorsbyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.

Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ändrad användning av äldreboende till student och ungdomsbostäder.

Nybyggnad av radhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).

Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i industribyggnad (montering av entresol).

Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av/i ventilation, va och installation fettavskiljare.

Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnader (cykelförråd).

Rivning av radhus i Järfälla
Rivning av radhus efter brand.

Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Strandskyddsdispens och nybyggnad av två st. enbostadshus och murar.

Nybyggnad av återvinningsstation i Järfälla
Nybyggnad av återvinningsstation.

Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.

Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppsättning av byggbod/barack.

Nybyggnad av toalett i Järfälla
Tidsbegränsat lov uppsättning av sanitetsbodar.

Nybyggnad av skärmtak i Järfälla
Tillbyggnad av flerbostadshus (skärmtak utanför daglig verksamhet).

Nybyggnad av cistern i Järfälla
Uppförande av gasolcistern och sjöfartscontainer.

Nybyggnad av mast i Järfälla
Uppförande av ostagad mast.

Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av 4 st uteplatser).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).

Nybyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå för fjärrvärmeledning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: