Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg

Nybyggnad av huvudkontor och butik i Barkarby

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av F-9 skola på Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, kvarter 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum

Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla

Nybyggnad av Folkets Hus i Kallhälls centrum

Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla

Nybyggnad av bostäder i Kallhälls Centrum, Kallhäll

Nybyggnad av småhus i Järfälla

Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla

Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla

Nybyggnad av förskola i Jakobsberg

Nybyggnad av förskola i Järfälla

Nybyggnad av kedjehus i Järfälla

Nybyggnad av motionscentral i Järfälla

Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3

Om- och nybyggnad av gator i Järfälla

Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla

Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll

Breddning av väg, om- & nybyggnad av rondell i Barkarby

Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg

Stamrenovering i flerbostadshus i Järfälla

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Järfälla

Förstärkning av spillvattensystem i Veddestadiket, Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Skälby, Järfälla

Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg

Ombyggnad av parkeringsplatser i Kallhäll

Nybyggnad av lager i Järfälla

Nybyggnad av radhus i Järfälla

Nybyggnad av tillagningskök vid förskola i Viksjö

Nya väganslutningar till Veddestabron i Järfälla

Renovering av garage och innergård i Jakobsberg, Järfälla

Utbyggnad av matsal vid Björkebyskolan i Järfälla

Utbyggnad av matsal vid Skälbyskolan i Järfälla

Ny amfiteater och BMX-bana vid Vibblaby ängar i Jakobsberg

Renovering av kök i förskola i Järfälla

Ombyggnad av kontor till tillfälligt boende i Järfälla

Renovering av broar i Järfälla

Ny temalekplats i Jakobsberg

Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla

Nyb av cirkulationsplats vid Viksjöleden/Bondevägen i Järfälla

Nybyggnad av vägar och va-ledningar i Järfälla

Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla

Ny infartsparkering i Kallhäll

Byte av paviljong vid ishall i Kallhäll

Upprustning av idrottsplats i Järfälla

Ombyggnad för större cafeteria i ishall i Järfälla

Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla

Renovering av kök på skola i Järfälla

Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla

Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla

Tillbyggnad av butik i Viksjö

Värmeinstallation i skola i Järfälla

Byte av hissar i flerbostadshus i Järfälla

Nytt konstgräs vid Delfinparken i Järfälla

Tillbyggnad av fläktrum i industrihus i Järfälla

Ny multisportarena och boulebana vid Riddarparken i Järfälla

Isolering av tak på flerbostadshus i Järfälla

Byte av värmesystem på skola i Järfälla

Nybyggnad av industrihus i Järfälla

Nybyggnad av fritidsanläggning i Järfälla

Ombyggnad av industrihus i Järfälla

Ombyggnad av administrationslokaler på Aspnässkolan i Järfälla

Utvändigt underhåll av skola i Järfälla

Nybyggnad av staket vid ishallen i Kallhäll

Nybyggnad av modulhus i Vålberga, Barkarby

Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla

Upprustning av Skälbyparken i Järfälla

Utbyggnad av matsal på förskola i Järfälla

Rivning av skyddsrum i Järfälla

Tillbyggnad av industrihus i Järfälla

Tillbyggnad av fritidsanläggning i Järfälla

Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla

Ombyggnad av matsal vid Vattmyraskolan i Järfälla

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla

Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla

Nybyggnad av provisorisk gång- och cykelbro i Barkarby

Byte av ventilationsaggregat i skola i Järfälla

Byte av brandlarm i skola i Järfälla

Nybyggnad av barack i Järfälla

Nybyggnad av carport i Järfälla

Nybyggnad av cistern i Järfälla

Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla

Nybyggnad av parhus i Järfälla

Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla

Nybyggnad av mur i Järfälla

Nybyggnad av nätstation i Järfälla

Nybyggnad av förråd i Järfälla

Nybyggnad av garage i Järfälla

Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: