Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 250 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av bostäder på Kallhäll, Etapp 2
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 250 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser förtätning av bostadsområde med ca 132 st lägenheter i 6-7 våningar med förskola i bottenvåningen samt kontorslokaler.
Nybyggnad av bostäder och LSS boende i Jakobsbergs Centrum
Upp till 10 våningar höga hus, garage under gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla
Bostadsrätter samt 6 LSS-bostäder.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Vägbro över Mälarbanan, E18 och Bällstaån. Den nya Veddestabron kommer att gå mellan Veddestavägen och Enköpingsvägen, över Mälarbanan och E 18. Bron blir 340 m lång och 30 m bred.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum, Område 5
Nybyggnad av 77st lägenheter på 11 våningar plus souterrängplan.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.
Stambyte i flerbostadshus i Järfälla
Stambyte och badrumsrenovering på ca 304 lägenheter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3
Tidigare etapp, proj: 916288. Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Utbyggnad matsal/ombyggnad kök, multisportarena, ombyggnad till mediatek.
Nybyggnad av ridanläggning i Järfälla
Nybyggnad av ridanläggning Säby Gård, Byggnad 16 i Järfälla kommun.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad för Blomsterlandet.
Stambyte i flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Stambyte i ca 160 st lägenheter.
Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ombyggnad av Almens äldreboende till 56st ungdoms/student lägenheter. Ombyggnaden omfattar 3 våningsplan i fastigheten om totalt ca 2400 kvm.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.
Renovering av broar i Järfälla
Renovering av 6 st broar i Järfälla kommun. 4st i Jakobsberg och 2 st i Viksjö. Broarna som ska renoveras finn på: Dackevägen, Snapphanevägen och Viksjöleden.
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Avser läggning av huvudvattenledning V1200 stål i samma ledningssträcka som befintliga betongledningen V1000. Sträckan har en längd på cirka 485 m. och ligger mellan trafikverkets två sträckor. Sträcka B och C. Objektet är beläget i Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Objektet avser nedläggning av ny huvudvattenledning i stål av dimension 1200 mm parallellt med befintlig betongledning av dimension 1000 mm i Järfälla kommun. Ledningens totala längd blir ca 350 meter.
Ombyggnad av Kallhälls centrum i Järfälla
Avser utförande av finplanering. Moment som bl.a. ska utföras är gårdsupprustning, plattsättning, markjusteringar och plantering.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Utbyte av belysning i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Byte av all belysning.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Nybyggnad av panncentral i Järfälla
Nybyggnad av panncentral och oljetank vid industribyggnad.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Värmeinstallation i skola i Järfälla
Installation av vattenburet värmesystem.
Anläggande av torgyta mm i Järfälla
Avser färdigställande av markarbeten och anläggande av torgyta vid Järfälla nya badanläggning. Badhuset: 1079601
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Objektet avser etapp 1 av energibesparande åtgärder. Denna etapp avser byte av radiatorer med tillhörande arbeten.
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten samt en option gällande lekutrustning inklusive dess fallskydd.
Byte av elsystem samt bullerdämpande åtgärder vid Källtorpsskolan, Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av affärsbyggnad till djurklinik.
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.
Installation av trapphiss i gruppboende i Järfälla
Installation av trapphiss i gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på södra flygeln på Görvälns slott.
Invändigt underhåll av äldreboende i Järfälla
Avser trapphiss till Fanjunkargränd.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (kök och matsal).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av 125 balkonger).
Balkonginglasning av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger 56 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger 75 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning samtliga balkonger och uteplatser 38 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (nya fönster).
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av del av industribyggnad.
Rivning av panncentral i Järfälla
Rivning av industribyggnad (panncentral).
Nybyggnad av rekreationsanläggning i Järfälla
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidsanläggning (motionscentral).
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontor till vårdklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Tillbyggnad av bensinstation (nytt tak samt rivning av befintligt).
Utvändigt underhåll av klubbhus i Järfälla
Tillbyggnad av klubbhus (tak över altan).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Utökning av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av pizzeria i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ändrad användning av/i lokal i flerbostadhus till förskola.
Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Uppförande av cistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: