Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Jakobsberg
Ca 600-800 bostäder samt lokaler för offentlig och privat service. Samarbetsprojekt mellan HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattsson.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser ca 150 lägenheter i både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Jakobsberg
Nybyggnad av förskola utmed gångbana mellan Fyrspannsvägen och Seldonsvägen med certifiering för definitivt betyg Silver.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3
Tidigare etapp, proj: 916288. Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Stambyte i flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Stambyte i ca 160 st lägenheter.
Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ombyggnad av Almens äldreboende till 56st ungdoms/student lägenheter. Ombyggnaden omfattar 3 våningsplan i fastigheten om totalt ca 2400 kvm.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.
Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Järfälla
Ombyggnad av kontor till ca 13st lägenheter.
Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Objektet avser nedläggning av ny huvudvattenledning i stål av dimension 1200 mm parallellt med befintlig betongledning av dimension 1000 mm i Järfälla kommun. Ledningens totala längd blir ca 350 meter.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Avser läggning av huvudvattenledning V1200 stål i samma ledningssträcka som befintliga betongledningen V1000. Sträckan har en längd på cirka 485 m. och ligger mellan trafikverkets två sträckor. Sträcka B och C. Objektet är beläget i Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Utbyte av belysning i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Byte av all belysning.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Värmeinstallation i skola i Järfälla
Installation av vattenburet värmesystem.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Objektet avser etapp 1 av energibesparande åtgärder. Denna etapp avser byte av radiatorer med tillhörande arbeten.
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Tillbyggnad av fläktrum i industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industri med fläktrum.
Byte av elsystem samt bullerdämpande åtgärder vid Källtorpsskolan, Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av affärsbyggnad till djurklinik.
Byte av värmesystem på skola i Järfälla
Neptuniskolans gamla byggnad konverteras från direkt eluppvärmning till vattenburet värmesystem med värmepumpar och elpanna som ”värmespets”. El-elementen skall demonteras och ersättas med vattenelement. Bergvärmepumpar skall stå för värmeproduktionen och skall kompletteras med en elpanna.
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten samt en option gällande lekutrustning inklusive dess fallskydd.
Sanering av markanläggning i Järfälla
Avser sanering inför nybyggnad av tennishall (1345739) med borttagning av förorenad jord med grävmaskin, transport och omhändertagande av förorenad jord och hantering och omhändertagande av eventuellt förorenat vatten som kan uppstå.
Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Installation av trapphiss i gruppboende i Järfälla
Installation av trapphiss i gruppboende.
Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på södra flygeln på Görvälns slott.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Arbetet avser omläggning av plåttak på fastighet Barsbro 1:313, beläget på Jaktplan 1, 3, 5, 7, 13 och 15 i Barkaby.
Invändigt underhåll av äldreboende i Järfälla
Avser trapphiss till Fanjunkargränd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av 125 balkonger).
Balkonginglasning av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger 56 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger 75 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning samtliga balkonger och uteplatser 38 st).
Ombyggnad av matsal vid Vattmyraskolan i Järfälla
Mindre lokalanpassning av matsal.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontor till vårdklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av/i ventilation, va och installation fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av gångtunnel i Järfälla
Rivning av gångtunnel och trapphus.
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnader (cykelförråd).
Rivning av radhus i Järfälla
Rivning av radhus efter brand.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Tillbyggnad av bensinstation (nytt tak samt rivning av befintligt).
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Strandskyddsdispens och nybyggnad av två st. enbostadshus och murar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av pizzeria i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ändrad användning av/i lokal i flerbostadhus till förskola.
Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad (utanpåliggande hiss).
Utvändigt underhåll av kontor i Järfälla
Fasadändring av kontorsbyggnad (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Järfälla
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av markanläggning mm i Järfälla
Avser utförande av finplanering. Moment som bl.a. ska utföras är gårdsupprustning, plattsättning, markjusteringar och plantering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: