Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Huddinge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE209, Förbifart Stockholm

Ny- och ombyggnad av operation mm på sjukhus i Huddinge

Nybyggnad av hotell,spa,konferenscentrum mm Segeltorp

Till- och ombyggnad av polisstation på Flemingsberg

Nybyggnad av betongtunnlar mm Skärholmen FSE215

Ny- och ombyggnad av utbildningslokal i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, och förskola i Huddinge

Nybyggnad av förskola och skola i Storängen, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A

Ombyggnad av röntgenkliniken i Huddinge

Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge

Utveckling av Segeltorps centrum

Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skogås

Nybyggnad av äldreboende, förskola och park Segeltorp

Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge

Nybyggnad av bostäder i Flemingsberg

Nybyggnad av skola och förskola i Högmora, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C

Ombyggnad av järnvägsstation i Huddinge

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av bilanläggning i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Snättringe

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 2

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge

Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård

Nybyggnad av byggvaruhus i Huddinge

Nybyggnad av sporthall och ungdomsgård på Stuvsta, Huddinge

Nybyggnad av förskola i Huddinge

Ombyggnad av hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås

Nybyggnad av radhus i Snättringe

Nybyggnad av fastighet i Segeltorp, Huddinge

Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2

Nybyggnad av moské och samlingslokal i Huddinge

Ombyggnad av gata i Huddinge, etapp 1

Tillbyggnad av bygghall i Huddinge

Nybyggnad av ev industrihus och kontor i Trångsund

Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge

Nybyggnad av lättare industri/kontor i Fullersta

Nybyggnad av industrihus i Huddinge

Nybyggnad av kontor i Fullersta

Exploateringsområde för ny hantverksby i Skogås

Nybyggnad av parhus, villor och förråd i Segeltorp

Ombyggnad till bostäder i Flemingsberg, Huddinge

Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Flemingsberg

Ombyggnation för anestesimottagning och jourläkarrum på Huddinge sjukhus

Nybyggnad av kontor i Huddinge

Fönsterbyte på hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus

Breddning och nybyggnad av gc-väg i Huddinge

Utbyggnad av brandlarm på Huddinge sjukhus

Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge

Ramavtal avseende tak-, plåt- och snöarbeten för Huge fastigheter, Huddinge

Ombyggnad av styr- & klimatanläggning på Huddinge sjukhus, etapp 2

Uppdatering och installation av sprinkler på Huddinge sjukhus

Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus

Tillbyggnad av stall i Huddinge

Ombyggnation för teknisk tryckluft på Huddinge sjukhus

Sanering av deponi i Skogås

Nybyggnad av järnvägsspår mm, Bana/Väg Flemingsberg

Ombyggnad av affärshus i Huddinge

Byte av ventilationsspjäll mm vid gymnasium i Huddinge

Ombyggnad av parhus i Huddinge

Omisolering och betongreparationer av gc-tunnel i Huddinge

Omisolering och betongreparationer av vägviadukt i Huddinge

Ombyggnad av matsal och textilsal i Huddinge, etapp 3

Utvändigt underhåll av hotell i Huddinge

Ny entré på skola i Huddinge, etapp 2

Byte av brandlarmssystem vid gymnasium i Huddinge

Nybyggnad av hotell i Huddinge

Ombyggnad av affärshus i Huddinge kommun

Ombyggnad av hotell i Huddinge

Ombyggnad av fritidshem i Huddinge

Nybyggnad av vattenverk i Huddinge

Utvändigt underhåll av industrihus i Huddinge

Ombyggnad av va-ledning i Huddinge

Ombyggnad av restaurang i Huddinge

Ombyggnad av kontor i Huddinge

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge

Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Huddinge

Tillbyggnad av pumpstation i Huddinge

Rivning av enbostadshus i Huddinge

Rivning av skorsten i Huddinge

Rivning av telestation i Huddinge

Rivning av transformatorstation i Huddinge

Ombyggnad av lägenhet i Huddinge

Ombyggnad av markanläggning i Huddinge

Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge

Nybyggnad av telestation i Huddinge

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge

Nybyggnad av soprum i Huddinge

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge

Nybyggnad av parhus i Huddinge

Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge

Nybyggnad av plank i Huddinge

Nybyggnad av pumpstation i Huddinge

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: