Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 1 mfl

Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerhaninge
250 lägenheter med plats för 630 boende kräver både stor yta och stora byggnadsvolymer. Flera olika hus ska byggas, där större byggnader omgärdas av mindre för att skapa dynamik och en personlig känsla i kvarteren. Våningsantalet kommer att variera mellan 3-7 våningar. I projektet ingår även att bygga en förskola åt Haninge Kommun.

Påbyggnad av flerbostadshus i Haninge
Påbyggnad på befintligt flerbostadshus samt nybyggnation av flerbostadshus. Ca 300 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Nybyggnad av produktionsanläggning med lager och kontor av Haninge, Stockholm
Byggstarten är planerad till våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 3
Etapp 2: 939543

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge

Exploatering för ny stadsdel i Vega, detaljplan 4
Objektet avser ny infrastruktur för detaljplan 4 Stadsdel Vega med bla VA, gatu- och markarbeten.

Nybyggnad av bussterminal i Haninge
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan

Nybyggnad av småhus i Västerhaninge

Ombyggnad till äldreboende i Haninge
Projektet har blivit uppdelat i fyra delar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 2
60-70 lägenheter i 1-2 huskroppar.

Nybyggnad av F-6 skola i Vegastaden, Haninge,

Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vega, etapp 6

Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö

Nybyggnad av bostäder i Vendelsö
Ca 20-25 lägenheter.

Nybyggnad av idrottshall i Haninge
Idrottshall för handboll, innebandy, basket, volleyboll mm. Lågdel bestående av bla omklädningsrum, café, förråd mm. Demonterbar läktare för 150 personer. Anläggning av parkeringsplats.

Nybyggnad av idrottshall i Västerhaninge
Idrottshall för handboll, innebandy, basket, volleyboll mm. Lågdel bestående av bla omklädningsrum, café, förråd mm. Ihopfällbar läktare för 150 personer. Anläggning av parkeringsplats. Hallen anpassas för att byggas ihop med framtida Åbyskolan.

Nybyggnad av förskola i Vegastaden, Haninge,
Ca 100 barn.

Ombyggnad av förskola i Tungelsta
Stamrenovering av Lida förskola. Byte av VA-stammar inkl avstick, rivning samt återställning av WC och RWC med dusch, partiell omdränering två ytterväggar.

Exploatering för verksamhetsområde i Haninge, etapp 2

Nybyggnad av lagerhotell i Handen

Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1

Nybyggnad av gc-väg utmed Odinsvägen på Dalarö
Projektet avser gc-väg och gångbana mellan Kanalbron och Centrala torget, ca 600-700 meter lång sträcka.

Utbyggnad av fibernät, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät på Huvudöarna Harö, Runmarö, Nämndö och Ornö med mellanliggande och kringliggande öar. Kommer att etappindelas.

Utbyte av båtbrygga vid Östra Hässelmara å

Renovering av skola på Ornö

Reinvestering av ITV-kameror och videodetektering i Muskötunneln
Reinvestering av ITV och SDS.

Tillbyggnad av förråd i Haninge

Ny värmeförsörjning i Handen
Förfrågan avser två alternativ av entreprenad för värmesystem i form av geoenergisystem (geoenergilager med återladdning i kombination med värmepump(ar).

Renovering av gc-bro i Jordbro
Avser renovering av gång och-cykelbron över Gamla Nynäsvägen i Jordbro. Stålöverbyggnaden ska bytas ut i sin helhet, betongfundamenten behöver inte repareras.

Tillbyggnad av restaurang och konferenslokal i Handen

Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor

Reinvestering av UPS i Muskötunneln

Nytt fläktrum och vindfång mm på skola i Tungelsta
Objektet avser nytt fläktrum med underliggande nytt vindfång hus C, utbyte av fönster, nya ventilationsaggregat, nya undertak och belysning i del av korridorer.

Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Örnens Väg 22-58 förutom Örnens väg 26 och 46 som redan är moderniserade

Ny entré till nationalparken i Tyresta, etapp 3
Ny entré och nytt gångstråk med hög tillgänglighet ut i nationalparken.

Konvertering av värme i förskolemoduler, nytt teknikhus mm på Vendelsö
Objektet avser konvertering från elvärme till vattenburen värme i förskolebyggnader (Hus E och F). Byte av luftbehandlingsaggregat. Ny teknikbyggnad med bl a bergvärmepump samt kulvert till respektive byggnad.

Nybyggnad av träläktare på Torvalla IP i Handen
Denna entreprenad omfattar uppförande av en träläktare med tak anpassad för ca 250 personer. Längd ca 30 meter och bredd ca 7 meter.

Ombyggnad av väg/gata i Utö

Ny infartsparkering i Vendelsö
Vid busshållplatsen Sågen och Gudöbroleden.

Ny entrédörr till kulturhus i Haninge

Nybyggnad av tälthallar för förvaring av stridsbåtar i Berga, Västerhaninge
Avser markarbeten, grundläggning för tält, montage av tre tält och gångbrygga samt installation av torrluftsanläggning och elinstallationer.

Ny tennisbana i Brandbergen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: