Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

Nybyggnad av F-9 skola och aktivitetshus i Vegastaden, Haninge
Ny F-9 skola inklusive särskola och aktivitetshus.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 3
Ca 1200 bostäder totalt planeras.

Nybyggnad av produktionsanläggning med lager och kontor av Haninge, Stockholm
Byggstarten är planerad till våren 2017.

Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av bostäder i Vegastaden, Haninge, detaljplan 2

Nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 3
Etapp 2: 939543

Nybyggnad av villor (bostadsrätter) på Dalarö

Exploatering för ny stadsdel i Vega, detaljplan 4
Objektet avser ny infrastruktur för detaljplan 4 Stadsdel Vega med bla VA, gatu- och markarbeten.

Ombyggnad till lägenheter samt nybyggnad av radhus i Nynäshamn
Ombyggnad till ca 103 lgh samt nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av F-6 skola i Handen

Nybyggnad av F-6 skola vid Port 73 området i Handen

Nybyggnad av småhus i Västerhaninge

Nybyggnad av förskola i Vega, detaljplan 4

Nybyggnad av bostäder i Vegastaden, Haninge, detaljplan 4

Upprustning av skola i Haninge, etapp 1

Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Omfattande renovering. Stambyte, ventilationsarbeten, elarbeten, verksamhetsanpassning.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
Ca 30 st bostäder.

Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Konceptförskola i 2 plan + 1 övre plan med teknikrum. Sex avdelningar med tillagningskök och utesov.

Nybyggnad av förskolor i Västerhaninge
Ny förskola med 8 avdelningar. Konceptförskola i 2 plan + 1 övre plan där teknikrum. Åtta avdelningar med tillagningskök och utesov.

Nybyggnad av idrottshall i Haninge
Idrottshall för handboll, innebandy, basket, volleyboll mm. Lågdel bestående av bla omklädningsrum, café, förråd mm. Demonterbar läktare för 150 personer. Anläggning av parkeringsplats.

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vega, etapp 6

Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö

Nybyggnad av idrottshall i Västerhaninge
Idrottshall för handboll, innebandy, basket, volleyboll mm. Lågdel bestående av bla omklädningsrum, café, förråd mm. Ihopfällbar läktare för 150 personer. Anläggning av parkeringsplats. Hallen anpassas för att byggas ihop med framtida Åbyskolan.

Nybyggnad av gc-väg utmed Odinsvägen på Dalarö
Projektet avser gc-väg och gångbana mellan Dalarövägen och Centrala torget, ca 600-700 meter lång sträcka. Asfalt, betongplattor, granitkantstenstöd, gatsten, ledningsarbeten, belysning och trädplantering.

Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1

Nybyggnad av lagerhotell i Handen

Utbyggnad av fibernät, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät på Huvudöarna Harö se:1442926, Runmarö se: 1446606, Nämndö se:1446607 och Ornö se: 1446608 med mellanliggande och kringliggande öar. Kan komma att upphandlas tillsammans.

Huvudvattenledning och Teknikhus i Handen
Projektet avser anläggning av en ny huvudvattenledning mellan Nynäsledningen och Handens vattentorn samt att byta ut befintlig huvudvattenledning mellan Hantverkarvägen och tornen. Totalsträcka ca 1,3 km. Option omläggning av befintlig V500, ca 2 km. Det kommer även även vara en utbyggnad av det befintliga teknikhuset vid Handens vattentorn för att kunna anlägga en högtryckszon i centrala delar av Handen. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan och bestå av två faser. Fas 1 är en projekteringsfas och fas 2 en genomförandefas. Anbud kan komma att lämnas på ett eller bägge entreprenaderna.

Reinvestering av ITV-kameror och videodetektering i Muskötunneln
Reinvestering av ITV och SDS.

Renovering av skola på Ornö

Tillbyggnad av förråd i Haninge

Ombyggnad av förskola i Tungelsta
Stamrenovering av Lida förskola. Byte av VA-stammar inkl avstick, rivning samt återställning av WC och RWC med dusch, partiell omdränering två ytterväggar.

Ny värmeförsörjning i Handen
Förfrågan avser två alternativ av entreprenad för värmesystem i form av geoenergisystem (geoenergilager med återladdning i kombination med värmepump(ar).

Renovering av gc-bro i Jordbro
Avser renovering av gång och-cykelbron över Gamla Nynäsvägen i Jordbro. Stålöverbyggnaden ska bytas ut i sin helhet, betongfundamenten behöver inte repareras.

Rivning av föskola i Västerhaninge

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 560 vid Årsta Havsbad
Ca 4 km lång sträcka.

Reinvestering av UPS i Muskötunneln

Nytt fläktrum och vindfång mm på skola i Tungelsta
Objektet avser nytt fläktrum med underliggande nytt vindfång hus C, utbyte av fönster, nya ventilationsaggregat, nya undertak och belysning i del av korridorer.

Ny konstrgäsplan i Lyckebyn, Haninge

Konvertering av värme i förskolemoduler, nytt teknikhus mm på Vendelsö
Objektet avser konvertering från elvärme till vattenburen värme i förskolebyggnader (Hus E och F). Byte av luftbehandlingsaggregat. Ny teknikbyggnad med bl a bergvärmepump samt kulvert till respektive byggnad.

Ny entré till nationalparken i Tyresta, etapp 3
Ny entré och nytt gångstråk med hög tillgänglighet ut i nationalparken.

Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Örnens Väg 22-58 förutom Örnens väg 26 och 46 som redan är moderniserade

Nybyggnad av träläktare på Torvalla IP i Handen
Denna entreprenad omfattar uppförande av en träläktare med tak anpassad för ca 250 personer. Längd ca 30 meter och bredd ca 7 meter.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Handen

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i nationalparken i Tyresta
Avser renovering av övre och nedre dammen i Tyresta nationalpark.

Byte av ventilation Garnison Berga, Haninge
Byggnad 063 Sigyn 1800 kvm fördelat på 4 plan.

Ombyggnad av väg/gata i Utö

Utbyte av primäröverhettare vid kraftvärmeverk, Jordbro
Uppdraget avser konstruktion, tillverkning, frakt, demontage av befintlig primäröverhettare Nr. 3, montage av ny primäröverhettare Nr.3 samt nödvändig funktionskontroll.

Ny infartsparkering i Vendelsö
Vid busshållplatsen Sågen och Gudöbroleden.

Ny entrédörr till kulturhus i Haninge

Nybyggnad av tälthallar för förvaring av stridsbåtar i Berga, Västerhaninge
Avser markarbeten, grundläggning för tält, montage av tre tält och gångbrygga samt installation av torrluftsanläggning och elinstallationer.

Ny tennisbana i Brandbergen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: