Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.

Nybyggnad för bostäder, verksamheter mm i Haninge
107 ha mark som eventuellt bebyggs med bostäder, butiker, förskola samt verksamhet för småföretagare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Nybyggnad av produktionsanläggning med lager och kontor av Haninge, Stockholm
Byggstarten är planerad till våren 2017.

Nybyggnad av F-6 skola, gymnastiksal, tillagningskök i Handen
Byggstart = rivningsstart. Omfattning av gymnastiksal är ej fastställd. Blir en F-6 skola, 3 parallellig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Det vinnande förslaget, Blomstra, innehåller cirka 200 lägenheter. Både hyre-s och bostadsrätter planeras.

Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Tomterna är ca 1000 kvm styck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 1
Ca 1200 bostäder totalt planeras.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 2
Ca 1200 bostäder totalt planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 3

Nybyggnad av villor (bostadsrätter) på Dalarö

Nybyggnad av bostäder i Vegastaden, Haninge, detaljplan 2

Exploatering för ny stadsdel i Vega, detaljplan 4
Objektet avser ny infrastruktur för detaljplan 4 Stadsdel Vega med bla VA, gatu- och markarbeten.

Nybyggnad av bussterminal i Haninge
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan

Nybyggnad av småhus i Västerhaninge

Nybyggnad av bostäder i Vegastaden, Haninge, detaljplan 4

Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus i Tyresö

Nybyggnad av kontor och utställningshall i Haninge

Nybyggnad av flerbostadshus i norra Haninge
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av förskolor i Västerhaninge
Ny förskola med 8 avdelningar. Konceptförskola i 2 plan + 1 övre plan där teknikrum. Åtta avdelningar med tillagningskök och utesov.

Nybyggnad av punkthus, bostadsrätter, i Haninge, etapp 2
44 st bostadsrätter och garage/förråd delvis under mark

Nybyggnad av verksamhetsområde i Haninge, etapp 2 m fl

Exploateringsområde för bostäder, verksamheter mm i Haninge
107 ha mark som eventuellt bebyggs med bostäder, butiker, förskola samt mindre verksamheter för småföretagare.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 1
Avser nybyggnad av 29 par- och radhus i två våningar.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
Ca 30 st bostäder.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 3
Ca 30 st bostäder.

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vega, etapp 6

Påbyggnad av flerbostadshus i Haninge

Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö

Nybyggnad av bostäder i Vendelsö
Ca 20-25 lägenheter.

Nybyggnad av va-ledning i Dalarö, etapp 2

Nybyggnad av va-ledning i Dalarö, etapp 1
Denna entreprenad omfattar förläggning av nya vatten och avloppsledningar inom Schweizerdalen-Vadvikens tomtområde. Ca 6 km va-ledningar i isolerlåda samt servisledningar till ca 170 fastigheter.

Nybyggnad av radhus och parhus i Haninge

Nytt handelscentrum/verksamhetsområde i Haninge

Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1

Nybyggnad av gc-väg utmed Odinsvägen på Dalarö
Projektet avser gc-väg och gångbana mellan Kanalbron och Centrala torget.

Renovering av förskola på Vendelsö, Haninge
Byte av ventilation och anslutning till fjärrvärmenätet. Nya ytskikt samt ett nytt tillagningskök. Befintligt tak får nytt tätskikt. El och VS installationer byts ut helt eller delvis.

Ombyggnad av till lägenheter i Haninge, etapp 2
Framflyttat projekt. Oklart angående byggstart.

Ombyggnad av till lägenheter i Haninge, etapp 1
Framflyttat projekt. Oklart angående byggstart.

Reinvestering av ITV-kameror och videodetektering i Muskötunneln
Reinvestering av ITV och SDS.

Utbyte av båtbrygga vid Östra Hässelmara å

Tillbyggnad av förråd i Haninge

Ny värmeförsörjning i Handen
Förfrågan avser två alternativ av entreprenad för värmesystem i form av geoenergisystem (geoenergilager med återladdning i kombination med värmepump(ar).

Tillbyggnad av restaurang och konferenslokal i Handen
Avvaktar bygglov. Uppskattad kostnad, framflyttad byggstart.

Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor

Ny entré till nationalparken i Tyresta, etapp 3
Ny entré och nytt gångstråk med hög tillgänglighet ut i nationalparken.

Flytt av paviljong på Alprosen till Ribbyskolan, Haninge
Avser demontering och flytt av paviljong från förskolan Alprosen till Ribbyskolan.

Ny infartsparkering i Vendelsö
Vid busshållplatsen Sågen och Gudöbroleden.

Ny entrédörr till kulturhus i Haninge

Ombyggnad av värmecentral på Utö

Ny tennisbana i Brandbergen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: