Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Nybyggnad av produktionsanläggning med lager och kontor av Haninge, Stockholm
Byggstarten är planerad till våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Igångsättning planeras under 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 200 lägenheter. . Hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro
Planprogram pågår, eventuellt antagen i september 2014. Haninge kommun är markägare i dag. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av F-9 skola i Vegastaden, Haninge
Ny F-9 skola inklusive särskola.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 1
Ca 1200 bostäder totalt planeras.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 2
Ca 1200 bostäder totalt planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 3

Nybyggnad av villor (bostadsrätter) på Dalarö

Exploatering för ny stadsdel i Vega, detaljplan 4
Objektet avser ny infrastruktur för detaljplan 4 Stadsdel Vega med bla VA, gatu- och markarbeten.

Ombyggnad till lägenheter i Nynäshamn, etapp 1
Totalt ca 291 lägenheter för både detta projekt då det gäller ombyggnad till lägenheter, etapp 1 samt etapp 2 där det sker nybyggnad av lägenheter.

Nybyggnad av bussterminal i Haninge
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan

Nybyggnad av småhus i Västerhaninge

Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus i Tyresö

Nybyggnad av flerbostadshus i norra Haninge
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad eller ombyggnad kultur och föreningshus i Jordbro
Olika alternativ finns: bygga om befintligt kulturhus ( gamla Jordbromalmskolan) eller riva den och bygga nytt.

Nybyggnad av skola och förskola i Vegastaden, Haninge,
Totala ca 550 barn.

Nybyggnad av radhus i Jordbro
Haninge kommun är markägare i dag.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Haninge, etapp 2 m fl

Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Konceptförskola i 2 plan + 1 övre plan med teknikrum. Sex avdelningar med tillagningskök och utesov.

Nybyggnad av förskolor i Västerhaninge
Ny förskola med 8 avdelningar. Konceptförskola i 2 plan + 1 övre plan där teknikrum. Åtta avdelningar med tillagningskök och utesov.

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vega, etapp 6

Påbyggnad av flerbostadshus i Haninge

Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö

Nybyggnad av radhus i Västerhaninge

Nybyggnad av va-ledning i Dalarö, etapp 2A

Nybyggnad av va-ledning i Dalarö, etapp 2B

Nybyggnad av va-ledning i Dalarö, etapp 3

Nybyggnad av idrottshall i Haninge
Idrottshall för handboll, innebandy, basket, volleyboll mm. Lågdel bestående av bla omklädningsrum, café, förråd mm. Demonterbar läktare för 150 personer. Anläggning av parkeringsplats.

Nybyggnad av förskola i Kolartorp, detaljplan 3
6 st avdelningar

Ombyggnad av förskola i Tungelsta
Avser stambyte, takrenovering samt mindre ombyggnation.

Nytt handelscentrum/verksamhetsområde i Haninge

Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1

Nybyggnad av lagerhotell i Handen

Tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motell i Haninge

Nybyggnad av gc-väg utmed Odinsvägen på Dalarö
Projektet avser gc-väg och gångbana mellan Kanalbron och Centrala torget, ca 600-700 meter lång sträcka.

Ombyggnad av till lägenheter i Haninge, etapp 2
Framflyttat projekt. Oklart angående byggstart.

Ombyggnad av till lägenheter i Haninge, etapp 1
Framflyttat projekt. Oklart angående byggstart.

Reinvestering av ITV-kameror och videodetektering i Muskötunneln
Reinvestering av ITV och SDS.

Utbyte av båtbrygga vid Östra Hässelmara å

Renovering av skola på Ornö

Tillbyggnad av förråd i Haninge

Ny värmeförsörjning i Handen
Förfrågan avser två alternativ av entreprenad för värmesystem i form av geoenergisystem (geoenergilager med återladdning i kombination med värmepump(ar).

Renovering av gc-bro i Jordbro
Avser renovering av gång och-cykelbron över Gamla Nynäsvägen i Jordbro. Stålöverbyggnaden ska bytas ut i sin helhet, betongfundamenten behöver inte repareras.

Tillbyggnad av restaurang och konferenslokal i Handen
Avvaktar bygglov. Uppskattad kostnad, framflyttad byggstart.

Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor

Reinvestering av UPS i Muskötunneln

Ny entré till nationalparken i Tyresta, etapp 3
Ny entré och nytt gångstråk med hög tillgänglighet ut i nationalparken.

Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Örnens Väg 22-58 förutom Örnens väg 26 och 46 som redan är moderniserade

Nybyggnad av träläktare på Torvalla IP i Handen
Denna entreprenad omfattar uppförande av en träläktare med tak anpassad för ca 250 personer. Längd ca 30 meter och bredd ca 7 meter.

Flytt av paviljong på Alprosen till Ribbyskolan, Haninge
Avser demontering och flytt av paviljong från förskolan Alprosen till Ribbyskolan.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i nationalparken i Tyresta
Avser renovering av övre och nedre dammen i Tyresta nationalpark.

Ombyggnad av väg/gata i Utö

Ny infartsparkering i Vendelsö
Vid busshållplatsen Sågen och Gudöbroleden.

Ny entrédörr till kulturhus i Haninge

Ombyggnad av värmecentral på Utö

Ny tennisbana i Brandbergen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: