Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

Ombyggnad till skola i Sandudden

Till- och tillbyggnad av skola på Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 1

Exploateringsområde för kedjehus/radus i Ekerö

Nybyggnad av radhus, kedjehus och flerbostadshus i Stenhamra

Nybyggnad av bostäder på Adelsö

Nybyggnad av kedjehus i Jungfrusund, etapp 2

Nybyggnad av enklare bollhall i Ekerö

Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö

Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö

Invändigt & utvändigt underhåll av skola i Stenhamra

Ombyggnad av diverse byggnader vid Ekebyhovs slottsområde, Ekerö

Köksrenovering i flerbostadshus på Ekerö

Installation av solceller på flerbostadshus på Ekerö

Stambyte i flerbostadshus på Ekerö

Tak- och ventilationsrenovering i flerbostadshus på Ekerö

Nybyggnad av lägenhetshotell i Ekerö

Nybyggnad av fjärrvärmeverk på Ekerö

Nybyggnad av båthus och kontor på Ekerö

Nybyggnad av omklädningsrum i Ekerö

Påbyggnad och ombyggnad av kommunkontor i Ekerö

Tillbyggnad av skola i Stenhamra

Nybyggnad av kallbadhus på Ekerö

Nybyggnad av gc-väg och gatubelysning i Ekerö

Byte av värmesystem på skola i Ekerö

Ombyggnad av storkök på äldreboende i Ekerö

Utbyggnad av va-ledning i Ekerö

Tillbyggnad av provisoriska paviljonger på Ekerö etapp 2

Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö

Entreprenadarbeten (skalskydd) på Lovö och Norsborgs vattenverk

Exploatering för villaområde på Ekerö

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö

Ombyggnad till klassrum för år 6 på Skå skola, Ekerö

Ombyggnad av fritidsgård i Stenhamra

Ombyggnad av Gröna Lunds förskola i Träkvista

Ombyggnad av Gustavalunds förskola i Ekerö

Ombyggnad av fritids i Skå, Ekerö

Ombyggnad av Labensky förskola i Ekerö

Ombyggnad av Skogsbäckens förskola i Stenhamra

Ombyggnad av Ångbåtens förskola i Ekerö

Nybyggnad av gatubelysning vid Sandudden

Ombyggnad av Ekudden förskola i Ekerö

Ny paviljong till förskola i Sundby

Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö

Rivning av gymnastiksal i Ekerö

Ombyggnad av affärshus i Ekerö

Ombyggnad av kontor i Ekerö

Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö

Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö

Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö

Nybyggnad av barack i Ekerö

Nybyggnad av förråd i Ekerö

Nybyggnad av garage i Ekerö

Rivning av enbostadshus i Ekerö

Utvändigt underhåll av garage i Ekerö

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö

Tillbyggnad av industrihus i Ekerö

Ytskiktsrenovering av äldreboende i Ekerö

Byte av belysning i ishall på i Ekerö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: