Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Trafikplats Lovö, FSE309, Förbifart Stockolm
Projektet avser två cirkulationsplatser, anslutning till tunnelramper, breddning av Ekerövägen samt gång- och cykelpassage under Ekerövägen.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron och Drottningholmsbron.
Nybyggnad av närvärmeanläggning på Ekerö
Avser den sk Reningsverkstomten.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Adelsö är en ö utan fasta förbindelser och nås med gratis bilfärja från Munsö på fastlandet. Nybyggnation av minst 30 lägenheter i 1 eller 2 våningsbyggnader samt komplementsbyggnader och parkeringsplatser. Bostäderna skall uppfylla de krav som ställs i gällande detaljplan (till exempel maximal BOA). Byggnaderna ska i material och karaktär anpassas till befintliga hus inom området.
Nybyggnad av vattenverksamhet i Ekerö
Avser ny strandpromenad som ansluter till befintligt promenadstråk längs kanalen, en ny dagvattendamm för att omhänderta dagvatten från det nya bostadsområdet, s.k. badbryggor samt en ny mindre småbåtshamn.
Utbyte av ställverk vid avloppsreningsverk på Ekerö
Avser entreprenad för utbyte av ställverk i beställarens avloppsreningsverk Ekebyhov på Ekerö. Entreprenaden innefattar 1) utrivning och omhändertagande av befintligt ställverk och utpekade apparatskåp och centraler och 2) leverans, installation, driftsättning, provning, kontroll och erforderlig slutdokumentation behövlig för förvaltning och drift- och underhåll av nytt ställverk och nya apparatskåp och centraler.
Ombyggnad av flerbostadshus på Ekerö
Ombyggnad av äldreboendet till 32 st lägenheter.
Renovering av fasad och tak på Filippitorpet, Svartsjö
Renovering av tak och fasad på Filippitorpet i Svartsjö.
Nybyggnad av lager i Ekerö
Bygglov för lagerbyggnad på fastigheten ekebyhov 1:394.
Nybyggnad av bryggeri i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industri (bryggeri) på fastigheten ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av räddningscentral i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av sjöräddningsstation på fastigheten ekebyhov 3:1.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad av industrihall på fastigheten skå-väsby 4:5.
Tillbyggnad av växthus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (växthus) på fastigheten ölsta 5:6, gustavshills handelsträdgård.
Utvändigt underhåll av kiosk i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av affärshus ( kiosk) på fastigheten troxhammar 8:47.
Nybyggnad av toalett i Ekerö
Bygglov, mark-och rivningslov för nybyggnad av toalett på fastigheten stockby 12:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten ekebyhov 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering t.o.m. 2018-05-31 på fastigheten ekebyhov 1:41, bryggavägen 131a.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten malmvik 2:1, sa65178.
Ombyggnad av korsning längs väg 800 på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: