Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

Om- och tillbyggnad av köpcentrum, kontor och bostäder i Mörby
4-5 års byggtid.

Nybyggnad av flerbostadshus på Mörbylund, Danderyd
Ca 400 lgh planeras i 4-10 våningshus. Detaljplanen omfattar byggrätter för cirka 32 400 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder, och har varit på granskning

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Danderyd

Nybyggnad av tennisakademi i Djursholm

Nybyggnad av vårdboende i Danderyd
Ska byggas för att ersätta Mörbylund och Odinslund.

Nybyggnad av bilhall i Danderyd

Nybyggnad av kedjehus i Danderyd

Förläggning av 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd-Ålkistan
Omfattar leverans och installation av ett nytt 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd och Ålkistan. Entreprenaden omfattar schakt, leverans samt förläggning av mark-, tunnel- och sjökablar. Total kabellängd är ca 16,8 km (enfaskabel) varav 6,3 km markkabel, 7,5 km tunnelkabel och 3 km sjökabel. Total ruttlängd ca 5,6 km. Preliminär byggstart 2017-Q1 för kabelförläggning/installationer.

Tunnelförlängning alt. överdäckning av väg i Danderyd

Ombyggnad till bostäder i Danderyd

Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och inredning av ytterligare bostäder till flerbostadshus.

Ombyggnad av kaj på Samsöviken i Danderyd
Renovering pga erosionsskador.

Ombyggnad av idrottsplats i Danderyd

Nybyggnad av servicebyggnad i Danderyd

Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.

Ombyggnad av Norra torget vid Mörby Centrum

Ombyggnad av Södra torget vid Mörby Centrum

Nybyggnad av platta för ispist i Danderyd

Nybyggnad av busshållplatser vid motorväg Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.

Ombyggnad av väg i Enebyberg, Danderyd, etapp 5
Arholmvägen (söderut)- Enebyängens handelsplats.

Ombyggnad av torg, Danderyd, etapp 2

Utbyggnad av vårdcentral och restauraung i Djursholm
150 kvm tillbyggnad i 2 våningar samt 100 kvm tillbyggnad i 1 våning.

Teknisk upprustning samt hyresgästanpassning på Danderyds sjukhus
Avser upprustning av tekniska installationer i byggnad 04 samt en hyresgästanpassning i delar av plan 3, By 04 på Danderyds Sjukhus.

Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till bostäder.

Till- och ombyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Danderyd
Handikappanpassning, tillbyggnad av mottagningsrum, fasadändring av byggnad.

Rivning av Pärlans förskola i Djursholm, Danderyd
Objektet avser total rivning av byggnad för förskola, förrådsbyggnader samt lekutrustning inkl lekstugor. Objektet består av en huvudbyggnad på 975 m2 samt 5 st förrådsbyggnader på totalt 100 m2. .

Utvändigt underhåll av industrihus i Danderyd
Utvändig ändring- byte av luftbehandlingsaggregat på tak mm.

Ny värmeanläggning för flerbostadshus i Danderyd
Vi kommer att borra 8 stycken energibrunnar på vardera 225 meter och installera 2 tystgående bergvärmepumpar från Nibe på vardera 40 kW.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring.

Ny sidoentré vid kyrka i Danderyd

Utvändigt underhåll av affärshus i Danderyd
Fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyds kommun
Utvändig ändring.

Tillbyggnad av kontor i Danderyd
Tillbyggnad.

Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av sjukhem i Danderyd
Tillbyggnad av Danderyds sjukhus byggnad 39 fläktrum.

Nybyggnad av sophus i Danderyd
Tillfällig åtgärd uppställning av 5 st avfallskärl Skrindan 1 (3 st), Tröskan 22, Enebyberg 1:105.

Rivning av enbostadshus i Danderyd
Rivning av huvudbyggnad.

Nybyggnad av omklädningsrum i Danderyd
Tidsbegränsat lov för bodar (omklädningsrum).

Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tidsbegränsat lov för bostäder.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Markförändringar, nybyggnad av murar och bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av bullerskyuddsskärm.

Nybyggnad av brygga i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad träbrygga.

Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef station.

Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Nybyggnad av parkeringsplatser samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstation.

Ombyggnad av lägenhet i Danderyd
Bygglov för delning av lägenhet.

Utvändig målning av ishall i Danderyd

Installation av datortomografer på Danderyd sjukhus
Danderyds sjukhus ska byggas ut och moderniseras med en ny akutvårdsbyggnad och förses med Datortomografer.

Installation av magnetresonanskameror till Danderyd sjukhus
Danderyds sjukhus ska byggas ut och moderniseras med en ny akutvårdsbyggnad och förses med magnetresonanskameror.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: