Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

Ombyggnad av byggnad på Danderyds sjukhus
Tidigast byggstart 2019. Omfattning i dagsläget är 13000 kvm.
Nybyggnad av vårdboende i Danderyd
Ska byggas för att ersätta Mörbylund och Odinslund.
Ombyggnad av kaj på Samsöviken i Danderyd
Renovering pga erosionsskador.
Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.
Teknisk upprustning samt hyresgästanpassning på Danderyds sjukhus
Avser upprustning av tekniska installationer i byggnad 04 samt en hyresgästanpassning i delar av plan 3, By 04 på Danderyds Sjukhus.
Nybyggnad av påldäck för ispist i Danderyd
Nytt påldäck som underlag för ispist inom befintlig ishall vid Enebybergs Idrottsplats. Påldäckets yta är cirka 1950 m2
Ombyggnad av väg i Enebyberg, Danderyd, etapp 5
Danderyds kommun avser att bygga om Enebybergsvägen från cirkulationsplatsen Arholmavägen/Ringvägen, riktning söderut till och med cirkulationsplatsen i höjd med Sunnanängsvägen och Santararavägen.
Nybyggnad av skateyta/skatepark samt flytt av väg i Danderyd
Objektet avser kompletta arbeten för ny skateyta vid Mörbybadet inklusive flyttning av del av infartsväg till Mörbyskolan i Danderyd.
Förnyelse av VA-ledningar i Danderyd
Avser förnyelse av VA längs Edsviksvägen och Sätraängsparken.
Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till bostäder.
Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser nybyggnad av hissar 34 och 35 by 25.
Till- och ombyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Danderyd
Handikappanpassning, tillbyggnad av mottagningsrum, fasadändring av byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Danderyd
Utvändig ändring- byte av luftbehandlingsaggregat på tak mm.
Installation av ny kylanläggning till ishall i Enebyberg
Avser leverans och installation av ny kylanläggning.
Ny mastbrygga i Stocksunds Marina, Danderyd
Objektet avser rivning av bef mastbrygga, ny mastbrygga i betong på stålpålar, erosionsskydd mm.
Rivning av sjukhusbyggnad i Danderyd
Rivning av huvudbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av kulturhus i Danderyd
Ändring av planlösning.
Tillbyggnad av skola i Danderyd
tillbyggnad av Vasaskolan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Danderyd
Installation av ny cistern ovan jord.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad träbrygga.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ny ishockeysarg till ishall i Enebyberg
Avser leverans och installation av ny ishockeysarg med tillhörande publikskyddsutrustning, funktionärsbås med utvisningsbås och tillhörande spelarbås.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: