Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning av väg Danderyds kyrka-Arninge E18
Breddning av väg och anläggande av ett kollektivkörfält i norr- och södergående riktning, trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Ca 9 km lång sträcka.
Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus (moduler) i Danderyd
Uppförande av tillfälliga flerbostadshus - 10 år.
Upprustning av godsmottagning mm Danderyds sjukhus
Detta projekt avser markarbete i anslutning till godsmottagning byggnad 06 och 17 samt nybyggnad av lastkaj Markarbeten ca 2600 m². Nybyggnad lastkaj ca 95 m². Ombyggnad av lastkaj ca 40 m². Vidare ingår bland annat sprängning av berg och flytt av väg.
Nybyggnad av parhus i Danderyd
Nybyggnad av ett familjehus i två plan med två stycken lägenheter.
Utvändigt underhåll av kontor i Danderyd
Takomläggning sedumtak, installation av solceller.
Ombyggnad av lab för nukleär medicin på Danderyds sjukhus
Avser ändring av renrum samt anpassning för ny säkerhetsbänk mm i hotlab i byggnad 23, plan 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Installation av FTX aggregat i flerbostadshus Sökvabäck 8, Skola 6, Svitiod 40.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage samt rivning av bef garage.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av lokal bullerskyddskärm.
Nybyggnad av sophus i Danderyd
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av paviljong i Danderyd
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Nybyggnad av staket i Danderyd
Nybyggnad med staket, grind, plank och sophantering.
Rivning av förråd i Danderyd
rivningslov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Danderyd
Marklov för anläggning av provisorisk väg.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Marklov och nybyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av villa i Danderyd
Avser mindre tillbyggnation av villa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Byte av träfasad på 5st hissdelar på huset.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: