Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Danderyd

Nybyggnad av vårdboende i Danderyd
Ska byggas för att ersätta Mörbylund och Odinslund.

Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön

Förläggning av 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd-Ålkistan
Omfattar leverans och installation av ett nytt 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd och Ålkistan. Entreprenaden omfattar schakt, leverans samt förläggning av mark-, tunnel- och sjökablar. Total kabellängd är ca 16,8 km (enfaskabel) varav 6,3 km markkabel, 7,5 km tunnelkabel och 3 km sjökabel. Total ruttlängd ca 5,6 km. Preliminär byggstart 2017-Q1 för kabelförläggning/installationer.

Ombyggnad till bostäder i Danderyd

Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och inredning av ytterligare bostäder till flerbostadshus.

Ombyggnad av kaj på Samsöviken i Danderyd
Renovering pga erosionsskador.

Invändigt underhåll av radhus i Nora Torg, Danderyd
Invändig renovering av befintliga radhus.

Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.

Ombyggnad av torg, Danderyd, etapp 2

Teknisk upprustning samt hyresgästanpassning på Danderyds sjukhus
Avser upprustning av tekniska installationer i byggnad 04 samt en hyresgästanpassning i delar av plan 3, By 04 på Danderyds Sjukhus.

Nybyggnad av påldäck för ispist i Danderyd
Nytt påldäck som underlag för ispist inom befintlig ishall vid Enebybergs Idrottsplats. Påldäckets yta är cirka 1950 m2

Ombyggnad av väg i Enebyberg, Danderyd, etapp 5
Danderyds kommun avser att bygga om Enebybergsvägen från cirkulationsplatsen Arholmavägen/Ringvägen, riktning söderut till och med cirkulationsplatsen i höjd med Sunnanängsvägen och Santararavägen.

Takarbeten mm. på pensionärsbostäder i Enebyberg

Nybyggnad av skateyta/skatepark samt flytt av väg i Danderyd
Objektet avser kompletta arbeten för ny skateyta vid Mörbybadet inklusive flyttning av del av infartsväg till Mörbyskolan i Danderyd.

Förnyelse av VA-ledningar i Danderyd
Avser förnyelse av VA längs Edsviksvägen och Sätraängsparken.

Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till bostäder.

Till- och ombyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Danderyd
Handikappanpassning, tillbyggnad av mottagningsrum, fasadändring av byggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Danderyd
Utvändig ändring- byte av luftbehandlingsaggregat på tak mm.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring.

Ny mastbrygga i Stocksunds Marina, Danderyd
Objektet avser rivning av bef mastbrygga, ny mastbrygga i betong på stålpålar, erosionsskydd mm.

Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.

Nybyggnad av affärshus i Danderyd
Nybyggnad av affärs- och kontorshus.

Utvändigt underhåll av affärshus i Danderyd
Fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyds kommun
Utvändig ändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av kontor i Danderyd
Tillbyggnad.

Tillbyggnad av skola i Danderyd
tillbyggnad av Vasaskolan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tidsbegränsat lov för bostäder.

Nybyggnad av cistern i Danderyd
Installation av ny cistern ovan jord.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Markförändringar, nybyggnad av murar och bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av bullerskyuddsskärm.

Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av brygga i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad träbrygga.

Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef station.

Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Nybyggnad av parkeringsplatser samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstation.

Rivning av enbostadshus i Danderyd
Rivning av huvudbyggnad.

Installation av datortomografer på Danderyd sjukhus
Danderyds sjukhus ska byggas ut och moderniseras med en ny akutvårdsbyggnad och förses med Datortomografer.

Installation av magnetresonanskameror till Danderyd sjukhus
Danderyds sjukhus ska byggas ut och moderniseras med en ny akutvårdsbyggnad och förses med magnetresonanskameror.

Ombyggnad av ridhus i Danderyd

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: