Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Ny infart till Riksten i Tullinge
Ny väg från väg 226 (Huddingevägen) till väg 571 (Pålamalmsvägen). Detta är en första del av förbifart Tullinge. Trafikplats Högskolan samt ny gc-väg utmed Huddingevägen mellan Flaggplan och Hälsovägen.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nybyggnad av grundskola på Hallunda, Botkyrka
Eventuellt blir det F-9 skola.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka
Planer för nybyggnad av 200-250 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 5, projektnummer 1333044
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 6, projektnummer 1470133
Nybyggnad av hyresrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 4, projektnummer 1448723
Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2
Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall, bibliotek och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33.
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Befintlig yta som ska byggas om och renoveras är ca 3 880 m2, tillbyggd yta är ca 688 m2
Stambyte samt utvändiga arbeten på flerbostadshus i Botkyrka
Tilläggsisolering, fasadarbeten, fönsterbyte och stambyte.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka, Etapp 2
Nybyggnad av 58st radhus.
Bostadsutveckling i Botkyrka
18 hektar obebyggd mark
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Hallunda
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 64 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tullinge
Nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter) och komplementbyggnad.
Nybyggnad av äldreboenden på Norsborg
50-60 lägenheter. Fastigheten som fanns på plats tidigare brann ner och kvar finns den gjutna grunden.
Rivning av ledning Tullinge villastad-Högdalen
Planerat framtida projekt. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Via Flemingsberg
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning. Totalt 120 lägenheter som renoveras.
Nybyggnad av enbostadshus i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 7, projektnummer 1470132
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 23 st enbostadshus.
Rivning av förskolor i Botkyrka
För nybyggnation efter rivning se projektnummer: 1402591. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/gång- och cykelväg från bostadsområdet till korsningen väg 584/Norsborsvägen.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 17 st grupphus. Projekt efter etapp 3: 1191598.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 10 enbostadshus och 18 parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändring av bärande konstruktion (stambyte) i flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Grödinge
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra totalt tio friliggande enbostadshus och/eller radhus.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 13 st enbostadshus och komplementbyggnader.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Botkyrka
Fasad och fönsterrenovering.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Planer för rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola på 2 våningar för ca 180 barn. Se rivningen på :1483475
Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st lägenheter, ombyggnad av 4 lägenheter samt 2 nya lägenheter i källaren. Även en utanpåliggande trappa kommer att byggas.
Nybyggnad av radhus i Vårby, Botkyrka
Nybyggnad av 6st egnahems bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 7 st en- och tvåbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Renovering av totalt 28 stycken hissar.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Utvändig renovering inom bostadsområde i Tullinge
Avser renovering samt målning av träfasader, skärmväggar, staket, förråd mm. Vissa plåtarbeten som plåtbeklädnad av överliggare på skärmväggar och staket ingår samt målning av plåtdetaljer och tvättning samt rensning av hängrännor. Gäller Anna Maria Roos väg 84-90, 92-98, 100-106, 126-132, 134-136, 138-144 samt de tre förrådshusen intill parkeringsplatserna vid Anna Maria Roos väg 104, 126 samt 144 och omputsning av tvättstugan på Anna Maria Roos väg 108. Option på Etapp 2, Mustangen 1 som beräknas utföras 2019 på Anna Maria Roos väg 20-26, 28-34, 36-42, 44-50, 52-58, 60-66, 68-74, 76-82, 110-116 och 118-124.
Nybyggnad av konstfrusen utomhusisbana vid Brunna IP, Norsborg
Avser ny konstfrusen isbana utomhus vid Brunna IP.
Garageåtgärder Norsborg
Renovering av kallgarage i skyddsrum.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av ersättningsboende i Botkyrka
Avser nybyggnad av ett ersättningsboende indelat i 4 st lägenheter fördelat på två plan. Nedre plan har tillträde till en uteplats och övre plan till en takförsedd terrass. Även en komplementbyggnad skall utföras som inrymmer bostadsförråd, gemensam tvättstuga, WC, städförråd samt installationsutrymme.
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 226 mellan Skyttbrink-Tullinge station
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge samt vattenskyddsåtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Om och tillbyggnad av byggvaruhus i Botkyrka
Tillbyggnad av byggvaruhus, 360-370 kvm, samt skyltar.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka.
Ombyggnad av väg 226 vid Tumba C
Åtgärder vid ABC-området.
Invändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Invändig ändring av centrumbyggnad.
Fasadmålning av kontorshus i Botkyrka
Avser målning av fasad samt åtgärder av skadad fasad pcj den del plåtarbeten )hängrännor och stuprör).
Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
Planer för rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola på 2 våningar för ca 180 barn. För nybyggnationen se: 1314805
Upprustning av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg
Omfattar upprustning och ombyggnad av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad för hiss/trappuppgång.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K.
Tillgänglighetsanpassning av Sturehofs slott
Tillgänglighetsanpassning samt en toalett vid parkeringen som ska renoveras.
Installation av nytt brandlarm i Huddinge
Avser installation av nytt brandlarmsystem samt demontering av befintligt.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Botkyrka
Fasadändring av samlingslokal.
Invändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring och invändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Botkyrka
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Botkyrka
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Botkyrka
Tillbyggnad av personal- och verkstadsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: