Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2

Nybyggnad av butik och tennishall i Tumba

Upprustning samt om- och tillbyggnad av skola i Tumba

Nybyggnad av bostäder, kontor m.m. i Botkyrka etapp 5

Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Botkyrka

Nybyggnad av ungdomsbostäder i Botkyrka

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Nybyggnad av ungdomsbostäder, hyresrätter, i Tumba

Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3

Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 4

Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av äldreboende i Botkyrka etapp 1

Ombyggnad av gator, nytt stadstorg mm i Hallunda

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka

Nybyggnad av äldreboenden på Norsborg

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg

Nybyggnad av förskola i Vårsta

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av förskola på Uttran, Botkyrka

Nybyggnad av radhus i Norsborg

Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen

Utbyggnad av va-ledningar i Grödinge området, Botkyrka

Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka

Sanering av mark i Kagghamra

Tak- och fasadrenovering av radhus i Norsborg

Ombyggnad av mellanstadieskola i Tumba, etapp 3

Utveckling av Sturehofs slott

Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan Alby-Tumba, Hågelby

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Ombyggnad av väg Tumba-Tullinge

Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka

Ombyggnad av lekpark mm i Botkyrka

Ombyggnad av sporthall och omklädningsrum i Norsborg

Tillbyggnad av skola i Botkyrka

Tillbyggnad av verkstadsindustri och kontor i Botkyrka

Nybyggnad av kontor, hantverkarlokal mm i Botkyrka

Fasadrenovering samt byte av tak på flerbostadshus i Botkyrka

Ombyggnad till smålägenheter i Tumba

Relining av stammar i flerbostadshus i Tullinge

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka

Nybyggnad av parhus i Hallunda, Botkyrka

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Upprustning av gångbro i Tullinge

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka

Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda

Om och tillbyggnad av byggvaruhus i Botkyrka

Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 2

Byte av entré m.m. på flerbostadshus i Botkyrka

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt

Byte av ventilationsaggregat i kontor i Botkyrka

Ombyggnad av kontor i Botkyrka

Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Botkyrka

Upprustning av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka

Rivning av affärshus i Botkyrka

Rivning av förskola i Botkyrka

Tillbyggnad av kyrka i Botkyrka

Utvändigt underhåll av tvättanläggning i Botkyrka

Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka

Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka

Nybyggnad av plank i Botkyrka

Nybyggnad av skola i Botkyrka

Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka

Nybyggnad av busshållplats i Botkyrka

Nybyggnad av modulbostäder i Tumba, Botkyrka

Nybyggnad av förråd i Botkyrka

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka

Rivning av personallokal i Botkyrka

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Botkyrka

Ombyggnad av skola i Botkyrka

Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka

Nybyggnad av utegym i Botkyrka kommun

Utvädningt underhåll av butik i Botkyrka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: