Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Nybyggnad av skidtunnel i Lida, Botkyrka
Ca 2,5 km lång skidtunnel med inglasade passager i direkt anslutning till befintliga längdspår i Lida friluftsområde.
Stambyte samt utvändiga arbeten på flerbostadshus i Botkyrka
Tilläggsisolering, fasadarbeten, fönsterbyte och stambyte.
Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2
Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall/bibliotek och en förskola.
Nybyggnad av bostäder, radhus och förskola i Alby
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.
Rivning av förskolor i Botkyrka
för nybyggnation efter rivning se projektnummer: 1402591. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av en överföringsledning med vatten/ spill - och tryckspillsledningar längs eldtomtaområdet till Kagghamra tomtområde. Ingår i projekt VA Grödinge. Total kostnad för projekt VA Grödinge är ca 75 mkr.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 23 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/gång- och cykelväg från bostadsområdet till korsningen väg 584/Norsborsvägen.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 3
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.
Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Renovering av totalt 28 stycken hissar.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Garageåtgärder Norsborg
Renovering av kallgarage i skyddsrum.
Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Projektet avser rivning av befintlig paviljongsbyggnad och uppförande av ny tillbyggnad på Hammerstaskolan i Norsborg. Den tillbyggda ytan är cirka 300 kvm
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad anavändning av kontor till lägenhetshotell, del av.
Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Rivning av förskola i Botkyrka
Rivning av förskola.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka.
Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 1
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 226 mellan Skyttbrink-Tullinge station
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge samt vattenskyddsåtgärder.
Byte av radiatorventiler i fastigheter i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och källare i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Tuna. Entreprenaden omfattar följande adresser: Tunavägen 34-36, Övergårdsvägen 1-3, Nedergårdsvägen 7-9 samt Boställsvägen 7-9.
Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.
Byte av radiatorventiler i fastighet i Storvreten
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen samt gruppventiler i källare och lokaler på Stenvägen 1-17 i Storvreten. Option att under perioden 2017-2018 genomföra byten av radiatorventiler i Tumba bostadsområde på följande adresser: Gröndalsvägen 2-4, Gröndalsvägen 6-8 samt Gröndalsvägen 14-18.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av ozonanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Botkyrka
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Botkyrka
Fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Botkyrka
Fasadändring av samlingslokal.
Invändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Invändig ändring av centrumbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Botkyrka
Invändig ändring av vårdboende samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 10 enbostadshus och 9 tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Botkyrka
Nybyggnad av bussväderskydd samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Botkyrka
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av läktare i Botkyrka
Nybyggnad av läktare tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Övningshus för räddningstjänsten, tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Invändig ändring av lokal till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: