Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

Nybyggnad av grundskola på Hallunda, Botkyrka
Planerat projekt i mycket tidigt skede. Placering ej fastställd. Eventuellt blir det F-9 skola. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka
Planer för nybyggnad av 200-250 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 5, projektnummer 1333044
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 6, projektnummer 1470133
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2
Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall, bibliotek och en förskola.
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 4, projektnummer 1448723
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33.
Exploatering för ny stadsdel i Tullinge, detaljplan 5
Man kommer att bygga 150-200 st bostäder vartannat år tom 2032.
Nybyggnad av skidtunnel i Lida, Botkyrka
Planer finns för en ca 2,5 km lång skidtunnel med inglasade passager i direkt anslutning till befintliga längdspår i Lida friluftsområde. Är en del av utvecklingen av Storvreten området (1462979).
Stambyte samt utvändiga arbeten på flerbostadshus i Botkyrka
Tilläggsisolering, fasadarbeten, fönsterbyte och stambyte.
Utveckling med 4 H gården och Hogsla järnåldersby, område A
Idé om utveckling/ samverkan med 4 H gården och Hogsla järnåldersby. Dessa två verksamheter ska finnas kvar antingen i befintliga lägen eller etableras i nya lägen där de båda verksamheterna kan samverka både med varandra och med exploatören. Förslag på lämpliga utvecklingsidéer och samverkansformer för att bedriva verksamheterna ska vara med i anbudet.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Hallunda
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av äldreboenden på Norsborg
50-60 lägenheter. Fastigheten som fanns på plats tidigare brann ner och kvar finns den gjutna grunden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tullinge
Nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter) och komplementbyggnad.
Rivning av ledning Tullinge villastad-Högdalen
Planerat framtida projekt. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Via Flemingsberg
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.
Nybyggnad av enbostadshus i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 7, projektnummer 1470132
Nybyggnad av va-ledning i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av en överföringsledning med vatten/ spill - och tryckspillsledningar längs eldtomtaområdet till Kagghamra tomtområde. Ingår i projekt VA Grödinge. Total kostnad för projekt VA Grödinge är ca 75 mkr.
Rivning av förskolor i Botkyrka
För nybyggnation efter rivning se projektnummer: 1402591. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/gång- och cykelväg från bostadsområdet till korsningen väg 584/Norsborsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 17 st grupphus. Projekt efter etapp 3: 1191598.
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende, Storvreten
Planförslaget prövar om det går att bygga ut boendet med en flygel på byggnadens norra sida. Det skulle ge 27 nya boendeplatser, och lika många nya arbetsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 10 enbostadshus och 18 parhus.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 3
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 13 st enbostadshus och komplementbyggnader.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Botkyrka
Fasad och fönsterrenovering.
Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Vårby, Botkyrka
Nybyggnad av 6st egnahems bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 7 st en- och tvåbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Renovering av totalt 28 stycken hissar.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Om/nybyggnad av torg i Alby
Bidra till förbättring av den offentliga miljön och rummet mellan centrumet och bostadsområdet genom att bilda en länk mellan dessa
Garageåtgärder Norsborg
Renovering av kallgarage i skyddsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad anavändning av kontor till lägenhetshotell, del av.
Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
Planer för rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola på 2 våningar för ca 180 barn.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Om och tillbyggnad av byggvaruhus i Botkyrka
Tillbyggnad av byggvaruhus, 360-370 kvm, samt skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka.
Nybyggnad av ersättningsboende i Botkyrka
Avser nybyggnad av ett ersättningsboende indelat i 4 st lägenheter fördelat på två plan. Nedre plan har tillträde till en uteplats och övre plan till en takförsedd terrass. Även en komplementbyggnad skall utföras som inrymmer bostadsförråd, gemensam tvättstuga, WC, städförråd samt installationsutrymme.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 226 mellan Skyttbrink-Tullinge station
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge samt vattenskyddsåtgärder.
Fasadmålning av kontorshus i Botkyrka
Avser målning av fasad samt åtgärder av skadad fasad pcj den del plåtarbeten )hängrännor och stuprör).
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av ozonanläggning.
Tillgänglighetsanpassning av Sturehofs slott
Tillgänglighetsanpassning samt en toalett vid parkeringen som ska renoveras.
Installation av nytt brandlarm i Huddinge
Avser installation av nytt brandlarmsystem samt demontering av befintligt.
Utvändigt underhåll av kontor i Botkyrka
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Botkyrka
Fasadändring av samlingslokal.
Invändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Invändig ändring av centrumbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändring av bärande konstruktion (stambyte) i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Botkyrka
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Botkyrka
Tillbyggnad av personal- och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat lov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av bod i Botkyrka
Tidsbegränsat lov för personalbodar.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Övningshus för räddningstjänsten, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av kiosk i Botkyrka
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Fasadändring av komplementbygnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av mindre komplementsbyggnad i Botkyrka kommun
Omfattar rivning av mindre komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: