Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vingåker

Nyb av ridanläggning med konferens- och övernattning på Vårnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Vingåker
Ca 18 hus,

Rotrenovering av lägenheter i Vingåker
Objektet avser rotombyggnad av 45 st. lägenheter samt två uthyrningsrum med wc i 3 huskroppar. Kompletterande byggåtgärder i ”färdigställd referenslägenhet” samt med optioner att utföra fönsterbyte i källare, byte lägenhetsdörrar, byte entrépartier och isolering av vindar.

Ombyggnad av parhus i Vingåker
Om- och tillbyggnad av tvåbostadshus samt ändrad användning från från bostad och lokal till bostäder.

Utvänding renovering på Österåkers kyrka
Målning av fönster, tak och fasad. Även en tillgänglighetsanpassning vid huvudentrén.

Nybyggnad av automatstation i Vingåker
Nybyggnad av gasolcontainer - truckfyllningsstation.

Nybyggnad av nätstation i Vingåker
Nybyggnad av nätstation.

Rivning av klubbhus i Vingåker
Rivning av klubblokal.

Tillbyggnad av skärmtak i Vingåker
Tillbyggnad av tak till balkong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: