Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.
Upprustning av lekparker och nytt utegym i Trosa kommun
Avser utveckling av två befintliga lekparker, Spindelparken och Safirenparken i Trosa. En grov tidplan är färdiga handlingar i mars 2017 för att sedan upphandla entreprenör och produktion för Safirenparken med start under våren 2017. Spindelparken är produktion vår 2018. Även nytt utegym som kommer att placeras bredvid lekplatsen mitt emot Safiren.
Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.
Anläggning av förskolegård vid förskola i Trosa, etapp 2
Objektet avser anläggning av förskolegård på Skärgårdens förskola. Byggnation av minirink, montering av lekutrustning mm.
Ombyggnad till flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.
Anläggande av GC-vägar på 3 olika sträckor i Trosa kommun
Tre delar: Del 1. Från Västerljungsvägen - Viksnäs, längs väg 768. Två öppningar för övergångar ska göras. Marken består av åkermark. Del 2. Svartviksvägen. Marken består av ängsmark. Del 3. Edanö Backe - Strömmingsberget. Det är barrskog med inslag av berg. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Tillbyggnad av butik och lager.
Muddringsarbeten i Tureholmsviken, Trosa
Objektet avser muddring av stråk 6 (ca 260 m) och hamn B (ca 200 m) samt stråk 8 (ca 150 m) och hamn F (ca 230 m).
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trosa
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av markanläggning i Trosa
Bygglov utsiktsplats och slinga samt rwc.
Utvändigt underhåll av förråd i Trosa
Bygglov utvändig ändring, målning av fasad och plåttak.
Ombyggnad av lägenhet i Trosa
Bygglov ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ommålning av Folkets Hus i Trosa
Avser ommålning av fasader, fönster och dörrar mm på Folkets Hus samt Pensionärernas Hus i Trosa.
Ommålning av tak på fastigheter i Trosa
Avser ommålning av plåttak och plåtdetaljer på Industrigatan 6 och 8 i Trosa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: