Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.
Exploatering samt nybyggnad av enbostadshus i Trosa, etapp 2
11 tomter. Totalentreprenad med projektering av VSD- nät, gata och gatubelysning. 11 st. byggnader ska angöras till nya lokalgatan och anslutas till VA-nät. I entreprenaden ska Trosa fibernät och Vattenfall samordnas avseende respektive nät. 180 meter lokalgata, samt gatubelysning.
Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad.
Entreprenaden omfattar två delar. Del A är renovering av skolgården på Hedeby och Fornbyskolan och del B är trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen samt parkering längs med väg och en utbyggnad av befintlig parkeringsyta samt en nybyggnation. Arbeten så som gata, mark, el och belysningsarbeten ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av parkeringsplatser i Trosa
Åtgärder på parkeringar vid Folkets Hus, Vitalieskolan-Skolgatan samt på Industrigatan 8. Bättre belysning, planteringar samt trafiksäkring mm.
Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.
Anläggning av förskolegård vid förskola i Trosa, etapp 2
Objektet avser anläggning av förskolegård på Skärgårdens förskola. Byggnation av minirink, montering av lekutrustning mm.
Ombyggnad till flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.
Nybyggnad av lager i Trosa
Bygglov nybyggnad lager och kontor.
Upprustning av lekparker och nytt utegym i Trosa kommun
Avser utveckling av två befintliga lekparker, Spindelparken och Safirenparken i Trosa. En grov tidplan är färdiga handlingar i mars 2017 för att sedan upphandla entreprenör och produktion för Safirenparken med start under våren 2017. Spindelparken är produktion vår 2018. Även nytt utegym som kommer att placeras bredvid lekplatsen mitt emot Safiren.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trosa
Bygglov utvändig ändring. Byte av dörrparti.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning, uppdelning av yta.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Bygglov nybyggnad bod för utlåning av sportartiklar.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Ombyggnad av fritidshus i Trosa
Bygglov ändrad användning skogsbrukslokal till fritidshus.
Tillbyggnad av bensinstation i Trosa
Bygglov tillbyggnad servicestation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trosa
Bygglov utvändig ändring räcken på loftgångar.
Ny paviljong vid skola i Trosa
Bygglov nybyggnad skolbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov övrigt, skatepark.
Nybyggnad av gångstråk i Trosa
Grusad gångväg utmed strandkanten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: