Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Trosa
Flerfamiljshus med 47 lägenheter, 4 lokaler samt garage med 35 bilplatser. Totalt är det 4105 BOA, 323 kvm lokaler samt 1372 kvm gemensamma ytor och garage.
Ombyggnad av väg Infart västra Trosa
Förbättrad vägförbindelse mellan området kring väg 782/Västerljungsvägen och väg 218/Ådavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Anläggande av park i Trosa kommun
Ny parkanläggning på befintlig gräsyta enligt gestaltningsförslag. Entreprenaden omfattar kompletta installationer till fullt driftfärdiga, avprovade och godkända anläggningsdelar.
Renovering av gata mm i Trosa
Objektet avser gaturenovering av befintlig grusväg ca 1000 meter med nytt slitlager av asfalt samt ny gatubelysning. Omfattar gatunätet Torparvägen, Älgbacken samt Brotorpsvägen i Trosa.
Utvändigt underhåll av ungdomshem i Trosa
Bygglov utvändig ändring.
Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt uppförande av mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av nätstation i Trosa
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Bygglov Nybyggnad Transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Tillbyggnad av brygga i Trosa
Bygglov tillfällig åtgärd brygga förlängning av 2013/153.
Montage av solcellsanläggningar på fastigheter i Trosa kommun
Trosa kommun avser att på totalentreprenad låta uppföra två solcellsanläggningar på två olika adresser. Del A - Trosa Vårdcentral och Del B - Skärgårdens förskola.
Vägarbeten vid Sörsjön, Tullgarn, Vagnhärad
Entreprenaden omfattar markarbeten, väg. Vägar vid Sörsjön, Tullgarn, Vagnhärad. Underhåll av ca 3100 m grusväg samt nybyggnad av vändplan fördelat på delsträckor 1-3 samt delsträcka 4 med avtal nybyggnad av ca 100 m väg med vändplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: