Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.
Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad
Entreprenaden omfattar två delar. Del A är renovering av skolgården på Hedeby och Fornbyskolan och del B är trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen samt parkering längs med väg och en utbyggnad av befintlig parkeringsyta samt en nybyggnation. Arbeten så som gata, mark, el och belysningsarbeten ingår i entreprenaden.
Exploatering samt nybyggnad av enbostadshus i Trosa, etapp 2
11 tomter. Totalentreprenad med projektering av VSD- nät, gata och gatubelysning. 11 st. byggnader ska angöras till nya lokalgatan och anslutas till VA-nät. I entreprenaden ska Trosa fibernät och Vattenfall samordnas avseende respektive nät. 180 meter lokalgata, samt gatubelysning.
Lokalanpassning i Norra Husby
Bygglov ändrad användning, uppdelning av yta.
Upprustning av lekparker och nytt utegym i Trosa kommun
Avser utveckling av två befintliga lekparker, Spindelparken och Safirenparken i Trosa. En grov tidplan är färdiga handlingar i mars 2017 för att sedan upphandla entreprenör och produktion för Safirenparken med start under våren 2017. Spindelparken är produktion vår 2018. Även nytt utegym som kommer att placeras bredvid lekplatsen mitt emot Safiren.
Ombyggnad av parkeringsplatser i Trosa
Åtgärder på parkeringar vid Folkets Hus, Vitalieskolan-Skolgatan samt på Industrigatan 8. Bättre belysning, planteringar samt trafiksäkring mm.
Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.
Ommålning av tak på fastigheter i Trosa
Avser ommålning av plåttak och plåtdetaljer på Industrigatan 6 och 8 i Trosa.
Anläggning av förskolegård vid förskola i Trosa, etapp 2
Objektet avser anläggning av förskolegård på Skärgårdens förskola. Byggnation av minirink, montering av lekutrustning mm.
Muddringsarbeten i Tureholmsviken, Trosa
Objektet avser muddring av stråk 6 (ca 260 m) och hamn B (ca 200 m) samt stråk 8 (ca 150 m) och hamn F (ca 230 m).
Ombyggnad till flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.
Ommålning av Folkets Hus i Trosa
Avser ommålning av fasader, fönster och dörrar mm på Folkets Hus samt Pensionärernas Hus i Trosa.
Nybyggnad av lager i Trosa
Bygglov nybyggnad lager och kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trosa
Bygglov utvändig ändring. Byte av dörrparti.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Tillbyggnad av butik och lager.
Ombyggnad av lägenhet i Trosa
Bygglov ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ombyggnad av fritidshus i Trosa
Bygglov ändrad användning skogsbrukslokal till fritidshus.
Nybyggnad av markanläggning i Trosa
Bygglov utsiktsplats och slinga samt rwc.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trosa
Bygglov utvändig ändring räcken på loftgångar.
Utvändigt underhåll av förråd i Trosa
Bygglov utvändig ändring, målning av fasad och plåttak.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trosa
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Bygglov nybyggnad bod för utlåning av sportartiklar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov övrigt, skatepark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: