Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

Nybyggnad av punkthus i Trosa
Bostadsrätter i 3-6 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad

Nybyggnad av byggvaruhus i Trosa

Exploatering samt nybyggnad av enbostadshus i Trosa, etapp 2
11 tomter. Totalentreprenad med projektering av VSD- nät, gata och gatubelysning. 11 st. byggnader ska angöras till nya lokalgatan och anslutas till VA-nät. I entreprenaden ska Trosa fibernät och Vattenfall samordnas avseende respektive nät. 180 meter lokalgata, samt gatubelysning.

Påbyggnad av flerbostadshus i Trosa

Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad.
Entreprenaden omfattar två delar. Del A är renovering av skolgården på Hedeby och Fornbyskolan och del B är trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen samt parkering längs med väg och en utbyggnad av befintlig parkeringsyta samt en nybyggnation. Arbeten så som gata, mark, el och belysningsarbeten ingår i entreprenaden.

Ny entré samt ytskiktsrenovering av förskola i Trosa
Bygglov tillbyggnad förskola.

Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.

Renovering av fritidshus, nybyggnad av garage mm i Vagnhärad
Projektet avser projektering och utförande av renovering och tillbyggnad av fritidshus inklusive markarbeten på tomt och ny väg samt nybyggnad garage/förråd.

Ytskiktsrenovering av skola i Västerljung

Ombyggnad av parkeringsplatser i Trosa
Åtgärder på parkeringar vid Folkets Hus, Vitalieskolan-Skolgatan samt på Industrigatan 8. Bättre belysning, planteringar samt trafiksäkring mm.

Anläggning av förskolegård vid förskola i Trosa, etapp 2
Objektet avser anläggning av förskolegård på Skärgårdens förskola. Byggnation av minirink, montering av lekutrustning mm.

Ombyggnad till flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.

Utvändigt underhåll av industrihus i Trosa
Bygglov utvändig ändring. Byte av dörrparti.

Upprustning av lekparker och nytt utegym i Trosa kommun
Avser utveckling av två befintliga lekparker, Spindelparken och Safirenparken i Trosa. En grov tidplan är färdiga handlingar i mars 2017 för att sedan upphandla entreprenör och produktion för Safirenparken med start under våren 2017. Spindelparken är produktion vår 2018. Även nytt utegym som kommer att placeras bredvid lekplatsen mitt emot Safiren.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.

Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.

Tillbyggnad av bensinstation i Trosa
Bygglov tillbyggnad servicestation.

Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt, stödmur.

Nybyggnad av lager i Trosa kommun
Bygglov övrigt, uppförande av tält.

Ny paviljong vid skola i Trosa
Bygglov nybyggnad skolbyggnad.

Upprustning av hemkunskapssal i skola i Vagnhärad.

Tilläggsisolering på skola i Trosa

Nbyggnad av skatepark i Trosa

Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov övrigt, skatepark.

Tillgänglighetsanpassning av torg i Vagnhärad
Breddning av torgytan mellan parkeringsplatserna från nuvarande 4,8 meter till 7,0 meter. Detta möjliggörs genom att flytta västra sidans trädplantering och belysning till nuvarande parkeringsplatser.

Nybyggnad av gångstråk i Trosa
Grusad gångväg utmed strandkanten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: