Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

Utbyggnad till dubbelspår mellan Gerstaberg-Sillekrog
Ca 23 km, markarbeten, broar, tunnlar och fixerat spår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.
Ombyggnad av väg Infart västra Trosa
Förbättrad vägförbindelse mellan området kring väg 782/Västerljungsvägen och väg 218/Ådavägen.
Renovering av gata mm i Trosa
Objektet avser gaturenovering av befintlig grusväg ca 1000 meter med nytt slitlager av asfalt samt ny gatubelysning. Omfattar gatunätet Torparvägen, Älgbacken samt Brotorpsvägen i Trosa.
Anläggande av GC-vägar på 3 olika sträckor i Trosa kommun
Tre delar: Del 1. Från Västerljungsvägen - Viksnäs, längs väg 768. Två öppningar för övergångar ska göras. Marken består av åkermark. Del 2. Svartviksvägen. Marken består av ängsmark. Del 3. Edanö Backe - Strömmingsberget. Det är barrskog med inslag av berg. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget.
Anläggning av förskolegård vid förskola i Trosa, etapp 2
Objektet avser anläggning av förskolegård på Skärgårdens förskola. Byggnation av minirink, montering av lekutrustning mm.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Tillbyggnad av butik och lager.
Ombyggnad av affärshus i Trosa
Bygglov ändrad användning och utvändig ändring.
Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt uppförande av mur.
Ombyggnad av gym i Trosa
Bygglov övrigt utegym.
Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Bygglov Nybyggnad Transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trosa
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Tillbyggnad av brygga i Trosa
Bygglov tillfällig åtgärd brygga förlängning av 2013/153.
Nybyggnad av markanläggning i Trosa
Bygglov utsiktsplats och slinga samt rwc.
Utvändigt underhåll av förråd i Trosa
Bygglov utvändig ändring, målning av fasad och plåttak.
Ombyggnad av lägenhet i Trosa
Bygglov ändrad användning från affärslokal till bostad.
Muddringsarbeten i Tureholmsviken, Trosa
Objektet avser muddring av stråk 6 (ca 260 m) och hamn B (ca 200 m) samt stråk 8 (ca 150 m) och hamn F (ca 230 m).
Ommålning av Folkets Hus i Trosa
Avser ommålning av fasader, fönster och dörrar mm på Folkets Hus samt Pensionärernas Hus i Trosa.
Ommålning av tak på fastigheter i Trosa
Avser ommålning av plåttak och plåtdetaljer på Industrigatan 6 och 8 i Trosa.
Vägarbeten vid Sörsjön, Tullgarn, Vagnhärad
Entreprenaden omfattar markarbeten, väg. Vägar vid Sörsjön, Tullgarn, Vagnhärad. Underhåll av ca 3100 m grusväg samt nybyggnad av vändplan fördelat på delsträckor 1-3 samt delsträcka 4 med avtal nybyggnad av ca 100 m väg med vändplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: