Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

Ny stadsdel i solbergaområdet i Vagnhärad

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Trosa
70-tal bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
BTA: 12 000-15 000 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad

Nybyggnad av parhus i Trosa kommun
Bygglov nybyggnad 10 st parhus.

Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad.
Entreprenaden omfattar två delar. Del A är renovering av skolgården på Hedeby och Fornbyskolan och del B är trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen samt parkering längs med väg och en utbyggnad av befintlig parkeringsyta samt en nybyggnation. Arbeten så som gata, mark, el och belysningsarbeten ingår i entreprenaden.

Ny entré samt ytskiktsrenovering av förskola i Trosa
Bygglov tillbyggnad förskola.

Renovering av fritidshus, nybyggnad av garage mm i Vagnhärad
Projektet avser projektering och utförande av renovering och tillbyggnad av fritidshus inklusive markarbeten på tomt och ny väg samt nybyggnad garage/förråd.

Nybyggnad av spillvattenledning i Trosa
Frmflyttad byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov samt rivningslov.

Renovering av vattentorn i Vagnhärad

Ytskiktsrenovering av skola i Västerljung

Ombyggnad av tvättinrättning i Trosa
Bygglov ombyggnad tvättstuga.

Nybyggnad av skola i Trosa
Bygglov nybyggnad skolbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trosa
Bygglov utvändig ändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov övrigt, skatepark.

Upprustning av lekparker i Trosa kommun
Avser utveckling av två befintliga lekparker, Spindelparken och Safirenparken i Trosa. En grov tidplan är färdiga handlingar i mars 2017 för att sedan upphandla entreprenör och produktion för Safirenparken med start under våren 2017. Spindelparken är produktion vår 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.

Nybyggnad av gruppbostad i Trosa
Bygglov nybyggnad lss-boende.

Nybyggnad av nätstation i Trosa
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad 2 enbostadshus Rödbetan 1,2.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt, stödmur.

Nybyggnad av lager i Trosa kommun
Bygglov övrigt, uppförande av tält.

Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Bygglov nybyggnad transformatorstation Östra Fågelö 1:1.

Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.

Nybyggnad av uthus i Trosa kommun
Bygglov nybyggnad uthus.

Tillbyggnad av bensinstation i Trosa
Bygglov tillbyggnad servicestation.

Installation av trygghetslarm i äldreboenden i Trosa kommun
Avser installation av trygghetslarm i Ängsgårdens och Häradsgårdens äldreboenden i Trosa kommun.

Tillgänglighetsanpassning av torg i Vagnhärad
Breddning av torgytan mellan parkeringsplatserna från nuvarande 4,8 meter till 7,0 meter. Detta möjliggörs genom att flytta västra sidans trädplantering och belysning till nuvarande parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: