Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nybyggnad av resecentrum i Strängnäs
Projektet avser nybyggnad av en modern stationsbyggnad 17x60 meter i två plan med vänthall, kiosk, café, WC och ett underjordiskt garage på 4500 kvm med 138 platser samt rivning av befintlig stationsbyggnad som kommer att ersättas av en tillfällig byggnad för vänthall och kiosk. Drivs i samarbete med Strängnäs kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus samt carport och förråd rinken 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Sundbyvägen-Tynäsvägen. 2-3 våningar.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kontorshus till bostadshus innehållande 31 lägenheter.
Utbyggnad av infrastrukturen i Eskilstuna del 2
Avser bla nyanläggning av ca: 360m gata och 120m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggning av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om ombyggnad av flerbostadshus brage 1. Ombyggnad av gemensamma utrymmen till bostäder.
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Nya tillfälliga skolmoduler vid Finningeskolan i Strängnäs
Avser skolmoduler om tre klassrum med tillhörande utrymmen så som grupprum, rum för klassdelning, toaletter och kapprum.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Ombyggnad av gymnastiksal i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från veterinärlokal till gymnastiklokal torulv 2.
Nybyggnad av fibernät i Fogdö, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st fastigheter i Fogdö, Strängnäs kommun.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Nya ersättningsmoduler till förskola i Strängnäs
Avser ersättningslokaler med 6 avdelningar.
Nybyggnad av stugby i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av campingstugor aspö-djupvik 2:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring flickskolan 7.
Tillbyggnad av ishall i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av ishall gripsholm 4:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus isopen.
Ombyggnad av energiverk i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av energicentral gjutaren 1.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rvningslov av enbostadshus, garage, industri- och lagerbyggnad strängnäs 3:21.
Nybyggnad av regionnät i Strängnäs
Strandskyddsdispens för byggnad av nätstation och anläggning av markkablar och kabelskåp åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning eksåg 6:6 m.fl.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Marklov för parkering eldsund 6:18.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tillfälligt bygglov för uppförande av tält vannesta 1:113.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad från kontor till bostad lilljan 4.
Tillbyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av garage brädan 9.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter kungsträdgården 18.
Nybyggnad av tälthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad tältbyggnad sandåsa 2:5.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod åkers-järsta 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id 250043 toresunds-sundby 1:233.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id242595 ytterselö-tuna 8:12.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation och rivningslov för befntlig valsberga 5:4 grundbro.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation ytterselö-tuna 11:6.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank rocken 8.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ot-jagbacken gertre 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation domkyrkosågen 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, blåhallonvägen bresshammar 1:1.
Nybyggnad av väntsal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av två moduler med väntrum och toaletter strängnäs 2:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring, inglasning av balkonger baddaren 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av flera balkonger trevnaden 9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för installation av solcellsanläggning ytterselö-östa 1:61.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av elkopplingsstation motståndet 1.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Strängnäs
Anmälan om tillbyggnad med inglasad vinterträdgård kroken 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: