Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kontorshus till bostadshus innehållande 31 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus samt carport och förråd rinken 1.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 1
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind. 1450 BOA.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus med garage.
Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 2
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.
Nybyggnad av naturlekpark i Strängnäs
Avser anläggning av naturlekpark. Lekparken ska delvis vara varsamt insprängd i sparad natur, men även med anlagda delar, lekanordningar, gräsplan och vissa platsbyggda anläggningar i trä.
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Nya ersättningsmoduler till förskola i Strängnäs
Avser ersättningslokaler med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd, mötes- och omklädningsbyggnad strängnäs 3:1.
Ombyggnad av energiverk i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av energicentral gjutaren 1.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av vårdcentral krögaren 4.
Tillbyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av garage brädan 9.
Ombyggnad av restaurang i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av restaurang graniten 1.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för uppförande av sopbod kungsträdgården 27.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av lagertält gorsinge 1:1 fjädervägen 4b.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod åkers-järsta 1:7.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöbod åkern 15.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id 250043 toresunds-sundby 1:233.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id242595 ytterselö-tuna 8:12.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation ytterselö-tuna 11:6.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank rocken 8.
Nybyggnad av sopstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av sopsorteringsstationer wattrang 1, owen 1, owen 3, lohe 12, lohe 13.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod (site t315438.1) härads-kumla 1:51.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, blåhallonvägen bresshammar 1:1.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning eksåg 6:6 m.fl.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tillfälligt bygglov för uppförande av tält vannesta 1:113.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Marklov för parkering eldsund 6:18.
Ombyggnad av va-ledning i Strängnäs
Anmälan om installation av anläggning för vatten och avlopp strängnäs 3:63.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Strängnäs
Anmälan om tillbyggnad med inglasad vinterträdgård kroken 6.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av carport och stödmur kastanjen 14 Kastanjen 11,12,13,14.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av elkopplingsstation motståndet 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd vesslan 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus aspö-sundby 1:84 .
Utvändigt underhåll av förråd i Strängnäs
Bygglov för fasadändring av förråd åkers-järsta 3:9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring, inglasning av balkonger baddaren 5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för iordningställande markyta till parkering grenen 7 och grenen 8.
Ombyggnad av ishall i Strängnäs
Ny vägg vid delvis öppen ishall.
Ombyggnad till kontorshus och friskvårdsanläggning i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor/butik till kontor/friskvård samt upptagning av dörr priorn 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: