Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Förhandsbesked för flerbostadshus på Villabacken. BOA 10512 kvm, 20-24 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund, Etapp 1
I etapp 1 planeras 50 bostäder. Totalt planeras 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund, Etapp 2
I etapp 2 planeras 50 bostäder. Totalt planeras 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund, Etapp 3
I etapp 3 planeras 50 bostäder. Totalt planeras 150 bostäder.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industrihall Konstsmeden 2 och 3.
Ombyggnad av kök på Breviksskolan i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Rivning ner till takstolar.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.
Brandsäkerhetsåtgärder vid LSS-boende i Oxelösund
Projektet avser utförande av brandsäkerhetsågärder i del av flerbostadshus som nyttjas som LSS-boende på fastigheten Cypressen 9 i Oxelösunds kommun på uppdrag av Kustbostäder.
Markarbeten vid flerbostadshus i Oxelösund, etapp 3
9 uteplatser som rivs och ersätts med nya samt skärmtak. Ny markbelägging.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Byte av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnad i Oxelösund
Fasadändring (ventilationsanläggning).
Rivning av glasbruk i Oxelösund
Rivning av bef nedlagt glasbruk och vattentorn By 1310 och 1302.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av trapptorn på Koksverket.
Nybyggnad av anslutningsväg i Oxelösund
Marklov för ny anslutningsväg från Aspaleden till Truckstop/Verkstadsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Montering av dörr i källargång samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av verkstad i Oxelösund
Nybyggnad av elverkstad i anslutning till Hall 11, Valsverket.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd, By 3161.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad (tälthall) samt tillbyggnad av skärmtak mellan tälthall och Magasin 2 samt fasadändring.
Nybyggnad av uthus i Oxelösund
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oxelösund
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av butik i Oxelösund
Ommålning av fasad, nybyggnad av 2 st komplementbyggnader samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Oxelösund
Tillbyggnad av bostadshus strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av garage i Oxelösund
Tillbyggnad med front på garagelänga.
Nybyggnad av silo i Oxelösund
Uppförande av siloanläggning.
Nybyggnad av skola i Oxelösund
Uppförande av tillfälliga skolpaviljonger.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Uppförande av tält för lagring av plåt.
Ombyggnad av personallokal i Oxelösund
ombyggnad av personallokal Lanternan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: