Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

Muddring av hamn i Oxelösund

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund
23 villatomter.

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.

Nybyggnad av bensinstation i Oxelösund
Uppförande av bensinstation.

Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad, Hall L.

Nybyggnad av infart vid Brannäshalvön, Oxelösund

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Oxelösund-Flens övre

Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund

Renovering av dusch- och omklädningsrum på Breviksskolan

Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.

Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.

Nybyggnad av minigolfbanor i Jogersö, Oxelösund
Befintlig minigolfbana på Jogersö skall bytas ut mot 18 nya banor med standard för internationella tävlingar enligt World Minigolf Federation (WMF). Rivning och bortforsling av gamla banor utförs av beställaren.

Utvändigt underhåll av förskola i Oxelösund
Fasadändring, byte av tak samt ändrad användning från skola till förskola.

Ombyggnad av vårdbostad i Oxelösund
Ändrad användning från restaurang till hem för vård eller boende.

Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av gasklocka i Oxelösund
Rivning av f.d gasklocka, By 1525 inom SSAB EMEAs industriområde.

Rivning av förråd i Oxelösund
Rivning av förrådsbyggnader.

Rivning av skorsten i Oxelösund
Rivning av stålskorsten.

Nybyggnad av cistern i Oxelösund
Uppförande av två st cisterner.

Nybyggnad av pumpstation i Oxelösund
Ny placering av pumpstation.

Nybyggnad av brygga i Oxelösund
Nybyggnad av brygga.

Nybyggnad av toalett i Oxelösund
Nybyggnad av mulltoa.

Nybyggnad av parkeringsplats i Oxelösund
Nybyggnad av parkeringsplats.

Rivning av järnvägsstation i Oxelösund
Rivning av banvaktsstuga, stationsbyggnad, uthus och utedass.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: