Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Tidigare byggherre hade planer på två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.
Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.
Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.
Markarbeten vid flerbostadshus i Oxelösund, etapp 3
9 uteplatser som rivs och ersätts med nya samt skärmtak. Ny markbelägging.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ombyggnad av badhus i Oxelösund
Byte av 4 st stålpelare på simhallen.
Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Oxelösund
Rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av skorsten i Oxelösund
Rivning av stålskorsten.
Nybyggnad av mast i Oxelösund
Anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48 m högt ostagat torn samt två teknikbodar.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Oxelösund
Ommålning av fasad enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Oxelösund
Ny placering av pumpstation.
Nybyggnad av brygga i Oxelösund
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöstation.
Rivning av järnvägsstation i Oxelösund
Rivning av banvaktsstuga, stationsbyggnad, uthus och utedass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: