Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Tidigare byggherre hade planer på två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industrihall Konstsmeden 2 och 3.
Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.
Nybyggnad av anslutningsväg i Oxelösund
Marklov för ny anslutningsväg från Aspaleden till Truckstop/Verkstadsgatan. Aspaleden-Sundsör
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Tillbyggnad av industri i Oxelösund
Rivning av bef nedlagt glasbruk och vattentorn By 1310 och 1302 samt nytt trapptorn på Koksverket.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Rivning ner till takstolar.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Brandsäkerhetsåtgärder vid LSS-boende i Oxelösund
Projektet avser utförande av brandsäkerhetsågärder i del av flerbostadshus som nyttjas som LSS-boende på fastigheten Cypressen 9 i Oxelösunds kommun på uppdrag av Kustbostäder.
Sanering av mark i Oxelösund
Förfrågan avser marksanering av PCB i området Kv. Flädern 1 i Oxelösunds kommun. Föroreningssituationen har kartlagts genom miljötekniska markundersökningar.
Ombyggnad till lägenheter i Oxelösund
Ombyggnad av 10 st boenderum till 4 st lägenheter.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.
Nybyggnad av båthall i Oxelösund
Bygglov samt rivningslov för nybyggnad av båthall.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av stugby i Oxelösund
Tillbyggnad av campingstugor.
Tillbyggnad av garage i Oxelösund
Tillbyggnad med front på garagelänga.
Nybyggnad av silo i Oxelösund
Uppförande av siloanläggning.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Montering av dörr i källargång samt nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ombyggnad av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av torg i Oxelösund
Öka attraktiviteten på torget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: