Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Utbyggnad till dubbelspår i Nyköping
Ca 19 km, markarbeten, bro och BEST.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av lättindustri och kontor.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Nyköping
Lennings väg & Husarvägen.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Avser utbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar till komposittillverkade med aluminiumförstärkning på Ortvägen 1–19.
Utbyte av styrsystem till panna 1 och 2 på Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SATTLINE, för panna 1 och 2 samt gemensamma system på Idbäcksverket, Idbäcksvägen 14, Nyköping. Utbytet är uppdelat i två etapper: Etapp A: Panna 2 och sidosystem under sommaren-hösten 2018 samt Etapp B: Panna 1, fjärrvärme och gemensamma bränslesystem under sommaren-hösten 2019.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av lagerbyggnad till kontor.
Nybyggnad av slakteri i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för slakt.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till förskola.
Rivning av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för vård.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 22 st tvåbostadshus samt komplementbyggnader.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av byggnad för vård.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av två byggnader för lss-boende.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hvb-hem till förskola.
Ombyggnad av parkeringshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till parkering, tidsbegränsat.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av visningsbod, tidsbegränsat.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skärmtak (fristående).
Utvändigt underhåll av reningsverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av klockstapel i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kulturändamål, klockstapel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: