Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av trädgårdsstad i Buskhyttan
500-600 bostäder totalt.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km.
Nybyggnad av skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Omfattar ca 40 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Nyköping
Tillbyggnad för trapphus med hiss. Invändig rivning.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av lättindustri och kontor.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Planerat tidigt projekt.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Tillbyggnad för kontor/vaktmästeri och grupprum.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Avser utbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar till komposittillverkade med aluminiumförstärkning på Ortvägen 1–19. Även option för avrop av fortsatt fönsterbyte på Ortvägen 21–51.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Utbyte av styrsystem till panna 1 och 2 på Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SATTLINE, för panna 1 och 2 samt gemensamma system på Idbäcksverket, Idbäcksvägen 14, Nyköping. Utbytet är uppdelat i två etapper: Etapp A: Panna 2 och sidosystem under sommaren-hösten 2018 samt Etapp B: Panna 1, fjärrvärme och gemensamma bränslesystem under sommaren-hösten 2019.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.
Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation på Brandkärrsvägen 58, 60, 62, 64-A-B-C, 66-A-B-C, 68-A-B-C.
Utbyte av panelväggar på BFB panna 3, Nyköping
Objektet avser utbyte sidoväggar andra draget, delvis utbyte (8 tubrader) sidoväggar vestibul samt utbyte av samtliga bärtuber andra draget.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor/verkstad.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor och industri.
Nybyggnad av växthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för odling, växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för omplacering av pvc hall (tält).
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av carport/förråd.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern, pumphus.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank och cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkering i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: