Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Utbyggnad till dubbelspår i Nyköping
Ca 21 km, markarbeten, bro och BEST.
Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Nyköping
Tillbyggnad för trapphus med hiss. Invändig rivning.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Tillbyggnad för kontor/vaktmästeri och grupprum.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Avser utbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar till komposittillverkade med aluminiumförstärkning på Ortvägen 1–19. Även option för avrop av fortsatt fönsterbyte på Ortvägen 21–51.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.
Utbyte av säkerhetssystem till tingsrätten i Nyköping
Objektet avser att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetssystem vid tingsrätten i Nyköping.
Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation på Brandkärrsvägen 58, 60, 62, 64-A-B-C, 66-A-B-C, 68-A-B-C.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor/verkstad.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor och industri.
Nybyggnad av växthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för odling, växthus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av sopstation till miljöstation.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för omplacering av pvc hall (tält).
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats och cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank och cykelförråd.
Utvändigt underhåll av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak samt ändring av fasad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av altan i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av uterum och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av vindskydd/skärmskydd.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern, pumphus.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkering i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: