Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.

Trimningsåtgärder på Västra stambanan mellan Katrineholm-Laxå

Nybyggnad av omklädningsrum och samlingsrum i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.

Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.

Konvertering av kylsystem vid Backavallen i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nybyggnad av kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm

Ombyggnad av trafikplats i Katrineholm

Nybyggnad av bostadshus i Katrineholm

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm

Brandcellsarbete på sjukhus i Katrineholm etapp 2
Byte av fönster och dörrar mm

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.

Tillbyggnad av bilverkstad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lackeringsanläggning.

Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.

Renovering av läktartak mm i Katrineholm
Objektet avser renovering av huvudläktaren, tak mm.

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.

Utbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm

Rivning av vaktmästarbyggnad i Katrineholm

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad, ombyggnad samt rivning av flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (från kontor till bostad).

Nytt plåttak på flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kommersiell fastighet (ny kulör och nytt tak).

Utvändigt underhåll av industri i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändigt underhåll av industri eller lagerbyggnad. Installation av solceller.

Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för kontor, möteslokaler och lager samt ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av två arbetsbodar.

Nybyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av industrilokal.

Utvändigt underhåll av värmeverk i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande installation av utvändig hiss på fasad.

Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av carport.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av plank i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande rivning av staket och uppförande av nytt plank.

Tillbyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens (kabel och kabelskåp).

Ombyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov under fem år för ändrad användning av kontorsbyggnad till skolverksamhet.

Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivningslov för transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (från kontor till bostad).

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från videobutik till restaurang.

Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillfällig bodplacering samt entreprenadstaket samband med byggnation kv.siken.

Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av cykeltak.

Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ny anläggning av elektronisk kommunikation bestående av en mast samt två teknikbodar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av 3 balkonger.

Installation av brandlarm i huvudbyggnad i kraftvärmeverk i Katrineholm

Grundförstärkning av kapell vid Julita kyrka

Invändig renovering i vattentorn i Katrineholm
Bla renovering av trätrappa.

Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av affärslokal/restaurang.

Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring (färgbyte och dörrbyte).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: