Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område
Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.
Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.
Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.
Brandcellsarbete på sjukhus i Katrineholm etapp 2
Byte av fönster och dörrar mm
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.
Tillbyggnad av bilverkstad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lackeringsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Renovering av läktartak mm i Katrineholm
Objektet avser renovering av huvudläktaren, tak mm.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nytt plåttak på flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kommersiell fastighet (ny kulör och nytt tak).
Utvändigt underhåll av industri i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändigt underhåll av industri eller lagerbyggnad. Installation av solceller.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande installation av utvändig hiss på fasad.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, konferenslokal.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillfällig bodplacering samt entreprenadstaket samband med byggnation kv.siken.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av cykeltak.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivningslov för transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av 3 balkonger.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ny anläggning av elektronisk kommunikation bestående av en mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 teknikkiosker för signaljärnväg.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Invändig renovering i vattentorn i Katrineholm
Bla renovering av trätrappa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring (färgbyte och dörrbyte).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: