Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm
Tillagningskök för 600 måltider per dag.
Nybyggnad av grundskola i Katrineholm
Nära förskolan Gullregnet. Ska stå klar 2020.
Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält. Sunda hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus
Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.
Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 14 lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Nybyggnad av GC-bana i Katrineholm
Kungsgatan mellan Fredsgatan och Köpmangatan.
Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för påbyggnad av industribyggnad.
Nytt plåttak på flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av församlingshem, ny utrymningsväg.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ansökan om tillbyggnad av förråd (kallförråd).
Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad förråd. komplettering med rökdeckare från befintlig brandcentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (installation av solceller).
Balkonginglasning på flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för iordningställande av tillfällig parkeringsplats utmed bievägen.
Nybyggnad av stängsel i Katrineholm
Ansökan om bygglov för marklov (uppsättning av gunnebostängsel med grindar).
Nybyggnad av bensinstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation med omgivande stängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: