Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

Basunderhåll järnvägsanläggning Södra Stambanan mellan Katrineholm-Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av butiker i Katrineholm

Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm

Stambyte mm i flerbostadshus i Katrineholm

Exploatering av handelsområde i Katrineholm

Nya enbostadshus i Katrineholm

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby

Nybyggnad av förskola i Katrineholm

Tillbyggnad av förskola i Katrineholm

Nybyggnad av kontorshus och lager i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm

Ombyggnad av Sveaparken i Katrineholm

Ombyggnad till cirkulationsplats i Katrineholm

Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm

Ombyggnad av toaletter/badrum i servicehus i Julita, etapp 3

Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm

Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b

Exploatering i Katrineholm

Ny GC-väg i Katrineholm

Tillb av trapphus och hiss på industrihus i Katrineholm

Renovering av dag- och spillvattenledningar i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner

Tillbyggnad av skola i Katrineholm

Ombyggnad av gata i Katrineholm

Ombyggnad av skolkök i Katrineholm

Utbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm

Ombyggnad av korsning i Katrineholm

Installation av gatubelysning vid Eriksbergsvägen i Katrineholm

Nybyggnad av verkstad i Katrineholm

Nybyggnad av växthus i Katrineholm

Ombyggnad av enbostadhus i Katrineholm

Ombyggnad av industrihus i Katrineholm

Ombyggnad av skola i Katrineholm

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm

Utvändigt underhåll av värmeverk i Katrineholm

Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm

Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm

Tillbyggnad av butik i Katrineholm

Rivning av mast i Katrineholm

Rivning av skärmtak i Katrineholm

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Katrineholm

Ombyggnad av gruppbostad i Katrineholm

Ombyggnad av lager i Katrineholm

Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm

Ombyggnad av markanläggning i Katrineholm

Ombyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av paviljong i Katrineholm

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm

Nybyggnad av förråd i Katrineholm

Nybyggnad av nätstation i Katrineholm

Nybyggnad av klubbhus i Katrineholm

Nybyggnad av avloppspumpstation i Katrineholm

Nybyggnad av bastu i Katrineholm

Nybyggnad av cistern i Katrineholm

Nybyggnad av ekonomibyggnad i Katrineholm

Nybyggnad av elverk i Katrineholm

Installation av brandlarm i huvudbyggnad i kraftvärmeverk i Katrineholm

Ny gatubelysning vid Djulö Allé i Katrineholm

Rivning av badhus i Katrineholm

Rivning av industrihus i Katrineholm

Invändig renovering i vattentorn i Katrineholm

Grundförstärkning av kapell vid Julita kyrka

Installation av automatbevattning i park i Katrineholm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: