Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm
Tillagningskök för 600 måltider per dag.
Nytt förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 1600 meter.
Nybyggnad av grundskola i Katrineholm
Nära förskolan Gullregnet. Ska stå klar 2020.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm
Ca 251 platser, 2-3 plan i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Omfattar ett ca 4200 m2 stort markområde
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.
Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Optionsprojekt från projekt: 1458732
Ombyggnad kulvert på sjukhus i Katrineholm
Utbyte av ventilation i kuvert, K8. Löpande arbete, fasta avtal med installatörer.
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
Ett 15-tal nya tomter för enbostadshus.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Byte av våttransportör och asktransportör på kraftvärmeverk i Katrineholm
Projektet består av utbyte av befintligt våtbad (asktransportör) i rostfritt material, samt utbyte av befintlig asktransportör (fördelningsskrapa) i askhuset i rostfritt material. Avser Panna 6.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Katrineholm
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material.
Ombyggnad av förskolor i Katrineholm
Ombyggnad av Junibacken, Karossen och Bäverhyddan.
Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- /lagerbyggnad, utbildningslokal samt plank Gersnäs 3:16.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av entré från skjutdörrar till en karusell för att minska på energikostnader Djupet 3.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av kontor Humlen 10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus (tilläggsisolering), takbyte (betongpannor som befintligt), fönsterbyte (utseendemässigt lika som befintligt) Staren 8.
Utvändigt underhåll av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring från plåt till tegel för brandstationen - kontorsdel Gersnäs 3:8.
Nybyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och båtbrygga samt ombyggnad av befintligt bastuhus Hålbonäs 1:43.
Nybyggnad av driftledning i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning Asplund 1:1.
Nybyggnad av driftledning i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: