Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Tomterna kommer att säljas via ett samarbete med Kiladalenhus.

Nybyggnad av förskola Gnesta
4 avdelningar.

Ombyggnad av centrumplan i Gnesta

Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Frustuna, Gnesta

Nybyggnad av fibernät i Kattnäs i Gnesta

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Gnesta

Ombyggnad/upprustning av reningsverk i Björnlunda

Ombyggnad av köpcentrum i Gnesta

Nybyggnad av gc-väg längs Västra Storgatan i Gnesta, etapp 2
Avser sträckan mellan Nygatan-västra rondellen, ca 700 meter.

Nybyggnad av gc-väg i Gnesta
Avser sträckan Gnesta-Österkärv-Giversta-Hållsta-Västerkärv. Kostnaden är ej utredd ännu. Uppskattad oklar byggstart.

Nybyggnad av gc-väg i Gnesta
Dansutskolan mot Österkärv. Kostnaden är ej utredd ännu. Uppskattad oklar byggstart.

Nybyggnad av gc-väg mellan Björnlunda-Näs
Tidiga planer. Kostnaden är ej utredd ännu. Uppskattad oklar byggstart.

Nybyggnad av gc-väg mellan Stjärnhov-Dammhagen
Tidiga planer. Kostnaden är ej utredd ännu. Uppskattad oklar byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Gnesta
Ansökan om bygglov för solpanelanläggning.

Nybyggnad av stängsel i Gnesta
Ansökan om bygglov gällande stängsel och plank.

Rivning av telestation i Gnesta
Ansökan om rivningslov för telebod Kvarnen 1:1,Skenda 2:41.

Utvändigt underhåll av affärshus i Gnesta
Ansökan om bygglov fär utvändig ändring.

Nybyggnad av pumpstation i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av va-anläggning, pumpstation.

Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för rivning och nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av hangarer i Gnesta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: