Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Ombyggnad av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.

Ombyggnad av centrumplan i Gnesta

Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Frustuna, Gnesta

Nybyggnad av gc-väg längs Västra Storgatan i Gnesta
Västra Storgatan från Thulegatan till Tingshusgatan. Gatumiljön är sliten och i behov av upprustning. Föreslagen åtgärd innebär att gatan smalnas av och ger plats åt en cirka 3 meter bred kombinerad gång- och cykelbana utmed södra sidan av gatan.

Nybyggnad av fibernät i Kattnäs i Gnesta

Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Gnesta
Bygglov för att ändra bensinstation, omfärgning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av va-anläggning, pumpstation.

Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov för solpaneler.

Nybyggnad av parkeringsplats i Gnesta
Bygglov för att anordna parkeringsplats.

Nybyggnad av stängsel i Gnesta
Ansökan om bygglov gällande stängsel och plank.

Utvändigt underhåll av affärshus i Gnesta
Ansökan om bygglov fär utvändig ändring.

Nybyggnad av hangarer i Gnesta

Solpanelanläggning på församlingshus i Gnesta
Ansökan om bygglov för solpanelanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: