Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

Ombyggnad av väg 57 mellan E4-Gnesta
Upprustningen syftar till förbättringar av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö. Sträckan är totalt ca 18 km. Förbättring av gc-vägar i tätorterna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Laxne och Gnesta
Nybyggnad av ca 16,3 km förbindelseledning för tryckspillvatten. Cirka 2,7 km är sjöförlagd ledning.
Nybyggnad av gc-väg längs Västra Storgatan i Gnesta
Västra Storgatan från Thulegatan till Tingshusgatan. Gatumiljön är sliten och i behov av upprustning. Föreslagen åtgärd innebär att gatan smalnas av och ger plats åt en cirka 3 meter bred kombinerad gång- och cykelbana utmed södra sidan av gatan.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Gnesta
Bygglov för att ändra bensinstation, omfärgning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av stängsel i Gnesta
Ansökan om bygglov gällande stängsel och plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnesta
Bygglov för att anordna parkeringsplats.
Nytt sportgolv i sporthall i Gnesta
Befintligt golv ska rivas ned till betongplatta. Nytt kombinationselastiskt sportgolv ska installeras. Befintligt area ca 820 kvm.
Solpanelanläggning på församlingshus i Gnesta
Ansökan om bygglov för solpanelanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: