Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.
Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.
Utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Laxne och Gnesta
Nybyggnad av ca 16,3 km förbindelseledning för tryckspillvatten. Cirka 2,7 km är sjöförlagd ledning.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Gnesta
Bygglov för att ändra bensinstation, omfärgning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Ansökan om strandskyddsdispens, sjöbod - hedetorp ga2 Hedetorp Ga:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnesta
Bygglov för att anordna parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov ny transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Gnesta
Ansökan om marklov, österkärv 1:8.
Nytt sportgolv i sporthall i Gnesta
Befintligt golv ska rivas ned till betongplatta. Nytt kombinationselastiskt sportgolv ska installeras. Befintligt area ca 820 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: