Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Flen

Nybyggnad av vindkraftsverk vid sjön Dunkern
Projektet ligger stilla. Tidiga planer. 18 verk planeras, 200 meter höga. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av enbostadshus i Malmköping
Tomterna kommer att säljas via tomtkön. Ca 60 tomter
Tillbyggnad av äldreboende i Flen
60 enheter. Byggs ut i etapper tom 2030.
Växelbyte vid plattform och kabelseparering av kraftkablar i Flen
Byte av spårväxlarna 131a, 131b, 133a och 133b samt flyttning av två befintliga växlar 134a och 134b samt ombyggnad av plattformar för spår 1 och 4. I uppdraget ingår även kabelseparering till ca 10 stycken signalskåp.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark
Nytt industriområde på Talja, Flen
Avser exploatering av 10 000 kvm och byggnation av tre indrustrihus, som planeras byggas i etapper.
Ombyggnad av gata i Malmköping etapp 3
Avser ombyggnad av gator, GC-vägar, belysning och VA-ledningar. Befintlig marknivå för Landsvägsgatan kommer att sänkas mellan ca 10-50 cm. Befintliga ledningar kan komma att behöva anpassas till sänkningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bettna
Ett 15-tal bostäder. Åkravägen - Valstavägen.
Ny konstgräsplan på Hammarvallen, Flen
Ny konstgräsplan inom Hammarvallens fritidsområde
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Ombyggnad av omklädningsrum i ishall i Flen
Avser ombyggnad av ishallens omklädnadsdel.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Flen
I Flens kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område runt Humledal med omnejd.
Nybyggnad av näridrottsplatser i Flens kommun
Upphandlingen avser nybyggnation av näridrottsplats samt option på ytterligare en (1) näridrottsplats (ej fastslaget var i kommunen näridrottsplasen ska lokaliseras). Beställaren har rätt att utlösa optionen senast 2018-12-31.
Ombyggnad av fastighet till ateljéer, bostäder och kontor
Ombyggnad av den gamla Tumstocksfabriken till lägenheter.
Ny värmeanläggning vid sporthall i Hälleforsnäs
Ny bergvärmepumpsanläggning för sporthallen skall installeras och placeras i befintlig / utbyggd UC.
Ny värmeanläggning vid skola i Hälleforsnäs
Ny bergvärmepumpsanläggning till Bruksskolan skall placeras i ny UC i befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: