Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1-4

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nyb av förskola, vårdbostäder, flerbostadshus,Eskilstuna, kv H

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av träningsskola i Eskilstuna

Nybyggnad av logistiklager i Eskilstuna

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av affärshus i Skiftinge

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av trygghetsboende i Hällby, Eskilstuna

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Nybyggnad av logistikbyggnad i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Renovering av kaj i Eskilstuna

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2

Tillbyggnad av skola i Torshälla

Nybyggnad av äganderätter i Eskilstuna

Nybyggnad av industri och handel i Eskilstuna

Nybyggnad av radhuslägenheter på Borsökna, Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus i Skiftinge, Eskilstuna

Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna

Ny aktivitetspark i Skiftinge

Förhyrning av tillfällig högstadieskola i Eskilstuna

Uppgradering/modernisering av yttre bränslesystem vid kraftvärmeverk i Eskilstuna

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av parkering i Eskilstuna

Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Ombyggnad av cykelväg i Eskilstuna

Nybyggnad av va-ledning i Eskilstuna

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna

Förstärkning av bro i Eskilstuna

Ombyggnad av ventilation i slott på Sundbyholm

Sanering av markanläggning i Eskilstuna

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna

Nya ventilationsaggregat i skola i Eskilstuna

Nybyggnad av lagerbyggnad i Eskilstuna

Ombyggnad av Rademachergatan i Eskilstuna

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Fönsterrenovering på Öja kyrka

Nytt fläktrum och ventilationsåtgärder i skola i Eskilstuna

Efterbehandling av förorenad mark i Munktellstaden, Eskilstuna

Etablering av skola i Eskilstuna

Ombyggnad av kanal i Eskilstuna

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eskilstuna

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Näshulta socken, Eskilstuna

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna

Renovering av torn mm på Öja kyrka

Utbyte av hiss i flerbostadshus i Eskilstuna

Ombyggnad av gata i Eskilstuna

Ny gc-väg längs Kungsvägen i Eskilstuna

Nybyggnad av spontanidrottsplatser i Eskilstuna

Ny parkanläggning längs kanalområdet i Torshälla

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Ombyggnad av infart i Torshälla

Ombyggnad av av vaktlokal i Eskilstuna

Ombyggnad av butik i Eskilstuna

Ombyggnad till cafeteria i Eskilstuna

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna

Ombyggnad av kök Sågarsvedet

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna

Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna

Renovering och inglasning av balkonger i Eskilstuna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: