Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 186 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna
Verkstad med 4 verkstadsspår, hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar. Reservdelslager.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen.

Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av affärshus i Skiftinge

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nybyggnad av logistiklager i Eskilstuna

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter. Samråd med myndigheter och allmänhet kommer att hållas under hösten 2014. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Nybyggnad av logistikbyggnad i Eskilstuna
Ca 6 hektar mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Renovering av kaj i Eskilstuna

Nybyggnad av handelshus i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Efterbehandling av förorenad mark i Munktellstaden, Eskilstuna
Avser efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark, ca 28 000 m2 behandlad tomtarea.

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Nybyggnad av industri och handel i Eskilstuna

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.

Nybyggnad av radhuslägenheter på Borsökna, Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019. Placeringen är ej fastställd.

Förhyrning av tillfällig högstadieskola i Eskilstuna
Nybyggnad av tillfällig högstadieskola. Kommunen önska teckna ett 5-årigt hyreskontrakt för en tillfälligt uppförd lösning. Skolan ska vara 3-parallellig 7-9 skola innehållande samtliga behov exklusive idrottsutrymmen.

Nybyggnad av parkering i Eskilstuna

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Sanering av mark för nybyggnation i Eskilstuna

Ombyggnad av cykelväg i Eskilstuna

Nybyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Planerat projekt i TIDIGT skede. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus. Oklart antal bostäder.

Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.

Förstärkning av bro i Eskilstuna

Ombyggnad av ventilation i slott på Sundbyholm

Ombyggnad av Gredbyvägen i Eskilstuna

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna

Nyanläggning av våtmark i Balsta, Eskilstuna

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 1
Total renovering av hela huset.

Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus

Ombyggnad av Rademachergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Nybyggnad av gc-bro i Eskilstuna

Nya ventilationsaggregat i skola i Eskilstuna
2 nya ventilationsaggregat.

Fönsterrenovering på Öja kyrka

Nytt fläktrum och ventilationsåtgärder i skola i Eskilstuna
Objektet avser tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av ventilationsanläggning för storkök inkl byte av undertak samt golvbeläggning.

Ombyggnad av kanal i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Näshulta socken, Eskilstuna
Området ingår i Näshulta socken och utgör totalt ca 280 anslutningar i området som består av ca 330 permanentboende och 120 fritidshus.

Etablering av skola i Eskilstuna

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Renovering av torn mm på Öja kyrka

Ny gc-väg längs Kungsvägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Ny parkanläggning längs kanalområdet i Torshälla
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.

Ombyggnad av kök Sågarsvedet

Ombyggnad av infart i Torshälla

Renovering och inglasning av balkonger i Eskilstuna
Avser helrenovering av balkongerna samt inglasning av 48 st balkonger. Kostnad okänd.

Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.

Återuppförande av maskinhall
Återuppförande på befintlig grund.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av förråd till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.

Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna
Ombyggnad av ventilationsanläggning inklusive mindre byggåtgärder.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.

Fasadrenovering på kyrka i Eskilstuna

Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av Va-anordning i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: