Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (211)
Flen (18)
Gnesta (24)
Nyköping (120)
Oxelösund (45)
Trosa (35)
Vingåker (8)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 487 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna

Nybyggnad av naturgasterminaler i Oxelösund

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna

Basunderhåll järnvägsanläggning Södra Stambanan mellan Katrineholm-Mjölby

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs

Nytt bostadsområde i Mariefred

Nytt naturgasnät mellan Norrköping-Oxelösund m fl, etapp 4

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1-4

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Nybyggnad av resecentrum i Strängnäs

Nya naturgasledningar mellan Oxelösund och Västerås, etapp 1

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 3

Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I

Nyb av förskola, vårdbostäder, flerbostadshus,Eskilstuna, kv H

Ny logistikpark i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av överföringsledning mellan Flen och Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Rivning och nybyggnad av skola i Flen

Nybyggnad av skola i Stigtomta

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av träningsskola i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av affärshus i Skiftinge

Nybyggnad av logistiklager i Eskilstuna

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm

Exploateringsområde för bostäder i Hyltinge strand, Flen

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av padhus och villor i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Stambyte och badrumsrenovering i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Nyköping

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1

Ombyggnad av kultur- och föreningshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av trygghetsboende i Hällby, Eskilstuna

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs

Nybyggnad av industri/verkstad och kontor i Nyköping

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 2

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nyb av ridanläggning med konferens- och övernattning på Vårnäs

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Öst

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Växelbyte vid plattform och kabelseparering av kraftkablar i Flen

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna

Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred

Exploateringsområde för bostäder i Flen, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Nybyggnad av butiker i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Vingåker

Nybyggnad av grupphus i Strängnäs

Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund

Nybyggnad av kontor i Eskilstuna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: