Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (200)
Flen (18)
Gnesta (27)
Nyköping (134)
Oxelösund (29)
Trosa (39)
Vingåker (9)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 570 st.

Nybyggnad av naturgasterminaler i Oxelösund

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.

Ny tåg/verkstadsdepå i Eskilstuna
Verkstad med 4 verkstadsspår, hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar. Reservdelslager.

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
Drygt 250 bostäder i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av logistikcenter och lager i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av logistikcenter/lager i delvis två plan. Uppskattad kostnad.

Nytt naturgasnät mellan Norrköping-Oxelösund m fl, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen.

Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta.

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Gnesta-Hallsberg

Nya naturgasledningar mellan Oxelösund och Västerås, etapp 1

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
400-450 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Ny logistikpark i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av affärshus i Skiftinge

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadhus i Trosa
Flerfamiljshus med 47 lägenheter, 4 lokaler samt garage med 35 bilplatser. Totalt är det 4105 BOA, 580 kvm lokaler samt 1372 kvm gemensamma ytor och garage.

Nybyggnad av gymnasieskola i Nyköping, etapp 3
Hus B & X.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av överföringsledning mellan Flen och Katrineholm

Rivning och nybyggnad av skola i Flen

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar och ett p-däck delvis under mark.

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Nybyggnad av logistiklager i Eskilstuna

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Ombyggnad av kontorshus i Nyköping

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
30-50 bostäder i flera huskroppar.

Exploateringsområde för bostäder i Hyltinge strand, Flen
30-50 tomter

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av padhus och villor i Nyköping, etapp 2
4 enbostadshus & 9 parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet.

Nybyggnad av parkeringshus på Högbrunn, Nyköping
P-hus för ca 300 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Nyköping, etapp 2-3
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Stambyte och badrumsrenovering i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av enbostadshus vid Bråviken, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter. Samråd med myndigheter och allmänhet kommer att hållas under hösten 2014. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Ombyggnad av kultur- och föreningshus i Nyköping
Utredningar och medborgardialog pågår. Kommer ev att utföras etappvis. Omfattningen är ännu oklar.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Ny vindkraftpark i Bråviken

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: