Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av hyresrätter i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av totalt 78 hyreslägenheter. Läge; Stationsvägen/Mantalsvägen/Arrendevägen.gårdsmiljöer.
Nybyggnad av hotell i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av hotell med 50 rum, 3 våningar.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 4 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast slutet av 2017.' Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under våren 2018.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by
Ca 700 m lång ny förbifart utanför Kämpinge by.
Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.
Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Projektet avser utvändig renovering av kyrka som omfattar åtgärder av fasader, fönster- och dörrarbeten.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Ramavtal mark- och installation av fiberoptiskt kabel inom Vellinge kommun
Denna upphandling avser entreprenör för schakt samt förläggning av kanalisation för fiberoptisk kabel och även upphandling av entreprenör för installation av fiberoptisk kabel inom Vellinge kommun.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Renovering av yttertak m.m. på fastigheter i Skanör, Vellinge
Objektet omfattar renovering yttertak med tegelpannor med tillhörande genomföringar, kupor, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster samt omfogning av fasader och skorstenar.
Renovering av yttertak på byggnader i Skanör, Vellinge
Avser takrenovering på 4 st huskroppar i 1 1/2 plan varav tre för boende och en kompletteringsbyggnad.
Utbyte av spillvattenledning i Vellinge
Planer finns för utbyte av spillvattenledning.
Omfogning av fasader på fastigheter i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Yttre solavskärmning på Vellinge kommunhus
Avser yttre solavskärmning tpå Vellinge kommunhus,.
Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, cykeltak, mur.
Ventilationsarbeten i skola i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ventilationsarbeten i byggnad C vid Herrestorpskolan i Vellinvge.
Nybyggnad av idrottshall i Vellinge
Nybyggnad av sporthall.
Tillbyggnad av butik i Vellinge
Tillbyggnad av butik och skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ändrad användning från lokal till restaurang.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig garage o förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t.om 20270322, Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270322 Skanör 14:29,2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering, säsong 2 veckor i juli 2017-2021, för fastigheterna falsterbo 4:198, 4:201-204, 4:207-208, 4:210, 5:245, 5:251, 5:254, 5:257, 2:28.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov t o m 2027-04-24 för nybyggnad av bodar för torghandel.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, carport, mur samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, plank, rivning av befintliga byggnader samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, utvändig ändring samt installation av eldstad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Parkeringsplats och brygganläggning.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Förrådscontainer.
Installation av tumblinggolv i Tångvalla sporthall i Vellinge
Avser installation av ett tumblinggolv i Tångvalla sporthall, golvet ska kunna hissas upp och fastgöras i taket.
Byte av tappvarmvattensystem vid badhus i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av befintligt tappvarmvattensystem vid badhuset Vanningen.
Kramlingsarbeten på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för åtgärder av sockel - kramlingsarbeten på kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: