Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av vårdboende och vårdcentral i Höllviken
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende i en huvudbyggnad om ca 8200 m2 samt två miljöhus om totalt 50 m2. Vårdboendet omfattar 54 platser och därutöver 20 omsorgslägenheter. I projektet ingår även storkök om ca 175 m2 med tillhörande serveringsdel, konferensanläggning samt grön miljö. Byggnaderna blir mellan tre till fem våningar. Objektes läge: Bokdalsvägen 1/Kungstorpsväggen 3, Höllviken. Detaljplaneärende. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av hyresrätter samt HVB-hem i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av totalt 76 hyreslägenheter samt ett HVB -hem med 18 platser. (Lägenheterna är fördelade på 76 hyreslägenheter med 24 st 2:or, 38 st 3:or och 14 st 4:or. Yta: 5940 m2 ). I projektet ingår även 60 parkeringsplatser, två miljöhus och attraktiva gårdsmiljöer. Arbetena kommer att utföras i två etapper. Läge; Stationsvägen/Mantalsvägen/Arrendevägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Igångsättning tidigast 2017.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Vellinge etapp 2
Avser fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus, 2-vånings loftgångshus. 16 huskroppar med 230 lägenheter, Arbetena avser renovering av tak, fönsterbyte samt fasadarbeten som omfattar omfogning av befintliga tagelfasader samt PCB-sanering av fasadskivor.

Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, carport, förråd. Fem huskroppar i 1,5 plan. Två lägenheter i bottenplan och en lägenhet i övre plan.

Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.

Nybyggnad av bostäder i Skanör, Vellinge
Avser nybyggnad av 10 villor i 1 1/2 plan. Byggnaderna består av tre sovrum, vardagsrum, kök och 2 st wc med dusch.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast andra halvåret 2016.

Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.

Utbyggnd av Skanörs brandstation
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Skanörs brandstation.

Nybyggnad av radhus i Vellinge
igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad av 5 st radhuslägenheter i 1 1/2 plan.. Yta: 173 m2/lgh.

Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Byggstart är ej fastställd. Kostnad okänd.

Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.

Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.

Åtgärder av torg i Vellinge
Igångsättning tidigast första halvåret 2017.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.

Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.

Renovering av kyrka i Höllviken
Avser invändig renovering av kyrka. Arbetena omfattar bl.a målningsarbeten, nya bänkar, golvvärme, ny trappa, ny handikapphiss m.m.

Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Avser nybyggnad bilhall. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.

Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Även trafiksäkerhetsåtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie ingår.

Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 3
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd.

Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Uppskattad byggstart.

Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Projektet avser utvändig renovering av kyrka som omfattar åtgärder av fasader, fönster- och dörrarbeten.

Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.

Ombyggnad av rondell i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2017. Avser ombyggnad av mindre rondell.

Ombyggnad av G/C-bana i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.

Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Anläggande av gc-väg i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.

Uppförande av bostadsmodul till nyanlända i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser uppförande av bostadsmodul med 20-tal lägenheter för nyanlända. Förhyrning. Markarbetena är utförda sen tidigare. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by

Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för utvändig renovering som omfattar åtgärder av tegeltak, fönsterrenovering, åtgärder av portar m.m.

Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.

Nytt gångstråk i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av rondell i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.

Utbyte av spillvattenledning i Vellinge
Planer finns för utbyte av spillvattenledning.

Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av hållplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Bredbandsutbyggnad i Falsterbo, Vellinge
Avser utbyggnad av bredbandsnätet vid södra spetsen av Falsterbo.

Ventilationsarbeten i förskola i Vellinge
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola. Uppskattad byggstart.

Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Igångsättning tidigast 2017. Avser nya belysningsstolpar.

Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.

Ventilationsarbeten i skola i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ventilationsarbeten i byggnad C vid Herrestorpskolan i Vellinvge.

Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ombyggnad av restaurang.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vellinge
Ombyggnad och ändrad användning till tandläkarmottagning.

Nybyggnad av stugby i Vellinge
Servicehus samt 70 stugor för campingverksamhet.

Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av industrihall. Omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus, carport/förråd samt plank Skanör 13:79,13:77,13:76,13:85,13:86,13:84,13:78,13:75,13:83,13:14.

Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 8 enbostadshus och carport/förråd Åkarp 1:38,1:51,1:50,1:47,1:45,1:46,1:49,1:48.

Ombyggnad av affärshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av affärslokaler samt utvändig ändring.

Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av president lounge.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Ljunghusen 9:41,15:55,13:189,10:88,Höllviken 19:54,14:60.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nätstation.

Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, ombyggnad av garage, utvändig ändring.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.

Tillbyggnad av golfbana i Vellinge
Nybyggnad av drivingrangeskjul och golfstudio.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus med carport samt komplementbyggnad, befintlig byggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, förråd, murar samt rivning av befintlig byggnad och bod Falsterbo 6:408,6:288.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av sophus i Vellinge kommun
Miljöhus.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Vellinge
Skyltar, utvändig ändring.

Utvändigt underhåll av kontor i Vellinge
Solskärmar till fönster.

Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av nätstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Vellinge
Tillbyggnad av förrådsbyggnad (rullfack/skärmtak).

Nybyggnad av toalett i Vellinge
Trädfällning, plantering av nya träd, marknivåjustering, anläggande av ny prefab toalett, nytt förråd, ny boulebana, ny mur och ny lekplats. ombyggnad av bef. parkering.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Plank.

Nybyggnad av förråd i Vellinge
Cykelförråd och pergola, ändrad utformning och placering.

Utvändigt underhåll av kontor i Vellinge
Utvändig ändring - fasad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring omputsning av fasad, byte av kulör samt nya skyltar.

Utvändigt underhåll av servering i Vellinge
Utvändig ändring, glasat staket uteservering.

Ombyggnad av toalett i Vellinge
Utvändig ändring, ombyggnation offentliga toaletter.

Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns förr åtgärder på delar av blytak på kyrka. .

Byte av varmvattenberedare vid badhus i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för att byta varmvattenberedare vid badhuset Vanningen.

Åtgärder av värmesystem i kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för att åtgärda värmesystemet i Eskilstorps kyrka.

Bredbandsutbyggnad i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser bredbandsutbyggnad vid Självbindaregatan i Skanör.

Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning planeras under 1:a kv 2017. Avser utbyggnad av bredbandsnät vid Slottagårdsgatan i Vellinge.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: