Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder,skola och handel i Hököpinge,etapp 2 mfl
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av ca 90 tal bostäder, mindre del handelslokaler samt skola. Uppskattad byggstart. Ingen kostandsuppgift. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2020..Avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse, ca 60 tal bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge. Vellinge, Etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge. Vellinge, Etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Etapp 3 omfattar uppförande av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, carport, förråd. Fem huskroppar i 1,5 plan. Två lägenheter i bottenplan och en lägenhet i övre plan.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Vellinge etapp 2
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus, 2-vånings loftgångshus. 16 huskroppar med 230 lägenheter, Arbetena avser renovering av tak, fönsterbyte samt fasadarbeten som omfattar omfogning av befintliga tagelfasader samt PCB-sanering av fasadskivor.

Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 4 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.

Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.

Ny motorvägshållplats vid E6, Vellinge Ängar

Nybyggnad av bostäder i Skanör, Vellinge
Avser nybyggnad av 10 villor i 1 1/2 plan. Byggnaderna består av tre sovrum, vardagsrum, kök och 2 st wc med dusch.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast efter semestern 2017.

Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.

Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.

Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.

Exploateringsområde för bostäder mm i Hököpinge, etapp 2 mfl
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder som omfattar totalt 90 tal bostäder, mindre del handelslokaler samt skola. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.

Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.

Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.

Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Avser nybyggnad bilhall. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by

Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.

Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 3
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd.

Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Uppskattad byggstart.

Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Projektet avser utvändig renovering av kyrka som omfattar åtgärder av fasader, fönster- och dörrarbeten.

Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.

Renovering av kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Planer finns för invändig renovering samt ommålning av väggar, valv m.m. i kyrka.

Ombyggnad av G/C-bana i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.

Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Uppförande av bostadsmodul till nyanlända i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser uppförande av bostadsmodul med 20-tal lägenheter för nyanlända. Förhyrning. Markarbetena är utförda sen tidigare. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.

Nytt gångstråk i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Utbyte av spillvattenledning i Vellinge
Planer finns för utbyte av spillvattenledning.

Ombyggnad av rondell i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ventilationsarbeten i förskola i Vellinge
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola. Uppskattad byggstart.

Bredbandsutbyggnad i Falsterbo, Vellinge
Avser utbyggnad av bredbandsnätet vid södra spetsen av Falsterbo.

Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Nybyggnad av stugby i Vellinge
Servicehus samt 70 stugor för campingverksamhet.

Ombyggnad av affärshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av affärslokaler samt utvändig ändring.

Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ombyggnad av restaurang.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vellinge
Ombyggnad och ändrad användning till tandläkarmottagning.

Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av president lounge.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 3 flerbostadshus, cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9), Hököpinge 55:104,55:105,55:106.

Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 8 enbostadshus och carport/förråd Åkarp 1:38,1:51,1:50,1:47,1:45,1:46,1:49,1:48.

Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.

Ventilationsarbeten i skola i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ventilationsarbeten i byggnad C vid Herrestorpskolan i Vellinvge.

Nybyggnad av förråd i Vellinge
Cykelförråd och pergola, ändrad utformning och placering.

Tillbyggnad av golfbana i Vellinge
Nybyggnad av drivingrangeskjul och golfstudio.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, förråd, murar samt rivning av befintlig byggnad och bod Falsterbo 6:408,6:288.

Nybyggnad av sophus i Vellinge kommun
Miljöhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport/förråd Gessie 10:68,10:69.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Ljunghusen 9:41,15:55,13:189,10:88,Höllviken 19:54,14:60.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nätstation.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Plank.

Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.

Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270306.

Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av lager i Vellinge
Tidsbegränsat lov för båghall.

Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring omputsning av fasad, byte av kulör samt nya skyltar.

Utvändigt underhåll av servering i Vellinge
Utvändig ändring, glasat staket uteservering.

Ombyggnad av toalett i Vellinge
Utvändig ändring, ombyggnation offentliga toaletter.

Byte av tappvarmvattensystem vid badhus i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av befintligt tappvarmvattensystem vid badhuset Vanningen.

Åtgärder av värmesystem i kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för att åtgärda värmesystemet i Eskilstorps kyrka.

Bredbandsutbyggnad i Skanör
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Avser bredbandsutbyggnad vid Självbindaregatan i Skanör.

Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning planeras under 1:a kv 2017. Avser utbyggnad av bredbandsnät vid Slottagårdsgatan i Vellinge.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: