Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns att bygga ytterligare fem huskroppar med 15 lägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Vellinge etapp 2
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus, 2-vånings loftgångshus. 16 huskroppar med 230 lägenheter, Arbetena avser renovering av tak, fönsterbyte samt fasadarbeten som omfattar omfogning av befintliga tagelfasader samt PCB-sanering av fasadskivor.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 4 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av LSS- och trygghetsboende i Vellinge
Avser nybyggnad av LSS- och trygghetsboende. Flerbostadshuset består av 4 st våningsplan med 5 st LSS- samt 30 st trygghetslägenheter. Byggnaden kommer att uppföras på mark som idag utgörs av f.d Lindeskolan som ligger i anslutning till Almgårdens servicehus. Entreprenaden omfattar såldes även rivning av f.d Lindeskolan samt markarbeten inom entreprenadområdet.
Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av bostäder i Skanör, Vellinge
Avser nybyggnad av 10 villor i 1 1/2 plan. Byggnaderna består av tre sovrum, vardagsrum, kök och 2 st wc med dusch.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omattar ca 40-tal villor. Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Nybyggnad av ridanläggning i Vellinge
Avser nybyggnad av stallbyggnad med en yta pa 31 x 21 meter samt ridhus, stall och café med en yta på 72 x 27 meter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.
Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad bilhall med en yta på ca 1200 m2. Tomtyta: ca 3000 m2.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning eventuellt under 1:a halvåret 2017.
Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Projektet avser utvändig renovering av kyrka som omfattar åtgärder av fasader, fönster- och dörrarbeten.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Ombyggnad av G/C-bana i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nytt gångstråk i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av rondell i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Utbyte av spillvattenledning i Vellinge
Planer finns för utbyte av spillvattenledning.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ventilationsarbeten i förskola i Vellinge
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola. Uppskattad byggstart.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Yttre solavskärmning på Vellinge kommunhus
Avser yttre solavskärmning tpå Vellinge kommunhus,.
Byte av ställverk vid badhus i Vellinge
Avser utbyte av befintligt servisställverk mot nytt servis- och fördelningsställverk samt förändrad installation för reservkraftförsörjning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 3 flerbostadshus, cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9), Hököpinge 55:104,55:105,55:106.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 8 enbostadshus och carport/förråd Åkarp 1:38,1:51,1:50,1:47,1:45,1:46,1:49,1:48.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Tillbyggnad av butik i Vellinge
Tillbyggnad av butik och skärmtak.
Ventilationsarbeten i skola i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ventilationsarbeten i byggnad C vid Herrestorpskolan i Vellinvge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, cykeltak, mur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av president lounge.
Nybyggnad av idrottshall i Vellinge
Nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vellinge
Ombyggnad och ändrad användning till tandläkarmottagning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Parkeringsplats och brygganläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station Ljunghusen 9:41,15:55,13:189,10:88,Höllviken 19:54,14:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, utvändig ändring samt installation av eldstad.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport/förråd Gessie 10:68,10:69.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig garage o förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270306.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t.om 20270322, Tidsbegränsat bygglov för glasat plank t om 20270322 Skanör 14:29,2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering, säsong 2 veckor i juli 2017-2021, för fastigheterna falsterbo 4:198, 4:201-204, 4:207-208, 4:210, 5:245, 5:251, 5:254, 5:257, 2:28.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov t o m 2027-04-24 för nybyggnad av bodar för torghandel.
Nybyggnad av lager i Vellinge
Tidsbegränsat lov för båghall.
Tillbyggnad av golfbana i Vellinge
Nybyggnad av drivingrangeskjul och golfstudio.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, carport, mur samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, förråd, murar samt rivning av befintlig byggnad och bod Falsterbo 6:408,6:288.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, plank, rivning av befintliga byggnader samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Cykelförråd och pergola, ändrad utformning och placering.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Förrådscontainer.
Utvändigt underhåll av servering i Vellinge
Utvändig ändring, glasat staket uteservering.
Ombyggnad av toalett i Vellinge
Utvändig ändring, ombyggnation offentliga toaletter.
Installation av tumblinggolv i Tångvalla sporthall i Vellinge
Avser installation av ett tumblinggolv i Tångvalla sporthall, golvet ska kunna hissas upp och fastgöras i taket.
Byte av tappvarmvattensystem vid badhus i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av befintligt tappvarmvattensystem vid badhuset Vanningen.
Kramlingsarbeten på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för åtgärder av sockel - kramlingsarbeten på kyrka.
Åtgärder av värmesystem i kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för att åtgärda värmesystemet i Eskilstorps kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: