Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

Rivning och nybyggnad av skolor och idrottshall m.m. i Trelleborg
Planer finns för rivning av skolbyggnader vid Lillevångs- och Vannahögskolan samt nybyggnad av två skolor och sporthall. I projektet ingår även tillhörande lokaler som bibliotek, aula m.m. Projektet kommer att indelas i 2-3 entreprenader. Tillgänglighetskonsult är Sweco Architects AB, malmö. Handläggare: Sofia Friberg.

Anläggande av färjeläge i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 nya färjeläge inklusive landutfyllnad med uppkomna muddermassor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg.
Omfattar nybyggnation av två flerbostadshus med 90 lägenheter.

Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer finns på att bebygga det tidigare busstorget i Trelleborg. Omfattning kan för dagen ej preciseras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Gränstorp, Trellebrog
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 huskroppar med totalt 100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med 18 lägenheter i vardera huskropp som byggs ovanpå befintligt underjordiskt parkeringsgarage.

Exploateringsarbeten för bostäder i Skegrie
Avser exploateringsarbeten fö ca 150-300 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 24 st enbostadshus i 1-2 plan.

Nybyggnad av en fördelningsstation SF 130/10 Kv, i Trelleborg.
Avser en ny fördelningsstation 130(50)/10 kV benämnad SF kommer finnas placerad i Trelleborgshamn.

Nybyggnad av enbostadshus i Stavstens udde, Trelleborg
Avser nybyggnad av kedjehus, totalt 8 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad 15 enbostadshus, Bygglov nybyggnad parhus Tornistern 3,Grimskaftet 12,Grimskaftet 11,Grimskaftet 13,Kasken 3,Kasken 2,4,Tygeln 4,Grimskaftet 7,Grimskaftet 6,Grimskaftet 5,Grimskaftet 10,Grimskaftet 9,Grimskaftet 8,Kasken 1.

Nybyggnad av radhus och villor i Trelleborg
Omfattar 15 tomter för friliggande villor samt 6 st radhuslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.

Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan

Nybyggnad av radhus och ombyggnad till parhus i Trelleborg
Avser ombyggnad av ödehus till parhus samt nybyggnad av 10 radhus.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Bygglov ansökan om bygglov för 8 st enbostadshus Brunkullan 1,2,Storsysslan 2,Storsysslan 1.

Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av 16 bostäder i en- och tvåbostadshus.

Ombyggnad av väg i Trelleborg
Avser planering av ringvägen i Trelleborg,

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Avser nybyggnad enbostadshus med förråd/carport Grafs By 14,15,16,10,11,13,18,17.

Nybyggnad av servicebyggnad i Trelleborg
Avser ny servicebyggnad samt fördröjningsmagasin.

Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser ombyggnad av råvind till 14 hotellrum.

Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 77 fastigheter.

Upprustning av gc-väg i Trelleborg
Man avvaktar politiska beslut.

Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet utgörs av två kompletta stoftreningsanläggningar inklusive integrering med de två befintliga biobränsleeldade pannorna.

Fasadrenovering på flerbostadhus, i Trelleborg . Et 2
Avser renovering av fasader och loftgångar , inklusive nya trappor, och räcken, byte av fönster och dörrar, samt ommålning.

Tryckavloppsledning Grönalund - Norra Grönby, i Trelleborg
Avser trycksloppsledning Gröna Lund- Norra Grönby

Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad.

Byte av entrépartier på flerbostadshus i Trelleborg
Entrédörrar och förrådsdörrar (inkl karm) ska bytas på områdets totalt 6 gårdar. Varje entré består av en entrédörr och en förrådsdörr, totalt är det 80 st entrédörrar och 80 st förrådsdörrar som ska bytas.

Renovering och utbyte av hissar i sjukhus i Trellebrog
Projektet avser modernisering, renovering samt utbyte av 2 st hydraulhissar vid Trelleborgs sjukhus, byggnad 15.

Ny toalettbyggnad i Trelleborg
Toaletten är en del i den pågående upprustningen av Albäcksområdet och är tänkt för besökare i rekreationsområdet. Som option ska anbudsgivare även lämna en offert för komplett drift under två år med möjlighet till förlängning ett år i taget, maximalt totalt fyra år (2+1+1).

Takarbeten
Omfattar takarbeten i Trelleborg på kv. Fagerängen. Objektens lägen avser: Gård nr 1 har adress Syster Jennys väg 10-16, Trelleborg Gård nr 2 har adress Syster Jennys väg 18-24, Trelleborg Gård nr 3 har adress Syster Jennys väg 30-36, Trelleborg Pannrum har adress Syster Jennys väg 26, Trelleborg

Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nr: 1417746

Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nummer : 1417734

Ombyggnad av vårdcentral i Trelleborg
Avser ändrad användning, från kontor till vårdcentral. Hyresgästen är en privat vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av badbassäng i Trelleborg
Bygglov mark bassäng och pumprum.

Nybyggnad av restaurang i Trelleborg
Bygglov handel. sibylla-restaurang.

Utvändigt underhåll av affärshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Utvändigt underhåll av hotell i Trelleborg
Avser en tillbyggnad av entré på Hotell.

Inköp, leverans och installation av storköksutrustning
Detta avser i projektet: - En (1) st ugn, typ Rational ugn combi master plus typ 101 med benställning samt helautomatiskt rengörings- och skötselsystem eller likvärdig. - Två (2) st Kylskåp, typ Electrolux Kylskåp Ecostore Touch, 1 dörr, 670L eller likvärdig. - Ett (1) st Nedkylningsskåp, typ Electrolux Kyl Prostore 500, 1 dörr, 470L eller likvärdig. - En (1) st Visp- och blandningsmaskin golvmodell, 40L, typ Electrolux art.nr. 600275 eller likvärdig.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Utvändigt underhåll av restaurang i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov inglasade balkonger.

Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov kallförråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av lager i Trelleborg
Bygglov pcv-hall.

Tillbyggnad av lager i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad växthus samt väggar och tak på bef. upplag.

Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov väderskydd för busstrafik.

Utvändigt underhåll av sjukhus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring - solskydd.

Utvändigt underhåll av affärshus i Trelleborg
Bygglov dekorationsmålning, fasad väster.

Höj- och sänkbara pollare på Algatan

Ombyggnad för dammsugaranläggning.
Omfattar ombyggnad för dammsugaranläggning.

Ombyggnad av busshållplatser vid väg 9 i Beddinge

Utvändigt underhåll av industrihus i Trelleborg
Avser ett fönsterbyte.

Rivning av kontor i Trelleborg
Avser rivning av kontor på by 151.

Rivning av pir i Smygehamn
Avser rivning av västra pirarmen i Smygehamns småbåtshamn.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser en ventilation som skall flyttas på byggnaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: