Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av förskola i Smedstorp
Avser nybyggnad av förskola i Smedstorp. Fastigheten är belägen i kommunalgatan .
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objekts numret : 1403353
Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Nybyggnad av affärslokal på befintlig gjuten platta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 2
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokaler med kyllager och utlastning.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Avser ombyggnad av kontorslokaler, i projektet ingår även en hiss installation.
Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur, ytan är 3.5 hektar.
Utvändiga åtgärder vid Ullstorp kyrka Tomelilla
Planer finns för utvändiga åtgärder på fasad, målning av dörrar och luckor, järndetaljer samt målning av tak, arbeten med häng- och stuprännor, trappstensgavlar samt renovering av fönster.
Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Onslunda
Avser tillbyggnad av lektionssalar.
Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av industrilokaler i två etpper.
Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av tre enbostadshus och garage.
Ombyggnad av hotell i Tomelilla
kronovallsgården - ändrad användning av del av bostadshus till hotell och ny ramp/ytterdörr.
Nybyggnad av restaurang i Tomelilla
Uppförande av restaurang, uppställning av container samt ny skylt på fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändring av flerbostadshus.
Rivning av paviljong byggnad i Tomelilla,
Avser rivning av paviljong byggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov för massbalansering.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggna av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggna dav teknikutrymme för Järnvägsändamål.
Nybyggnad av återvinningsstation i Tomelilla
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Brunnsöverbyggnad för vattenborra B6.
Ombyggnad av restaurang i Tomelilla
Installation av ventilation i restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Tomelilla
Ändring BGF karuselldörr till en sluss med skärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Tomelilla
Tillbyggnad sopskjul.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Sänka marknivån på ett område som ligger i anslutning till grusplanen.
Ombyggnad av brandstationer i Skåne
Omfattar ombyggnad av brandstationer i Skåne som ska bli en ren brand/räddningstjänststation . Samt nya omklädningsrum för kvinnliga brandmän. 4 Kommunen är inkopplade: Tomelilla, Brösarp, simrishamn & borrby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: