Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av förskola i Smedstorp
Avser nybyggnad av förskola i Smedstorp. Fastigheten är belägen i kommunalgatan .
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Nybyggnad av affärslokal på befintlig gjuten platta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 2
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokaler med kyllager och utlastning.
Ev sanering av markområde i Tomelilla kommun
På fastigheten Tryde 53:1 har det tidigare varit en fruktodling. Marken är idag detaljplanelagd för bostäder. Inför en eventuell exploatering av marken vill kommunen som markägare få vetskap om det finns eventuella rester efter bekämpningsmedel från fruktodlingens verksamhet.
Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur, ytan är 3.5 hektar.
Utvändiga åtgärder vid Ullstorp kyrka Tomelilla
Planer finns för utvändiga åtgärder på fasad, målning av dörrar och luckor, järndetaljer samt målning av tak, arbeten med häng- och stuprännor, trappstensgavlar samt renovering av fönster.
Tillbyggnad av skola i Onslunda
Avser tillbyggnad av lektionssalar.
Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Tomelilla
Uppförande av restaurang, uppställning av container samt ny skylt på fasad.
Ombyggnad av hotell i Tomelilla
kronovallsgården - ändrad användning av del av bostadshus till hotell och ny ramp/ytterdörr.
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Omgestaltning av torg.
Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av tre enbostadshus och garage.
Rivning av paviljong byggnad i Tomelilla,
Avser rivning av paviljong byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av kulör på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus, montera markiser ovan fönster.
Ombyggnad av fläktrum i Tomelilla
Ändrad användning av rökrum till fläktrum.
Tillbyggnad av sophus i Tomelilla
Tillbyggnad sopskjul.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Brunnsöverbyggnad för vattenborra B6.
Ombyggnad av restaurang i Tomelilla
Installation av ventilation i restaurang.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov för massbalansering.
Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggna dav teknikutrymme för Järnvägsändamål.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Snogge 2:1, 3:1, Onslunda 4:9, 27:47, 27:22, 48:5, 31:111, Tunby 34:35, Tunbyholm 1:39.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av industrihus i Tomelilla
Rivning invändigt i lokal.
Ombyggnad av brandstationer i Skåne
Omfattar ombyggnad av brandstationer i Skåne som ska bli en ren brand/räddningstjänststation . Samt nya omklädningsrum för kvinnliga brandmän. 4 Kommunen är inkopplade: Tomelilla, Brösarp, simrishamn & borrby.
Tillbyggnad av campingplats i Tomelilla
Omfattar tillbyggnad av camping Quick Stop för husbilar/husvagnar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: