Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av mötesstation på järnväg mellan Tomelilla-Simrishamn
Mötesstation, nya perronger mm.

Nybyggnad av förskola i Smedstorp
Avser nybyggnad av förskola i Smedstorp. Fastigheten är belägen i kommunalgatan .

Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.

Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Nybyggnad av affärslokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 2
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.

Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokaler med kyllager och utlastning.

Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur, ytan är 3.5 hektar.

Tillbyggnad av bibliotek i Tomelilla
Avser tillbyggnad av skola och bibliotekslokal.

Tillbyggnad av skola i Tomelilla
Avser tillbyggnad av skola och utesov.

Tillbyggnad av skola i Onslunda
Avser tillbyggnad av lektionssalar.

Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.

Installation av bergvärme i Centrumhuset i Brösarp
Entreprenaden omfattar utförande av en värmepumpsanläggning med bergvärme för att ersätta nuvarande oljepanna. I entreprenaden ingår rivning och demontering av bef oljepanna och oljecistern.

Anslutning av fastigheter till fibernät, Österlenhem
Avser Upphandling av Bredbandsoperatör och anslutning av fastigheter till fibernät.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning till bostäder, utvändig ändring och ombyggnad.

Ombyggnad av torg i Tomelilla
Omgestaltning av torg.

Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av hall för tillverkning av möllevingar.

Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Ändring av brandcell - rivning av mellanvägg.

Ombyggnad av vårdhem i Tomelilla kommun
Ändring av bärande konstruktion i vårdlokaler - nya genomföringar i brandvägg, bjälklag, rivning av bärande väggar och byte av ventilationsaggregat.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av kulör på fasad.

Rivning av paviljong byggnad i Tomelilla,
Avser rivning av paviljong byggnad.

Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Brunnsöverbyggnad för vattenborra B6.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnadar för järnväg Tomelilla 237:78, 237:110, 237:111.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Nedraby 4:1, Munka Tågarp 26:1, 4:9, Övraby 18:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st trasnsformatorstationer Tranås 70:3, 64:1, 22:4, Boaryd 14:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Snogge 2:1, 3:1, Onslunda 4:9, 27:47, 27:22, 48:5, 31:111, Tunby 34:35, Tunbyholm 1:39.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus, montera markiser ovan fönster.

Ombyggnad av fläktrum i Tomelilla
Ändrad användning av rökrum till fläktrum.

Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Ändring av industrilokaler - nybyggnad av en toalett och rivning av två toaletter samt gjuta igen en brunn.

Nybyggnad av cistern i Tomelilla
uppställande av en container innehållande en 6,7 kubikmeter gasolcistern.

Rivning av industrihus i Tomelilla
Rivning invändigt i lokal.

Utvändigt underhåll av radhus i Tomelilla
Utvändig ändring av rad/kedjehus, byte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar, ändring av kulör och PCB sanering.

Tillbyggnad av campingplats i Tomelilla
Omfattar tillbyggnad av camping Quick Stop för husbilar/husvagnar.

Ombyggnad av affärshus i Tomelilla
Installation av kåpa och imkanal i kök på Österlens matmarknad samt uppsättning av skyltanordning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: