Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.

Nybyggnad av mötesstation på järnväg mellan Tomelilla-Simrishamn
Mötesstation, nya perronger mm.

Nybyggnad av förskola i Smedstorp
Avser nybyggnad av förskola i Smedstorp. Fastigheten är belägen i kommunalgatan .

Tillbyggnad av affärshus i Tomelilla
Projektet avser en till- och ombyggnad av affärslokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 2
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.

Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokaler med kyllager och utlastning.

Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och carportar.

Tillbyggnad av bibliotek i Tomelilla
Avser tillbyggnad av skola och bibliotekslokal.

Utvändiga åtgärder vid Ullstorp kyrka Tomelilla
Planer finns för utvändiga åtgärder på fasad, målning av dörrar och luckor, järndetaljer samt målning av tak, arbeten med häng- och stuprännor, trappstensgavlar samt renovering av fönster.

Tillbyggnad av skola i Tomelilla
Avser tillbyggnad av skola och utesov.

Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.

Tillbyggnad av skola i Tomelilla
Tillbyggnad av skola med sal och grupprum.

Installation av bergvärme i Centrumhuset i Brösarp
Entreprenaden omfattar utförande av en värmepumpsanläggning med bergvärme för att ersätta nuvarande oljepanna. I entreprenaden ingår rivning och demontering av bef oljepanna och oljecistern.

Nybyggnad av infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk.
Projektet omfattar bygge av ny infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk. Ny anläggning ska bestå av 4 bäddar om vardera 300 kvm, nya fördelningsbrunnar samt ledningar. .

Anslutning av fastigheter till fibernät, Österlenhem
Avser Upphandling av Bredbandsoperatör och anslutning av fastigheter till fibernät.

Ombyggnad av torg i Tomelilla
Omgestaltning av torg.

Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av hall för tillverkning av möllevingar.

Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur samt marklov.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning till bostäder, utvändig ändring och ombyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Ändring av brandcell - rivning av mellanvägg.

Ombyggnad av vårdhem i Tomelilla kommun
Ändring av bärande konstruktion i vårdlokaler - nya genomföringar i brandvägg, bjälklag, rivning av bärande väggar och byte av ventilationsaggregat.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av kulör på fasad.

Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Ändring av industrilokaler - nybyggnad av en toalett och rivning av två toaletter samt gjuta igen en brunn.

Rivning av industrihus i Tomelilla
Rivning invändigt i lokal.

Utvändigt underhåll av industrihus i Tomelilla
Uppförande av solpaneler på södra takhalvan på tre tak.

Nybyggnad av cistern i Tomelilla
uppställande av en container innehållande en 6,7 kubikmeter gasolcistern.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av skärmtak i Tomelilla
Nybyggnad av två st vindskydd och ett grillhus.

Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnadar för järnväg Tomelilla 237:78, 237:110, 237:111.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Nedraby 4:1, Munka Tågarp 26:1, 4:9, Övraby 18:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st trasnsformatorstationer Tranås 70:3, 64:1, 22:4, Boaryd 14:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Snogge 2:1, 3:1, Onslunda 4:9, 27:47, 27:22, 48:5, 31:111, Tunby 34:35, Tunbyholm 1:39.

Utvändigt underhåll av radhus i Tomelilla
Utvändig ändring av rad/kedjehus, byte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar, ändring av kulör och PCB sanering.

Tillbyggnad av campingplats i Tomelilla
Omfattar tillbyggnad av camping Quick Stop för husbilar/husvagnar.

Ombyggnad av affärshus i Tomelilla
Installation av kåpa och imkanal i kök på Österlens matmarknad samt uppsättning av skyltanordning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: