Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.

Nybyggnad av bostäder i Tomelilla
Avser nybyggnad av 20 stycken parhus i Tomelilla. Upplåtelseformen är kooperativa hyresrätter.

Tillbyggnad av butik i Tomelilla, etapp 2
Avser överbyggnad av 700 m2 butikslokal. Byggstart och kostnad oviss.

Tillbyggnad av affärshus i Tomelilla
Projektet avser en till- och ombyggnad av affärslokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 2
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.

Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokaler med kyllager och utlastning.

Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st enbostadshus och carportar.

Utvändiga åtgärder vid Ullstorp kyrka Tomelilla
Planer finns för utvändiga åtgärder på fasad, målning av dörrar och luckor, järndetaljer samt målning av tak, arbeten med häng- och stuprännor, trappstensgavlar samt renovering av fönster.

Utbyggnad av VA-ledningar för villafastigheter i Tomelilla
Avser utbyggnad av VA-ledningsnät mm till 10 bebyggda villafastigheter belägna strax norr om RV 11 i Ullstorp. Ny avloppspumpstation inkl el- och manöverskåp, nya spillvattenledningar med självfall, ny vattenledning och ny tryckavloppsledning som anslutes till befintligt VA-nät i östra delen av Tomelilla.

Tillbyggnad av skola i Tomelilla
Tillbyggnad av skola med sal och grupprum.

Installation av bergvärme i Centrumhuset i Brösarp
Entreprenaden omfattar utförande av en värmepumpsanläggning med bergvärme för att ersätta nuvarande oljepanna. I entreprenaden ingår rivning och demontering av bef oljepanna och oljecistern.

Nybyggnad av infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk.
Projektet omfattar bygge av ny infiltrationsanläggning vid Eljaröds avloppsreningsverk. Ny anläggning ska bestå av 4 bäddar om vardera 300 kvm, nya fördelningsbrunnar samt ledningar. .

Anslutning av fastigheter till fibernät, Österlenhem
Avser Upphandling av Bredbandsoperatör och anslutning av fastigheter till fibernät.

Ombyggnad av lekplats i Skåne-Tranås
Lekplatsen ska utgöras av lekredskap, fallskydd, baksand, vattenlek mm. El-installation i form av belysningsarmaturer ingår i entreprenaden.

Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur samt marklov.

Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av kulör på fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning till bostäder, utvändig ändring och ombyggnad.

Tillbyggnad av bibliotek i Tomelilla
Tillbyggnad av skola och bibliotekslokal.

Tillbyggnad av skola i Tomelilla
tillbyggnad av skola och utesov.

Ombyggnad av torg i Tomelilla
Omgestaltning av torg.

Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av hall för tillverkning av möllevingar.

Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Ändring av brandcell - rivning av mellanvägg.

Ombyggnad av vårdhem i Tomelilla kommun
Ändring av bärande konstruktion i vårdlokaler - nya genomföringar i brandvägg, bjälklag, rivning av bärande väggar och byte av ventilationsaggregat.

Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Ändring av industrilokaler - nybyggnad av en toalett och rivning av två toaletter samt gjuta igen en brunn.

Nybyggnad av ställverk i Tomelilla
Nybyggnad av kontrollrum och rivning av bef kontrollrumsbyggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Tomelilla
Uppförande av solpaneler på södra takhalvan på tre tak.

Nybyggnad av cistern i Tomelilla
uppställande av en container innehållande en 6,7 kubikmeter gasolcistern.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av skärmtak i Tomelilla
Nybyggnad av två st vindskydd och ett grillhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Nedraby 4:1, Munka Tågarp 26:1, 4:9, Övraby 18:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 4 st trasnsformatorstationer Tranås 70:3, 64:1, 22:4, Boaryd 14:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av 7 st transformatorstationer Böntofta 15:12 (2 st), Böntofta 15:4, Frörum 1:2, Månslunda 24:2, 27:1, Tjörneröd 1:17.

Nybyggnad av automatstation i Tomelilla
Ny placering av tankställe.

Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnadar för järnväg Tomelilla 237:78, 237:110, 237:111.

Utvändigt underhåll av radhus i Tomelilla
Utvändig ändring av rad/kedjehus, byte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar, ändring av kulör och PCB sanering.

Ombyggnad av affärshus i Tomelilla
Installation av kåpa och imkanal i kök på Österlens matmarknad samt uppsättning av skyltanordning.

Tillbyggnad av campingplats i Tomelilla
Omfattar tillbyggnad av camping Quick Stop för husbilar/husvagnar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: