Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Nybyggnad av två flerbostadshus, förrådsbyggnad, miljöhus och parkering.
Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Avser ombyggnad av kontorslokaler, i projektet ingår även en hiss installation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 2
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.
Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Nybyggnad av affärslokal på befintlig gjuten platta.
Nybyggnad av golfbana i Tomelilla
Avser nybyggnad av korthåls golfbana med studio och skärmtak/stödmur, ytan är 3.5 hektar.
Utvändiga åtgärder vid Ullstorp kyrka Tomelilla
Planer finns för utvändiga åtgärder på fasad, målning av dörrar och luckor, järndetaljer samt målning av tak, arbeten med häng- och stuprännor, trappstensgavlar samt renovering av fönster.
Tillbyggnad av skola i Onslunda
Avser tillbyggnad av lektionssalar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 3-5
Projektet byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.
Utvändigt underhåll av kontor i Tomelilla
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av industrilokaler i två etpper.
Rivning av paviljong byggnad i Tomelilla,
Avser rivning av paviljong byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggna av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Tomelilla
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av teknikskåp för fiberutbyggnadtelenor.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Tomelilla
Nybyggnad av två enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av förråd vid Byavångsskolan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Tomelilla
Nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Tomelilla
Ändring BGF karuselldörr till en sluss med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Ändring av bärande konstruktion i industrilokaler - stålpelare ersätts med förstärkta takbjälkar.
Rivning av skola i Tomelilla
Rivning av två frånluftskanaler på skola.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Sänka marknivån på ett område som ligger i anslutning till grusplanen.
Tillbyggnad av sophus i Tomelilla
Tillbyggnad sopskjul.
Ombyggnad av brandstationer i Skåne
Omfattar ombyggnad av brandstationer i Skåne som ska bli en ren brand/räddningstjänststation . Samt nya omklädningsrum för kvinnliga brandmän. 4 Kommunen är inkopplade: Tomelilla, Brösarp, simrishamn & borrby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: