Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo

Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Planer finns för fortsatt nybyggda lägenheter i form av radhus och kedjehus. 43 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Bara
Avser förskola för 160 barn, 8 avdelningar. Byggnaden skall inrymma ett stort allrum, storkök, miljörum, hemvister med tillhöranderum, utesov, hissar och teknikutrymme mm samt uteytor. Yta utemiljö: 5600 m2. Uppskattad kostnad Objektets läge: Nordväst om Bara vid Skammarpsvägens förlängning. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Segestrandsområdet, Svedala
Projektet avser nybyggnad av 40 bostadsrättslägenheter i tre huskroppar vara två är i 3 våningar och ett är i 4 våningar. Avser även uteplatser, lekplatser samt miljöhus. Designen är grundat på koncepthuset Trygga boendet.

Nybyggnad av radhus/parhus i Svedala, etapp 2
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Igångsättning av husen påbörjas under vecka 33 2017. Avser fortsatt nybyggnad av parhus/radhus med 25 lägenheter.

Nybyggnad av spillvattenledning i Svedala
Avser ny tryckavloppsledningr i del öst Söder om Segeå) samt under korsningen riksvägen och Järnvägen. I projekteti ingår även 2 st pumpstationer. Objektets läge: sydvästra utkanten av Svedala centralort och korsar bland annat Trelleborgsvägen/Järnvägsspåret och Sege å. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.

Exploateringsarbeten för förskola i Bara, etapp 0
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för förskola.

Nybyggnad av bro och park i Svedala
Projektet avser ombyggnad av Aggarpsvägen över Segeå. I och med ny sträckning rivs befintlig vägbro och ny vägbro över Sege å anläggs. I samband med detta anläggs en parkyta på östra sidan av Sege å samt en gångstig som ansluter till befintlig träbro på den nordvästra sidan av Sege å. I projektet ingår även rivning av en mindre byggnad.

Ombyggnad av skola i Svedala
Planer finns för ombyggnad av skola. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges.

Anläggande av cirkulationsplats och infart i Svedala etapp 1
Avser nybyggnad av rondell och ny infart.

Ombyggnad av skola i Svedala
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för ombyggnad av skola för att ge plats för 160-180 barn.

Ombyggnad till rondell i Svedala
Projektet avser ombyggnad av 3-vägs korsning till rondell.

OM. och tillbyggad av skolmatsal i Bara, Svedala
Planer finns för att bygga ut skolmatsalen vid Spånghomsskolan. Uppskattad byggstart.

Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.

Ny dagvattendamm i Svedala
Avser ny dagvattendamm för rening av dagvatten. Objektets läge: Ågatan/Länsmansvägen.

Ombyggnad av ventilation i Folkets Hus i Svedala
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsaggregat och systemkomponenter för att reducera energiförbrukningen genom värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation.

Underhållsarbete av loftgångar och väggskärmar på bostadshus i Svedala
Avser åtgärder för underhållsarbete av loftgångsplattor och väggskärmar (väggar och ”tak”) vid cykeluppställningsplatser/trappor. Bostadsområdet är beläget vid Kantorsvägen 3-13 samt Klockarevägen 14-36 i Svedala.

Ny bassänginklädnad vid friluftsbad i Svedala
Bassängerna är i behov av åtgärd av ytskikt i bassänger med bassängduk – så kallad lining.

Dräneringsarbeten vid gymnasiebyggnad vid NFU i Svedala
Projektet avser ny dränering av byggnad från 1894 med källare. Markdräneringsarbeten.

Ny avloppspumpstation i Klågerup Svedala
.Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Utvändigt underhåll av kontor i Svedala
Solceller.

Nybyggnad av markanläggning i Svedala
Spolplatta.

Nybyggnad av plank i Svedala
Plank.

Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svedala
Utvändrig ändring.

Tillbyggnad av sovloft i förskola i Svedala
Förskola - tillbyggnad sovloft.

Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Installation av styr- och reglersystem i kyrka i Svedala
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser installation av styr- och reglerutrustning i Skabersjö kyrka.

Utbyte av trygghetslarm på äldreboende i Svedala

Fördjupning av damm vid Aggarp, Segeån
En damm anlagd år 2011 på Aggarp 2:41 skall omformas och fördjupas.

Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala och Bara
Projektet avser utvändig underhållsmålning av a) Bostadsområdet Erlandsdal 1a, Pilspinnaregatan 2-14 i Svedala. Ommålning av fasadskivor. b) Bostadsområdet inom Biblioteksgatan 2-20 i Bara. Ommålning av förråd med tillhörande ytterdörr och stållucka, rengöring av plåtdetaljer och takpannor på förråd. Ommålning av fönster, ytterdörrar, altandörrar och listverk kring dessa.

Utökning av vattenreservoar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.

Anläggande av hundrastplats i Klågerup, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.

Utbyte av trygghetslarm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser utbyte av trygghetslarm- digitalisering inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av avloppsledning i Svedala

Höfning av tak på förrådsbyggnad i Svedala
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Utvändig ändring; höjning av tak på förråd/carport.

Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: