Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Avser uppförande av en komplett ny station F09 Röstånga, inklusive uppställning och anslutning av två stycken tillhandahållna transformatorer fram till driftklar anläggning. Samt komplett demontage, omhändertagande och skrotning av befintliga stationer F07 Kolema och F08 Södergård samt återställning av mark på stationsplatserna till lika omkringliggande ytor.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av 20 tal hyresrätter i 3- 4 huskroppar i 1 -2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter. Avser SABO kombohus Flex.
Nybyggnad av SABO Kombohus Flex i Teckomatorp, Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.
Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.
Tillbyggnad av förskola i Svalöv
Avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. (Förskolan har i dagsläget 3 avdelningar).
Nybyggnad av fotbollsplan i Svalöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av konstgräsplan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av ny infartsgata, va-ledningar, belysning m.m. för ca 20-tal bostäder.
Fasadrenovering på bostäder i Teckomatorp i Svalöv
Igångsättning planeras under 2018. Planer finns för fasadrenovering på bostäder i Teckomatorp.
Fönsterbyte i fastighet i Svalöv
Projektet avser byte av samtliga fönster, fönsterdörrar samt källarfönster inom fastigheten vid Möllegatan 3 A-B/Ryttaregatan 1 A-B i Svalöv.
Ombyggnad av produktionslokal i Svalöv
Bygglov ändrad användning till tillverkning/produktion och lagerverksamhet.
Rivning av lager i Svalöv
Rivningslov rivning av byggnad.
Ombyggnad av verkstad i Svalöv
Ändrad användning från kallförråd/regnskydd till verkstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svalöv
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus, 3 lgh samt utvändig ändring.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av barack i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förrådscontainer.
Ombyggnad av gruppbostad i Svalöv
Bygglov ändrad användning av enbostadshus till hvb-hem.
Ombyggnad av gym i Svalöv
Bygglov ändrad användning från personalutrymme till gym.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Rivning av bensinstation i Svalöv
Avser rivning av bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: