Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter. Avser SABO kombohus Flex.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av 20 tal hyresrätter i 3- 4 huskroppar i 1 -2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av SABO Kombohus Flex i Teckomatorp, Svalöv
Eventuellt igångsättning slutet av augusti 2017. Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.
Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Svalöv
Uppförande av fyra vindkraftverk. 1,6-2,3 MW vardera.
Tillbyggnad av förskola i Svalöv
Avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. (Förskolan har i dagsläget 3 avdelningar).
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av ny infartsgata, va-ledningar, belysning m.m. för ca 20-tal bostäder.
Renovering av skola och vårdcentral i Svalöv
Avser renovering av skollokaler samt invändig ändirng till 500 m2 familjecentral. Total yta: 1700 m2.
Fönsterbyte i fastighet i Svalöv
Projektet avser byte av samtliga fönster, fönsterdörrar samt källarfönster inom fastigheten vid Möllegatan 3 A-B/Ryttaregatan 1 A-B i Svalöv.
Nybyggnad av villor i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av parhus med 2 lägenheter.
Anslutningar/parkeringsplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser anslutningar samt parkeringsplatser i samband med åtgärder vid Söderåsbanan.
Rivning av lager i Svalöv
Rivningslov rivning av byggnad.
Ombyggnad av kontor i Svalöv
Ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Svalöv
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler och uppsättning av skylt i fasaden.
Ombyggnad av produktionslokal i Svalöv
Bygglov ändrad användning till tillverkning/produktion och lagerverksamhet.
Nybyggnad av fotbollsplan i Svalöv
Marklov konstgräsplan.
Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av gårdshus avsedd för bostad.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer , n 141084 Norrlycke 1:2, Tågarp 8:1, 4:5, Norraby 1:6, Loarp 1:1, Norraby 2:11.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av barack i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förrådscontainer.
Ombyggnad av gruppbostad i Svalöv
Bygglov ändrad användning av enbostadshus till hvb-hem.
Ombyggnad av gym i Svalöv
Bygglov ändrad användning från personalutrymme till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus, 3 lgh samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Svalöv
Ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Svalöv
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadhus i Svalöv
Tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt eldstad.
Rivning av garage i Svalöv
Rivning av garage.
Ombyggnad av personallokal i Svalöv
Bygglov ändrad användning, inredning av personalutrymme i bef. lagerhall.
Rivning av bensinstation i Svalöv
Avser rivning av bensinstation.
Nybyggnad av busshållplats i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: