Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

Nybyggnad av handel & kontor i Röstånga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för nybyggnad av handelslokaler och kontor. Igångsättning avhängigt intressent. Kostnad okänd.
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Syftet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna Södra BT
Nybyggnad av enbostadshus samt gata & va i Teckomatorp
Avser nybyggnad av 25-30 enbostadshus i 1-2 plan. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad för centrumändamål, skola, industri m.m. i Svalöv
Igångsättning tidigast 2018. Planarbete pågår. En mindre park, natur- och koloniområde samt tillhörande gator ingår också i planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Avser fastigheterna Södra Svalöv 34:81, norra delen av Södra Svalöv 34:82 samt angränsande, befintlig parkering i korsningen Möllegatan-Ryttaregatan, på fastigheten Södra Svalöv 30:7.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.
Nybyggnad av förskola i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av förskola. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Avser uppförande av en komplett ny station F09 Röstånga, inklusive uppställning och anslutning av två stycken tillhandahållna transformatorer fram till driftklar anläggning. Samt komplett demontage, omhändertagande och skrotning av befintliga stationer F07 Kolema och F08 Södergård samt återställning av mark på stationsplatserna till lika omkringliggande ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter. Avser SABO kombohus Flex.
Nybyggnad av SABO Kombohus Flex i Teckomatorp, Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.
Ev nybyggnad av lager i Svalöv
Planer finns för eventuellt nybyggnad av lager alternativt komplementbyggnader vi Hjalmar Nilssons park. Igångsättning avhängigt hyresgäst.
Nya mötesspår samt plattformar längs Söderåsbanan
Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv, nya plattformar i Billesholm, Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp. Två gångbroar över spåren, en i Teckomatorp och en i Svalöv. Bullerskyddsplank i Kågeröd och Svalöv. Höjning av STH från 120 km/h till 160 km/h.
Åtgärder av gatubelysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Nybyggnad av restaurang i Svalöv
Bygglov nybyggnad av restaurang med tält, Förhandsbesked nybyggnad av utställningshall, Marklov ändring av marknivån, parkering Knutstorp 10:6.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Svalöv
Bygglov ändrad användning och utökning av bef tandklinik, utvändig ändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av garage i Svalöv
Anmälan rivning garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage Norra Svalöv 16:113,16:114.
Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Svalöv
Nyggnadskarta nybyggnad källsorteringshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svalöv
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Ombyggnad av verkstad i Svalöv
Ändrad användning från kallförråd/regnskydd till verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Svalöv
Rivningslov rivning av brandskadat enbostadshus.
Nybyggnad av skola i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov tom 2020-12-31 uppförande av skolpaviljong.
Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: