Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby.

Nybyggnad av handelshus och kontor i Röstånga
Intresserade exploatörer kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler. 25000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattning är ej fastställd.

Nyb av kontor, industri & lager, Billeberga företagspark
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser ett markområde som omfattar ca 30000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter. Avser SABO kombohus Flex.

Nybyggnad av SABO Kombohus Flex i Teckomatorp, Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.

Nybyggnad radhus & kedjehus samt gata & va i Teckomatorp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommun. Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av 8 st radhus alternativt kedjehus. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av sutteränghus i Svalöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 4 st radhuslägenheter alternativt radhus i sutterängplan. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.

Nybyggnad av vindkraftverk i Svalöv
Uppförande av fyra vindkraftverk. 1,6-2,3 MW vardera.

Tillbyggnad av förskola i Svalöv
Avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. (Förskolan har i dagsläget 3 avdelningar).

Renovering av skola och vårdcentral i Svalöv
Avser renovering av skollokaler samt invändig ändirng till 500 m2 familjecentral. Total yta: 1700 m2.

Fönsterbyte i fastighet i Svalöv
Projektet avser byte av samtliga fönster, fönsterdörrar samt källarfönster inom fastigheten vid Möllegatan 3 A-B/Ryttaregatan 1 A-B i Svalöv.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av parhus med 2 lägenheter.

Nybyggnad av tvättinrättning i Svalöv
Avser nybyggnad av tvättstuga, fristående byggnad.

Rivning av bensinstation i Svalöv
Avser rivning av bensinstation.

Ombyggnad av affärshus i Svalöv
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler och uppsättning av skylt i fasaden.

Ombyggnad av produktionslokal i Svalöv
Bygglov ändrad användning till tillverkning/produktion och lagerverksamhet.

Nybyggnad av grupphus i Svalöv
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Anslutningar/parkeringsplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser anslutningar samt parkeringsplatser i samband med åtgärder vid Söderåsbanan.

Ombyggnad av livsmedelsindustri i Svalöv
Ändrad användning till livsmedelsindustri, rivning av kontorsbyggnad, nybyggnad av skorsten och skärmtak, installation av tankar och reningsverk.

Ombyggnad av kontor i Svalöv
Ändrad användning.

Ombyggnad av lägenhet i Svalöv
Ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer.

Nybyggnad av förråd i Svalöv
Nybyggnad av bod.

Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av gårdshus avsedd för bostad.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstationer.

Rivning av garage i Svalöv
Rivning av garage.

Rivning av transformatorstation i Svalöv
Rivningslov rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av hotell i Svalöv
Tidsbegränsat lov ändrad användning 2 x 8 lgh, 5 år.

Tillbyggnad av enbostadhus i Svalöv
Tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt eldstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus, 3 lgh samt utvändig ändring.

Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer , n 141084 Norrlycke 1:2, Tågarp 8:1, 4:5, Norraby 1:6, Loarp 1:1, Norraby 2:11.

Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.

Nybyggnad av barack i Svalöv
Bygglov nybyggnad av förrådscontainer.

Ombyggnad av personallokal i Svalöv
Bygglov ändrad användning, inredning av personalutrymme i bef. lagerhall.

Nybyggnad av busshållplats i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: