Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

Nybyggnad av skola, förskola och bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser bostäder och centrumverksamheter, park, samt en ny skola/förskola.
Nybyggnad av pensionärsbostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av vårdboende med 72 bostäder. I projektet ingår även stora gemensamma ytor med vardagsrum, aktivitetsrum och kök, en vinterträdgård samt en stor takterrass. Uppskattad byggstart.
Uppförande av äldreboende i Vikhem, Staffanstorp
Det nya äldreboendet kommer att få 54 boendeplatser fördelat på 3 våningsplan. Byggnaden får en U-form och den inre trädgården kommer att övergå i den omgivande parken utanför. Gemensamma balkonger ska finnas på varje våningsplan med utsikt över trädgården och parken.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerfamiljshus om 62 lägenheter och 10 st radhus.
Nybyggnad av förskola i Staffanstorp
Avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Förskolan byggs i 2 våningar och ska ha plats för 270 barn, mottagningskök, diverse gemensamhetsutrymmen och en omfattande utemiljö.Tung stomme i platsgjuten betong med kvarsittande form samt tegelfasad. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Nybyggnad av seniorboende med 54 st lägenheter och en vinterträdgård om 1600 m2.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 30 kedjehus/radhus,.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus och sex friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Igångsättning tidigast efter sommaren 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 33 st bostäder, kedjehus och friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad av F-6 skola. Byggs i 2 plan med plats för 420 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av hotell med ca 29 rum i tre våningar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Hjärup, Staffanstorp
Detta projekt avser nytt exploateringsarbete för ca 75 bostäder i den första etappen. Den andra etappen avser färdigställande av gatumark och planeras vara klar 2021-11-30. Totalt i området byggs 150 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken radhus i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus samt komplementbyggnader.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 1, Staffanstorp
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 bostäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av butiker i Rondellens handelsområde,Staffanstorp
Igångsättning avhängigt intressenter. Inga beslut är tagna.
Ombyggnad av bibliotek till hörsal och musikskola i Staffanstorp
Preliminär igångsättning början av 2018. Avser ombyggnad delar i befintlig byggnad från bibliotek i plan 1 till hörsal och musikskola.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Preliminär igångsättning i februari 2018. Avser nybyggnad av 8 kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast vår 2018. Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Inredande av lokaler i Staffanstorp
Avser ombyggnad till kontorslokaler för uthyrning.
Nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av GC-väg i Staffanstorp
Anbud avser nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av gång- och cykel väg.
Nybyggnad av bostäder i Hjärups centrum, Staffanstorp
Planer finns på nybyggnation av radhus. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av affärshus i Staffanstorp
Avser till- och ombyggnad av affärshus/industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss- gruppboende. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Staffanstorp etapp 2
Avser anläggande av vatten- och tryckavloppsledningar till delar av Särslöv och Stora Mölleberga. Anslutning till befintligt va-nät sker i Särslöv.
Ombyggnad av avloppsledning i Brågarp
Byggstart tidigast 2018.
Bullerdämpande åtgärder på fastigheter längs sträckan Flackarp-Arlöv
Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler i fastigheter.
Anläggande av rekreationspark i Staffanstorp, etapp 2
Avser nyanläggning av park, större planteringar och GC-vägar i stenmjöl. Omfattar bland annat markarbeten, planteringar, parkutrustning och förberedande för belysning. Objektet är beläget väster om Hjärups Park etapp 1. Etapp 1: 572349
Upprustning av damm i Staffanstorp
Avser park, belysning samt upprustning av damm.
Anläggande av damm vid Mossheddinge, Staffanstorp
Avser anläggning av damm om ca 1,8 ha, på låglänt mark norr om Torrebergabäcken.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Avser nybyggnad av lagerbyggnad om 240 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Vikhem IV, Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Bygglov för 4 enbostadshus Nordanå 8:46,8:47,8:48,8:49.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m 2019-04-01 placering av byggbodar samt byggskylt.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Bygglov för tillfällig åtgärd; byggbod och skylt t.om. 2019-08-01.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Bygglov för 2 enbostadshus. hus 1a-b, Hjärup 21:59.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av fläktrum i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fläkthus.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av: 1. bullerplank 2. stödmur för brygga 3. fyra stycken tegelmurar 5. vall.
Rivning av brunn i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för 3 st nedlagda dricksvattenbrunnar.
Rivning av brunn i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för 5st nedlagda dricksvattenbrunnar.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält t.o.m 2018-09-11.
Nybyggnad av enbostadhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för enbostadshus och carport.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av skola, uppförande av moduler.
Ombyggnad av vind i Staffanstorp
Anmälan för inredning av vindsvåning med isolering och byte av trappa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: