Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
3 km dubbelspår ska bli 4 spår, 1 ny station. Mark, betong och BEST-arbeten.
Nybyggnad av enbostadshus i Nordanå Staffanstorp
Avser nybyggnad av 58 enbostadshus i Staffanstorp. Omfattar 6 -7ha. Markarbetet påbörjades i oktober 2016.
Nybyggnad av skola, förskola och bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser bostäder och centrumverksamheter samt en ny skola/förskola.
Nya provisoriska järnvägsspår mellan Hjärup-Arlöv
Två provisoriska järnvägsspår som ska användas när sträckan Lund-Arlöv Fyra spår ska byggas.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av äldreboende i sockerbruksstaden.
Uppförande av äldreboende i Staffanstorp
Det nya äldreboendet kommer att få 54 boendeplatser fördelat på 3 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 36 st radhus, Hjärup 8:324,8:325,8:323,8:322.
Ombyggnad av ställverk i Staffanstorp
Omfattar byte av ställverk med 24kV i Staffanstorp.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 4 radhus i Stanstorp 5:332,5:333,5:335.
Nybyggnad av gator, va och park i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Projektet avser ny park (Vendelparken), gator och va-ledningar. Exploateringsområdet har en total area på ca 18 ha. Utbyggnaden av exploateringsområdet kommer att ske som två huvuddelar. Huvuddel 1: Anläggande av området till bygata samt färdigställande av park.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 20-25 villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av hotell med ca 29 rum i tre våningar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Hjärup, Staffanstorp
Avser fortsatta exploateringsarbeten för ca 70-75 bostäder. Totalt i området byggs 150 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 st radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 17 hus: 9 radhus, 6 kedjehus samt 2 friliggande villor på området Vikhem i Staffanstorp.
Ombyggnad till bibliotek mm i Staffanstorp
Avser ombyggnad i Rådhuset till bibliotek och café. Tidigare bibliotekslokaler byggs om till hörsal med scen samt delvis till ny ungdomsgård.
Nybyggnad av småhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken småhus i Värnamo i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 bostäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av 8 st enbostadshus i 1 1/2 plan.
Rivning och nybyggnad av förskola i Staffanstorp
Rivning av befintlig förskola. Nybyggnad av förskola med 12 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 1
Avser 10-15 bostäder i 1 1/2 plan främst villor samt ett mindre antal radhus. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 botäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Vallby, Staffanstorp
Avser nyanläggning av VA-ledningar, mark och gator med tillhörande anläggningar för nytt exploateringsområde i Vallby, Staffanstorps kommun.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad med fler klassrum.
Nytt exploateringsområde i Staffanstorp, etapp d
Avser fortsatt byggentreprenad av innehållande nyanläggning av VA, gata, belysning, park och mark för nytt exploateringsområde i Vikhem IV i Staffanstorp.
Nybyggnad av gruppbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss- gruppboende. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Påbyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser påbyggnad med ny övervåning och entrédel på kontor.
Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Staffanstorp, Svedala, Lomma och Lund. I entreprenaden ingår röjning av buskage runt våtmarkens kanter och rensning av sediment och vassvegetation över hela våtmarksytan. Vidare ingår utvidgning av våtmarken genom att befintlig ö delvis grävs bort så att den minskar i omfång och höjd.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan nybyggnad av 8 bostadsrätter, enbostadshus.
Rivning av del av byggnader vid Sockerbruket i Staffanstorp
Avser rivning av del av byggnader inom Sockerbruket, Staffanstorp inför framtida exploatering av området.
Leverans av bostadsmoduler, i Staffanstorp.
Leverans och montage av prefabricerade paviljonger (modulbyggnader) med tillhörande förhyrning.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 1.flerfamiljshus om 62 lägenheter 2. radhus 10 st.
Tillbyggnad av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorshus med 53 kvm.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för vård- och omsorgsbeoende.
Nybyggnad av park i Staffanstorp
Ansökan om marklov för markhöjdsförändring för anläggande av park.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser ändrad användning; del av byggnaden till kontorslokal.
Rivning av skola i Staffanstorp.
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för ändrad användning; lokal till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av försäljningsbod t.o.m. 2018-01-01.
Utvändigt underhåll av bensinmack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring; ommålning av fasad.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tältbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tidsbegränsad åtgärd; placering av bod t.o.m 2017-11-30.
Nybyggnad av mast i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mast.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för brunnsöverbyggnad Önsvala 2:12,Grevie 2:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för fackverkstorn.
Reläskydd till fördelningsstation
Avser reläskydd och övervakning till fördelningsstation där högspänningsställverket kommer att bytas ut.
Rivning av modul byggnader.
Avser rivning av modul byggnader.
Rivning av skyddsrum i Staffanstorp
Omfattar rivning för skyddsrum, cistern, laboratorium, garage samt del av sockermagasinet på sockerbruksområdet.
Ombyggnad av vind i Staffanstorp
Anmälan för inredning av vindsvåning med isolering och byte av trappa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: