Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

Uppförande av äldreboende i Staffanstorp

Nybyggnad av seniorbostäder i Staffanstorp

Nytt karaktärsområde i Flackarp

Nybyggnad av radhus & småhus i Hjärup

Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup

Nybyggnad av radhus i Staffanstorp

Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp

Ombyggnad av ställverk i Staffanstorp

Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Hjärup, Staffanstorp

Ombyggnad till bibliotek mm i Staffanstorp

Nybyggnad av hotell i Staffanstorp

Nybyggnad av butiker i Rondellens handelsområde,Staffanstorp

Nybyggnad av enbostadshus i Hjärup

Nybyggnad av radhus i Hjärup. Staffanstorp

Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 1

Tillb av gata och va-ledningar för bostäder i Staffanstorp

Nybyggnad av bostäder i Hjärups centrum, Staffanstorp

Ny- & ombyggnad till lägenheter i Staffanstorp

Nybyggnad av gc-väg mellan trafikplats Sunnanå och Nordanå

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp

Nytt exploateringsområde i Staffanstorp, etapp d

Tillbyggnad av skola i Staffanstorp

Påbyggnad av kontor i Staffanstorp

Nybyggnad av kontor och rivning av ladugård i Staffanstorp

Flytt av kraftledning i Staffanstorp

Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.

Leverans av bostadsmoduler, i Staffanstorp.

Ny dagvattenledning i Staffanstorp

Sockerstan utredning och projektering i Staffanstorp.

Nyanläggning av dagvattenledning i Hjärup

Installation av mobila inomhusnät, Staffanstorp

Rivning av skyddsrum i Staffanstorp

Ombyggnad av industrihus i Staffanstorp

Ombyggnad av kontor i Staffanstorp

Tillbyggnad av Annero förskola i Staffanstorp

Reläskydd till fördelningsstation

Ombyggnad av enbostadshus i Staffanstorp

Generalkonsult till trafik- och mobilitetsplan i Staffanstorp

Anläggande av gc-väg i Staffanstorp

Ombyggnad av skola i Staffanstorp

Ny värmepumpsinstallation i Stationshuset i Staffanstorp

Upprustning av yttertak på kyrka i Bjällerup

Hjärup 4:2

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: