Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerfamiljshus om 62 lägenheter och 10 st radhuslägenheter samt 3 lokaler för kommersiell verksamhet.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 31 radhus i 2 respektive 3 plan.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Nybyggnad av seniorboende med 54 st lägenheter och en vinterträdgård om 1600 m2.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för 45-75 bostäder med markbostäder och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus i 3,5 plan. BTA ca 2200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 26 lägenheter i flerbostadshus i 3,5 plan. BTA ca 2200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus och sex friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder.
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad av F-6 skola. Byggs i 2 plan med plats för 420 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av hotell med ca 29 rum i tre våningar.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken radhus i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Hjärup, Staffanstorp
Detta projekt avser nytt exploateringsarbete för ca 75 bostäder i den första etappen. Den andra etappen avser färdigställande av gatumark och planeras vara klar 2021-11-30. Totalt i området byggs 150 bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Uppåkra i Staffanstorp
Avser nybyggnad av förskola med en yta på 1200 m2. Platsbyggt alternativt moduler. Förskolan skall byggas i 2 plan med sex avdelningar och inrymma 120 förskolebarn samt 25 personal. (Sedan upphandligskontrakt tecknats överlåts entreprenaden till Hemsö Hjärup Fastigheter).
Nybyggnad av radhus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser 8st kedjehus i 1,5 plan med carport.
Nybyggnad av butiker i Rondellens handelsområde,Staffanstorp
Igångsättning avhängigt intressenter. Inga beslut är tagna.
Ombyggnad av bibliotek till hörsal och musikskola i Staffanstorp
Preliminär igångsättning början av 2018. Avser ombyggnad delar i befintlig byggnad från bibliotek i plan 1 till hörsal och musikskola.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Preliminär igångsättning i februari 2018. Avser nybyggnad av 8 kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast vår 2018. Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Staffanstorp
Avser ombyggnad till idrottshall.
Bullerdämpande åtgärder på fastigheter längs sträckan Flackarp-Arlöv
Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler i fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Hjärups centrum, Staffanstorp
Planer finns på nybyggnation av radhus. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av affärshus i Staffanstorp
Avser till- och ombyggnad av affärshus/industribyggnad.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad med fler klassrum.
Nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av GC-väg i Staffanstorp
Anbud avser nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av gång- och cykel väg.
Nybyggnad av va-ledning i Staffanstorp etapp 2
Avser anläggande av vatten- och tryckavloppsledningar till delar av Särslöv och Stora Mölleberga. Anslutning till befintligt va-nät sker i Särslöv.
Ombyggnad av avloppsreningsverk, Gullåkra
Avser utbyte av luftningssystem, bef blåsmaskins- och luftningsutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Ny omrörare ska installeras i luftningsbassängerna. Samt elektriskt montage av levererad utrustning samt inkoppling av styrsignaler till drift- och övervakningssystem.
Rivning av betongindustri i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för nedlagd betongfabrik med tillhörande byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 1.till- och ombyggnad av industrilokal 2.utvändig ändring.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors- och laboratoriebyggnad.
Funktionsentreprenad för yttre skötsel av mark samt snöröjning i Staffanstorp
Avser yttre skötsel av mark inklusive snöröjning avseende Uppåkravallen samt Idrottsparken/Staffansvallen.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Bygglov för 4 enbostadshus Nordanå 8:46,8:47,8:48,8:49.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Bygglov för tillfällig åtgärd; byggbod och skylt t.om. 2019-08-01.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Bygglov för 2 enbostadshus. hus 1a-b, Hjärup 21:59.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Brågarp 6:1,Stanstorp 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av: 1. bullerplank 2. stödmur för brygga 3. fyra stycken tegelmurar 5. vall.
Ombyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av fläktrum i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fläkthus.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av skola, uppförande av moduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: