Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

Nybyggnad av skola i Skurup
Projektet kommer att delas in i två huvddelar. Huvuddel 1 omfattar projektering och uppförande av en ny grundskola (”Nya Mackleanskolan”) intill den befintliga Mackleanskolan och vara anpassad för cirka 800 elever mellan årskurs 1-9. Huvuddel beräknas vara klart juni 2019. Huvuddel 2 omfattar rivning av Mackleanskolan samt projektering och uppförande av en ny grundskola på samma plats. Denna grundskola ska vara anpassad för cirkla 700 elever och ersätta de befintliga skolorna Mariaskolan och Rutgerskolan.

Nybyggnad av bostäder i Skurup
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter på en tomt om ca 8700 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser basstorenheter på ca 24 st fristående 95m2 hus .

Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.

Nybyggnad av kontor, verkstad och terminal i Skurup
Det ska byggas kontor, en verkstad och en terminal samt utrymme för att expandera samt parkera fordon.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av flerfamiljshus och centrumfunktioner.

Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av 18 kooperativa hyresrätter i parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.

Nybyggnad av automatstation i Skurup
Avser nybyggnad av automatstation.

Ombyggnad av gata och sanering av va-ledning i Skurup
Avser sanering av kyrkogatan från korsningen med Vaktgatan till korsningen med Flintebrogatan. Vilket innebär att dagvatten, spillvatten och vattenledningar förläggs för att separera systemet.

Återuppbyggnad av restaurang i Fars hatt , Skurup.
Avser återuppbyggnad av den välkända vägkrogen i Fars Hatt.

Utvändig renovering av torn på Västra Vemmenhögs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser lagning av sprickor på kyrkotornet.

Exploateringsarbeten för kombiboende i Skurup
Omfattar Gatu-, VA-, el och kanalisation-, planterings- och belysningsarbeten för del av ny exploatering avseende västra industriområdet i Skurup

Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av en Modul med ställverk.

Ny ventilation i Slimminge förskola, Skurup
Projektet omfattar installation av ett nytt luftbehandlingssystem i den äldre delen av förskolan, som idag saknar ventilation. Entreprenaden omfattar installation av nytt ventilationsaggregat, nytt kanalsystem, don, ljuddämpare, huvar m.m. Entreprenaden omfattar även erforderliga bygg-, målnings-, rör-, el- och styrarbeten.

Rivning av restaurang i Skurup
Rivning av restaurang.

Nybyggnad av kontor i Skurup
Nybyggnad av affärshus, kontor och industri.

Nybyggnad av förråd i Skurup
Nybyggnad av ett förråd samt tre teknikbodar på Örmölla 37:17, 37:1, S:48.

Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstationer.

Invändigt underhåll av skärmtak i Skurup
Nybyggnad av vindskydd och skärmtak över bef uteslagsplatser.

Ombyggnad av verkstad i Skurup
Installation av oljeavskiljare.

Tillbyggnad av förråd i Skurup
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skurup
Målning av flerbostadshus.

Invändig underhåll av butik i Skurup
Avser invändig renovering av butik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: