Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

Nytt exploateringsområde för bostäder väster om Saritslöv, Skurup
Planer finns för nytt exploateringsområde för bostäder vid Saritslöv i Skurp.

Nybyggnad av handelsplats
På Skurups Handelsplats planeras det för nybyggnad av ca 20 000 kvm affärslokaler. Byggnation kommer att ske under 2017 och 2018 och delas in i ett 10 tal etapper. I dagsläget har mark sålts till 5 st byggherrar ; Byggsystem Öresund (Dollarstore), OKQ8, Sibylla, Gasolina AB och Vreab Lagerhotell vilket omfattar totalt ca 5000 kvm.

Nybyggnad av skola i Skurup
Projektet kommer att delas in i två huvddelar. Huvuddel 1 omfattar projektering och uppförande av en ny grundskola (”Nya Mackleanskolan”) intill den befintliga Mackleanskolan och vara anpassad för cirka 800 elever mellan årskurs 1-9. Huvuddel beräknas vara klart juni 2019. Huvuddel 2 omfattar rivning av Mackleanskolan samt projektering och uppförande av en ny grundskola på samma plats. Denna grundskola ska vara anpassad för cirkla 700 elever och ersätta de befintliga skolorna Mariaskolan och Rutgerskolan.

Nybyggnad av bostäder i Skurup
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter på en tomt om ca 8700 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende med 58 lägenheter och 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser basstorenheter på ca 24 st fristående 95m2 hus .

Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.

Nytt exploateringsområde för småhus i Abbekås
Planer finns för nytt exploateringsområde för småhus i Abbekås.

Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av 18 kooperativa hyresrätter i parhus.

Nybyggnad av bostäder i Rydsgård

Nybyggnad av mölla i Skivarp
Avser återuppbyggnad av nedbrunnen mölla. 2 plan för kultur- och musikaktiviteter, 2 plan för kontor, handikappanpassat, hiss och toalett.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.

Nybyggnad av automatstation i Skurup
Avser nybyggnad av automatstation.

Utvändig renovering av torn på Västra Vemmenhögs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser lagning av sprickor på kyrkotornet.

Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av en Modul med ställverk.

Ombyggnad vid gymnasieskola i Skurup
Avser ombyggnad av rubricerat byggnad. Se även objektnummer 1348581.

Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2017.

Ny ventilation i Slimminge förskola, Skurup
Projektet omfattar installation av ett nytt luftbehandlingssystem i den äldre delen av förskolan, som idag saknar ventilation. Entreprenaden omfattar installation av nytt ventilationsaggregat, nytt kanalsystem, don, ljuddämpare, huvar m.m. Entreprenaden omfattar även erforderliga bygg-, målnings-, rör-, el- och styrarbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Skurup
Nybyggnad av affärshus, kontor och industri.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skurup
Fasadändring byte av takmaterial.

Rivning av restaurang i Skurup
Rivning av restaurang.

Tillbyggnad av förråd i Skurup
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av automatstation i Skurup
Nybyggnad av automatstation och databod.

Ombyggnad av verkstad i Skurup
Installation av oljeavskiljare.

Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Skurup
Nybyggnad av ett förråd samt tre teknikbodar på Örmölla 37:17, 37:1, S:48.

Nybyggnad av förråd i Skurup
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstationer.

Invändigt underhåll av skärmtak i Skurup
Nybyggnad av vindskydd och skärmtak över bef uteslagsplatser.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad v transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Skurup
Nybygnad av skärmtak och vindfång.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybygnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Skurup
Ombyggnad av 1 stor lägenhet till 2 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skurup
Målning av flerbostadshus.

Ombyggnad av äldreboeende till förskola i Skurup
Ändrad användning av äldreboende till förskola. Barnvänliga områden ska göras om samt toaletter (sänka handfat osv).

Utbyte av trygghetslarm i Skurup
Igångsättning tidigast 2017.

Invändig underhåll av butik i Skurup
Avser invändig renovering av butik.

Tillbyggnad av industrihus i Skurup
Tillbyggnad och fasadändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: