Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter på en tomt om ca 8700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Avser nybyggnad av industrilokaler för jordbruksverksamhet som ska omfatta kontorslokal, verkstad, utställningshall samt en lagerlokal till reservdelar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av 2 st flerfamiljshus, ett med 8,5 vån och ett med 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av 18 kooperativa hyresrätter i parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.
Sanering av va-ledningar i Skurup, etapp 2
Avser sanering,ombyggnad av vattenledning.
Sanering av va-ledningar i Skurup, etapp 1
Sanering av vattenledning.
Nybyggnad av infrastruktur i Skurup
Avser utbyggnad av infrastruktur till exploateringsområdet i Flintebro.
Ombyggnad av va-ledning i Janstorp Skurup
Avser ombyggnad av Va-ledning.
Nybyggnad av restaurang i Skurup
Avser återuppbyggnad av restaurang.
Inkoppling till vattenledning i Skurup
Avser inkoppling till Sydvatten.
Nytt exploateringsområde, Skurup
Avser utbyggnad av exploateringsområdet Ängsgatan i centrala Skurup.
Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Skurup
Väsentlig förändring av ventilationssystem.
Rivning av ladugård i Skurup
Rivning av ladugårdsbyggnad.
Direktupphandling av armaturer för gatubelysning, Skurup
Avser inköp och leverans av 350 stycken belysningsarmaturer, 50 W och högtrycksnatrium.
Inköp och leverans av parkstolpar i Skurups kommun
Avser direktupphandling gällande inköp och leverans av parkstolpar och stolpinsatser.
Leverans, installation och dift av betalautomat i Abbekås, Skurup
Avser leverans, installation och drift av en betalautomat kopplad till bom i Abbekås Hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: