Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av flerfamiljshus och centrumfunktioner.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av 18 kooperativa hyresrätter i parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.
Ombyggnad av gata och sanering av va-ledning i Skurup
Avser sanering av Kyrkogatan från korsningen med Vaktgatan till korsningen med Flintebrogatan. Vilket innebär att dagvatten, spillvatten och vattenledningar förläggs för att separera systemet.
Återuppbyggnad av restaurang i Fars hatt , Skurup.
Avser återuppbyggnad av den välkända vägkrogen i Fars Hatt.
Nybyggnad av restaurang i Skurup
Avser återuppbyggnad av restaurang.
Utvändig renovering av torn på Västra Vemmenhögs kyrka
Avser lagning av sprickor på kyrkotornet.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Nybyggnad av panncentral.
Inkoppling till vattenledning i Skurup
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser grundvattenpåverkan vid inkoppling till Sydvatten.
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av förråd/industribyggnad.
Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Skurup
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Skurup
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av butik i Skurup
Nybyggnad av butikshall.
Ombyggnad av kontor i Skurup
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus.
Rivning av ladugård i Skurup
Rivning av ladugårdsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Skurup
Väsentlig förändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av förråd i Skurup
Ändrad användning, fasadändring och ombyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av hamnmagasin i Skurup
Ändrad användning.
Nybyggnad av kontor i Skurup
Kontorsmoduler, tälthall, staket och infartsväg.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skurup
Nybyggna av återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av cafeteria i Skurup
Nybyggnad av kaffestuga. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.
Direktupphandling av armaturer för gatubelysning, Skurup
Avser inköp och leverans av 350 stycken belysningsarmaturer, 50 W och högtrycksnatrium.
Inköp och leverans av parkstolpar i Skurups kommun
Avser direktupphandling gällande inköp och leverans av parkstolpar och stolpinsatser.
Leverans, installation och dift av betalautomat i Abbekås, Skurup
Avser leverans, installation och drift av en betalautomat kopplad till bom i Abbekås Hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: