Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

Nybyggnad av skola i Skurup
Projektet kommer att delas in i två huvddelar. Huvuddel 1 omfattar projektering och uppförande av en ny grundskola (”Nya Mackleanskolan”) intill den befintliga Mackleanskolan och vara anpassad för cirka 800 elever mellan årskurs 1-9. Huvuddel beräknas vara klart juni 2019. Huvuddel 2 omfattar rivning av Mackleanskolan samt projektering och uppförande av en ny grundskola på samma plats. Denna grundskola ska vara anpassad för cirkla 700 elever och ersätta de befintliga skolorna Mariaskolan och Rutgerskolan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser basstorenheter på ca 24 st fristående 95m2 hus .
Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.
Nybyggnad av kontor, verkstad och terminal i Skurup
Det ska byggas kontor, en verkstad och en terminal samt utrymme för att expandera samt parkera fordon.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av flerfamiljshus och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.
Nybyggnad av automatstation i Skurup
Avser nybyggnad av automatstation.
Ombyggnad av gata och sanering av va-ledning i Skurup
Avser sanering av Kyrkogatan från korsningen med Vaktgatan till korsningen med Flintebrogatan. Vilket innebär att dagvatten, spillvatten och vattenledningar förläggs för att separera systemet.
Återuppbyggnad av restaurang i Fars hatt , Skurup.
Avser återuppbyggnad av den välkända vägkrogen i Fars Hatt.
Utvändig renovering av torn på Västra Vemmenhögs kyrka
Avser lagning av sprickor på kyrkotornet.
Exploateringsarbeten för kombiboende i Skurup
Omfattar Gatu-, VA-, el och kanalisation-, planterings- och belysningsarbeten för del av ny exploatering avseende västra industriområdet i Skurup
Nybyggnad av panncentral i Skurup
Avser nybyggnad av panncentral som kommer levereras i en containerlösning.
Ny ventilation i Slimminge förskola, Skurup
Projektet omfattar installation av ett nytt luftbehandlingssystem i den äldre delen av förskolan, som idag saknar ventilation. Entreprenaden omfattar installation av nytt ventilationsaggregat, nytt kanalsystem, don, ljuddämpare, huvar m.m. Entreprenaden omfattar även erforderliga bygg-, målnings-, rör-, el- och styrarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Skurup
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av butik i Skurup
Nybyggnad av butikshall.
Rivning av restaurang i Skurup
Rivning av restaurang.
Tillbyggnad av förråd i Skurup
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Nybyggnad av ett förråd samt tre teknikbodar på Örmölla 37:17, 37:1, S:48.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad av transformatorstationer.
Ombyggnad av verkstad i Skurup
Installation av oljeavskiljare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: