Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

Nybyggnad av handelsplats
På Skurups Handelsplats planeras det för nybyggnad av ca 20 000 kvm affärslokaler. Byggnation kommer att ske under 2017 och 2018 och delas in i ett 10 tal etapper. I dagsläget har mark sålts till 5 st byggherrar ; Byggsystem Öresund (Dollarstore), OKQ8, Sibylla, Gasolina AB och Vreab Lagerhotell vilket omfattar totalt ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Skurup
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter på en tomt om ca 8700 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser basstorenheter på ca 24 st fristående 95m2 hus .

Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.

Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av 18 kooperativa hyresrätter i parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av maskinhallar och silos.

Nybyggnad av bostäder i Rydsgård

Nybyggnad av mölla i Skivarp
Avser återuppbyggnad av nedbrunnen mölla. 2 plan för kultur- och musikaktiviteter, 2 plan för kontor, handikappanpassat, hiss och toalett.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.

Nybyggnad av automatstation i Skurup
Avser nybyggnad av automatstation.

Ombyggnad av gata och sanering av va-ledning i Skurup

Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av en Modul med ställverk.

Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av förråd/industribyggnad.

Ombyggnad vid gymnasieskola i Skurup
Avser ombyggnad av rubricerat byggnad. Se även objektnummer 1348581.

Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2017.

Ny ventilation i Slimminge förskola, Skurup
Projektet omfattar installation av ett nytt luftbehandlingssystem i den äldre delen av förskolan, som idag saknar ventilation. Entreprenaden omfattar installation av nytt ventilationsaggregat, nytt kanalsystem, don, ljuddämpare, huvar m.m. Entreprenaden omfattar även erforderliga bygg-, målnings-, rör-, el- och styrarbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad från övernattningsrum till 6 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende.

Nybyggnad av kontor i Skurup
Nybyggnad av affärshus, kontor och industri.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skurup
Fasadändring byte av takmaterial.

Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.

Nybyggnad av automatstation i Skurup
Nybyggnad av automatstation och databod.

Nybyggnad av förråd i Skurup
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.

Invändigt underhåll av skärmtak i Skurup
Nybyggnad av vindskydd och skärmtak över bef uteslagsplatser.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybyggnad v transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Skurup
Nybygnad av skärmtak och vindfång.

Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Nybygnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Skurup
Ombyggnad av 1 stor lägenhet till 2 lägenheter.

Tillbyggnad av museum i Skurup
Avses en tillbyggnad av lager till Johannamuseet

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skurup
Målning av flerbostadshus.

Ombyggnad av äldreboeende till förskola i Skurup
Ändrad användning av äldreboende till förskola. Barnvänliga områden ska göras om samt toaletter (sänka handfat osv).

Utbyte av trygghetslarm i Skurup
Igångsättning tidigast 2017.

Invändig underhåll av butik i Skurup
Avser invändig renovering av butik.

Tillbyggnad av industrihus i Skurup
Tillbyggnad och fasadändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: