Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

Nybyggnad av bostäder och ev Sjöbo
Avvaktar järnvägsutredning samt detaljplaneändring. Igångsättning tidigast 2017. Fabriksbyggnader är rivna.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Hemmestorp
Projektet ligger på is. Ca 40 bostadshus.

Nybyggnad av affärslokaler i Sjöbo
Markområdet ämnat för affärslokaler. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadhus i Sjöbo, et 3
Avser flerbostadshus, två huskroppar i 4 respektive 5 våningar.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Sjöbo

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Utbyggnad av kommunalt VA för 300 hushåll.

Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Avser nybyggnad av radhus, 12 lägenheter, 1 plan.

Nybyggnad av va och pumpstation vid fritidsanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av pumpstation.

Ombyggnad av korsning i Sjöbo, etapp 2
Omfattar ombyggnad av korsning vid lilla Norregatan och Lillgatan.

Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Sjöbo
Tillbyggnad av industrihus med gårds och livmedelsindustri.

Ombyggnad av fastighet, i Sjöbo.
Ombyggnad i en fastighet, Gula villan i Sjöbo där ett mindre restaurangkök ska renoveras samt badrum och café. Detta är en väldigt liten ombyggnation på ca 50 kvm

Ombyggnad av väg 1613 vid Äsperöd
Framkomlighetsåtgärder, kurvrätning.

Konservering av kalkmålningar i kyrka i sjjobo
Igångsättning under 2017. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Ombyggnad av korsning/cirkulationsplats
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.

Nytt reservkraftsaggregat samt nytt ställverk vid reningsverk i Sjöbo
Objektet avser ny stationär reservkraftsanläggning vid renongsverket, samt ett nytt lågspänningsställverk i befintliga lokaler.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Ommålning av fasad på flerbostadshus.

Renovering av samlingslokal i Sjöbo
Avser renovering av samlingslokal samt åtgärder för ökad tillgänglighet. Utföres via Sjöbohems ramavtal.

Renovering av kyrkomur vid Björka kyrka, Sjöbo

Renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Invändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo

Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av garage i Sjöbo
Nybyggnad garage.

Rivning av förråd i Sjöbo
Rivning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Sjöbo
Marklov.

Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av fyra transformatorstationer Stora Askeröd 3:1, 2:31, Vanstad 19:12, 47:2.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser ändrad användning av tak, fönster och dörrar på gammal fastighet. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Nybyggnad av en tank i Sjöbo
Nybyggnad av en adblue tankanläggning för diselbilar..

Invändig renovering av förskola i Sjöbo
Invändigt underhåll av förskola.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av grillkåta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: