Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

Nybyggnad av flerbostadhus i Sjöbo, et 3
Avser flerbostadshus, två huskroppar i 4 respektive 5 våningar.
Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.
Om- eller nybyggnad av väg förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Avser nybyggnad av radhus, 12 lägenheter, 1 plan.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av marklägenheter i Blentarp
Avser nybyggnad av 4 stycken marklägenheter. Markområdet är beläget mittemot Storkskolan.
Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.
Rivning av gammal byggnad samt reningsverk i Sjöbo
Avser rivning av gammal byggnad på Västergatan 37 i Sjöbo samt rivning av reningsverk.
Ombyggnad av fastighet, i Sjöbo.
Ombyggnad i en fastighet, Gula villan i Sjöbo där ett mindre restaurangkök ska renoveras samt badrum och café. Detta är en väldigt liten ombyggnation på ca 50 kvm.
Invändig renovering av kyrka i Sjöbo
Projektet omfattar invändig målning av hela kyrkan.
Nytt reservkraftsaggregat samt nytt ställverk vid reningsverk i Sjöbo
Objektet avser ny stationär reservkraftsanläggning vid renongsverket, samt ett nytt lågspänningsställverk i befintliga lokaler.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Ommålning av fasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Sjöbo
Tillbyggnad /ändring av församlingshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affär/industri.
Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affärs- o Industribyggnad.
Tillbyggnad av butik i Sjöbo
Avser en mindre ändring av gårdsbutiken i Sjöbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av transformatorstation.
Verkmästaren 1,Vilhelm 1
Tillb/ändr av andra anläggningar Verkmästaren 1,Vilhelm 1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: