Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

Nybyggnad av flerbostadhus i Sjöbo, et 3
Avser flerbostadshus, två huskroppar i 4 respektive 5 våningar.
Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.
Nybyggnation av gruppboende, Sjöbo
Planer finns för nybyggnation av gruppbostad.
Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.
Återuppbyggnad av del av ridhus efter brand i Sjöbo
Avser återuppbyggnad av isolerat ridhus efter brand, ca 2150 kvm. Avser även caféteria och samlingslokal.
Ombyggnad av gator och korsningar i Sjöbo
Avser ombyggnad av gator och gatukorsningar inom området Kärnan i centrala Sjöbo.
Rivning av gammal byggnad samt reningsverk i Sjöbo
Avser rivning av gammal byggnad på Västergatan 37 i Sjöbo samt rivning av reningsverk.
Ombyggnad av fastighet, i Sjöbo.
Om och tillbyggnad i en fastighet, Gula villan i Sjöbo där ett mindre restaurangkök ska renoveras samt badrum och café. Detta är en väldigt liten ombyggnation på ca 150 kvm.
Tillbyggnad av gruppboende, Sjöbo
Avser tillbyggnad av gruppboende.
Nytt reservkraftsaggregat samt nytt ställverk vid reningsverk i Sjöbo
Objektet avser ny stationär reservkraftsanläggning vid renongsverket, samt ett nytt lågspänningsställverk i befintliga lokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Omfattar ombyggnad av kontor som ska bli en lägenhet.
Tillbyggnad av garage i Sjöbo
Tillb av garage, carport o uterum.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av andra anläggningar.
Byte av fönster på församlingshus i Sjöbo
Avser byte av fönster på församlingshus.
Rivning av förråd i Sjöbo
Ansökan om rivningslov. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: