Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Hemmestorp
Avsr exploateringsområde för Ca 40 bostadshus i Hemmestorp i Sjöbo.

Nybyggnad av affärslokaler i Sjöbo
Markområdet ämnat för affärslokaler. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadhus i Sjöbo, et 3
Avser flerbostadshus, två huskroppar i 4 respektive 5 våningar.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Sjöbo

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.

Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Avser nybyggnad av radhus, 12 lägenheter, 1 plan.

Nybyggnad av va och pumpstation vid fritidsanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av pumpstation.

Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Sjöbo
Tillbyggnad av industrihus med gårds och livmedelsindustri.

Ombyggnad av fastighet, i Sjöbo.
Ombyggnad i en fastighet, Gula villan i Sjöbo där ett mindre restaurangkök ska renoveras samt badrum och café. Detta är en väldigt liten ombyggnation på ca 50 kvm.

Invändig renovering av kyrka i Sjöbo
Projektet omfattar invändig målning av hela kyrkan.

Konservering av kalkmålningar i kyrka i sjjobo
Igångsättning under 2017. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Nytt reservkraftsaggregat samt nytt ställverk vid reningsverk i Sjöbo
Objektet avser ny stationär reservkraftsanläggning vid renongsverket, samt ett nytt lågspänningsställverk i befintliga lokaler.

Renovering av samlingslokal i Sjöbo
Avser renovering av samlingslokal samt åtgärder för ökad tillgänglighet. Utföres via Sjöbohems ramavtal.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Ommålning av fasad på flerbostadshus.

Renovering av kyrkomur vid Björka kyrka, Sjöbo

Renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Invändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo

Nybyggnad av markanläggning i Sjöbo
Marklov.

Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av förråd i Sjöbo
Rivning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser ändrad användning av tak, fönster och dörrar på gammal fastighet. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Nybyggnad av en tank i Sjöbo
Nybyggnad av en adblue tankanläggning för diselbilar..

Nybyggnad av fritidsanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av grillkåta.

Invändig renovering av förskola i Sjöbo
Invändigt underhåll av förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: