Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sjöbo
Avvaktar järnvägsutredning samt detaljplaneändring. Igångsättning tidigast 2017. Fabriksbyggnader är rivna.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Hemmestorp
Avser exploateringsområde för Ca 40 bostadshus i Hemmestorp i Sjöbo.
Nybyggnad av LSS-boenden i Sjöbo
Avser nybyggnad två stycken gruppboenden med totalt sex bostäder i varje mellan Sandbäcksgården och Esplanaden.
Om- eller nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av marklägenheter i Blentarp
Avser nybyggnad av 4 stycken marklägenheter. Markområdet är beläget mittemot Storkskolan.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 4 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Sjöbo
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Inga beslut är tagna. Avser 50-60 enbostadshus
Nybyggnad av aktivitetspark, Möllers Mosse i Sjöbo
Avser nybyggnad av aktivitetspark i Sjöbo. Planerna är att bygga en skatepark, en torgyta/gemensamhetsyta och samt en boulebana. områdets yta 2000 kvm. Som option ligger även en parkouryta, projekt ID 1487154
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sjöbo
Avser nybyggnad 4st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Nybyggnad av 4 enbostadshus i 1 plan med en yta på 130 m2/hus.. Kvisten 1,2,3,Bågsågen 2.
Drift och underhåll av gatubelysning, Sjöbo kommun
Avser drift och underhåll av offentlig belysning i Sjöbo kommun. Start 2018-02-01 och med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år, dock längst till och med 2020-01-31.
Utbyggnad av restaurang Eriksgården i Sjöbo
Avser tillbyggnad av restaurang, glasveranda.
Ombyggnad och uppdatering av panncentral i Lövestad
Avser ombyggnad och uppdatering av panncentral.
Renovering av samlingslokal i Sjöbo
Avser renovering av samlingslokal samt åtgärder för ökad tillgänglighet. Utföres via Sjöbohems ramavtal.
Upphandling av materiel för fiberoptiskt bredband, Skåne
Anbudsperioden gäller t.o.m. 2018-12-31 med en möjlig förlängning på 1+1 år
Utbyte av ventilationssaggregat i äldreboende i Sjöbo
Avser utbyte av ventilationsaggregat 5701-TF/FF-med värmeväxlare.
Nybyggnad av va-anläggning i Sjöbo
Nybyggnad av VA-anläggning.
Ombyggnad av personallokal och konferenslokal i Sjöbo
Avser ändrad användning till personallokal samt konferens.
Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affärs- och industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av andra anläggningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: