Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

Nybyggnad av flerbostadhus i Sjöbo, et 3
Avser flerbostadshus, två huskroppar i 4 respektive 5 våningar.

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.

Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Avser nybyggnad av radhus, 12 lägenheter, 1 plan.

Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Sjöbo
Tillbyggnad av industrihus med gårds och livmedelsindustri.

Nytt reservkraftsaggregat samt nytt ställverk vid reningsverk i Sjöbo
Objektet avser ny stationär reservkraftsanläggning vid renongsverket, samt ett nytt lågspänningsställverk i befintliga lokaler.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Ommålning av fasad på flerbostadshus.

Renovering av kyrkomur vid Björka kyrka, Sjöbo

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Omfattar ombyggnad av kontor som ska bli en lägenhet.

Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affärs- o Industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affär/industri.

Tillbyggnad av församlingshus i Sjöbo
Tillbyggnad /ändring av församlingshus.

Renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Invändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo

Tillbyggnad av butik i Sjöbo
Avser en mindre ändring av gårdsbutiken i Sjöbo.

Nybyggnad av markanläggning i Sjöbo
Marklov.

Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av förråd i Sjöbo
Rivning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Tillbyggnad av enbostadshus.

Verkmästaren 1,Vilhelm 1
Tillb/ändr av andra anläggningar Verkmästaren 1,Vilhelm 1.

Nybyggnad av en tank i Sjöbo
Nybyggnad av en adblue tankanläggning för diselbilar..

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser ändrad användning av tak, fönster och dörrar på gammal fastighet. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Invändig renovering av förskola i Sjöbo
Invändigt underhåll av förskola.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Sjöbo
Nybyggnad av grillkåta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: