Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av bilhall i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall på ca 2-3000 kvm i Simrishamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokal.
Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.
Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lager och skärmtak.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Detaljplanearbete skall utföras. Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Nybyggnad av lokalgata, gc-väg, VA-ledningar mm i Simrishamn
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 140 m lokalgata med gc-väg, VA-ledningar och belysning. Entreprenaden omfattar bland annat arbeten som berör schakt, mark, stensättning, VA och plantering.
Utvändig renovering vid Östra Nöbbelövs kyrka Simrishamn
Avser fasadrenovering på Östra Nöbbelövs Kyrka med bland annat putsning av fasad, målning av fasad och fönster, åtgärder för tak mm.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Simrishamn
Avser ombyggnadsåtgärder av rondellen vid den västra infarten till Simrishamns tätort.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.
Utbyte av ställverk i Simrishamn
Ställverkets 50 kV primärapparater skall bytas ut.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark samt en spontanidrottsplats
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.
Tillbyggnad av personallokal i Simrishamn
Tillbyggnad av industri för personalutrymme och monteringslaboratorium.
Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri och kontor/handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Simrishamn
Rivning och pga flytt uppförande av klubbstuga.
Tillbyggnad av kontor i Simrishamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Simrishamn
Ändrad användning från inackorderingsverksamhet till verksamhetslokal.
Ombyggnad av butik i Simrishamn
Ändrad användning från lagerlokal till lokal med försäljning.
Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning till bostad samt tillbyggnad med orangeri.
Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.
Ombyggnad av skola i Simrishamn
Ändrad användning från bostadshus till skolverksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från grusplan till asfalterad plan.
Ombyggnad av klubbhus i Simrishamn
Ändring av planlösning.
Tillbyggnad av servering i Simrishamn
Tillbyggnad med markis över uteservering.
Tillbyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tillbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av campingplats i Simrishamn
Tillbyggnad av camping samt ställplatser tidsbegränsat lov.
Rivning av garage i Simrishamn
Rivning av garage, förråd och staket.
Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av slamsilo.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad plasthall tidsbegränsat, 10 år.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och gästhus/förråd.
Nybyggnad av friggebod i Simrishamn
Nybyggnad av lekstuga, tillbyggnad med växthus och förråd, nybyggnad av pergola och uteklassrum.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstationer (bygglov 1 och 2).
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelaggregat och reserkraftstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Simrishamn
Fasadändring och tillbyggnad med veranda samt ny trappa och entré.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändig renovering av Vitaby kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.
Utvändig renovering av Ravlunda kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: