Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall samt verkstad i Simrishamn.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 15 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Ny gång- och cykelväg längs väg 9 mellan Kivik-Ravlunda
Ny bro över Mölleån ingår. Del av Sydostleden.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Nybyggnad av bostäder i Kivik Simrishamn
Byggstart ej fastställd. Vattenfråga skall lösas. Planer finns för nybyggnad av 8 lägenheter, 2-vånings hus.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Nybyggnad av LSS-Boende i Gärsnäs,Simrishamn
Avser nybyggnad av LSS Boende, 7 st lägenheter samt gemensamhetslokal med kontor och övernattningslägenhet.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 4 gatuhus, 1,5 plan, 4 lägenheter.
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I projektet ingår processmontage av ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk samt att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på. (Planerade sidoentreprenader är även BYGG- EL-, STYR-, VENT- och VS-entreprenad).
Ombyggnad av ställverk i Simrishamn
Avser byte av 50 kV primärapparater i 50/10 kV mottagningsstation i Simrishamn. Det ingår även att installera automatisk tömning i transformatorgroparna.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Ombyggnad av förråd i Simrishamn
Ombyggnad av industri till museiförråd.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Planer finns för ändringar och utökning av kontor och personalutrymme.
Nybyggnad av butik i Simrishamn
Nybyggnad av butikslokal.
Rivning av pumpstation i Simrishamn
Rivning av pumpstation/vattenreningsverk.
Tillbyggnad av restaurang i Simrishamn
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av mur i Simrishamn
Nybyggnad av mur (ramp).
Nybyggnad av växthus i Simrishamn
Nybyggnad av orangeri/växthus.
Nybyggnad av staket i Simrishamn
Nybyggnad av smidesstaket.
Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av affärshus i Simrishamn
Ombyggnad av café/konditori till handel/fastighetsförmedling.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Släntemölla 1:2, Råboa 2:1, Gyllebo 8:2, 1:30, 5:1, 1:30, Skräddaröd 1:28, 1:19, 1:28, 1:31.
Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad med lagerhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Simrishamn
Återvinningsstation, plank och skylt.
Ombyggnad av fritidshus i Simrishamn
Ändrad användning från komplementbyggnader till fritidshus samt ombyggnad och tillbyggnad.
Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av silo, skorsten, träbarack samt växtförädlingshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus, förråd/carport samt plank och mur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Simrishamn
Strandskyddsdispens bullervall.
Nybyggnad av regionnät i Simrishamn
Strandskyddsdispens för jordkabel.
Ombyggnad av markanläggning i Simrishamn
Strandskyddsdispens, erosionsåtgärder.
Nybyggnad av utställningshall i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för utställningsrum.
Rivning av lager i Simrishamn
Rivning av lagertält.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Ombyggnad av rum till uthyrning.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Ombyggnad och ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Ombyggnad, skärmtak, fasadskylt, sopkärl/återvinningsyta och skyltpelare.
Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ändrad användning från lantbruk till industri.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.
Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av två silobyggnader.
Ombyggnad av korsning i Gröstorp Simrishamn
Avser ombyggnad av korsning.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park, det ska anläggas en boulebana och ett utegym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: