Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av bilhall i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall på ca 2-3000 kvm i Simrishamn.
Nybyggnad av kyl- och fryslager i Simrishamn
Projektet ligger på is. Yta: 1000-1200 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av konsthall/utställningshall i Simrishamn
Detaljplaneärende. Planer finns för ny konthall/utställningshall. Projektets omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Nybyggnad av LSS-Boende i Gärsnäs,Simrishamn
Avser nybyggnad av LSS Boende, 7 st lägenheter samt gemensamhetslokal med kontor och övernattningslägenhet.
Utvändig renovering vid Östra Nöbbelövs kyrka Simrishamn
Avser fasadrenovering på Östra Nöbbelövs Kyrka med bland annat putsning av fasad, målning av fasad och fönster, åtgärder för tak mm.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 4 gatuhus, 1,5 plan, 4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Planer finns för sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.
Nybyggnad av lokalgata, gc-väg, VA-ledningar mm i Simrishamn
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 140 m lokalgata med gc-väg, VA-ledningar och belysning. Entreprenaden omfattar bland annat arbeten som berör schakt, mark, stensättning, VA och plantering.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Tillbyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.
Tillbyggnad av personallokal i Simrishamn
Tillbyggnad av industri för personalutrymme och monteringslaboratorium.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri med kontor.
Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning till bostad samt tillbyggnad med orangeri.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Nybyggnad av del av parhus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av garage i Simrishamn
Rivning av garage, förråd och staket.
Nybyggnad av klubbhus i Simrishamn
Rivning och pga flytt uppförande av klubbstuga.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Rivning och tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för bodar.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat lov för byggbod och lastbank (värmefläkt).
Tillbyggnad av campingplats i Simrishamn
Tillbyggnad av camping samt ställplatser tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd och utekök.
Tillbyggnad av servering i Simrishamn
Tillbyggnad med markis över uteservering.
Tillbyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelaggregat och reserkraftstation.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt rivning av bef hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Simrishamn
Ombyggnad av industri till museiförråd.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Simrishamn
Fasadändring och tillbyggnad med veranda samt ny trappa och entré.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Simrishamn
Fasadändring tak, 2 takfönster, 3 takkupor samt tillbygnad av farstu.
Rivning av kyrka i Simrishamn
Nedmontering av tornspiror.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad med ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av kontor i Simrishamn
Ansökan om bygglov. Fasad ändring. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park, det ska anläggas en boulebana och ett utegym.
Nybyggnad av datorhall i Simrishamn
Sökt bygglov. Avser ny container. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av skola i Simrishamn
Ändrad användning från bostadshus till skolverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: