Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 60 villor, 75-145 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.

Nybyggnad av bilhall i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall på ca 2-3000 kvm i Simrishamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn

Anläggande av förbifart vid Svabesholm Kungsgård i Simrishamn
Projektet avser flyttning av vägen ca 200 meter med anslutning till befintlig väg 1606. Avser en sträcka på ca 860 meter. Ny väg i obanad terräng.

Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lager och skärmtak.

Om- och tillbyggnad av kontors- och industrilokaler i Simrishamn
Avser om- och tillbyggnader inom fastigheterna Kv Fräsen 2 och Simrishamn 3:3 åt hyresgästen SIMFAS.

Utvändig renovering vid Östra Nöbbelövs kyrka Simrishamn
Avser fasadrenovering på Östra Nöbbelövs Kyrka med bland annat putsning av fasad, målning av fasad och fönster, åtgärder för tak mm.

Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.

Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Simrishamn
Avser ombyggnadsåtgärder av rondellen vid den västra infarten till Simrishamns tätort.

Anläggande av torg i Simrishamn
Avser anläggande av torg i anslutning till bostadsområde. Objektet är beläget i nära anslutning till Backgatan, Krabbegatan och Rektorsgatan. Entreprenaden omfattar anläggande av torg samt färdigställande av trottoarer utmed Rektorsgatan, gångväg som löper mellan Rektorsgatan och Magistergatan. Entreprenaden omfattar även arbeten som berör mark, sten- och plattsättning, asfaltering, belysning, dagvatten, smide samt plantering.

Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrihall samt rivning av tält.

Utbyte av ställverk i Simrishamn
Ställverkets 50 kV primärapparater skall bytas ut.

Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.

Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.

Förnyelse av lekplatser, Simrishamn

Uppförande av utegym vid Jonebergsparken, Simrishamn

Åtgärder av Ekenstamspark, Simrishamn

Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn

Tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Avser ny beläggning på befintlig badstig (gång- och cykelväg).

Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.

Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri och kontor/handel.

Nybyggnad av kontor i Simrishamn
Nybyggnad av kontor/handel.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring.

Tillbyggnad av personallokal i Simrishamn
Tillbyggnad av industri för personalutrymme och monteringslaboratorium.

Rivning av kontor i Simrishamn
Rivning av kontor, handel och bostäder.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av utbildningslokal i Simrishamn
Ändrad användning från inackorderingsverksamhet till verksamhetslokal.

Ombyggnad av butik i Simrishamn
Ändrad användning från lagerlokal till lokal med försäljning.

Plantering av nya träd i Simrishamn
Upptaget i trädplanen.

Ombyggnad av markanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från grusplan till asfalterad plan.

Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från verksamhetsbyggnad till bostad.

Ombyggnad av klubbhus i Simrishamn
Ändring av planlösning.

Tillbyggnad av servering i Simrishamn
Tillbyggnad med markis över uteservering.

Tillbyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tillbyggnad med skärmtak.

Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad med balkong på flerbostadshus.

Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av slamsilo.

Tillbyggnad av plank i Simrishamn
Tillbyggnad av bef plank samt nybyggnad av vindskydd.

Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd samt plank.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Simrishamn
Insättning av takfönster.

Nybyggnad av markanläggning i Simrishamn
Marklov.

Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av 3 st teknikbyggnader Stiby 1:110, 1:61, Simrishamn 2:77.

Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av friggebod i Simrishamn
Nybyggnad av lekstuga, tillbyggnad med växthus och förråd, nybyggnad av pergola och uteklassrum.

Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstationer (bygglov 1 och 2).

Nybyggnad av parkeringsplats i Simrishamn
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av tälthall.

Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad plasthall tidsbegränsat, 10 år.

Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och gästhus/förråd.

Utvändigt underhåll av kontor i Simrishamn
Fasadändring solceller.

Ny toalettbyggnad i Borrby, Simrishamn

Ombyggnad av trappa, Stenbergs strädde, Simrishamn

Utvändig renovering av Vitaby kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.

Installation av styr- och reglersystem i Bolshögs kyrka, Simrishamn

Installation av styr- och reglersystem i Östra Hoby kyrka, Simrishamn

Utvändig renovering av Ravlunda kyrka, Kivik
Renovering av putsade fasader och sockelytor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: