Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Ombyggnad av ställverk i Simrishamn
Avser byte av 50 kV primärapparater i 50/10 kV mottagningsstation i Simrishamn. Det ingår även att installera automatisk tömning i transformatorgroparna.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser renovering/säkerställning av kyrkan.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Nybyggnad av LSS-Boende i Gärsnäs,Simrishamn
Avser nybyggnad av LSS Boende, 7 st lägenheter samt gemensamhetslokal med kontor och övernattningslägenhet.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 4 gatuhus, 1,5 plan, 4 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.
Nybyggnad av lokalgata, gc-väg, VA-ledningar mm i Simrishamn
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 140 m lokalgata med gc-väg, VA-ledningar och belysning. Entreprenaden omfattar bland annat arbeten som berör schakt, mark, stensättning, VA och plantering.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser ändringar och utökning av kontor och personalutrymme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Nybyggnad av del av parhus och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri med kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Rivning av pumpstation i Simrishamn
Rivning av pumpstation/vattenreningsverk.
Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Ombyggnad av rum till uthyrning.
Rivning av förråd i Simrishamn
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Rivning och tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för bodar.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Tidsbegränsat lov för byggbod och lastbank (värmefläkt).
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd och utekök.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt rivning av bef hus.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnada av plank.
Ombyggnad av förråd i Simrishamn
Ombyggnad av industri till museiförråd.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Simrishamn
Fasadändring tak, 2 takfönster, 3 takkupor samt tillbygnad av farstu.
Rivning av kyrka i Simrishamn
Nedmontering av tornspiror.
Nybyggnad av campingstuga i Simrishamn
Nybyggnad av campingstugor samt ställplatser.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad med ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av kontor i Simrishamn
Ansökan om bygglov. Fasad ändring. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park, det ska anläggas en boulebana och ett utegym.
Nybyggnad av datorhall i Simrishamn
Sökt bygglov. Avser ny container. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av skola i Simrishamn
Ändrad användning från bostadshus till skolverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: