Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Perstorp

Ombyggnad av centralskolan i Perstorp
Projektet avser ut- och invändig ombyggnad av Centralskolan, ca 1255 m², uppdelad i 3 stycken delar, aulan, musikskolan och Ozvald.
Energieffektivisering skola i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av gata i Perstorp
Avser ombyggnad av Järnvägsgatan-Köpmansgatan för att ge plats åt uteserveringar, nya övergångar, samt ny sträcka med cykelväg och nya planterinsgytor.
Ombyggnad av parkering i Perstorp
Perstorps kommun har påbörjat en förnyelseprocess förcentrum. I samband med detta ska pendlarparkeringen‏‏‏‪‎‬‬‎‬‏‎‬‎‎‎‪‎‬‎‪ invid järnvägsstationen byggas om för att uppnå en tryggare och mer gestaltad plats. Parkeringsplatserna ska målas om. Plats för elbilar ska iordningställas. Pollare ska anordnas för att lättare kunna låsa motorcyklar och mopeder. Nytt cykelhus ska placeras på området.
Nybyggnad av ställverk i Perstorp
Rivning del av byggnad samt nytt lågspänningsverk.
Ramavtal avseende nätverksinstallationer i Perstorp.
Avser nätverkslösningar inom fibernät och data, videokonferens och wi-fi, installation och underhåll samt felsökning av nätverk inom kommunens samtliga fastigheter och anläggningar. Kontraktstid är 2 år med möjlighet till förlängning i 12+12 månader, med start fort-ast möjligt efter avslutad upphandling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: