Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Perstorp

Nybyggnad av bostäder i Norregårdsområdet, Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd.

Exploateringsarbeten för industriområde i Perstorp
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt industriområde.

Nybyggnad av Ugglehallen samt till- och ombyggnad av Ugglebadet i Perstorp
Projektet avser nybyggnad av Ugglehallen om totalt 2350 kvm i direkt anslutning till det befintliga Ugglebadet samt en till- och ombyggnad Ugglebadet. Ugglehallen inkluderar utöver planytan bl.a. 4 stycken omklädningsrum, läktare om 300 sittplatser med inskjutbar sarg under läktarna, förråd, servering/kiosk, 2 stycken konferensrum och installationsutrymmen.

Nybyggnad av bostäder i Perstorp (Sabo kombohus)
Projektet avser ett SABO KOMBO flexhus, bostadshus med 4 våningar med 16 lägenheter. Komplementbyggnader och markanläggning inklusive finplanering.

Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder som omfattar ca 15 markbostäder i form av radhus.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016. Avser gator, vägar och va för bostadsområde.

Ny scen m.m vid Stadsparken i Perstorp
Projektet avser nybyggnad av scen samt belysningsarbeten vid stadsparken.

Ombyggnad av gata i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Anläggande av gång- och cykelväg i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Energieffektivisering äldreboende i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Rivning/nedmontering och bortforsling av tennishall i Perstorp
Arbetet avser rivning/nedmontering, bortforsling av Tennishall, på fastigheten Perstorp 22:1, Badvägen 3 i Perstorp. I uppdraget ingår också bortforsling av byggnadsdelar och massor för återvinning/deponi, samt återställning av tomt.

Tillgänglighetsanpassning fritidsgården i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Projektet avser tillgänglighetsanpassning, lekytor, entré mm

Renovering matsal mm i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget med 0,5 mkr/år för åren 2017 och 2018. Avser renovering av matsalen, fasadåtgärder samt garage till permobilar.

Renovering ventilaiton förskola i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av Stadsparken i Perstorp, etapp 3
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Stadsparken med närområde. Avser ombyggnad av Stadsparken med närområde.

Ombyggnad utemiljö i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Anläggande av lekplats och utegym i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Renovering av Oderljunga kyrka, Perstorp
Renovering av takavvattning, renovering av fönster.

Belysning Reningsverksvägen i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Förlängning av gång- och cykelväg Trastvägen-Linjevägen i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Utvändig renovering av Oderljunga kyrka, Perstorp
Renovering och ommålning av fasader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: