Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Perstorp

Nybyggnad av bostäder i Norregårdsområdet, Perstorp

Exploateringsarbeten för industriområde i Perstorp

Nybyggnad av idrottshall i Perstorp

Nybyggnad av Ugglehallen samt till- och ombyggnad av Ugglebadet

Nybyggnad av bostäder/kontor/handel i Perstorp

Nybyggnad av bostäder i Perstorp (Sabo kombohus)

Nybyggnad av bostäder i Perstorp

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp

Täckning av bassänger vid vattenverk i Perstorp

Service och underhåll av maskiner storkök inom Perstorps kommun

Ny scen m.m vid Stadsparken i Perstorp

Ombyggnad av gata i Perstorp

Anläggande av gång- och cykelväg i Perstorp

Energieffektivisering äldreboende i Perstorp

Tillgänglighetsanpassning fritidsgården i Perstorp

Renovering matsal mm i Perstorp

Renovering ventilaiton förskola i Perstorp

Ombyggnad utemiljö i Perstorp

Anläggande av lekplats och utegym i Perstorp

Renovering av Oderljunga kyrka, Perstorp

Belysning Reningsverksvägen i Perstorp

Förlängning av gång- och cykelväg Trastvägen-Linjevägen i Perstorp

Utvändig renovering av Oderljunga kyrka, Perstorp

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: