Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Perstorp

Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Avser nybyggnad av 60 lgh.
Exploateringsarbeten för industriområde i Perstorp
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt industriområde.
Nybyggnad av Ugglehallen samt till- och ombyggnad av Ugglebadet i Perstorp
Projektet avser nybyggnad av Ugglehallen om totalt 2350 kvm i direkt anslutning till det befintliga Ugglebadet samt en till- och ombyggnad Ugglebadet, ingår vattenrutschbanor. Ugglehallen inkluderar utöver planytan bl.a. 4 stycken omklädningsrum, läktare om 300 sittplatser med inskjutbar sarg under läktarna, förråd, servering/kiosk, 2 stycken konferensrum och installationsutrymmen.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp (Sabo kombohus)
Projektet avser ett SABO KOMBO flexhus, bostadshus med 4 våningar med 16 lägenheter. Komplementbyggnader och markanläggning inklusive finplanering.
Ombyggnad av centralskolan i Perstorp
Projektet avser ut- och invändig ombyggnad av Centralskolan, ca 1255 m², uppdelad i 3 stycken delar, aulan, musikskolan och Ozvald.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016. Avser gator, vägar och va för bostadsområde.
Rivning/nedmontering och bortforsling av tennishall i Perstorp
Arbetet avser rivning/nedmontering, bortforsling av Tennishall, på fastigheten Perstorp 22:1, Badvägen 3 i Perstorp. I uppdraget ingår också bortforsling av byggnadsdelar och massor för återvinning/deponi, samt återställning av tomt.
Ombyggnad av Stadsparken i Perstorp, etapp 3
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Stadsparken med närområde. Avser ombyggnad av Stadsparken med närområde.
Renovering av Oderljunga kyrka, Perstorp
Renovering av takavvattning, renovering av fönster.
Utvändig renovering av Oderljunga kyrka, Perstorp
Renovering och ommålning av fasader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: