Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östra Göinge

Ny och Ombyggnad av servicebostad i Knislinge
Avser nyproduktion av en byggnad i fyra våningar. Fördelning på 36 nya vård och omsorgslägenheter och personal utrymme samt nyproduktion av 4 nya lägenheter som anslutes till befintligbyggnad i souterrainplan och ombyggnad av 7 lägenheter som ansluter till dessa. Projektet kommer att utföras i 3 etapper där utsedd totalentreprenör för nybyggnation ev kommer att få option på övriga etapper. Etapp 1: Rivning av äldre delar för att ge plats till nyproduktion. Anpassning av befintliga utrymme i souterrainplan till ny verksamhet. Etapp 2: Nyproduktion av en byggnad i fyra våningar. Fördelning på 36 nya vård och omsorgslägenheter och personal utrymme samt nyproduktion av 4 nya lägenheter som anslutes till befintligbyggnad i souterrainplan och ombyggnad av 7 lägenheter som ansluter till dessa.. Etapp 3: Ombyggnad av 2 befintliga vård och omsorgsavdelningar och befintliga kök för att skapa matlagningskök.
Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 25-27 lägenheter i 6 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Knislinge
Uppförande av en ny förskola med 6 avdelningar.
Ny och ombyggnad av pensionärsbostad i Broby
Avser ombyggnad och nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av vård & omsorgsboende i Knisling
Ombyggnad av 2 befintliga vård och omsorgsavdelningar och befintliga kök för att skapa matlagningskök
Nybyggnad av kontor, Broby
Planer finns för nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av kök och matsal i Knislinge
Projektet avser om-och tillbyggnad till tillagningskök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knislinge
Avser ombyggnad av en banklokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knislinge
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ny isolering, fönsterbyte samt byte av dörrar. Huset rymmer idag 6 lägenheter men en till ska byggas.
Ombyggnad av kontor/lager till flerbostadshus i Knislinge
Avser ombyggnad av kontor/lager till flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshem till förskola i Hanaskog
Avser ombyggnad av församlingshem till förskola.
Utbyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde i Knislinge
Avser anläggning och färdigställande av byggator samt VA- och belysningsarbete för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Åtgärder av gator, g/c-vägar m.m. i Östra Göinge
Åtgärdande av g/c-vägar, anläggningsarbeten, gator m.m. Arbetet kommer delvis att utföras i egen regi och delvis med ramkontrakterad entreprenör under år 2017.
Tillbyggnad av skola i Broby
Tillbyggnad av skola, bibliotek.
Uppförande av bensinstation i Broby
Projektet avser flytt av en befintlig automatstation till Knislinge. Anbud infordras på erforderliga schakt- och markarbeten.
Nybyggnad av lager i Broby
Avser nybyggnad av kalllager.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov ny- och ombyggnad industribyggnad, kommunförrådet lunnom.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad (flyttning) sophus.
Nybyggnad av förråd i Broby
Bygglov nybyggnad 2 förrådsbyggnader, prästavångskolan.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation Hjärsås 14:17,8:1,4:8,10:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Broby
Bygglov ändring fasad enbostadshus.
Nybyggnad av campingplats i Broby
Marklov anordnande husvagnsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov inglasning balkong flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser nybyggnad kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: