Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östra Göinge

Ny och Ombyggnad av servicebostad i Knislinge
Avser nyproduktion av en byggnad i fyra våningar. Fördelning på 36 nya vård och omsorgslägenheter och personal utrymme samt nyproduktion av 4 nya lägenheter som anslutes till befintligbyggnad i souterrainplan och ombyggnad av 7 lägenheter som ansluter till dessa. Projektet kommer att utföras i 3 etapper där utsedd totalentreprenör för nybyggnation ev kommer att få option på övriga etapper. Etapp 1: Rivning av äldre delar för att ge plats till nyproduktion. Anpassning av befintliga utrymme i souterrainplan till ny verksamhet. Etapp 2: Nyproduktion av en byggnad i fyra våningar. Fördelning på 36 nya vård och omsorgslägenheter och personal utrymme samt nyproduktion av 4 nya lägenheter som anslutes till befintligbyggnad i souterrainplan och ombyggnad av 7 lägenheter som ansluter till dessa.. Etapp 3: Ombyggnad av 2 befintliga vård och omsorgsavdelningar och befintliga kök för att skapa matlagningskök.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 28 lägenheter i 6 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Knislinge, Broby
Uppförande av en ny förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nöbbelöv
6 st vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Broby
Avser nybyggnad 6 st marklägeheter, 4st 3:or med ytan 67 kvm och 2st 4:or med ytan 81 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östra Göinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2016. Avser 4 st verk som omfattar 2 megawatt/verk. Totalkostnad: ca 30 mkr/verk.
Nybyggnad av industrihus i Västraby, Broby
Avser rivning, ny- och ombyggnad av kommunförrådet Lunnom.
Ombyggnad av förskola 0-6, i Broby
Ändrad användning/ombyggnad av missionslokal till förskola med 3 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Broby
Avser tillbyggnad skola, utökning av lektionssalar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knislinge
Avser ombyggnad av en banklokal till 3 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Broby
Avser rivning och nybyggnad av vattenreservoar, samt nytt ventilhus.
Tillbyggnad av skola i Broby
Avser tillbyggnad av skola, ett nytt bibliotek.
Ombyggnad av kontor/lager i Knislinge
Avser ombyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov inglasning balkong flerbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Broby
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning tillfälligt boende till utbildningslokaler.
Nybyggnad av omklädningsrum i Broby
Bygglov nybyggnad kiosk och omklädningsrum.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av cistern i Broby
Bygglov nybyggnad oljecistern.
Nybyggnad av skärmtak i Broby
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av växthus i Broby
Bygglov nybyggnad växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Broby
Bygglov ombyggad/ändrad användning lokal till lägenhet.
Ombyggnad av affärshus/galleria till gym i Broby
Bygglov ändrad användning affärslokal till träningcenter.
Tillbyggnad av industrihus i Broby
Avser tillbyggnad av ett kontor och lagerutrymme.
Uppförande av bensinstation i Broby
Projektet avser flytt av en befintlig automatstation till Knislinge. Anbud infordras på erforderliga schakt- och markarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: