Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östra Göinge

Ny och Ombyggnad av servicebostad i Knislinge
Avser nyproduktion av en byggnad i fyra våningar. Fördelning på 36 nya vård och omsorgslägenheter och personal utrymme samt nyproduktion av 4 nya lägenheter som anslutes till befintligbyggnad i souterrainplan och ombyggnad av 7 lägenheter som ansluter till dessa. Projektet kommer att utföras i 3 etapper där utsedd totalentreprenör för nybyggnation ev kommer att få option på övriga etapper. Etapp 1: Rivning av äldre delar för att ge plats till nyproduktion. Anpassning av befintliga utrymme i souterrainplan till ny verksamhet. Etapp 2: Nyproduktion av en byggnad i fyra våningar. Fördelning på 36 nya vård och omsorgslägenheter och personal utrymme samt nyproduktion av 4 nya lägenheter som anslutes till befintligbyggnad i souterrainplan och ombyggnad av 7 lägenheter som ansluter till dessa.. Etapp 3: Ombyggnad av 2 befintliga vård och omsorgsavdelningar och befintliga kök för att skapa matlagningskök.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 28 lägenheter i 6 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Knislinge, Broby
Uppförande av en ny förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nöbbelöv
6 st vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vård & omsorgsboende i Knisling
Ombyggnad av 2 befintliga vård och omsorgsavdelningar och befintliga kök för att skapa matlagningskök
Nybyggnad av vindkraftverk i Östra Göinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2016. Avser 4 st verk som omfattar 2 megawatt/verk. Totalkostnad: ca 30 mkr/verk.
Nybyggnad av bostäder i Broby
Avser nybyggnad 6 st marklägeheter, 4st 3:or med ytan 67 kvm och 2st 4:or med ytan 81 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Västraby, Broby
Avser rivning, ny- och ombyggnad av kommunförrådet Lunnom.
Nybyggnad av skollokaler i Östra Göinge
Projektet är vilande. Avser nybyggnad av 300 kvm skollokaler som planeras att byggas om till marklägenheter i framtiden.
Ombyggnad av förskola 0-6, i Broby
Ändrad användning/ombyggnad av verksamhetslokal till förskola.
Åtgärder av gator, g/c-vägar m.m. i Glimåkra
Gestaltning av friluftsområde. Projektering kommer att pågå under 2017, för en byggstart under 2018. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart.
Tillbyggnad av skola i Broby
Avser tillbyggnad skola, utökning av lektionssalar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knislinge
Avser ombyggnad av en banklokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knislinge
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ny isolering, fönsterbyte samt byte av dörrar. Huset rymmer idag 6 lägenheter men en till ska byggas.
Ombyggnad av kök och matsal i Knislinge
Projektet avser om-och tillbyggnad till tillagningskök.
Ombyggnad av församlingshem till förskola i Hanaskog
Avser ombyggnad av församlingshem till förskola.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser lager, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Uppförande av bensinstation i Broby
Projektet avser flytt av en befintlig automatstation till Knislinge. Anbud infordras på erforderliga schakt- och markarbeten.
Ombyggnad av kontor/lager i Knislinge
Avser ombyggnad av kontor/lager.
Tillbyggnad av skola i Broby
Avser tillbyggnad av skola, ett nytt bibliotek.
Nybyggnad av lager i Broby
Avser nybyggnad av kalllager.
Nybyggnad av lagerhall i Broby
Avser nybyggnad varm-lager/ magasin.
Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Broby
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av växthus i Broby
Bygglov nybyggnad växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Broby
Bygglov ombyggad/ändrad användning lokal till lägenhet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Broby
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning tillfälligt boende till utbildningslokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov inglasning balkong flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Broby
Bygglov nybyggnad (flyttning) sophus.
Nybyggnad av förråd i Broby
Bygglov nybyggnad 2 förrådsbyggnader, prästavångskolan.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Avser nybyggnad kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: