Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Osby

Nybyggnad av förskola i Osby
Nybyggnad av en storförskola med 10 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Projektet avser nybyggnad ett flerbostadshus med 40 lägenheter samt ett LSS boende.

Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lönsboda
Projektets avser en förskola med 2 plan och 8 avdelningar, kök och matsal.

Om- och tillbyggnad av kommunkontor i Osby
Projektet avser ombyggnad av kommunkontoret i Osby. Verksamheten skall fungera till 100 % under entreprenadskedet.

Tillbyggnad av bostadshus i Osby
Tillbyggnad med 16 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Osby
Nybyggnad av 3 st vindkraftverk, under tillståndsprövning, 1,6-2,5 mw, totalhöjd 150 m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan med 6 st 3:or och 4 st 2:or. Avser även teknikrum och lägenhetsförråd som ev byggs i separat byggnad. Avser även rivning av brf byggnad på tomten.

Nybyggnad av markbostäder i Hasslaröd
Igångsättning tidigast 2017-2018. 8-10 marklägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hasslaröd
Överklagat. Detaljplaneärende.

Anläggande av industrispår i Osby
BEST + mark för nya Industrispår och för nya vägar till industrispår.

Stambyte mm i flerbostadshus i Osby

Nytt exploateringsområde för bostäder i Hasslaröd
Detaljplaneärende. Projekteringsarbetena påbörjas tidigast 2015.

Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Osby

Rivning av skola i Lönsboda
Avser rivning av två skolbyggnader, D-huset och I-huset.

Installation av reservkraftverk på Gullarpsverket i Osby
Avser leverans och installation av reservkraftverk på Gullarpsverket, inklusive serviceavtal på 5 år.

Nybyggnad av pumpstation i Osby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Nybyggnad av en gång- och cykelport i Osby
Projektet avser anläggande av en gång- och cykelport under Rv 15 samt rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.

Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.

Tillbyggnad av lager i Osby
Tillbyggnad av lager och industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad.

Nybyggnad av radhus i Osby
Nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av skjul.

Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.

Tillbyggnad av förråd i Osby
Förlängning av vagnskjul.

Nybyggnad av markanläggning i Osby
Marklov.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av förråd.

Installation av brandlarm i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av brand- och inbrottslarm i Loshults kyrka.

Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av stry- och reglerutrustning i Osby kyrka.

Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av styr- och reglerutrustning i Loshults kyrla.

Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av styr-och reglerutrustning i Visseltofta kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: