Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Osby

Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lönsboda
Projektets avser en förskola med 2 plan och 8 avdelningar, kök och matsal.

Tillbyggnad av bostadshus i Osby
Tillbyggnad med 16 lägenheter.

Nybyggnad av överföringsledning vid Brunkelstorp Osby
Avser utökning av verksamhetsområde med spillvattenledning och vattenledning för 34 fastigheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan med 6 st 3:or och 4 st 2:or. Avser även teknikrum och lägenhetsförråd som ev byggs i separat byggnad. Avser även rivning av brf byggnad på tomten.

Stambyte mm i flerbostadshus i Osby

Anläggande av industrispår i Osby
BEST + mark för nya Industrispår och för nya vägar till industrispår.

Rivning av skola i Lönsboda
Avser rivning av två skolbyggnader, D-huset och I-huset.

Spårväxelbyte i Osby
Avser växel 22a, 22b, 24a och 24b.

Ombyggnad av järnväg i Osby

Spårväxelbyte i Hökön

Spårväxelbyte i Tunneby

Installation av reservkraftverk på Gullarpsverket i Osby
Avser leverans och installation av reservkraftverk på Gullarpsverket, inklusive serviceavtal på 5 år.

Nybyggnad av en gång- och cykelport i Osby
Projektet avser anläggande av en gång- och cykelport under Rv 15 samt rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.

Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.

Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av lager i Osby
Tillbyggnad av lager och industribyggnad.

Nybyggnad av radhus i Osby
Nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av skjul.

Nybyggnad av telestation i Osby
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av markanläggning i Osby
Marklov.

Nybyggnad av stall i Osby
Nybyggnad av enkel stallbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av förråd.

Utvändigt underhåll av förskola i Osby
Utbyte av utrymningsstege.

Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av komplementbyggnader.

Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.

Ombyggnad av lager i Osby
Flyttning av tält.

Tillbyggnad av förråd i Osby
Förlängning av vagnskjul.

Installation av brandlarm i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av brand- och inbrottslarm i Loshults kyrka.

Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av stry- och reglerutrustning i Osby kyrka.

Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av styr- och reglerutrustning i Loshults kyrla.

Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av styr-och reglerutrustning i Visseltofta kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: