Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Osby

Nybyggnad av LSS-boende i Osby
Avser nybyggnad av LSS-boende för fem personer med tillhörande gemensamhetsutrymmen i markplan. Trygghetslägenheter på övriga plan.
Nybyggnad av förskola i Osby
Nybyggnad av förskola med 10 avdelningar med kök och matsal för en del av avdelningarna.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lönsboda
Projektets avser en förskola med 2 plan och 8 avdelningar, kök och matsal.
Anläggande av industrispår i Osby
BEST + mark för nya Industrispår och för nya vägar till industrispår.
Nybyggnad av överföringsledning vid Brunkelstorp Osby
Avser utökning av verksamhetsområde med spillvattenledning och vattenledning för 34 fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan med 6 st 3:or och 4 st 2:or. Avser även teknikrum och lägenhetsförråd som ev byggs i separat byggnad. Avser även rivning av brf byggnad på tomten.
Anläggande av gc-väg, broar mm i Osby
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fatställd. Planer finns för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg runt Osbysjön. Omfattar även 2 broar
Nybyggnad av radhus i Osby
Avser nybyggnad av 4 st radhus.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Osby
Avser ombyggnad och renovering av ett flerbostadshus som idag rymmer 8 lägenheter. Efter renoveringen kommer det att bli 6 eller eventuellt 7 lägenheter. Även renovering av eftersatta ytskikt och en uppgradering av vitvaror. Kök och badrum ska flyttas och tvättstugan rustas upp. Byte av fönster och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Osby
Avser tillbyggnad på befintlig huskropp.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Osby
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av en gång- och cykelport i Osby
Projektet avser anläggande av en gång- och cykelport under Rv 15 samt en option för Osby kommun att även lägga beställning på rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Visseltofta, Osby
I Osby kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Osby Visseltofta landsbygd.
Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Osby
Installation av vatten och avlopp.
Nybyggnad av butik i Osby
Nybyggnad av antikbod.
Tillbyggnad av industrihus i Osby
Tillbyggnad industri.
Ombyggnad av samlingslokal i Osby
Ändrad användning.
Nybyggnad av carport i Osby
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av förråd i Osby
Ombyggnad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrilokal i Osby
Installation av solpaneler på tak.
Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Osby
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Osby
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Osby
Avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Anläggning av sedimentationsbassäng samt dikesrensning inom Vesslarps Kronopark, Osby kommun
Objektet avser anläggning av demonstrationsytor med koppling till dikesrensning inom Vesslarps Kronopark på fastigheten Hägghult 2:1, Osby kommun. Uppdraget redovisas i EU-projektet WAMBAF, Water Management in Baltic Forests.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: