Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Osby

Nybyggnad av bostäder och kontor i Osby
Förslag finns för nybyggnad av bostäder och kontor, 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Förslag finns för nybyggnad av bostadshus, 20-25 lägenheter.
Anläggande av industrispår i Osby
BEST + mark för nya Industrispår och för nya vägar till industrispår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan med 6 st 3:or och 4 st 2:or. Avser även teknikrum och lägenhetsförråd som ev byggs i separat byggnad. Avser även rivning av brf byggnad på tomten.
Nybyggnad av villor i Hasslaröd
Detaljplanen vunnit laga kraft. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunens planansvarig.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Osby
Avser ombyggnad och renovering av ett flerbostadshus som idag rymmer 8 lägenheter. Efter renoveringen kommer det att bli 6 eller eventuellt 7 lägenheter. Även renovering av eftersatta ytskikt och en uppgradering av vitvaror. Kök och badrum ska flyttas och tvättstugan rustas upp. Byte av fönster och tak.
Nybyggnad av radhus i Osby
Avser nybyggnad av 4 st radhus.
Rivning av skolbyggnader i Lönsboda
Avser rivning av två skolbyggnader, D-huset och I-huset.
Nybyggnad av en gång- och cykelport i Osby
Projektet avser anläggande av en gång- och cykelport under Rv 15 samt rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.
Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Visseltofta, Osby
I Osby kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Osby Visseltofta landsbygd.
Ombyggnad av va-ledning i Osby
Installation av vatten och avlopp.
Nybyggnad av butik i Osby
Nybyggnad av antikbod.
Nybyggnad av lager i Osby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Osby
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Osby
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Osby
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av telestation i Osby
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Osby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Osby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av stall i Osby
Nybyggnad av enkel stallbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Osby
Utbyte av utrymningsstege.
Ombyggnad av samlingslokal i Osby
Ändrad användning.
Ombyggnad av lager i Osby
Flyttning av tält.
Installation av brandlarm i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av brand- och inbrottslarm i Loshults kyrka.
Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av stry- och reglerutrustning i Osby kyrka.
Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av styr- och reglerutrustning i Loshults kyrla.
Installation av styr- och reglerutrustning i kyrka i Osby
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser installation av styr-och reglerutrustning i Visseltofta kyrka.
Anläggning av sedimentationsbassäng samt dikesrensning inom Vesslarps Kronopark, Osby kommun
Objektet avser anläggning av demonstrationsytor med koppling till dikesrensning inom Vesslarps Kronopark på fastigheten Hägghult 2:1, Osby kommun. Uppdraget redovisas i EU-projektet WAMBAF, Water Management in Baltic Forests.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: