Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Nybyggnad av två stycken flerbostadshus. Varje hus byggs i 1,5 våning med 3 lägenheter i bottenplan och 3 i övre plan. Ena huskroppen byggs på Tjädern 9 och den andra på Orren 16.
Nybyggnad av radhus vid Hjälmsjön Örkelljunga
Nybyggnad av 8 radhus/marklägenheter. Hyresrätter. Yta: 805 m2 samt komplementbyggnader med en yta på 122 m2.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Avser Nybyggnad av 1 radhus med 6 lägenheter.
Exploatering industriområde Eket i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för bostäder.
Exploatering tomtmark i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation i Kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av väg i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Rivning av förskola i Örkelljunga
Avser rivning av förskola med vidbyggt skyddsrum.
Exploatering markarkområde i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för bostäder, oviss projektstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser påbyggnad gårdshus med 2 lägenheter.
Byte av värmesystem Solrosen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örkelljunga
Utvändig ändring av industribyggnad, 2 lastbryggor.
Tillbyggnad av affärshus i Örkelljunga
Nybyggnad av entré på fastigheten Terrassen 1 A.
Nybyggnad av sophus i Örkelljunga
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Örkelljunga
Nybyggnad av ostagad mast.
Nybyggnad av plank i Örkelljunga
Nybyggnad av plank samt vägg och dörr till soputrymme.
Tillbyggnad av skärmtak i Örkelljunga
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av markanläggning i Örkelljunga
Marklov för uppfyllnad av bullervall samt flytt av bef dike.
Installation hissar Södergården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av tak Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation i Lillhallen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation kök Södergården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av fönster Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örkelljunga
Omfärgning av fasad på affärshus.
Byte av tak Estet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av ytskikt Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser nya ytskikt och ny el.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tilläggsisolering Södergården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av tak Utbildningscentrumi Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunen fastigheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: