Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

Nybyggnad av hotell, restaurang m.m. Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av hotell, restaurangverksamhet mm.
Exploateringarbeten för hotell, restaurang m.m. i örkelljunga
Eventuella planer finns för anläggande av va-ledningar för framtida bebyggelse för hotellverksamhet, restaurang och gym. .
Nybyggnad av förskola i Örkelljunga
Projektet avser en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök. Delar av byggnaden byggs i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Nybyggnad av två stycken flerbostadshus. Varje hus byggs i 1,5 våning med 3 lägenheter i bottenplan och 3 i övre plan. Ena huskroppen byggs på Tjädern 9 och den andra på Orren 16.
Ombyggnad av skollokaler och ventilation Bokelundaskolan i Örkelljunga
Skolan skall efter renovering innehålla klassrum med tillhörande grupprum varav 2 klassrum skall kunna nyttjas som förskola. Projektet omfattar ny FTX ventilation.
Ombyggnad av Kungsskolan i Örkelljunga
Ombyggnad av f.d. aula samt renovering hus A och C. Byte dörrpartier samt byte av fönster. Takbyte hus C, BD samt D. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Installation av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Örkelljunga
Invändig och utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av förskola i Örkelljunga
Avser rivning av förskola och skyddsrum.
Nybyggnad av lager i Örkelljunga
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Örkelljunga
Nybyggnad av miljöhus och reservkraftstation.
Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av samlingslokal i Örkelljunga
Avser renovering av lokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örkelljunga
Strandskyddsdispens för uppförande av parkeringsplats, grillplats, upprustning på fastigheten.
Tillbyggnad av fritidshus i Örkelljunga
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av lastkaj i Örkelljunga
Tillbyggnad av kursgård.
Nybyggnad av paviljong i Örkelljunga
Tillfälligt lov för paviljonger på förskola.
Ombyggnad av kontor i Örkelljunga
Avser invändig ombyggnation för att skapa konferensrum och ett par nya kontor.
Ombyggnad av skärmtak till lager i Örkelljunga
Avser inklädnad av ett befintligt skärmtak så att det bildar ett kall-lager. Skärmtaket är 1000 kvm stort.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: