Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

Nybyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 90 lägenheter varav ca 10 lägenheter är trygghetsboende samt eventuellt ett tillagningskök.
Markområde för industri handel, kontor och kontor i i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 25000 m2 markområde finns till försäljning för industri, handel och kontorsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).
Nybyggnad av förskola i Örkelljunga
Projektet avser en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök. Delar av byggnaden byggs i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Nybyggnad av två stycken flerbostadshus. Varje hus byggs i 1,5 våning med 3 lägenheter i bottenplan och 3 i övre plan. Ena huskroppen byggs på Tjädern 9 och den andra på Orren 16.
Nytt exploateringsområde för villor i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för ca 30-40 villor.
Ombyggnad av Kungsskolan i Örkelljunga
Ombyggnad av f.d. aula samt renovering hus A och C. Byte dörrpartier samt byte av fönster. Takbyte hus C, BD samt D. Uppskattad kostnad.
Rivning av förskola i Örkelljunga
Avser rivning av förskola med vidbyggt skyddsrum.
Ombyggnad av samlingslokal i Örkelljunga
Avser renovering av lokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av markanläggning i Örkelljunga
Marklov för uppfyllnad av bullervall samt flytt av bef dike.
Nybyggnad av lager i Örkelljunga
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Örkelljunga
Tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örkelljunga
Utvändig ändring av industribyggnad, 2 lastbryggor.
Ombyggnad av skärmtak till lager i Örkelljunga
Avser inklädnad av ett befintligt skärmtak så att det bildar ett kall-lager. Skärmtaket är 1000 kvm stort.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: