Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Avser nybyggnad av 32 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Totalt planeras 56 bostäder. Igångsättning av de 8 första bostäderna planeras under våren 2014 och de övriga byggs i etapper under 2015 och 2016. (Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).

Rivning och nybyggnad av förskola i Örkelljunga
Projektet avser en förskola med minst 4 avdelningar.

Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Igångsättning är ej fastställd.. Avser tillbyggnad av logistikcentral.

Uppförande av lagerbyggnad, Örkelljunga
Planförslaget medger byggnation med 1000 kvm lageryta. Total byggnadshöjd 8 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Örkelljunga
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad till produktionslokal och lager. Byte av del av yttertak, nya el, installation av sprinkler samt två entresolplan mm.

Ombyggnad av Kungsskolan i Örkelljunga
Ombyggnad av f.d. aula samt renovering hus A och C. Byte dörrpartier samt byte av fönster. Takbyte hus C, BD samt D. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av skollokaler och ventilation Bokelundaskolan i Örkelljunga
Skolan skall efter renovering innehålla klassrum med tillhörande grupprum varav 2 klassrum skall kunna nyttjas som förskola. Projektet omfattar ny FTX ventilation.

Ombyggnad av bro över Rörsjöholmsån vid Munka-Ljungby
Underhållsåtgärder.

Byte tak på marklägenheter i Örkelljunga
Byte av tak och ventilation på 2 stycken huskroppar på marklägenheter. Kungsgatan 26 N-T samt Kornettvägen 2-Å.

Ombyggnad av aula i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2016-2018.

Ombyggnad Gatuförrådet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av skola i Örkelljunga
Installation av ny ventilation.

Tillbyggnad av kursgård i Örkelljunga
Tillbyggnad av kursgård.

Ombyggnad av kontor i Örkelljunga
Ombyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av tvätthall i Örkelljunga
Nybyggnad av biltvätt.

Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer samt rivning av bef 3 st transformatorstationer.

Byte av tak Åsljunga skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Installation brandlarm i Kommunhuset Örkelljunga
Byte av brandlarm.

Ombyggnad omklädningsrum i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Upprättande av Vård- och underhållsplan för 3 kyrkogårdar, Örkelljunga

Ny belysning i Kommunhuset Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018 med 0,4 mkr 2017 och 0,2 mkr 2018.

Ombyggnad av kök Solrosen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Byte av staket i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Upprustning av Tallgården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser tilläggsisolering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: