Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Totalt planeras 56 bostäder. Igångsättning av de 8 första bostäderna planeras under våren 2014 och de övriga byggs i etapper under 2015 och 2016. (Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).

Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Igångsättning är ej fastställd.. Avser tillbyggnad av logistikcentral.

Uppförande av lagerbyggnad, Örkelljunga
Planförslaget medger byggnation med 1000 kvm lageryta. Total byggnadshöjd 8 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Örkelljunga
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad till produktionslokal och lager. Byte av del av yttertak, nya el, installation av sprinkler samt två entresolplan mm.

Ombyggnad av skollokaler och ventilation Bokelundaskolan i Örkelljunga
Skolan skall efter renovering innehålla klassrum med tillhörande grupprum varav 2 klassrum skall kunna nyttjas som förskola. Projektet omfattar ny FTX ventilation.

Ombyggnad av bro över Rörsjöholmsån vid Munka-Ljungby
Underhållsåtgärder.

Byte tak på marklägenheter i Örkelljunga
Byte av tak och ventilation på 2 stycken huskroppar på marklägenheter. Kungsgatan 26 N-T samt Kornettvägen 2-Å.

Ombyggnad Gatuförrådet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av aula i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2016-2018.

Ombyggnad av skola i Örkelljunga
Installation av ny ventilation.

Nybyggnad av tvätthall i Örkelljunga
Nybyggnad av biltvätt.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer samt rivning av bef 3 st transformatorstationer.

Ombyggnad av skola i Örkelljunga
Installation av hiss .

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örkelljunga
Bygglov för ny utvändig spiraltrappa på flerbostadshus på fastigheten tre kronor 14, marknadsgatan 8.

Nybyggnad av transformatorstation i Örkelljunga
Bygglov för nybyggnad och rivning av transformatorstation på fastigheten eket 1:85, riksleden 2 Eket 1:85.

Rivning av enbostadshus i Örkelljunga
Rivningsplan för rivning av enbostadshus på fastigheten skjutbanan 1, lyckstavägen 3.

Byte av tak Åsljunga skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Installation brandlarm i Kommunhuset Örkelljunga
Byte av brandlarm.

Installation av styr- och reglersystem, Örkelljunga kyrka, Örkelljunga

Installation av styr- och reglersystem, Rya kyrka, Örkelljunga

Installation av styr- och reglersystem, Skånes Fagerhults kyrka, Örkelljunga

Ombyggnad omklädningsrum i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Upprättande av Vård- och underhållsplan för 3 kyrkogårdar, Örkelljunga

Ny belysning i Kommunhuset Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018 med 0,4 mkr 2017 och 0,2 mkr 2018.

Ombyggnad av kök Solrosen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Byte av staket i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Upprustning av Tallgården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser tilläggsisolering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: