Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Avser nybyggnad av 32 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).

Nybyggnad av förskola i Örkelljunga
Projektet avser en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök. Delar av byggnaden byggs i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Nybyggnad av två stycken flerbostadshus. Varje hus byggs i 1,5 våning med 3 lägenheter i bottenplan och 3 i övre plan. Ena huskroppen byggs på Tjädern 9 och den andra på Orren 16.

Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 2
Inga beslut är tagna. Ansökan gällande planändring skall inlämnas. Planer finns för tillbyggnad av logistikcentral.

Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Igångsättning är ej fastställd.. Avser tillbyggnad av logistikcentral.

Ombyggnad av skollokaler och ventilation Bokelundaskolan i Örkelljunga
Skolan skall efter renovering innehålla klassrum med tillhörande grupprum varav 2 klassrum skall kunna nyttjas som förskola. Projektet omfattar ny FTX ventilation.

Ombyggnad av Kungsskolan i Örkelljunga
Ombyggnad av f.d. aula samt renovering hus A och C. Byte dörrpartier samt byte av fönster. Takbyte hus C, BD samt D. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av bro över Rörsjöholmsån vid Munka-Ljungby
Underhållsåtgärder.

Byte tak på marklägenheter i Örkelljunga
Byte av tak och ventilation på 2 stycken huskroppar på marklägenheter. Kungsgatan 26 N-T samt Kornettvägen 2-Å.

Rivning av förskola i Örkelljunga
Avser rivning av förskola och skyddsrum.

Ombyggnad av samlingslokal i Örkelljunga
Ombyggnad av lokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Installation av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Örkelljunga
Invändig och utvändig ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av tvätthall i Örkelljunga
Nybyggnad av biltvätt.

Tillbyggnad av kursgård i Örkelljunga
Tillbyggnad av kursgård.

Nybyggnad av paviljong i Örkelljunga
Tillfälligt lov för paviljonger på förskola.

Nybyggnad av parkeringsplats i Örkelljunga
Strandskyddsdispens för uppförande av parkeringsplats, grillplats, upprustning på fastigheten.

Tillbyggnad av fritidshus i Örkelljunga
Tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av sophus i Örkelljunga
Nybyggnad av miljöhus och reservkraftstation.

Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Nybyggnad av nätstation.

Installation brandlarm i Kommunhuset Örkelljunga
Byte av brandlarm.

Ombyggnad av kontor i Örkelljunga
Avser invändig ombyggnation för att skapa konferensrum och ett par nya kontor.

Upprättande av Vård- och underhållsplan för 3 kyrkogårdar, Örkelljunga

Invändig renovering vid servicehus i örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Åtgärder av ventilation vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av ventilation vid fritidshem/förskola.

Ombyggnad av skärmtak till lager i Örkelljunga
Avser inklädnad av ett befintligt skärmtak så att det bildar ett kall-lager. Skärmtaket är 1000 kvm stort.

Åtgärder av ventilation vid skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunen fastigheter.

Byte av tak vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser byte av papptak vid fritidshem/förskola.

Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: