Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lund

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS

Nybyggnad av forskningslokaler, bostäder mm i Lund

Nybyggnad av kontorshus mm i Lund

Nybyggnad av kontor vid Ideon Science Park i Lund

Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Lund

Nybyggnad av Tingsrätt i Lund

Ombyggnad av stationsområde i Lund C

Tillbyggnad av hotell och garage i Lund

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund

Nybyggnad av studentlägenheter och förskola på Tuna, Lund

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsbo Lund

Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund Lund

Nybyggnad av bostäder i Dalby

Nybyggnad av bostäder i Stångby

Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund

Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund

Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund

Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund, et 5

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Veberöd, Lund, et 1

Nybyggnad av flerbostadhus i Lund

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 3

Nybyggnad av kontor och bostäder på Brunnshög i Lund

Nyb av flerbostadshus och seniorbostäder i Södra Sandby

Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund

Nybyggnad av hotell och kongressanläggning i Lund

Nybyggnad av studentbostäder Norra Fäladen i Lund

Tillbyggnad av kontor i Lund

Nybyggnad av F-3 skola i Lund

Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund

Om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten

Nybyggnad av radhus i Dalby, etapp 2

Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund

Nybyggnad av idrottshall i Lund

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Lund

Anläggnade av förbigångsspår Tornhill, Lund

Nybyggnad av F-6 skola i Veberöd, Lund, et 2

Nybyggnad av kontor i Lund etapp 1

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Södra Råbylund, Lund

Om- och tillbyggnad av möbelaffär i Lund

Rivning av skola samt nybyggnad flerbostadshus i Lund

Nybyggnad av affärshus i Lund

Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund

Nybyggnad av utbildningscenter i Lund

Nybyggnad av skollokaler i Lund

Nybyggnad av radhus i Södra Sandby Lund

Nybyggnad av enbostadshus i Veberöd

Nybyggnad av radhus i södra Sandby

Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund

Nybyggnad av verksamheter i Veberöd

Upphandling av bostadsmoduler i Lund

Upprustning av väg 798 mellan Esarp-Genarp

Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund

Nybyggnad av laboratorium i Lund

Nybyggnad av parkeringshus i Lund

Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7

Tillbyggnad av kontor m.m. vid reningsverk i Lund

Nybyggnad av idrottshall i Stångby, Lund

Ombyggnad och renovering av universitet i Lund

Upprustning och utökning mm av stadsparken i Lund

Nybyggnad av industri i Veberöd

Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund

Renovering av lägenheter i Lund

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund

Nybyggnad av radhus i Lund

Nybyggnad av park i Dalby, Lund

Nybyggnad av villor i Lund etapp 6

Exploateringsarbeten för bostäder i Stångby

Nybyggnad av gc-väg längs Lv 936 mellan Stångby-Håstad

Uppförande av ekoby i Lund

Byte av fjärrvärmeledningar i Lund

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1

Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 2

Utförande av spillvattenledningar mm mellan Tvedöra och Revinge garnison, Lunds kommun

Ombyggnad av lungmottagningens lokaler på SUS i Lund

Utvändig ombyggnad bibliotek i Lund etapp 1

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Lund

Renovering av skola i Lund

Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund

Ombyggnad av skola till förskola i Stångby

Kylprojekt och Reservkraft Järnåkraskolan, Lund

Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund

Tillbyggnad av industrihus i Lund

Ombyggnad till undervisningslokaler vid gymnasieskola i Lund

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund

Utvändig renovering av gårdshus samt ombyggnad till lager, Lund

Uppförande av byggnad i Södra Sverige

Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund

Utvändig ombyggnad bibliotek i Lund etapp 2

Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund

Gasinstallationer på universitet i Lund

Anläggande av park i Lund

Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3

Ramavtal gällande brandtätning och inventering i Lund

Renovering av parkeringshus i Lund

Tillbyggnad av parkeringshus i Lund

Nytt exploateringsområde för villor i Revingeby

Exploateringsområde för bostäder i Brunnshög, etapp 2 Lund

Fasadrenovering på kulturhus i Lund

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: