Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

Nybyggnad av flerbostadshus i Lillevång, Lomma
Uppförande av 5 huskroppar med 110 hyreslägenheter, ettor till fyror planeras.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av 5 verk, 2 mw/verk. Höjd max 125 m. Byggstart för dagen oviss.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Saneringsarbeten påbörjas före semestern 2017 och grundarbeten efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter och 12 radhus.
Nybyggnad av förskola i Lomma
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av förskola i 1 plan med 8 avdelningar varav en del är storkök. På gården finns ett antal kallförråd. (Storköket ska leverera mat till förskola och äldrevården i Lomma kommun. Färdigställandetid: 2018-05-01 med undantag av vissa markarbeten som skall vara klara 2017-05-01. Uppskattad byggstart.
Nya plattformar, mötesspår, GC-passager mm i Lomma och Furulund
Plattformar för resandeutbyte i Lomma och Furulund, mötesspår i Stävie, slopning av plankorsningar, planskilda GC-passager i Furulund.
Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 4625 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Nybyggnad av fritidsgård i Bjärred, Lomma
Projektet avser nybyggnad av fritidsgård men plats för 150 personer. Avser en huskropp i två plan med en yta på 485 m2.
Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.
Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1161 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde på 2246 m2. Marken får användas till byggnationer för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1770 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markförsäljning för handel eller lättindustri i Lomma
Avser ett markområde för industri och handel. Markområde: 2375 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.
Utrvändig renovering av kyrka i Björred, Lomma
Projektet avser renovering av kyrka som omfattar åtgärder av tak, fasader samt fönster,
Anläggande av damm i Lomma
Schakt och anläggningsarbeten skall utföras inom två olika delområden. Området är naturreservat med höga naturvärden som skall skyddas genom att minimera körning och transporter. Området är blött och har mestadels dålig bärighet.
Nytt SNCR-system i kraftvärmeverk i Lomma
Avser ett komplett SNCR-system där 24,5 %-ig ammoniak kommer användas för NOx-reduktion för Återbruket, Lomma.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Avser trafik- och cykelåtgärder inom kommunen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Fönsterbyte på flerbostadshus på fastigheten Vinstorp 28:29 Smultrongatan 1 och Vinstorp 33:3 på Björnbärsgatan 2.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Lomma
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lomma
Påbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lomma
Utvändig ändring av affär samt uppförande av skyltanordning.
Tillbyggnad av idrottshall i Lomma
Utökning av kampsportverksamhet.
Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad användning av stallar till lager, kontor med mera.
Ändring av lager i Lomma
Ändrad planlösning samt nya portar och ny brandvägg mellan verkstad och lager.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Uppförande av bodar och containrar, tidsbegränsat lov.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2017.
Rivning av transformatorstation i Lomma
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Lomma
Nybyggnad av telestation och teknikbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lomma
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Nybyggnad av enbostadshus.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning planeras under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: