Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Ombyggnad till fyrfältsväg delen Sätaröd-Vä
Avser ombyggnad till motorväg, 11,5 km.
Ny produktionsanläggning i Karpalund, Kristianstad
Ombyggnad av en tidigare livsmedelsfabrik till ett nytt kycklingslakteri samt nybyggnad av stallplatser för uppfödning av kycklingar i närområdet. Den total kostnaden uppgår till 500.000 kronor.
Nybyggnad av motorväg mellan Fjälkinge-Gualöv
Projektet avser ombyggnad av 2+1 väg till en 21,5 meter bred motorväg, väglängd 9 km. Ny trafikplats vid Bäckaskog.
Nybyggnad av skola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder mm Kristianstad
Detaljplanearbetet beräknas starta 2016. Avser nybyggnad av ca 150 lägenheter samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 40 radhuslägenheter och 40 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 123 bostadsrättslägenheter i 5 huskroppar i 3-5 våningar. Kommer att delas upp i 3 etapper.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åhus, Kritianstad
Projektet avser nybyggnad av lägenhetshotell med 40 lägenheter i 3 huskroppar i 3 våningsplan.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Ny-till och ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av bostäder i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av fyra fyravåningshus med totalt 96 hyreslägenheter. Husen är baserade på loftgångslösning med inglasade balkonger. Projektet omfattar även markarbeten för att skapa en attraktiv utemiljö, med bland annat synligt dagvatten och gröna ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser Loftgångshus i fyra våningar med inredd vind. Totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nybyggnad av särskilt boende/demensboende, 36 lägenheter samt expedition, tvättstuga, kök och samvarorum. Identiskt med vård- och omsorgsboendet i Åhus, projekt 930588. Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 60 lägenheter i två punkthus. Bostadsstorlek: 1-4:or och 5-6 våningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 60-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder och skola i Kristianstad
Avvaktar planarbete. Planer finns för nybyggnad av 2 åttavåningshus med totalt 56 lägenheter samt 1 skolbyggnad i 3 våningar. Kommer troligen byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Igångsättning eventuellt 2019-2020.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
Denna etapp omfattar 28 marklägenheter. På Täppet i Åhus ska BoKlok bygga totalt 56 st lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 22 radhus/kedjehus i bostadsrätt. Bostadsstorlek 126 kvm på två plan.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder norra Åsum, Kristianstad
Avser Start Living koncept med nybyggnad av tvåplansparhus om 20 bostäder. Bostäderna får samtliga en boarea på 107 m². Förråd, färdig trädgård, parkeringsplats och gemensamt miljöhus ingår i boendet.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Tollarp
Fastighetsbildning pågår. Nybyggnad planeras av 1 gatuhus 2 våningar+vind, 1 stadsvilla 4 våningar, totalt 20-25 lägenheter samt ombyggnad nedre våning tidigare affärslokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 22st marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av seniorvillor i Kristianstad
Söker tomt i Kristianstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Nybyggnad av enbostadshus i Balsby, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 18 villor. Igångsättning avhängigt föräljning av villatomter. Arbetena kommmer att ske löpande alltefter försäljning av bostäderna.
Nybyggnad av kraftledning Rinkaby-Kristianstad
Planer finns för ny 130 kV-ledning. Projektet överklagat till Regeringen.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av rondell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av stor rondell.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fbostäder i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus. Sabo Kombo
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus. 12 st lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Renovering av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 8
Avser fortsatt renovering av lägenheter i flerbostadshus vid Lyckans Höjd. Fasad, tak, värmesystem, ventilation & fönsterjobb.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor i anslutning till industribyggnad.
Ombyggnad av mag- tarmmottagningen i Kristianstad
Nya ytskikt, nya dörrar och nya undertak utförs. Centralsjukhuset Kristianstads huvudbyggnad, plan 11 (våning 2)
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Besiktning av bostäderna och projektering beräknas påbörjas under hösten 2017. Stambytet kan ev starta våren 2018.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Kristianstad
Fönsterrenovering. Antal lägenheter kan ej anges.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Avser nybyggnad av grupphus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nytt exploateringsområde i Vä, Kristianstad
Avser exploateringsområde på en yta om ca 2,6 ha inom Talldalsområdet i Vä. Planer finns för friliggande bostäder med tillhörande lokalgator, GC-vägar samt va-ledningar.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor och personalytor.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av lokaler i flerbostadshus till 3st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Ombyggnad av galleria i Kristianstad etapp 3
Planer finns för till-och ombyggnad av affärslokalen.
Underhållsarbeten på skola i Degeberga, Kristianstad, etapp 2
Projektet avser tak- och fasadrenovering på skola.
Nybyggnad av övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser övningsbyggnad för räddningstjänsten.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmanläggning vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Omfattar utbyte av Kallelsesignal- och Överfallslarmanläggning inom Akutmottagningen och Observationsenheten (OE) på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Fasad- och takrenovering på idrottshall i Kristianstad
Objektet avser Nosaby idrottshall, fasad- och takrenovering. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Åhus
Avser inre renovering samt yttre underhållsåtgärder.
Renovering av kulturhus i Kristianstad
Objektet avser Barbacka kulturhus underhållsarbeten, fasad- och takrenovering 2018.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Ombyggnad av kyrka i Kristianstad
Avser renovering av golv samt VA och värme i kyrka.
Tillbyggnad av markanläggning och bulleravgränsare i Kristianstad
Avser breddning och justering av översvämningsskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ansökan om förhandsbesked. Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - bef förskola till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Avser upprustning av kyrkans tak och fasad. Skall utföras 2018.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad,U6
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på skola.
Fjälkinge fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U7
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på fd kommunhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av samtliga källarfönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändigt underhåll av flerbostadshus - byte av fönster, målning av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av skola. Frökengårdskolan.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av befintlig sådan.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 4 parhus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av gatu- och parkbelysning, Kristianstad
Avser drift och underhåll av gatu- och parkbelysning av offentlig belysning inom område övrigt utom Kristianstad och Åhus inom Kristianstads kommun.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: