Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

Nybyggnad av bostäder i Klippan
Projektet avser nybyggnad rad- och parhus, flerbostadshus med komplementbyggnader/förråd/carport och markanläggningar. 58 lägenheter eller egna förslag av totalentreprenören. Gatuadress: Torggatan 39 och Linnégatan 4.

Om- och tillbyggnad av skola i Klippan
Projektet avser en sammanbyggd huskropp i 1-2 plan. Omfattar ca 5000 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad. Snyggatorpsskolan är en F-9 skola som uppfördes på 60-talet. En tredjedel av skolan ska nu totalrenoveras.

Ombyggnad till flerbostadshus i Klippan
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare Teliakontor till ca 15 lägenheter, där ca 6 stycken är LSS och resterande 8-9 är hyresrätter.

Spillvatten- & huvudledning mellan östra Ljungby-Klippan
Igångsättning är ej fastställd.

Renovering av friluftsbad i Klippan

VA- ombyggnad i Klippan
Avser ombyggnad av VA i anslutning till Läderfabriken.

Parker/grönområden/lekplatser och GC-vägar i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2020

Utbyggnad av va-nät i Stidsvig, Klippan
Utbyggnad av ledningsnätet för vatten och spillvatten för ca 15 fastigheter i nordöstra delen av Stidsvig. En mindre tryckstegringsstaton utförs också intill aktuellt utbyggnadsområde.

Belysning vid gc-väg Östra Ljungby, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Förnyelse gatubelysning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Förnyelse gatubelsyning.

Tillbyggnad av industrihus i Klippan
Tillbyggnad av byggnad samt ändrad användning.

Tillbyggnad av kontor i Klippan
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Utvändigt underhåll av kontor i Klippan
Mindre fasadändring (utrymningsdörr).

Rivning av affärshus i Klippan
Rivning av affärslokal och lager, f.d. optimera.

Nybyggnad av personallokal i Klippan
Nybyggnad av personalutrymme.

Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Klippan
Nybyggnad av vågbodsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Klippan
Rivning av bärande konstruktion.

Nybyggnad av förråd i Klippan
Rivning av vågramp samt nybyggnad av manskapsbod.

Nybyggnad av garage i Klippan
Nybyggnad av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus Pilagården 1:113,Bivacken 3.

Nybyggnad av parkeringsplats i Klippan
Anläggning av parkeringsplatser.

Utvändigt underhåll av affärshus i Klippan
Fasadändring av affärsbyggnad.

Nybyggnad av skola i Klippan
Uppställning av moduler för skolverksamhet.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Klippan
Ändrad användning av tillfälligt asylboende Sjöleden 1:5, Byggnad 23,Byggnad 8,Byggnad 16,Byggnad 424,Byggnad 427,Byggnad 426,Ljungbyhed 1:5,Byggnad 425,Byggnad 21,Byggnad 22.

Ombyggnad av åkeri i Klippan
Ändring av verksamhet till åkeri.

Upprustning av friskvårdsanläggningar i Klippan
Upprustning av friskvårdsanläggningar under åren 2017-2020.

Konvertering till bergvärme vid Söderåsens nationalpark
Objektet avser att byta ut befintlig pelletspanna mot bergvärme.

Attraktionshöjdande åtgärder på badhus i Ljungbyhed

Anordnande av lekplatser/skoltomter i Klippan
Planer finns för anordnande av lekplatser/skoltomter, upptaget ca 400.000 kr/år 2017-2020.

Handikappanpassning av badhuset i etapper, Klippan
Handikappanpassning av Badhuset i etapper. 0,4 mkr-2017, 0,4 mkr-2018. 0,3 mkr-2019.

Upprustning Åbyvallen, Klippan
Upprustning av Åbyvallen med ca 300.000 kr/år, 2017-2020.

Strövarstigar
Strövarstigar Bäljarne å, under åren 2017-2019.

Belysning Nybodamslingan, Ljungbyhed

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: