Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

Ombyggnad till flerbostadshus i Klippan
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare Teliakontor till ca 15 lägenheter, där ca 6 stycken är LSS och resterande 8-9 är hyresrätter.
Parker/grönområden/lekplatser och GC-vägar i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2020
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser anläggande av gator och valedningar.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Avser nybyggnad av personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Klippan
Mindre fasadändring (utrymningsdörr).
Förnyelse gatubelysning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Förnyelse gatubelsyning.
Nybyggnad av förråd i Klippan
Rivning av vågramp samt nybyggnad av manskapsbod.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Klippan
Ändrad användning av tillfälligt asylboende Sjöleden 1:5, Byggnad 23,Byggnad 8,Byggnad 16,Byggnad 424,Byggnad 427,Byggnad 426,Ljungbyhed 1:5,Byggnad 425,Byggnad 21,Byggnad 22.
Upprustning av friskvårdsanläggningar i Klippan
Upprustning av friskvårdsanläggningar under åren 2017-2020.
Handikappanpassning av badhuset i etapper, Klippan
Handikappanpassning av Badhuset i etapper. 0,4 mkr-2017, 0,4 mkr-2018. 0,3 mkr-2019.
Anordnande av lekplatser/skoltomter i Klippan
Planer finns för anordnande av lekplatser/skoltomter, upptaget ca 400.000 kr/år 2017-2020.
Upprustning Åbyvallen, Klippan
Upprustning av Åbyvallen med ca 300.000 kr/år, 2017-2020.
Strövarstigar
Strövarstigar Bäljarne å, under åren 2017-2019.
Tillbyggnad av industrihus i Klippan
Tillbyggnad av byggnad samt ändrad användning. Utförs via ramavtal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: