Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

Parker/grönområden/lekplatser och GC-vägar i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2020
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser anläggande av gator och valedningar.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Avser nybyggnad av personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byggnation och montering av säkerhetsluckor på avfallsanläggning i Klippan
Avser nytillverkning av tre säkerhetsluckor, installation av säkerhetsluckorna samt ombyggnad av befintlig komprimatorstation för anpassning till de nya luckorna. Byggnationen omfattar även montage av hydraulik för öppning och stängning av luckorna.
Förnyelse gatubelysning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Förnyelse gatubelsyning.
Upprustning av friskvårdsanläggningar i Klippan
Upprustning av friskvårdsanläggningar under åren 2017-2020.
Handikappanpassning av badhuset i etapper, Klippan
Handikappanpassning av Badhuset i etapper. 0,4 mkr-2017, 0,4 mkr-2018. 0,3 mkr-2019.
Anordnande av lekplatser/skoltomter i Klippan
Planer finns för anordnande av lekplatser/skoltomter, upptaget ca 400.000 kr/år 2017-2020.
Upprustning Åbyvallen, Klippan
Upprustning av Åbyvallen med ca 300.000 kr/år, 2017-2020.
Strövarstigar
Strövarstigar Bäljarne å, under åren 2017-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: