Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

Nybyggnad av skola i Klippan
Bofinkenskolan på Bofinken 1 ska rivas och ersättas av en ny skola i Östra Klippan. Omfattning och kostnad kan i dagsläget ej preciseras.
Nybyggnad av bostäder i Klippan
Ändring detaljplan för att möjliggöra nybyggnad av ett SaboKombo hus med ca 40 lägenheter i 8 plan.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 50 hektar. Detaljplanen är antagen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av transformatorstation i Färingtofta, Klippan
Avser ombyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F16 Färingtofta.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Nybyggnad av förskola och nattis med 8 avdelningar. Ännu ej bestämt var förskolan skall byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 8 marklägenheter, i 4 parhus.
Nybyggnad av marklägenheter och flerbostadhus i Klippan
Nybyggnad av parhus marklägenheter och carportar. Samt ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Projektet avser nybyggnad av en personalavdelning med matsal, gemensamhetsutrymmen, omklädningsrum och dusch.
Ombyggnad av gator i Klippan
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2019.
Broreparationer i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2019. Broreparationer.
Ombyggnad av skola i Klippan
Ombyggnad av skola, etapp 4 c-e.
Rivning av nätstation i Klippan
Rivning av nätstation (ll973).
Ombyggnad av hembygdsgård i Klippan
Nybyggnad av toalettbyggnad, grillhus, utrymningstrappor samt ändrad planlösning av össjö krog.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3143).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
nybyggnad av transformatorstation (n3187) Riseberga Svenstorp 11:3,12:1,13:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3188) Skäralid 1:5,1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation. n3143.
Nybyggnad av gäststuga i Klippan
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av kopplingsstation (kh648).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3333).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3337) Väsmanstorp 9:1,12:1,14:1.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3342).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation. n3372., Nybyggnad av nätstation. n3373. Annarp 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation. n3379.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstationer. Forestad 2:6,5:2,1:13,1:14,14:1,1:4.
Ombyggnad av markanläggning i Klippan
Anordnande av ytor för lagring av byggmoduler.
Nybyggnad av enbostadshus i Klippan
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Klippan
Fasadändring och ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Klippan
Installation av gasaggregat för uppvärmning av processluft och rökkanal.
Ombyggnad av studentlägenhet i Klippan
Ändrad användning till studentrum samt anläggning av parkeringsplats.
Rivning av skola i Klippan
Bofinkenskolan på Bofinken 1 som har moduler ska demonteras. Ersätts av en ny skola i Östra Klippan ID 1201847.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser hyresgästanpassning, handikapp hiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: