Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

Nybyggnad av bostäder i Klippan
Projektet avser nybyggnad rad- och parhus, flerbostadshus med komplementbyggnader/förråd/carport och markanläggningar. 58 lägenheter eller egna förslag av totalentreprenören. Gatuadress: Torggatan 39 och Linnégatan 4.

Om- och tillbyggnad av skola i Klippan
Projektet avser en sammanbyggd huskropp i 1-2 plan. Omfattar ca 5000 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad. Snyggatorpsskolan är en F-9 skola som uppfördes på 60-talet. En tredjedel av skolan ska nu totalrenoveras.

Ombyggnad till flerbostadshus i Klippan
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare Teliakontor till ca 15 lägenheter, där ca 6 stycken är LSS och resterande 8-9 är hyresrätter.

Spillvatten- & huvudledning mellan östra Ljungby-Klippan
Igångsättning är ej fastställd.

Renovering av friluftsbad i Klippan

VA- ombyggnad i Klippan
Avser ombyggnad av VA i anslutning till Läderfabriken.

Ombyggnad för spillvatten i Källna Klippan.
Igångsättning tidigast 2016. Avser ombyggnad för att leda bort spillvatten 1,5-2 km från området eller förbättring av befintligt reningsverk.

Utbyggnad av va-nät i Stidsvig, Klippan
Utbyggnad av ledningsnätet för vatten och spillvatten för ca 15 fastigheter i nordöstra delen av Stidsvig. En mindre tryckstegringsstaton utförs också intill aktuellt utbyggnadsområde.

Belysning vid gc-väg Östra Ljungby, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Klippan
Tillbyggnad av byggnad samt ändrad användning.

Tillbyggnad av kontor i Klippan
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Nybyggnad av mast i Klippan
Uppförande av kommunikationsmast.

Nybyggnad av skola i Klippan
Uppställning av moduler för skolverksamhet.

Utvändigt underhåll av affärshus i Klippan
Fasadändring av affärsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Klippan
Rivning av bärande konstruktion.

Nybyggnad av parkeringsplats i Klippan
Anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av garage i Klippan
Nybyggnad av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus Pilagården 1:113,Bivacken 3.

Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Klippan
Nybyggnad av vågbodsbyggnad.

Ombyggnad av åkeri i Klippan
Ändring av verksamhet till åkeri.

Konvertering till bergvärme vid Söderåsens nationalpark
Objektet avser att byta ut befintlig pelletspanna mot bergvärme.

Byte av takpannor, Vita huset
Avser rivning och återmontering av‏‏‬‏‎‬‎‏‎‪‬‏‎‎‪‬‪‬‎‪ tegelpannor, läkt och papp.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: