Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

Nybyggnad av bostäder i Klippan
Ändring detaljplan för att möjliggöra nybyggnad av ett SaboKombo hus med ca 40 lägenheter i 8 plan.
Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 50 hektar. Detaljplanen är antagen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av transformatorstation i Färingtofta, Klippan
Avser ombyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F16 Färingtofta.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Ännu ej bestämt var förskolan skall byggas.
Spillvatten- & huvudledning mellan östra Ljungby-Klippan
Igångsättning är ej fastställd.
Nytt exploateringsområde för industri, Östra Ljungby
Igångsättning tidigasdt 2021. Ca 32 hektar.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Projektet avser nybyggnad av en personalavdelning med matsal, gemensamhetsutrymmen, omklädningsrum och dusch.
Ombyggnad av gator i Klippan
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2019.
Anläggande av va-ledning i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för ca 33 fastigheter.
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser anläggande av gator och valedningar.
Broreparationer i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2019. Broreparationer.
Nybyggnad av personallokal i Klippan
Avser nybyggnad av personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byggnation och montering av säkerhetsluckor på avfallsanläggning i Klippan
Avser nytillverkning av tre säkerhetsluckor, installation av säkerhetsluckorna samt ombyggnad av befintlig komprimatorstation för anpassning till de nya luckorna. Byggnationen omfattar även montage av hydraulik för öppning och stängning av luckorna.
Rivning av skola i Klippan
Avser rivning, en del av brandskadad skola.
Ombyggnad av markanläggning i Klippan
Anordnande av ytor för lagring av byggmoduler.
Nybyggnad av lager i Klippan
Nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av hembygdsgård i Klippan
Nybyggnad av toalettbyggnad, grillhus, utrymningstrappor samt ändrad planlösning av össjö krog.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorkiosk och tillbyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation. n3190.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Klippan
Ändrad användning från hotell till elevboende.
Ombyggnad av förråd i Klippan
Ändrad användning till förvar för migrationsverket.
Ombyggnad av studentlägenhet i Klippan
Ändrad användning till studentrum samt anläggning av parkeringsplats.
Rivning av industrihus i Klippan
Rivning av industrilokal.
Ny vägskyddsanläggning samt rivning av vägskyddskur i Söndraby
Nybyggnad av vägskyddsanläggning, Rivning av vägskyddskur Söndraby 2:13, Klippan 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: