Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

Nybyggnad av skola i Klippan
Bofinkenskolan på Bofinken 1 ska rivas och ersättas av en ny skola i Östra Klippan.

Ombyggnad till flerbostadshus i Klippan
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare Teliakontor till ca 15 lägenheter, där ca 6 stycken är LSS och resterande 8-9 är hyresrätter.

Nybyggnad av förskola i Klippan
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Ännu ej bestämt var förskolan skall byggas.

Parker/grönområden/lekplatser och GC-vägar i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2020

Utvändigt underhåll av kontor i Klippan
Mindre fasadändring (utrymningsdörr).

Förnyelse gatubelysning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Förnyelse gatubelsyning.

Nybyggnad av personallokal i Klippan
Nybyggnad av personalutrymme.

Tillbyggnad av kontor i Klippan
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med moduler.

Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Klippan
Rivning av vågramp samt nybyggnad av manskapsbod.

Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus Pilagården 1:113,Bivacken 3.

Nybyggnad av parkeringsplats i Klippan
Anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av skola i Klippan
Uppställning av moduler för skolverksamhet.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Klippan
Ändrad användning av tillfälligt asylboende Sjöleden 1:5, Byggnad 23,Byggnad 8,Byggnad 16,Byggnad 424,Byggnad 427,Byggnad 426,Ljungbyhed 1:5,Byggnad 425,Byggnad 21,Byggnad 22.

Nybyggnad av skateanläggning i Klippan

Upprustning av friskvårdsanläggningar i Klippan
Upprustning av friskvårdsanläggningar under åren 2017-2020.

Attraktionshöjdande åtgärder på badhus i Ljungbyhed

Handikappanpassning av badhuset i etapper, Klippan
Handikappanpassning av Badhuset i etapper. 0,4 mkr-2017, 0,4 mkr-2018. 0,3 mkr-2019.

Anordnande av lekplatser/skoltomter i Klippan
Planer finns för anordnande av lekplatser/skoltomter, upptaget ca 400.000 kr/år 2017-2020.

Upprustning Åbyvallen, Klippan
Upprustning av Åbyvallen med ca 300.000 kr/år, 2017-2020.

Strövarstigar
Strövarstigar Bäljarne å, under åren 2017-2019.

Tillbyggnad av industrihus i Klippan
Tillbyggnad av byggnad samt ändrad användning. Utförs via ramavtal.

Belysning Nybodamslingan, Ljungbyhed

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: