Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp1
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter i ca 9 huskroppar.
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Nybyggnad av radhus i Hörby
Projektet omfattar uppförande av 30-tal radhus med 2-rums, 3-rums och 4-rums hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus Bosjökloster 3, Björksund 3,5.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Omgestaltning av park/torg m.m. i Hörby
Avser omgestaltning av Ernst Ahlgrensparken m.m. samt ny utomhusschen. I projektet ingår även att bygga om Parktorget som skall användas till parkering men också att utgöra större evenemang.
Ombyggnad av centralkök mm vid äldreboende i Hörby
Upphandlingen omfattar ombyggnad av ett centralkök beläget i hus C med tillhörande ytor till kontor. Samt utbyte av befintligt ventilationssystem i hus A-F (inkl hus C).
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Avser tillbyggnad av industri med rum för luftrum och produktionslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.
Tillbyggnad av naturrum i Hörby. Etapp 2
Tillbyggnad av naturrum(vinterträdgård) i Hörby och ett nytt café. Omfattning oklar. Kostnad okänd.
Nybyggnad av gc-väg, ombyggnad av korsning mm i Hörby
Objektet avser anläggande av gc-väg utmed Lybyvägen mellan Ekelidsvägen till Ystadsvägen och utförande av åtgärder för korsningen Lybyvägen/Ystadvägen. Dessutom ingår utbyte av befintlig belysning på sträckan samt VA-åtgärder.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Hörby
Avser yttre renovering av flerbostadshus: Oljning av Thermowood fjällpanel på fasad och plank samt utbyte av skadad sådan. Putsfasad skall tvättas, lagas och ommålas. Målning av underslag vid altaner och balkonger. Målning av undersida loftgångar. Slipning och oljning av ledstänger i trä. Montage av påkörningskydd för plank. Plåtar på förråd och garage behöver åtgärdas gällande takavrinningen. Skärmtak skall tvättas och ev. ändras gällande avrinning. Utebyte av skadade förråds- och entredörrar. Cirkulära fönster och fotplåtar vid altaner skall kontrolleras och åtgärdas. Återfyllning mot L-kantstöd. Tak ovan uteplatser är skadat och behöver åtgärdas.
Ombyggnad av vårdcentralen Hälsans Hus i Hörby
Del av byggnaden skall nu byggas om till lokaler för socialförvaltningen och på innergården skall det byggas en förbindelsegång. Delar av övrig byggnad skall också fräschas upp i samband med ombyggnationen.
Byte av ventilationssytem vid äldreboende i Hörby
Avser byte av två stycken luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Hörby
Avser om- och tillbyggnad av befintlig luftbehandlingsanläggning. Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem, inklusive alla tillhörande arbeten, dvs. även arbeten rörande rivning, bygg, vs, el, styr etc.
Installation av bassängduk i utomhusbassänger vid Hörby Sportcenter, Hörby kommun
Befintlig anläggning byggd år 2010 enligt konventionell metod bestående av bassängväggar och bassängbotten i vattentät betong. Väggar och botten utvändigt isolerade med 100 mm cellplast/ISO drän. Under bassängbotten finns ett kapillärbrytande skikt av makadam.
Ombyggnad av affärshus i Hörby
Ändrad användning.
Nybyggnad av gatukök i Hörby
Nybyggnad av gatukök
Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändrad användning samt fasadändring.
Nybyggnad av mur i Hörby
Nybyggnad av l-stöd samt borttagning av lastbrygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation Östra Almarkaröd 1:2,Boarp 1:4.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Hörby
Fasadändring installation av solcellsanläggning.
Renovering av yttertak, dränering mm vid HVB-hem i Hörby
Avser renovering av yttertak, dränering, återställning krypgrund och målningsarbete på Gullregnsgården i Hörby.
Ny belysningsanläggning vid idrottsplats, Hörby
För friidrottsanläggning samt A-plan.
Höjning av standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus
Höörs kommun avser att genomföra ett projekt för att höja standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus. Viktiga mål för projektet är en bättre arbetsmiljö. Funktionssäkrare och mer miljöanpassad drift av installationer för främst vattenrening, väsentligt lägre kostnader för energi, drift och underhåll. Uppskattad start.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: