Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- ny- och ombyggnad av idrottshall i Hörby
Omfattar rivning av Lågehall 2 och en ny hall kommer byggas på befintlig placering. Lågehall 1 kommer att renoveras i sin helhet. En ny byggnad med två våningars höjd ovan källare kommer sammanbinda Lågehall 1 och 2. Detta för att skapa en sammanhängande byggnad som medger stor flexibilitet samt gemensam entré för besökare som verksamheten. Den nya hallen byggs med fullstort planmått 20 x 40 m och tilltagen yta runt planen för att möjliggöra plats för sekretariat och avbytarbås. Detta gör det även möjligt att dela av hallen i 3 mindre vid behov samt teleskopläktare.
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Ombyggnad av Centrum i Hörby
Planer finns för ombyggnation av centrum för att göra Hörby till ett modernt stationssamhälle, anpassat till kollektivtrafiken.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser tillbyggnad av förskola samt anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.
Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp2
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i ca 4 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus Flex, 16 lägenheter fördelat på två huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus Bosjökloster 3, Björksund 3,5.
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Ombyggnad av bad till förskola i Hörby
Avser ombyggnad av den gamla badanläggningen på Georgshillskolan till två nya förskoleavdelningar. 15-20 barn/avdelning.
Nybyggnad av lager i Hörby
Marklov, markarbete beräknas påbörjas sommaren 2018. Avser nybyggnad av lagerverksamhet.
Beläggningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av industrihus i Hörby
Ändrad användning.
Nybyggnad av värmeverk i Hörby
Nybyggnad kraftstation Äspinge 33:1,18:15,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad nybyggnad transformatorstation n3278 månsköp norra.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad nätstation + rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation benarp by.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation n600544.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation Råset 2:4,2:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad arbetsbod.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation kraftstation.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad gammalstorp by. transformatorstation + rivningslov Gammalstorp 4:8.
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av servicebostad i Hörby
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av utomhusgym, Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2020.
Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: