Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Höör

Nybyggnad av bostäder, verkamhetslokaler, butiker i Höör

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör

Nybyggnad av seniorbostäder i Höör, etapp 3

Markområde för handel och lättindustri i Höör, et 1

Nybyggnad av bostäder i Höör

Nybyggnad av ev förskola i Höör

Nybyggnad av marklägenheter i Höör

Nybyggnad av radhus i Höör, etapp 2

Ombyggnad av ledningsnätet i Höör

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1

Ombyggnad av lokaler till lägenheter samt fasadrenovering i Höör

Tillbyggnad av industrihus i Höör

Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1

Renovering av skola i Höör

Nytt exploateringsområde för bostäder i Höör, etapp 2

Exploateringsarbeten för verksamhetsormåde i Höör

Beläggningsunderhåll i Höör

Förnyelse av gatubelysning i Höör

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B

Åtgärder av gång- och cykelväg i Höör

Åtgärder på kyrktorn i Höör

Ombyggnad av va-ledningar i Höör

Rivning av silos i Höör

Saneringsarbeten i Höör

Åtgärder av cykelparkeringar i Höör

Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör

Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: