Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Höör

Målningsarbeten vid Musikskolan i Höör
Avser målningsarbeten vid Musikskolan.
Ombyggnad av väg 23 mellan Ekeröd-Sandåkra
Ombyggnad till 2+1 väg med mitträcke, gång- och cykelport i norra Mellby med anslutande cykelnät.
Ny- och ombyggnad av skola i Sätofta Höör
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny- och ombyggnad av skolbyggnader vid Sätoftaskolan. Förslag finns på nybyggnad av kök, matsal, bibliotek, musiksal, ombyggnad av befintliga skollokaler m.m. I projektet ingår även markarbeten och nya parkeringsplatser. Förslagen kan komma att ändras.
Renovering och ev tillbyggnad av skola i Höör
Igångsättning och omfattning är ej fastställd. Planer finns gällande renovering av ev tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Sätofta, Höör
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Samarbete mellan Höörs Kommun och Höörs fastighets AB. Uppskattad byggstart.
Anläggande av överföringsledning i Höör
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av 10 km va-ledning.
Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.
Nybyggnad av villor för studentboende i Höör
Markarbetena påbörjas eventuellt slutet av 2017 och byggarbeta tidigast under våren 2018. Projektet avser nybyggnad 12 studentlägenheter. Konceptet kommer från Perstorp och innebär fyra etagelägenheter per hus. Planen är att tre stycken så kallade Perstorpshus ska byggas, ett på Kvarnbäck och två på Klevhill.
Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast under 4:e kv 2017. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.
Nybyggnad av enbostadshus i Höör
Nybyggnad av 12-13 villor, 1,5 plan, ca 160 kvm/hus. Byggstart är framflyttad till 2018.
Ombyggnad av ledningsnätet i Höör
Igångsättning tidigast 2018.
Färidgställande av mark inom bostadsområde i Höör
Projektet avser färdigställande och fin plantering av kvarvarande markytor i anslutning till bostadsområde. Området är beläget centralt i Höör strax sydost om järnvägsstationen och lilla torg. Området Åtorp samt Åtorpsparken angränsar mot norr. Adress Rundgatan 9 o 11.
VA-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning under 2018. Avser kommunalt vatten och avlopp.
Ny klinkerbeläggning i badhus i Höör
Projektet avseri huvudsak ny klinkerbeläggning inkl. anpassning av fall på samtliga golvytor ovan bassängkanten. I undervisnings-/rehab bassäng demonteras befintlig klinker inkl. tätskikt och ersätts med nytt. På övriga ytor monteras ny klinker ovanpå befintlig beläggning, rivning av befintlig klinker utförs i den omfattning som krävs för fullgott fall mot brunnar och bassänger samt nivellering mot bassängkanten
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Höör
Projektet avser att färdigställa gator inom ett bostadsområde. Man har använt sig av gamla ritningar.
Ny tryckavloppsledning i Höör
Avser ny tryckavloppsledning för 15 fastigheter.
Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Avser va-arbeten för 15 fastigheter.
Renovering av värmesystem och VVC i fastighet i Höör
Objektet avser renovering av värmesystem och VVC i kv Berggren 16 i Höör. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Höör
Projektet avser renovering av vägbro. Isolering av nya räcken, beläggningsarbeten m.m.
Tak- och fönsterbyte på flerbostadshus i Höör
Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning och återuppbyggnad av yttertak inkl. papp och läkt, utbyte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier och källardörrar.
Byte av fönster och dörrpartier på flerbostadshus i Höör
Projektet avser byte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier samt målning av balkonger och entréer.
Takarbeten på kyrka i Höör
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser tätning och omläggning långhusets tak på Gudmindstorps kyrka. I projektet ingår även omputsning av tornet på kyrkan.
Rivning av silos i Höör
Igångsättning under 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser rivning av silos som omfattar 4 st sammanbyggda torn i Västra Stationsområdet i Höör.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: