Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Höör

Målningsarbeten vid Musikskolan i Höör
Avser målningsarbeten vid Musikskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Höör
Nybyggnad av 12-13 villor, 1,5 plan, ca 160 kvm/hus. Byggstart är framflyttad till 2018.
Färidgställande av mark inom bostadsområde i Höör
Projektet avser färdigställande och fin plantering av kvarvarande markytor i anslutning till bostadsområde. Området är beläget centralt i Höör strax sydost om järnvägsstationen och lilla torg. Området Åtorp samt Åtorpsparken angränsar mot norr. Adress Rundgatan 9 o 11.
Nybyggnad av bostäder i Höör
Avser nybyggnation av bostadsområde i Höör. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Höör
Tillbyggnad av industribyggnad. Projektets omfattning kan för dagen ej anges. Ev byggstart under 2016.
Renovering av värmesystem i skola i Tjörnarp, Höör
Projektet avser renovering av värmesystemet med utbyte av radiatorventiler, termostater och stamventiler. I projektet ingår även omkoppling av rör på värmepumpinstallationen för att optimera driften.
Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1
Igångsättning preliminärt under maj 2016. Avser tillbyggnad av lagerhall i prefab kontruktion.
Nybyggnad av fibernät i Bosarp Hallaröd, Höörs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 500 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ny klinkerbeläggning i badhus i Höör
Projektet avseri huvudsak ny klinkerbeläggning inkl. anpassning av fall på samtliga golvytor ovan bassängkanten. I undervisnings-/rehab bassäng demonteras befintlig klinker inkl. tätskikt och ersätts med nytt. På övriga ytor monteras ny klinker ovanpå befintlig beläggning, rivning av befintlig klinker utförs i den omfattning som krävs för fullgott fall mot brunnar och bassänger samt nivellering mot bassängkanten
Renovering av värmesystem och VVC i fastighet i Höör
Objektet avser renovering av värmesystem och VVC i kv Berggren 16 i Höör.
Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser omputsning och kalkning av kyrktorn.
Tak- och fönsterbyte på flerbostadshus i Höör
Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning och återuppbyggnad av yttertak inkl. papp och läkt, utbyte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier och källardörrar.
Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser kalkning av kyrktorn vid Hurva kyrka.
Byte av fönster och dörrpartier på flerbostadshus i Höör
Projektet avser byte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier samt målning av balkonger och entréer.
Takarbeten på kyrka i Höör
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser tätning och omläggning långhusets tak på Gudmindstorps kyrka. I projektet ingår även omputsning av tornet på kyrkan.
Saneringsarbeten i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser sanering av markområde vid Västra stationsområdet i Höör.
Rivning av silos i Höör
Igångsättning under 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser rivning av silos som omfattar 4 st sammanbyggda torn i Västra Stationsområdet i Höör.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: