Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Höör

Nyb av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus som omfattar 100-150 lägenheter.

Nyb av flerbostadshus o ev kontor i Höör
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 100-150 lägenheter. I projektet kommer eventuellt kontor även att ingå.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus Flexi Åkarp, Höör
Avser rivning av gammal brandstation och nybyggnation av 2 bostadshus Sabo kombohus. Objektes läge: centrala Höör strax sydväst om Järnvägsstationen och lilla torg. Området Åkarp samt Åstorpsparken angränsar mot norr. Vs: entreprenör: Comfort Gruppen AB i Solna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Höör
Detaljplaneärende. Avser komplettering av befintlig bebyggelse med ny bostadsbebyggelse. Omfattning oklar.

Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Eexploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.

Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1
gångsättning tidigast 2018.. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Husleverantör Promo från Bosnien. Avser nybyggnad av bostadsrätter, 6 lägenheter, 60-75 kvm.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter samt fasadrenovering i Höör
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 4 lägenheter, LOA totalt ca 240 m².

Tillbyggnad av industrihus i Höör
Tillbyggnad av industribyggnad. Projektets omfattning kan för dagen ej anges. Ev byggstart under 2016.

Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1
Igångsättning preliminärt under maj 2016. Avser tillbyggnad av lagerhall i prefab kontruktion.

Nybyggnad av fibernät i Bosarp Hallaröd, Höörs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 500 st fastigheter.

Renovering av skola i Höör
Projektet ligger på is.

Beläggningsunderhåll i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Avser beläggningsunderhåll (asfalt) inom Höörs kommun.

Förnyelse av gatubelysning i Höör
Igångsättning tidigast 2017.

Åtgärder av gång- och cykelväg i Höör
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Man avvaktar beslut. Igångsättning preliminärt under februari 2017. Avser va-arbeten för 15 fastigheter.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser omputsning och kalkning av kyrktorn.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser kalkning av kyrktorn vid Hurva kyrka.

Takarbeten på kyrka i Höör
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser tätning och omläggning långhusets tak på Gudmindstorps kyrka. I projektet ingår även omputsning av tornet på kyrkan.

Saneringsarbeten i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser sanering av markområde vid Västra stationsområdet i Höör.

Rivning av silos i Höör
Igångsättning under 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser rivning av silos som omfattar 4 st sammanbyggda torn i Västra Stationsområdet i Höör.

Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun

Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Igångsättning tidigast 2017.

Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: