Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Höör

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsområde i Höör
Intresserade byggherrar/husleverantörer kan ta kontakt med Tommy Holding AB i Oxie, Igångsättning tidigast 2018.. Avser nybyggnad av ca 15 bostäder för radhus/villatomter. I projektet ingår även anläggande av vägar och va-ledningar.

Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Ombyggnad av lokaler till lägenheter samt fasadrenovering i Höör
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 4 lägenheter, LOA totalt ca 240 m².

Tillbyggnad av industrihus i Höör
Tillbyggnad av industribyggnad. Projektets omfattning kan för dagen ej anges. Ev byggstart under 2016.

Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1
Igångsättning preliminärt under maj 2016. Avser tillbyggnad av lagerhall i prefab kontruktion.

Nybyggnad av fibernät i Bosarp Hallaröd, Höörs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 500 st fastigheter.

Tak- och fönsterbyte på flerbostadshus i Höör
Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning och återuppbyggnad av yttertak inkl. papp och läkt, utbyte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier och källardörrar.

Ombyggnad av gata i Höör
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för ombyggnad av Storgatan, delen Parkgatan/gamla torg.

Renovering av värmesystem och VVC i fastighet i Höör
Objektet avser renovering av värmesystem och VVC i kv Berggren 16 i Höör.

Ny klinkerbeläggning i badhus i Höör
Projektet avseri huvudsak ny klinkerbeläggning inkl. anpassning av fall på samtliga golvytor ovan bassängkanten. I undervisnings-/rehab bassäng demonteras befintlig klinker inkl. tätskikt och ersätts med nytt. På övriga ytor monteras ny klinker ovanpå befintlig beläggning, rivning av befintlig klinker utförs i den omfattning som krävs för fullgott fall mot brunnar och bassänger samt nivellering mot bassängkanten

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Man avvaktar beslut. Igångsättning preliminärt under februari 2017. Avser va-arbeten för 15 fastigheter.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser omputsning och kalkning av kyrktorn.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser kalkning av kyrktorn vid Hurva kyrka.

Renovering av bro i Höör
Projektet avser renovering av vägbro.

Byte av fönster och dörrpartier på flerbostadshus i Höör
Projektet avser byte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier samt målning av balkonger och entréer.

Takarbeten på kyrka i Höör
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser tätning och omläggning långhusets tak på Gudmindstorps kyrka. I projektet ingår även omputsning av tornet på kyrkan.

Saneringsarbeten i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser sanering av markområde vid Västra stationsområdet i Höör.

Rivning av silos i Höör
Igångsättning under 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser rivning av silos som omfattar 4 st sammanbyggda torn i Västra Stationsområdet i Höör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: