Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Höör

Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus vid Ringsjön Höör
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av 19 st friliggande villor Tomtyta: ca 1000 m2/tomt.

Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.

Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Långeberga-Mörarp

Ombyggnad av lokaler till lägenheter samt fasadrenovering i Höör
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 4 lägenheter, LOA totalt ca 240 m².

Tillbyggnad av industrihus i Höör
Tillbyggnad av industribyggnad. Projektets omfattning kan för dagen ej anges. Ev byggstart under 2016.

Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1
Igångsättning preliminärt under maj 2016. Avser tillbyggnad av lagerhall i prefab kontruktion.

Nybyggnad av fibernät i Bosarp Hallaröd, Höörs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 500 st fastigheter.

Tak- och fönsterbyte på flerbostadshus i Höör
Entreprenaden omfattar i huvudsak rivning och återuppbyggnad av yttertak inkl. papp och läkt, utbyte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier och källardörrar.

Byte av fönster och dörrpartier på flerbostadshus i Höör
Projektet avser byte av fönster, fönsterdörrar, entrépartier samt målning av balkonger och entréer.

Renovering av värmesystem och VVC i fastighet i Höör
Objektet avser renovering av värmesystem och VVC i kv Berggren 16 i Höör.

Va-arbeten i bostadsområden i Höör, et 1 B
Man avvaktar beslut. Igångsättning preliminärt under februari 2017. Avser va-arbeten för 15 fastigheter.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser omputsning och kalkning av kyrktorn.

Åtgärder på kyrktorn i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser kalkning av kyrktorn vid Hurva kyrka.

Takarbeten på kyrka i Höör
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser tätning och omläggning långhusets tak på Gudmindstorps kyrka. I projektet ingår även omputsning av tornet på kyrkan.

Saneringsarbeten i Höör
Igångsättning tidigast våren 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser sanering av markområde vid Västra stationsområdet i Höör.

Rivning av silos i Höör
Igångsättning under 2017 under förutsättning att alla beslut tagits. Projektet avser rivning av silos som omfattar 4 st sammanbyggda torn i Västra Stationsområdet i Höör.

Ny klinkerbeläggning i badhus i Höör
Projektet avseri huvudsak ny klinkerbeläggning inkl. anpassning av fall på samtliga golvytor ovan bassängkanten. I undervisnings-/rehab bassäng demonteras befintlig klinker inkl. tätskikt och ersätts med nytt. På övriga ytor monteras ny klinker ovanpå befintlig beläggning, rivning av befintlig klinker utförs i den omfattning som krävs för fullgott fall mot brunnar och bassänger samt nivellering mot bassängkanten

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: