Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Helsingborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 219 st.

Nybyggnad av kongressanläggning/hiotell i Helsingborg

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och kontor i Helsingborg

Mediaförsörjning med Teknikbyggnad vid Helsingborgs lasarett

Nybyggnad av bostadäder i Helsingborg

Påbyggnad av affärshus med lägenheter i Höganäs

Nybyggnad av seniorbostäder, äldreboende mm i Helsingborg

Om- och tillbyggnad av tingsrätt i Helsingborg

Nybyggnad av hyresrätter i Helsingborg

Nybyggnad av kontor i Helsingborg

Nybyggnad av smältverk och magasin i Helsingborg

Nybyggnad av skola i Rydebäck Helsingborg

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund

Nybyggnad av vattentorn och vattenreservoarer i Helsingborg

Ombyggnad av kontor till bostäder i Helsingborg

Nybyggnad av bostäder i Rydebäck

Om- och tillbyggnad av bilförsäljningslokaler i Helsingborg

Om- och tillbyggnad av resecentrum med kontor i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Rydebäck, Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Påarp Helsingborg

Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg

Nybyggnad av radhus i Helsingborg

Nybyggnad av småhus på Gustavsborg, Helsingborg

Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg

Nybyggnad av biogasanläggning i Lydestad

Utbyggnad av balkonger m.m. i Helsingborg

Markiområde till försäljning för industri och logistikverksamheti Helsingborg

Nybyggnad av kontor i Väla

Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg

Nybyggnad av småhus i Helsingborg

Ombyggnad av bostäder i Helsingborg

Nybyggnad av radhus på Gustavslund, Helsingborg

Utfyllnader vid Oceanpiren i Helsingobrg

Nybyggnad av industrihus i Helsingborg

Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Gantofta, Helsingborg

Nybyggnad av logistikterminal och lager i Helsingborg

Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Ringstorp Helsingborg

Nybyggnad av radhus i Rydebäck

Tillbyggnad av lagerterminal i Helsingborg

Tillbyggnad av skola i Helsingborg

Nybyggnad av förskola i Helsingborg

Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg

Utökning av industriområde i Helsingborg

Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg

Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck

Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg

Anläggande av planskild korsning Ringstorpsvägen Helsingborg

Nyb av LSS-bostäder i Ödåkra, Helsingborg

Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg

Nybyggnad av bostadsmodul för nyanlända i Helsingborg

Ombyggnad av produktionslokal i Helsingborg

Pilotutveckling av befintliga flerbostadshus i Helsingborg

Ombyggnad av skola i Helsingborg

Om- och tillbyggnad av veterinärstation i Helsingborg

Nybyggand av bostadsmodul för nyanlända i Helsingborg

Nybyggnad av hantverkar- och lagerlokaler i Helsingborg

Nybyggnad av parhus vid Lussebäcken Råå i Helsingborg

Ombyggnad av gator m.m för Superbusskoncept i Helsingborg

Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg

Nybyggnad av bostäder i Kattarp

Markområde för handel till försäljning i Helsingborg

Nybyggnad av vindkraftverk i Hyllstorp

Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017

Öresund 132 kV gräv och kabelarbete

Ny hållplats vid lasarettet i Helsingborg,

Nytt ventilationssystem mm vid skola i Helsingborg, etapp 2

Ombyggnad av skola i Påarp i Helsingborg

Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg

Nytt exploateringsområde för mindre verksamheter i Ödåkra

Ny fördelningsstation i Helsingborg

Sluttäckning av Rökille deponi i Helsingborg

Stambyte i källare i flerbostadshus i Helsingborg

Styckerenovering av lägenheter i Helsingborg och Malmö

Ombyggnad av tillagningskök vid äldreboende i Helsingborg

Ombyggnad av torg i Helsingborg

Ombyggnad av gata och va-ledning i Helsingborg

Ombyggnad av hållplatser m.m. för superbusskoncept i Helsingborg

Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg

Sanering av va-ledningar i Helsingborg

Nybyggnad av kyrklig byggnad i Helsingborg

Ombyggnad till livsmedelsbutik i Helsingborg

Utvändig renovering av tak och fasader på kyrka i Helsingborg

Renovering av huvudvattenledningar i Helsingborg

Nybyggnad av torg i Helsingborg

Nybyggnad av lager i Helsingborg

Ombyggnad för hjärtmottagning i Helsingborg

Renovering av huvudvattenledningar i Elineberg, Helsingborg

Uppförande av laddstationer för eldrivna fordon i södra och mellersta Sverige

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg

Ventilations- och styrarbeten i kontor- och verkstad i Helsingborg

Ventilationsarbeten i förskola i Helsingborg

Renovering av fasader på flerbostadshus

Ombyggnad av butik i Helsingborg

Ombyggnad av parkeringshus i Helsingborg

Nybyggnad av gångbro vid Sofiero slottspark i Helsingborg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: