Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 marklägenheter. Det kommer vara tre olika storlekar i lägenheterna so, 70,85 & 95 kvm.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.
Markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Markentreprenaden omfattar schakt och terrassering, energi- och vattenförsörjning, kanalisation, underballast samt hårdgjorda ytor, miljövallar och plattformar. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21. Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 26 st marklägenheter.
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på Vittsjö skola
Avser rivning, ombyggnad och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av affärshus.
Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.
Entreprenad sektioneringsstation vid underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Entreprenad för sektioneringsstation: Station för sektionering av kontaktledning.
Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.
Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Avser nybyggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.
Ombyggnad av dagis till bostäder i Vinslöv
Planer finns på ombyggnad av fd dagis till bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av kall-lager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kall-lager.
Upprustning och utbyggnad av VA-nät i Hässleholm
Objektet består av om- och nybyggnad av VA-ledningar (ca 300 m) i Plutonvägen, fd P2, Hässleholm.
Utbyte av överfallslarmanläggning, Hässleholms sjukhus
Objektet omfattar Utbyte av Överfallslarmanläggning inom Psykiatri By 38 samt BUP By 33 Hässleholms sjukhus.
Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.
Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.
Ombyggnad av hotelldel i Hässleholm
Projektet avser ombyggnad/delning av befintlig lokal till en spa-avdelning och sovsalar.
Tillbyggnad av Vågexpedition
Avser tillbyggnad av befintlig kontors- och personalbyggnad med en ny expedition i anslutning till befintlig fordonsvåg. Idag finns en nisch i fasaden där expeditionen skall inrymmas. Avser en yta av ca 10 m² , samt utvändigt skall ett skärmtak byggas.
Tillbyggnad av lager i Hässleholm
Avser tillbyggnad av lager med 200 kvm, nybyggnad av växthustak på 180 kvm samt nybyggnad av skärmtak på 75 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av tak på kontors-/affärsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Hässleholm
Ombyggnad av restaurang och tillbyggnad av förråds- och lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning Bjärnum 206:11.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad och industribyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad, elgiganten, kallager.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Sökt bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus, parhus (inglasat uterum).
Utvändigt underhåll av klubbhus i Hässleholm
Bygglov för ändring av tak (hässleholms golfklubb).
Nybyggnad av växthus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) samt cykelparkering och skyltar.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Finja-mölleröd 2:1,Hässleholm 87:14,Hästveda 14:91.
Tillbyggnad av toalett i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad, toalett.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för byte av takmaterial samt plåtinklädnad av skorstenar (röd plåt).
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Skyrup 3:226,3:227.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Kvalificerad projektingenjör inom Investering Syd, Hässleholm
Projektingenjör för främst järnvägsprojekt med placering i Hässleholm.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Vittsjö
Avser renovering av yttertak på 6 marklägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Avser tillbyggnad av Citygross med ett 100 kvm stort plåtförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: