Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

Ny höghastighetsbana mellan Hässleholm-Lund
Ca 60 km dubbelspårig höghastighetsbana, 52 järnvägsbroar, 16 kulvertar och 3 sociodukter.
Nytt dubbelspår mellan Vinslöv-Önnestad
Nytt partiellt dubbelspår, totalt ca 8 km. Ombyggnad av plankorsningar samt nya parallellvägar.
Hastighetsanpassning på Skånebanan mellan Hässleholm-Helsingborg
Förlängt mötesspår och åtgärder för höjd hastighet. Förlängning av befintligt mötesspår vid Klippan österut mot Hyllstofta till ett partiellt dubbelspår på 2800 meter. Åtgärder på signalsystem, spårbyte och byte av växlar.
Markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Markentreprenaden omfattar schakt och terrassering, energi- och vattenförsörjning, kanalisation, underballast samt hårdgjorda ytor, miljövallar och plattformar. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21. Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen. Ej fastställd byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 marklägenheter. Det kommer vara tre olika storlekar i lägenheterna so, 70,85 & 95 kvm.
Nybyggnad av kontor på Norra Station, Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus i 3 plan ovan mark, vind samt källare.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola, som skall inrymma 6 avdelningar samt miljö/gårdshus.
Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på Vittsjö skola
Avser rivning, ombyggnad och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät i Farstorp
Avser nybyggnad av ett 100 km passivt fiberoptiskt bredbandsnät i norra delen av Hässleholms kommun. Inkoppling av ca 300 hushåll.
Om- och tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Uppförande av nya förskolelokaler i anslutning till den befintliga skolan.
Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.
Ombyggnad av dagis till bostäder i Vinslöv
Planer finns på ombyggnad av fd dagis till bostäder.
Ombyggnad av spa och hotell/motell i Tyringe
Projektet avser invändig rivning och ombyggnad av intilliggande byggnad för nytt spa samt förbindelsegång till hotellet.
Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av kall-lager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kall-lager.
Utbyte av överfallslarmanläggning, Hässleholms sjukhus
Objektet omfattar Utbyte av Överfallslarmanläggning inom Psykiatri By 38 samt BUP By 33 Hässleholms sjukhus.
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.
Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.
Va-anslutning av depå i Kärråkra, Helsingborg
Avser va-anslutning av depå Kärråkra samt vattenledning mellan Bågvägen och Norra Kringelvägen. Sammanlagt 1820 m va-ledningar. I anslutning till Norra Kringelvägen, utmed Vankivavägen.
Ombyggnad av hotelldel i Hässleholm
Projektet avser ombyggnad/delning av befintlig lokal till en spa-avdelning och sovsalar.
Tillbyggnad av Vågexpedition
Avser tillbyggnad av befintlig kontors- och personalbyggnad med en ny expedition i anslutning till befintlig fordonsvåg. Idag finns en nisch i fasaden där expeditionen skall inrymmas. Avser en yta av ca 10 m² , samt utvändigt skall ett skärmtak byggas.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad och industribyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad, elgiganten, kallager.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport samt skärmtak).
Tillbyggnad av toalett i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad, toalett.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Skyrup 3:226,3:227.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Plogen 3,Fältet 6.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Ansökan om för bygglov. Nybyggnad av industribyggnad samt rivning Bjärnum 206:11. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: