Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.

Anläggande av ett nytt mötesspår i Attarp, Hässleholm
Flytt av väg mm.

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 47 marklägenheter- hyresrätter. I projektet ingår även gemensamhetslokal, festlokal samt 2 st övernattningslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 marklägenheter. Det kommer vara tre olika storlekar i lägenheterna so, 70,85 & 95 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 30 lägenheter.

Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.

Ombyggnad av Hässleholms Centrum
Projektet omfattar ombyggnad till gågata för Första Avenyen, Stortorget, Norra Frykenholmsgatan och delar av Järnvägsgatan och ett övergripande gestaltningskoncept för omgivande gator. Ombyggnationen sker i etapper. Ingående arbeten för projektet är bl.a. rivning av befintliga ytskikt, kantsten, plantering etc. Nyanläggning av asfalt, kantsten natur -och betongstensytor. Nyplantering av träd i skelettjord samt växter i planteringslådor. Anläggning av konstruktioner till bänkar och utrustning. Montering och grundläggning av utrustning. Omläggning av va och fjärrvärme samt anläggning av ny trafiksignal för bussprioritering.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm

BEST-arbeten för underhållsdepå för Öresundstågen, Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr. BEST-entreprenad (Bana,El, Signal, Tele) omfattar Bana, el, fjärrstyrning och kontaktledning. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Markentreprenaden omfattar schakt och terrassering, energi- och vattenförsörjning, kanalisation, underballast samt hårdgjorda ytor, miljövallar och plattformar. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21. Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr.

Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.

Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Ny komprimatoranläggning i Hässleholm
HMAB har en yta avsedd yta där plattform ska göras för tre stycken komprimatorer. Dock ska två stycken contalnrar och komprimatorer installeras i detta projekt. En för papper och en för plast. Nuvarande höjd från kaj till mark är 1.85 m.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.

Om- och tillbyggnad av demensboende i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av demensboende.

Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Hässleholm

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.

Växelbyte i Mosselund

Spårväxelbyte i Hästveda

Ny växel på järnväg i Tyringe

Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Ny byggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.

Upprustning och utbyggnad av VA-nät i Hässleholm
Objektet består av om- och nybyggnad av VA-ledningar (ca 300 m) i Plutonvägen, fd P2, Hässleholm.

Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Uppförande av nya förskolelokaler i anslutning till den befintliga skolan.

Ombyggnad av hotelldel i Hässleholm
Projektet avser ombyggnad/delning av befintlig lokal till en spa-avdelning och sovsalar.

Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.

In- och utvändig renovering av affärshus i Hässleholm

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Vittsjö
Avser renovering av yttertak på 6 marklägenheter.

Invändig målning av Röke kyrka

Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.

Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av LVU hem.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad.

Tillbyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och tillbyggnad av lager och skärmtak.

Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av tak på kontors-/affärsbyggnad.

Tillbyggnad av skola i Hässleholm
Bygglov tillbyggnad skolbyggnad.

Ombyggnad av restaurang i Hässleholm
Ombyggnad av restaurang och tillbyggnad av förråds- och lagerlokaler.

Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus, parhus (inglasat uterum).

Utvändigt underhåll av klubbhus i Hässleholm
Bygglov för ändring av tak (hässleholms golfklubb).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för byte av takmaterial samt plåtinklädnad av skorstenar (röd plåt).

Nybyggnad av cistern i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av växthus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) samt cykelparkering och skyltar.

Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Finja-mölleröd 2:1,Hässleholm 87:14,Hästveda 14:91.

Nybyggnad av läktare i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av läktare (vittsjö idrottspark).

Kvalificerad projektingenjör inom Investering Syd, Hässleholm
Projektingenjör för främst järnvägsprojekt med placering i Hässleholm.

Installation av styr- reglersystem i Tyringe kyrka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: