Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.

Förlängning av mötesspår/mötesstation i Attarp
Flytt av väg mm. 400 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen.

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 47 marklägenheter- hyresrätter. I projektet ingår även gemensamhetslokal, festlokal samt 2 st övernattningslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 marklägenheter. Det kommer vara tre olika storlekar i lägenheterna so, 70,85 & 95 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.

Ombyggnad av Hässleholms Centrum
Projektet omfattar ombyggnad till gågata för Första Avenyen, Stortorget, Norra Frykenholmsgatan och delar av Järnvägsgatan och ett övergripande gestaltningskoncept för omgivande gator. Ombyggnationen sker i etapper. Ingående arbeten för projektet är bl.a. rivning av befintliga ytskikt, kantsten, plantering etc. Nyanläggning av asfalt, kantsten natur -och betongstensytor. Nyplantering av träd i skelettjord samt växter i planteringslådor. Anläggning av konstruktioner till bänkar och utrustning. Montering och grundläggning av utrustning. Omläggning av va och fjärrvärme samt anläggning av ny trafiksignal för bussprioritering.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.

Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 st parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 3 omfattar uppförande av 12 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.

Förberedande markarbeten underhållsdepå för Öresundstågen Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Förberedande entreprenad omfattar skogsavverkning, rivning, sanering och terrassering. Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21.

Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.

Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av av lagerhall.

Nybyggnad av fritidshem i Hässleholm
Ny byggnad för fritidshemsverksamhet inom skolans område.

Förlängning av sidotågväg i Hästveda

Upprustning och utbyggnad av VA-nät i Hässleholm
Objektet består av om- och nybyggnad av VA-ledningar (ca 300 m) i Plutonvägen, fd P2, Hässleholm.

Om- och tillbyggnad av fritidsavdelning i Röke skola
Uppförande av nya fritidslokaler i anslutning till den befintliga idrottshallen.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Uppförande av nya förskolelokaler i anslutning till den befintliga skolan.

Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.

In- och utvändig renovering av affärshus i Hässleholm

Invändig målning av Röke kyrka

Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning Bjärnum 206:11.

Nybyggnad av industrihus och lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.

Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av LVU hem.

Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av tak på kontors-/affärsbyggnad.

Tillbyggnad av skola i Hässleholm
Bygglov tillbyggnad skolbyggnad.

Tillbyggnad av lager i Hässleholm
Avser tillbyggnad av lager med 200 kvm, nybyggnad av växthustak på 180 kvm samt nybyggnad av skärmtak på 75 kvm.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/kontor samt skyltuppsättning.

Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad.

Ombyggnad av restaurang i Hässleholm
Ombyggnad av restaurang och tillbyggnad av förråds- och lagerlokaler.

Tillbyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus, parhus (inglasat uterum).

Utvändigt underhåll av klubbhus i Hässleholm
Bygglov för ändring av tak (hässleholms golfklubb).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för byte av takmaterial samt plåtinklädnad av skorstenar (röd plåt).

Nybyggnad av cistern i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av växthus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) samt cykelparkering och skyltar.

Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Finja-mölleröd 2:1,Hässleholm 87:14,Hästveda 14:91.

Nybyggnad av läktare i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av läktare (vittsjö idrottspark).

Tillbyggnad av toalett i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad, toalett.

Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Kvalificerad projektingenjör inom Investering Syd, Hässleholm
Projektingenjör för främst järnvägsprojekt med placering i Hässleholm.

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Vittsjö
Avser renovering av yttertak på 6 marklägenheter.

Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Avser tillbyggnad av Citygross med ett 100 kvm stort plåtförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: