Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

Nybyggnad av skola för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv
Avser nybyggnad av skola för gymnasie och vuxenutbildning, ca 8700 kvm. I byggnaden kommer det att innehålla undervisningsrum, arbetsrum, skolbibliotek, café, storsal samt tekniska utrymmen.

Om- och nybyggnad av lägenheter i Eslöv
Tanken är att bygga om polishuset, när polisen flyttat ut. Påbyggnad med tre våningsplan samt uppförande av två mindre sjuvåningshus. Ändring av gällande detaljplan krävs. Byggstart och kostnad ej fastställda.

Renovering av högstadieskola i Eslöv
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Omfattar ca 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus Berga Eslöv
Avser 1 hus 7-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter.

Ombyggnad av reningsverk i Eslöv

Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad 4 flerbostadshus i 2 våningar på fastigheten Blåbäret 1,Hjortronet 1,Lingonet 1,Vinbäret 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv med 5 våningar och 39 lägenheter. Målningsentreprenör är Billy Andersson i Eslöv.

Nybyggnad av hotell och kontor i Eslöv
Avvaktar politikerbeslut. Endast diskussioner.

Nybyggnad av hyresrätter i Eslöv
Omfattar nybyggnad av 45-50 stycken hyresrätter i Eslöv.

Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.

Rivning o. nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Planer finns för att riva det befintliga tvåvåningshuset på Storgatan 5 för att ersätta det med ett nybyggt flerfamiljshus på fyra plan.

Nytt verksamhetsområde i Eslöv

Ombyggnad av vägkorsning till cirkulationsplats i Eslöv
Avser ombyggnad av 4 vägs-korsning till cirkulationsplats.

Nybyggnad av exploateringsområde i Eslöv, etapp 2
Avser 20-30 st tomter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Avser totalrenovering av fasad (gårdsfasader) av flerbostadshus på fastigheten tofsvipan 1, lars otterstedts väg 2, eslöv. Fasadytan ligger på 2000kvm.

Exploateringsarbeten för bostäder i Stehag
Projektet ligger vilande. Avser exploateringsarbeten för ca 40 friliggande villor. Styckebyggnation.

Tillbyggnad av församlingshus i Eslöv
Omfattar en tillbyggnad för expedition och entré för handikappanpassat.

Markarbeten för bostäder i Eslöv
Avser markarbeten för 30 bostäder

Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Projektet är samarbete med Trafikverket.

Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.

Utbyggnad av laboratorium samt ombyggnad av ventilation vid vattenverk i Stehag, Eslöv
Objektet avser att bygga ut befintligt laboratorium samt förnya och bygga om delar av befintligt ventilationssystem vid Ringsjöverket.

Anläggande av konstgräs i Eslöv
Avser ombyggnad av befintlig fotbollsplan till konstgräsplan.

Nybyggnad av gång- och cykelväg m.m.i Eslöv/Kävlinge.
Avser anläggande av g/c-väg mellan Örftoga och Lilla Harrie. En sträcka på ca 2,5 km. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Skånetrafiken. I projektet kommer ev renovering av befintlig järnväsgsbro att ingå.

Ny tryckstegringsstation i Marieholm, Eslöv

Utvändigt underhåll av idrottshall i Eslöv
Avser fasadändring (byte av plåtdetaljer) av sporthall på fastigheten munken 2, sockenvägen 6, Eslöv.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av lager/ industribyggnad på fastigheten slogstorp 10:36, slogstorp 1036, löberöd.

Nybyggnad av gång- och cykelbana i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten laxen 1, bruksgatan 1, Eslöv.

Nybyggnad av va-ledning i Eslöv
Avser förnyelse av vattenledningar och återställande av gräsytor och markbeläggningar.

Nybyggnad av gc-väg i Eslöv

Renovering av kyrka i Eslöv
Avser åtgärder av nedrasat innertak.

Byggnation av serviceväg samt underhåll vid Krondammens utlopp, Eslöv
Objektet avser nybyggnation av serviceväg till befintligt utlopp samt att säkerställa befintligt utlopp så att underhåll och skötsel kan ske på säkert sätt.

Totalrenovering av Ellinge gallerstation i iEslöv
Projektet avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad av en stålhall.

Rivning av industrihus i Eslöv
Rivningslov för delvis rivning av industribyggnad (byggnad fyra) på fastigheten örnen 4, ystadvägen 3, eslöv.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Eslöv
Tillbyggnad av byggnad för avloppsrening.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Eslöv
Bygglov för friskvårdsanläggning på fastigheten kajan 2, per håkanssons väg 38, eslöv.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader (oisolerade plåthallar) på fastigheten skruvmejseln 9, åkerivägen 17, eslöv.

Nybyggnad av flygplansfabrik i Eslöv
Förhandsbesked för nybyggnad (flygplansfabrik) på fastigheten Eslöv 52:14, Flygfältsvägen, Eslöv. Troligen krävs detaljplan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för återuppbyggnad av tak efter brand av flerbostadshus på fastigheten hovdala 1 (hus l), rönnebergavägen 9, eslöv.

Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 3 eslöv.

Nybyggnad av plank i Eslöv
Bygglov för uppförande av plank, grind och acrylglas (till utesov) till flerbostadshus på fastigheten vapendragaren 1, rudolf jonassons väg 19, eslöv.

Utvändigt underhåll av skyddsrum i Eslöv
Bygglov för utvändig ändring (ny dörr till skyddsrum) av skola/förskola på fastigheten rödingen 1, bergavägen 8, eslöv.

Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Bygglov för utvändig ändring (utrymningstrappa) av skola på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra 10b, eslöv.

Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Bygglov för fasadändring (ny dörr i fasad) av skola på fastigheten visdomen 2, skolgatan18, eslöv.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (spiraltrappa för nödutgång) av flerbostadshus på fastigheten abborren 15, kvarngatan 10, eslöv.

Ombyggnad av gruppbostad i Eslöv
Ändrad användning (HVB-hem).

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ändrad användning och ändrad planlösning från hotell till bostad, tidsbegränsat lov 2017-07-01--2022-06-30.

Nybyggnad av barack i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-05-19) för bodar, containers och material på del av fastigheten eslöv 53:4, helgonavägen eslöv.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten rovan 8 ystadsvägen 9 Eslöv.

Tillbyggnad av tennishall i Eslöv
Förhandsbesked för tillbyggnad av tennishall på fastigheterna skatan 9 och skatan 3, ringsjövägen 2c och 2d, eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: