Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

Nybyggnad av skola för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv
Avser nybyggnad av skola för gymnasie och vuxenutbildning, ca 8700 kvm. I byggnaden kommer det att innehålla undervisningsrum, arbetsrum, skolbibliotek, café, storsal samt tekniska utrymmen.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Eslöv
Omfattar nybyggnad av två bostadshus med affärslokaler i bottenplan.

Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Omfattar ca 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.

Ombyggnad av reningsverk i Eslöv

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad 4 flerbostadshus i 2 våningar på fastigheten Blåbäret 1,Hjortronet 1,Lingonet 1,Vinbäret 1.

Nybyggnad av radhus i Marieholm, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus

Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.

Nybyggnad av exploateringsområde i Eslöv, etapp 2
Avser 20-30 st tomter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Avser totalrenovering av fasad (gårdsfasader) av flerbostadshus på fastigheten tofsvipan 1, lars otterstedts väg 2, eslöv. Fasadytan ligger på 2000kvm.

Ombyggnad av polisstation i Eslöv
Avser ändring av planlösning, ventilation och VA-anläggning av polis/kontorshus.

Tillbyggnad av församlingshus i Eslöv
Omfattar en tillbyggnad för expedition och entré för handikappanpassat.

Nybyggnad av gc-väg mellan Stockamöllan-Hasslebro
Projektet avser en anläggande av en gång- och cykelväg på en ca 2,5-2,8 km lång sträcka.

Markarbeten för bostäder i Eslöv
Avser markarbeten för 30 bostäder

Utbyggnad av laboratorium samt ombyggnad av ventilation vid vattenverk i Stehag, Eslöv
Objektet avser att bygga ut befintligt laboratorium samt förnya och bygga om delar av befintligt ventilationssystem vid Ringsjöverket.

Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.

Nybyggnad av gång- och cykelväg m.m.i Eslöv/Kävlinge.
Avser anläggande av g/c-väg mellan Örftoga och Lilla Harrie. En sträcka på ca 2,5 km. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, Kävlinge kommun och Skånetrafiken. I projektet kommer ev renovering av befintlig järnväsgsbro att ingå.

Ny tryckstegringsstation i Marieholm, Eslöv

Utvändigt underhåll av idrottshall i Eslöv
Avser fasadändring (byte av plåtdetaljer) av sporthall på fastigheten munken 2, sockenvägen 6, Eslöv.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.

Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad och ändrad planlösning av restaurang.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av lager/ industribyggnad på fastigheten slogstorp 10:36, slogstorp 1036, löberöd.

Nybyggnad av va-ledning i Eslöv
Avser förnyelse av vattenledningar och återställande av gräsytor och markbeläggningar.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten laxen 1, bruksgatan 1, Eslöv.

Nybyggnad av gc-väg i Eslöv

Fönsterbyte och fasadrenovering på flerbostadshus i Marieholm
Avser fasadrenovering och upprustning av två stycken flerbostadshus, Klaragatan 1 i Marieholm.

Totalrenovering av Ellinge gallerstation i Eslöv
Projektet avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning.

Ny badvattenrening till rehab-bassäng på Karlsrobadet i Eslöv
Befintlig Rehab-bassängs vattenrening skall till vissa delar ersättas med ny rening och automatisk spolning av sandfilter skall installeras.

Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad av en stålhall.

Installation av sprinkleranläggning
Omfattar installation och driftanläggning av boendesprinklersystem i den befintliga byggnaden Ölyckehemmet.

Ombyggnad av hotell i Eslöv
Bygglov för ändrad användning av kontor till hotell samt fasadändring (skyltar) på fastigheten domherren 3, verkstadsvägen 12, eslöv.

Nybyggnad av flygplansfabrik i Eslöv
Förhandsbesked för nybyggnad (flygplansfabrik) på fastigheten Eslöv 52:14, Flygfältsvägen, Eslöv. Troligen krävs detaljplan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takrenovering) samt anmälan för ändring av ventilation (s-vent till f-vent) av flerbostadshus i fastigheten stenhuggaren 10, västerlånggatan 21 a-b, eslöv Stenhuggaren 8,10.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Eslöv
Bygglov för friskvårdsanläggning på fastigheten kajan 2, per håkanssons väg 38, eslöv.

Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader (oisolerade plåthallar) på fastigheten skruvmejseln 9, åkerivägen 17, eslöv.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten sankt göran 12, västergatan 31, eslöv.

Tillbyggnad av skola i Eslöv

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för återuppbyggnad av tak efter brand av flerbostadshus på fastigheten hovdala 1 (hus l), rönnebergavägen 9, eslöv.

Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 3 eslöv.

Nybyggnad av toalett i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av toalett på fastigheten skarhult 13:36, skarhults gods, eslöv.

Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Bygglov för utvändig ändring (utrymningstrappa) av skola på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra 10b, eslöv.

Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Bygglov för fasadändring (ny dörr i fasad) av skola på fastigheten visdomen 2, skolgatan18, eslöv.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (spiraltrappa för nödutgång) av flerbostadshus på fastigheten abborren 15, kvarngatan 10, eslöv.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Eslöv
Avser utvändig ändring (byte av fasad) på sporthall/omklädningsrum på fastigheten skatan 3, verkstadsvägen 1, eslöv.

Tillbyggnad av markanläggning i Eslöv
Marklov för utökning av betplatta på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 1, eslöv.

Rivning av sophus i Eslöv
Rivningslov för miljöhus på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra, eslöv.

Rivning av förråd i Eslöv
Rivningslov för rivning av bodar på fastigheten eslöv 53:4 (ekevalla), odengatan 19, eslöv.

Nybyggnad av barack i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-05-19) för bodar, containers och material på del av fastigheten eslöv 53:4, helgonavägen eslöv.

Ombyggnad av gruppbostad i Eslöv
Ändrad användning (HVB-hem).

Nybyggnad av lager i Eslöv
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten rovan 8 ystadsvägen 9 Eslöv.

Tillbyggnad av tennishall i Eslöv
Förhandsbesked för tillbyggnad av tennishall på fastigheterna skatan 9 och skatan 3, ringsjövägen 2c och 2d, eslöv.

Utvändigt underhåll av skola i Eslöv
Avser fasadändring (byte av taktäckningsmaterial) på skola på fastigheten hurva 15:8, eslövsvägen 1, hurva.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: