Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter i Arlöv
Igångsättning planeras början av 2018. Avser nybyggnad av ca 275 lägenheter. Hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 kvarter som omfattar flerbostadshus med 93 lägenheter i 2 huskroppar i 3 1/2 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager). Markarbeten påbörjas under oktober 2107 och byggarbeten under april 2018.
Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus./parhus, 35 lägenheter.
Nybyggnad av radhus, parhus i Arlöv, et 2
Igångsättning tidigast under november 2017. Avser fortstatt nybyggnad av radhus och parhus, 25 lägenheter. Grundarbeten; platta på mark. Bostadsrättsförening kommer att bildas.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av radhus om omfattar 21 lägenheter i 5 radhuslängor i 1 plan. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 20-tal lägenheter i 2-3 plan med lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Uppskattad byggkostnad.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på ca 1,5 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av lagerlokaler i Burlöv
Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande tre lagerlokaler, yta: 750 m2.
Ändring till kontorslokaler samt hissinstallation i Arlöv, Burlöv
Projektet avser ändring från fd butikslokaler till kontor. Hyresgästanpassning. I projektet ingår även tillbyggnad av utvändig hiss. Arbetena avser främst ventilations- och elarbeten samt nya ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Arlöv, Burlöv
Projektet avsser ombyggnad av två (2) stycken lägenhetsförskolor till bostäder (två respektive tre lägenheter) samt ombyggnad av en dagcentral till bostäder (fyra lägenheter). Totalt omfattar entreprenaden nio lägenheter. Objektets läge: Kornvägen 57 -Tågarp 18:10 Rapsvägen 97 -Tågarp 18:16 Elisetorpsvägen 11 A-D - Arlöv 6:29
Ombyggnad av gata i Burlöv
Projekteringsarbetena påbörjas tidigast 2018.
Utbyggnad av väg i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Konsult utses via ramavtal tidigast 2018. Igångsättning styrs av skolbyggnation. Byggstart tidigast 2018 Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftinlig väg.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Nybyggnad av bro i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Igångsättning planeras under våren 2018. Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Markarbeten kring Åkarps station i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av kontor, hammarvägen 9, arlöv.
Utvändigt underhåll av sockerbruk i Burlöv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank, Byglov för plank Åkarp 8:151,8:26,1:76.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för slaggsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för 11 plank Arlöv 19:93,19:94,19:95,19:92,19:15,19:91,19:137,19:119,19:139,19:96,19:12.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Burlöv
Bygglov för vattenkiosk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Bygglov för garage, rivning av garage Åkarp 1:44,8:157.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Marklov för bullervall.
Rivning av enbostadshus i Burlöv
Rivning av enbostadshus.
Rivning av lager i Burlöv
Rivning av lagertält.
Rivning av enbostadshus i Burlöv
Rivningslov för bostadshus.
Rivning av kiosk i Burlöv
Rivningslov för kiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Sunnanå 12:16 - ansökan om bygglov.
Tillbyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för moduletablering för utökning av klassrum.
Nybyggnad av stängsel i Burlöv
Tillfälligt bygglov för inhängnad av område.
Åtgärder av vattenrening i badhus i Arlöv, Burlöv
Burlövsbadet är ett bad från 70-talet med 3 bassänger - lekbassäng, mellanbassäng och en 50 meters bassäng. Förändring gäller mellanbässäng och 50 meter bassäng vars vattenrening inte fungerar tillfredställande. Projektet avser att kapaciteten i stora bassängen ska anpassas till ca 115 personer per timme och kapaciteten i mellanbassängen ska anpassas till 36 personer per timme Uppskattad byggstart. Option gällande ny UV-lampa inkl. montering ovanför 50 meters bassängen ingår under projektnummer 1459186.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Bygglov för fasadändring samt byte av fönster.
Ombyggnad av butik i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Nytt bullerskydd i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ändring av lager till butik i Burlöv
Projektet avser ändrad användning av del av lagerlokal till butikslokal. Uppskattad byggstart.
Ny UV-lampa i badhus i Arlöv, Burlöv
Avser option från projektnummer 1459186. Avser ny UV-lampa inklusive montering ovanför 50 meters bassängen vid Burlövsbadet i Arlöv. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: