Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

Nybyggnad av bostäder i Ivöstrand, Bromölla
Projektet omfattar flerbostadshus blandade lägenhetsstorlekar. 52 lägenheter. . Lägenheterna kommer vara fördelade på 3 byggnader som är mellan 4-6 våningar höga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av ett 6 vånings flerbostadshus med 52 lägenheter. Ska vara klart vid årsskiftet 2017.
Nybyggnad av förskola på Ivöstrandsområdet i Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och plats för ca 100 barn. Avser 1 huskropp i 1 plan och eventuellt fläktrum på tak. Solceller på tak och fasad. Förskolan uppförs på Strandängens grusplan.
Nybyggnad av marklägenheter, Strandvik i Bromölla, etapp 3
Inga beslut är tagna. Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Renovering av simhall i Bromölla
Avser renovering av tätskikt i simbassäng samt utbyte avfuktningsaggregat.
Renovering och tillbyggnad av skola i Gualöv Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Tillbyggnad av kortidsboende i Bromölla
Tillbyggnad för korttidsvistelse samt utbyte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av gruppbostäder i Näsum, Bromölla
Avser 6 lägenheter i 3 huskroppar, samt en huskropp för daglig verksamhet. Till varje lägenhet ska finnas förråd och med möjlighet att ladda tekniska hjälpmedel. Parkeringsmöjlighet ska anordnas till ca 8-10 bilar.
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Avser nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Om- och tillbyggnad av Humlelyckans förskola, Näsum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 1 avdelning samt ombyggnad av förskola.
Fasad och takrenovering av Näsums kyrka
Arbeten på fasader och dörrar, portar, luckor, järn-och smidesdetaljer samt arbeten på tak, häng- och stuprännor, åskledare, renovering av fönster.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Tillbyggnad av lager och butik i Bromölla
Avser nybyggnad av en hall i prefab konstruktion, yta: 25 x 40 meter.
Utvändiga upprustningar på fastigheter i Näsum, Bromölla
Avser takbyten och fönsterbyten. Nya entrédörrar och förrådsdörrar. Målning av fasadskivor. Byte av plåtfasad till träpanel. Byte av balkongfronter och renovering av balkongplattor. Samtliga socklar ska lagas och målas.
Ågärder av sammanträdesrum m.m. i Bromölla
Avser åtgärder av sammanträdesrum i kommunhuset, utbyte tak, belysning, golv, klimatanläggning.
Nybyggnad av maskinhall i Bromölla
Avser nybyggnad av maskinhall.
Invändig renovering av Dalaskolan, Bromölla
Installation och behovsstyrning innertak, LED-belysning.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Bromölla
Tillbyggnad med inbyggnad av containergård/tak över varuintag.
Nybyggnad av plank i Bromölla
Uppsättning av plank.
Tillbyggnad av brandstation i Bromölla
Tillbyggnad av brandstation tidsbegränsat lov tom 2022-03-31.
Tillbyggnad av ställverk i Bromölla
Tillbyggnad av högspänningsställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av toalett i Bromölla
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Bromölla
Nybyggnad av trädgårdsförråd.
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivning av bef garage.
Byte av garageportar inom bostadsområden, Bromölla
Byte av portar till tre stycken varmgarage på Ågatan 21 i Bromölla och 13 portar till kallgarage på Fäladsvägen 2 i Bromölla. Vidare portar till två styccken varmgarage på Jungfruvägen 6 i Gualöv och 11 portar till kallgarage på Gamla Landsvägen 1 i Näsum. Uppskattad kostnad.
Byförnyelse Nymölla, Bromölla
Diverse gator och grönt.
Invändigt underhåll av Kyrkängens förskola, Bromölla
Konvertering behovsstyrning ventilation.
Ombyggnad av kapprum i Törnsångaren, Bromölla
Ombyggnad av kapprum i äldre avdelning.
Ombyggnad av restaurang i Bromölla
Avser ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: