Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

Nybyggnad av biogasanläggning i Nymölla
Planerat projekt. Väntar finansieringsbeslut. Anläggningen skall producera 100 GWh per år. Omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Ivöstrand, Bromölla
Projektet omfattar flerbostadshus blandade lägenhetsstorlekar. 52 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av ett 6 vånings flerbostadshus med 52 lägenheter. Ska vara klart vid årsskiftet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla

Nybyggnad av gruppbostäder i Näsum, Bromölla
Lokalerna skall delas in i 3-4 olika byggnader. Lägenheter ska finnas för 6 personer, ca 1 rum och kök. 4 av lägenheterna ska vara sammanbyggda med en gemensamhetsdel med tillhörande personalutrymme. Lokaler för daglig verksamhet dimensioneras för 6-10 brukare. Till varje lägenhet ska finnas förråd och med möjlighet att ladda tekniska hjälpmedel. Parkeringsmöjlighet ska anordnas till ca 8-10 bilar.

Anläggande av nya ledningar för vatten och avlopp i Axeltorp
Byggentreprenad avseende nyanläggning av ledningar för vatten och avlopp. Objektet omfattar nyanläggning av ca: 1,1 km vattenledning, 1,1 km tryckavloppsledning, framdragning av tryckavloppsserviser, omkoppling av gamla vattenserviser till nya vattenserviser, passage av vägtrumma, Byn Axeltorp ligger mellan Bromölla och Näsum.

Om- och tillbyggnad av Humlelyckans förskola, Näsum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 1 avdelning samt ombyggnad av förskola.

Fasad och takrenovering av Näsums kyrka
Arbeten på fasader och dörrar, portar, luckor, järn-och smidesdetaljer samt arbeten på tak, häng- och stuprännor, åskledare, renovering av fönster.

Utvändiga upprustningar på fastigheter i Näsum, Bromölla
Åtgärderna omfattar takbyten och fönsterbyten. Nya entrédörrar och förrådsdörrar. Målning av fasadskivor. Byte av plåtfasad till träpanel. Byte av balkongfronter och renovering av balkongplattor. Samtliga socklar ska lagas och målas. Åtgärderna ska utföras under första halvåret 2017. Uppskattad kostnad.

Anläggande av lekplatser i Bromölla
I budget är 800.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2020.

Nybyggnad av lager och kontor i Bromölla
Nybyggnad av lager och kontor för eget bruk.

Ombyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Ändrad användning av källarlokal till 2 st lägenheter samt fasadändring.

Ågärder av sammanträdesrum m.m. i Bromölla
Sammanträdesrum, utbyte tak, belysning, golv, klimatanläggning. År 2017 0,8 mkr och år 2019 1,250 mkr.

Byte av fönster vid skola i Bromölla
Direktupphandling kommer att utföras. Ca 500.000 kr/år.

Upprustning av badplatser i Bromölla
I budget är 500.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2019.

Ombyggnad av del av väg i Bromölla
Projektet omfattar ombyggnad av en del av Fågel Fenix väg som syftar till att låta busstrafiken ledas genom platsen samt skapa en trevlig miljö som knyter ihop omgivningarna i norr och söder med parkmiljö och ny belysning.

Ventilationsombyggnad vid brandstation i Bromölla
Avser utbyte av ventilationsaggregat.

Rullstolsgarage inom Bromölla kommun
Ca 250.000 kr/år.

Ombyggnad av skärmtak i Bromölla
Flytt av väderskydd med ny placering.

Upprustning av centrum, hållplats Nymölla, Bromölla

Rivning av reningsverk i Bromölla
Rivning av rensbyggnad och slambassänger på Näsums reningsverk.

Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Strandskyddsdispens för utökat verksamhetsområde. Förflyttning av befintligt staket.

Nybyggnad av skärmtak i Bromölla
Nybyggnad av väderskydd.

Ombyggnad av pumpstation i Bromölla
Ombyggnad av pumpstation.

Tillbyggnad av butik i Bromölla
Ny placering och utökad byggyta till butik/veterinärmottagning.

Anläggande av parkeringsplatser i Bromölla
I budget är 200.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2020.

Byförnyelse /gatumiljöer, Bromölla
Diverse gator och grönt. Upptaget i budget med 200.000 kr/år.

Utökning av båtplatser i Bromölla
Kommunen medfinansiär.

Utbyte av låssystem i skolor och idrottshallar, Bromölla
Under 2017 är 300.000 kr upptaget och under 2018 400.000 kr.

Byte av garageportar inom bostadsområden, Bromölla
Byte av portar till tre stycken varmgarage på Ågatan 21 i Bromölla och 13 portar till kallgarage på Fäladsvägen 2 i Bromölla. Vidare portar till två styccken varmgarage på Jungfruvägen 6 i Gualöv och 11 portar till kallgarage på Gamla Landsvägen 1 i Näsum. Uppskattad kostnad.

Byförnyelse Nymölla, Bromölla
Diverse gator och grönt.

Vård-och underhållsplanering av begravningsplatser, Bromölla

Uppsättning av staket i Valje Bromölla
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder vid fritidsgården Tunnan, Bromölla

Motionsslinga i Näsum

Tillbyggnad av idrottshall i Bromölla
Tillbyggnad av idrottshall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: