Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola på Ivöstrandsområdet i Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och plats för ca 100 barn. Avser 1 huskropp i 1 plan och eventuellt fläktrum på tak. Solceller på tak och fasad. Förskolan uppförs på Strandängens grusplan.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Avser nybyggnad av flerbostads med 30 lägenheter samt 2 lokaler i nedre plan.
Nybyggnad av f-skola i Gualöv, Bromölla
Avvaktar beslut. Avser nybyggnad av f-skola i anslutning till låg och mellanstadieskolan.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Avser nybyggnad av 8st marklägenheter.
Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Exploateringsarbeten för bostäder, Strandvik i Bromölla
Anläggande av gator, vatten och avlopp för bostadsområde.
Nybyggnad av gc-väg i Näsum
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.
Anläggande av GC-väg i Bromölla
Avser ny gång- och cykelväg längs Folketshusgatan, del mellan Tians väg och Storgatan. Entreprenaden innefattar kompletteringar plattytor, asfalt, avvattning, förberedelse för belysning m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av va-ledning i Bromölla
Strandskyddsdispens för utbyggnad av vatten och avlopp.
Rivning av grupphus i Bromölla
Avser rivning av 4 st. enbostadshus, "tjänstemannavillorna".
Nybyggnad av soprum i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av 2 st. soprum för avfallshantering.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förskola i Bromölla
Tidsbegränsat lov t.o.m. 2023-02-01 för tillbyggnad med förskolepaviljong på backsippans förskola.
Tillbyggnad av skola i Bromölla
Tidsbegränsat lov t.o.m. 2023-02-01 för tillbyggnad med skolpaviljong av edenryds skola.
Nybyggnad av förskola i Bromölla
Tidsbegränsat lov till och med 2022-11-10 för nybyggnad av förskolepaviljong.
Ombyggnad av gym i Bromölla
Bygglov för ändrad användning av lager till gym.
Nybyggnad av toalett i Bromölla
Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalett på tomsabo badplats.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad och lagerbyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Bromölla
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av personallokaler.
Ombyggnad av va-ledning i Bromölla
Avser 350m anläggning av ledningsnät för vatten och avlopp,
Byförnyelse Näsum, Bromölla
Diverse gator och grönt.
Anläggande av GC-väg i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av GC-väg. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: