Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

Nybyggnad av förskola på Ivöstrandsområdet i Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och plats för ca 100 barn. Avser 1 huskropp i 1 plan och eventuellt fläktrum på tak. Solceller på tak och fasad. Förskolan uppförs på Strandängens grusplan.
Nybyggnad av f-skola i Gualöv, Bromölla
Avvaktar beslut. Avser nybyggnad av f-skola i anslutning till låg och mellanstadieskolan.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Avser nybyggnad av flerbostads med 30 lägenheter samt 2 lokaler i nedre plan.
Nybyggnad av gruppbostäder i Näsum, Bromölla
Avser 6 lägenheter i 4 huskroppar, samt en huskropp för daglig verksamhet. Till varje lägenhet ska finnas förråd och med möjlighet att ladda tekniska hjälpmedel. Parkeringsmöjlighet ska anordnas till ca 8-10 bilar.
Renovering och tillbyggnad av skola i Gualöv Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Tillbyggnad av kortidsboende i Bromölla
Tillbyggnad för korttidsvistelse samt utbyte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av Hasselbackens förskola, Bromölla
Tillbyggnad av förskola samt ny ventilation.
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Avser nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder, Strandvik i Bromölla
Anläggande av gator, vatten och avlopp för bostadsområde.
Nybyggnad av gc-väg i Näsum
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av gym i Bromölla
Bygglov för ändrad användning av lager till gym.
Tillbyggnad av va-ledning i Bromölla
Strandskyddsdispens för utbyggnad av vatten och avlopp.
Nybyggnad av förskola i Bromölla
Tidsbegränsat lov till och med 2022-11-10 för nybyggnad av förskolepaviljong.
Nybyggnad av elverk i Bromölla
Utplacering och installation av reservkraftsaggregat intill radio- och telemast/teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Bromölla
Strandskyddsdispens för uppläggning av muddermassor för komplettering av befintlig uppläggningsplats för småbåtar och bryggor.
Ombyggnad av automatstation i Bromölla
Anmälan för installation av oljeavskiljare.
Rivning av grupphus i Bromölla
Avser rivning av 4 st. enbostadshus, "tjänstemannavillorna".
Nybyggnad av soprum i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av 2 st. soprum för avfallshantering.
Nybyggnad av kallager i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av vattenkiosk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bromölla
Bygglov för uppsättning av solceller på tak.
Ombyggnad av va-ledning i Bromölla
Avser 350m anläggning av ledningsnät för vatten och avlopp,
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bromölla
Avser utvändig ändring av fasad på flerbostadshus. 3st nya fönster och en ytterdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: