Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 42 bostäder i form av villor, marklägenheter samt flerbostadshus.

Ny biopark intill söderåsens biogasanläggning i Bjuv
Planerat projekt. Ej detaljplanerat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av fiber i Bjuv
Planer finns på fortsatt utbyggnad av fibernät inom Bjuvs kommun.

Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.

Ombyggnad av korsningar/nya cirkulationsplatser i Billesholm
Avser 3 korsningar.

Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bjuv
Avser fortsatt badrumsrenovering i ca 50 lägenheter. ( Totalt planeras stambyten och badrumsrenovering i 250 lägenheter i samtliga etapper.

Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt badrumsrenovering i ca 50 lägenheter. Totalt planeras stambyten och badrumsrenovering i 250 lägenheter i samtliga etapper.

Anläggande av gator för villor i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter.

Utbyte/sanering av va-ledningar i Bjuv
Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 240 m spill- och dagvattenledningar samt ca 440 m vattenledningar. Dessutom strumpinfodring av totalt ca 50 m spillvattenledning samt 60 m dagvattenledning.

Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattadbyggstart.

Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Offentlig toalett Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager och kontor.

Nybyggnad av telestation i Bjuv
Ansökan om bygglov för teknikbod för bredband Bjuvstorp 5:114,Bjuv 8:17.

Ombyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för flytt av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.

Byte av tak på flerbostadshus i Bjuv
Kommer eventuellt att utföras genom ramavtal.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Lekutrustning i parker i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Utbyte av ventilation i förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande offentliga lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplatsesMellersta vägen i Bjuvs kommun.

Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.

Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Åtgärder av trappa vid Folkets Hus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: