Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Igångsättning tidigast hösten 2017.. Avser nybyggnad av F-6 skola för 400 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.

Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 42 bostäder i form av villor, marklägenheter samt flerbostadshus.

Ny biopark intill söderåsens biogasanläggning i Bjuv
Planerat projekt. Ej detaljplanerat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av fiber i Bjuv
Planer finns på fortsatt utbyggnad av fibernät inom Bjuvs kommun.

Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan.

Anläggande av gator för villor i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter.

Utbyte/sanering av va-ledningar i Bjuv
Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 240 m spill- och dagvattenledningar samt ca 440 m vattenledningar. Dessutom strumpinfodring av totalt ca 50 m spillvattenledning samt 60 m dagvattenledning.

Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattadbyggstart.

Ombyggnad av 55 kV luftledning i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Offentlig toalett Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsbyggnad och produktionshall.

Nybyggnad av tunnel i Bjuv
Ansökan om bygglov för lagertunnel.

Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager och kontor.

Nybyggnad av radhus i Bjuv
Ansökan om bygglov för rivning samt återuppbyggnad av brandskadad radhuslänga.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för takbyte.

Nybyggnad av telestation i Bjuv
Ansökan om bygglov för teknikbod för bredband Bjuvstorp 5:114,Bjuv 8:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.

Utvändigt underhåll av gatukök i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring - måla om.

Ombyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för flytt av förrådsbyggnad.

Rivning av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för samtliga byggnader och byggnadsverk på fastigheten Orren 2,4,7,8.

Byte av tak på flerbostadshus i Bjuv
Kommer eventuellt att utföras genom ramavtal.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Lekutrustning i parker i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Utbyte av ventilation i förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.

Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande offentliga lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplatsesMellersta vägen i Bjuvs kommun.

Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.

Åtgärder av trappa vid Folkets Hus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: