Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

Nybyggnad av F-6 skola i Bjuv
Avser nybyggnad av F-6 skola för 470 elever som omfattar 1 huskropp med en yta på 4500-5000 m2. Entreprenadform: totalentreprenad genom partnering.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad v trygghetsboende med ca 30-35 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bjuv
Projektet avser nybyggnad av 42 bostäder i 2 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nybyggnad av 25 radhus -bostadsrätter.
Nybyggnad av gruppbostad i Bjuv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avserr nybyggnad av lss-boende och 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätte. Avser styckebyggnation. Avser styckebyggnation.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser ändrad användning av befintlig verksamhetsbyggnad till ca 7 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Ekeby
Avser om- och nybyggnad av ca 400 m va-ledningar.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattadbyggstart.
Byte av tak på flerbostadshus i Bjuv
Igångsättning under vecka 31 2017. Avser byte av betongpannor på flerbostadshus. Man har använt sig av gamla ritningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av 55 kV luftledning i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark. Uppskattad byggstart.
Rivning av fastigheter i Bjuv
Objektet består av rivning av en större fabriksbyggnad avsedd för produktion, verkstadslokaler, 2 separata kontorsdelar, garage, 1 bostad och 1 st oljecistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny serverbyggnad.
Nybyggnad av plank i Bjuv
Ansökan om bygglov för plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för uterum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov - parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov Elestorp 14:4,6:72.
Rivning av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Bjuv
Ansökan om rivningslov för ställverk samt bygglov för nytt ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för transformatorstation.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Bjuv
Avser fasadändring - inglasning av balkonger. Omfattning är ej fastställd.
Anläggande av vägar för radhus i Bjuv
Avser anläggande av två st vägar för ett bostadsområde med 12 st radhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: