Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av ett seniorboende med 34 2-4 rums bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i fyra våningar plus soutterainvåning. Byggstart planeras omkring årsskiftet 2016/2017.

Till- och ombyggnad av förskola och vårdboende Förslöv i Båstad
Utredning pågår angående sambolokaler för förskoleverksamhet och vårdboende. Beslut saknas.

Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planarbete pågår. Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.

Nybyggnad av bostäder i Båstad
Avser 10 villor alternativt 10 parhus.

Flytt av sport- och friidrottsanläggning i Båstad
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för flytt- av sport och friidrottsanläggning.

Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.

Nybyggnad av gc-väg mellan Förslöv-Fogdarp
Ca 2 km lång asfalterad gc-väg med belysning.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Båstad etapp 1-4
Avser tillbyggnad av produktionslokaler 1500-1600 kvm för styckning och vidareförädling.

Utvändigt renovering av flerbostadshus i Förslöv Båstad
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak.

Nybyggnad av radhus i Båstad

Nybyggnad av lager i Östra Karup Båstad
Inga beslut finns. Planer finns för nybyggnad av lager.

Ombyggnad av korsning i Östra Karup

Ombyggnad av länsväg 115 genom Båstad tätort

Ombyggnad av lägenhet i Båstad
Bygglov ändrad användning till bostad i flerbostadshus samt fasadändring och nybyggnad av balkonger.

Nybyggnad av personal- och verkstadsbyggnad i Båstad
Eventuell byggstart 2018.

Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2017. Avser ny avdelning vid Fiskarebyns- alternativt Klockarebyns förskola.

Energiåtgärder vid skola i Båstad
Ingår i kommunens EPC-projekt. Avser ombyggnad av värme- och ventilation.

Anläggande av cykelled väg 115 i Båstad
Byggs till stor del efter befintliga vägar.

Anläggande av lekplats, Förslöv

Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Rivningslov av gårdshus och bygglov för nybyggnad av gästhus.

Nybyggnad av växthus i Båstad
Nybyggnad av växthus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av enbostadshus, ny mur/staket samt höjning av mark.

Utvändigt underhåll av bygdegård i Båstad
Bygglov fasadändring plank samt utökning öppenarea under balkong.

Utvändigt underhåll av servering i Båstad
Bygglov fasadändring, skjutbart tak över uteservering, fiskhuset.

Utvändigt underhåll av lager i Båstad
Bygglov fasadändring, solceller.

Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Båstad
Bygglov för fasadändring på stationshuset, utrymningsdörr/brandtrappa.

Ombyggnad av lager i Båstad
Bygglov för flytt av tält.

Nybyggnad av belysningsmast i Båstad
Bygglov nybyggnad av belysningspunkter, örebäcksvallen.

Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus samt två carport/förråd Hemmeslöv 11:161,11:162.

Nybyggnad av växthus i Båstad
Bygglov nybyggnad av växthus.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad av klubbstuga med skärmtak m.m.

Tillbyggnad av servering i Båstad
Bygglov tillbyggnad av serveringslokal.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad båstads gif idrottsplats, större kök.

Åtgärder Dahlmanska Tomten, Båstad

Utbyte armaturer gatubelysning, Båstad
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing med ca 0,5 mkr/år, 2017-2021.

Ombyggnad alt nybyggnad av lekland i poolområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudgeten för åren 2017-2021.

Ny hängbro vid Öresjön i Båstad
Projektet avser en 25 m lång hängbro för gångtrafik, belägen över ett vattendrag.

Ombyggnad av park i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Ombyggnad av omklädningsrum i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudgeten för åren 2017-2021.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: