Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Hemmeslöv, Båstad
Del av etapp A. Avser flerbostadshus med 74 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i fyra våningar plus soutterainvåning.
Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Avser ny kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Ramavtal avseende bygg- och eltjänster, Båstad Kommun
Avser ramavtal för bygg- och eltjänster, Båstad Kommun.
Nybyggnad av gc-vägar längs Kattegattsleden på Bjärehalvön
Svenstadsvägen (väg 115) mellan Bjäragårdsvägen och Mantalsbacken, 1,1 km ny gång- och cykelväg. Sönnertorpsvägen (väg 105) mellan Bjäragårdsvägen och Påarpsvägen, cirka 60 meter ny gång- och cykelväg. Ängalagsvägen (väg 105/115) mellan Flymossavägen och Rotalyckevägen, cirka 700 meter ny gång- och cykelväg. Ängelholmsvägen (väg 1730) från Sinarpsvägen och cirka 70 meter österut, cirka 70 meter ny gång- och cykelväg. Byggs till stor del efter befintliga vägar.
Nybyggnad av gc-väg mellan Förslöv-Fogdarp
Cirka 2 km ny gång- och cykelväg på norra sidan längs väg 1723 med belysning.
Ny krafttransformator till station Grevie i Båstad
Avser en ny transformator i station Grevie. Upphandlingen avser tillverkning, FAT-prov, leverans, leveransprov och uppställning av en (1 st.) fabriksny transformator på befintligt fundament i station Grevie.
Nybyggnad av produktionslokal i Förslöv Båstad
Planer finns att utöka med ytterligare en produktionslokal.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.
Energieffektivisering vid förskolor i Förslöv och Grevie
Avser ombyggnad för två stycken objekt (förskolor): Ängsbyns förskola samt Backabyns förskola. Under ombyggnaden kommer verksamheterna vara pågående.
Ombyggnad av lägenhet i Båstad
Avser ombyggnad av en lokal till 2 st lägenheter, totalt 140 kvm samt nybyggnad av balkonger.
Utvändigt underhåll av affärshus i Båstad
Bygglov fasadändring på affärshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Båstad
Bygglov för ändrad användning till gruppboende samt plank.
Nybyggnad av produktionslokal i Båstad
Bygglov ny verksamhetsbyggnad med servicefunktioner, stora blå.
Nybyggnad av läktare i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd och läktare.
Nybyggnad av badanläggning i Båstad
Bygglov nybyggnad av poolhus och simbassäng/friluftsbad.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus efter rivning av befintliga byggnader.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av uterum/pergola efter rivning av växthus, fasadändring samt ny eldstad.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad förråd.
Ombyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov ombyggnad av fritidshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av telestation i Båstad
Bygglov tillbyggnad av befintlig teknikhus.
Tillbyggnad av toalett i Båstad
Bygglov tillbyggnad av wc till orangeriet.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad (förråd), trollbäcken.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Båstad
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Båstad
Bygglov nybyggnad av monopolemast, telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov nybyggnad av plank (glasvägg till paddelbanor) samt ekonomibyggnad med samlingslokal.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av kylanläggning i Båstad
Bygglov för kylcontainer på hotel riviera strand, periodiskt under 5 år tom 2021-08-31.
Utvändigt underhåll av industrihus i Båstad
Bygglov fasadändring av industribyggnad, montering av portar.
Installation av reservkraftverk Eskilstorps i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Ombyggnad parkområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Avser fasadändring av flerbostadshus, byte av bef takpannor på en takkupa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: