Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

Nybyggnad av bostäder i Heden Båstad
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av bostäder för ny stadsdel i Båstad.
Nybyggnad av bostäder i Tuvelyckan, Båstad
Avser nybyggnad av 21 st radhus . En första del av nya stadsdelen Tuvelyckan i Båstad finns på projekt ID 1026546
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3 -5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 3
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. 'Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3-5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i samtliga etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Avser ny kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.
Markområde för industri, service, handel, kontor mm i Båstad etapp 1
Markområde finns för nybyggnad industri, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel. Mark tilldelas intressenter. Interna gator ingår.
Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av gc-vägar längs Kattegattsleden på Bjärehalvön
Svenstadsvägen (väg 115) mellan Bjäragårdsvägen och Mantalsbacken, 1,1 km ny gång- och cykelväg. Sönnertorpsvägen (väg 105) mellan Bjäragårdsvägen och Påarpsvägen, cirka 60 meter ny gång- och cykelväg. Ängalagsvägen (väg 105/115) mellan Flymossavägen och Rotalyckevägen, cirka 700 meter ny gång- och cykelväg. Ängelholmsvägen (väg 1730) från Sinarpsvägen och cirka 70 meter österut, cirka 70 meter ny gång- och cykelväg. Byggs till stor del efter befintliga vägar.
Nybyggnad av bostäder i Båstad etapp 2
Omfattning ej fastställd.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 13 bostadsrätter.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Avser ny avdelning vid Klockarebyns förskola.
Ombyggnad av vattenledning i Båstad
Ny vattenledning i Hallandsvägen.
Nybyggnad av gc-väg mellan Förslöv-Fogdarp
Cirka 2 km ny gång- och cykelväg på norra sidan längs väg 1723 med belysning.
Nya va-ledningar i Båstad
Projektet avser omläggning av bef. vattenledningar i Hagagatan och Hagalundsgatan inklusive kommunal del av vattenserviser, omläggning av del av bef. dagvattenledning i Hagagatan samt nyanläggning av ny huvudledning från bef. högreservoar. Totalt omfattar entreprenaden ca 1125 m ny huvudledning V250 PE inkl. 28 st serviser, ca 190 m D450 PE och D500 BTG i Hagagatan samt ca 380 m V280 PE.
Energieffektivisering vid förskolor i Förslöv och Grevie
Avser ombyggnad för två stycken objekt (förskolor): Ängsbyns förskola samt Backabyns förskola. Under ombyggnaden kommer verksamheterna vara pågående.
Ny krafttransformator till station Grevie i Båstad
Avser en ny transformator i station Grevie. Upphandlingen avser tillverkning, FAT-prov, leverans, leveransprov och uppställning av en (1 st.) fabriksny transformator på befintligt fundament i station Grevie.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, efter rivning av befintlig byggnad.
Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Avser utbyggnad av kommunalt spillvatten till Vadebäck norr om Förslöv.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ny cirkulationsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Energieffektivisering vid centrallager i Båstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, värme och utbyte av el-armaturer på ett centrallager i Båstad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Styckebyggnation.
Ombyggnad av gata i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov ändrad användning till bostad, ombyggnad av personalutrymmen till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, nybyggnad av stödmur och pool, marklov för ändring av marknivåer.
Nybyggnad av galleri i Båstad
Bygglov nybyggnad av galleri och ombyggnad av befintlig byggnad. nybyggnaden förbinds med två passager till befintliga byggnader.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad till växthus.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov nybyggnad av murar.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad efter rivning, kungsrasten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov om/tillbyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad skärmtak samt cafékök.
Ombyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov ombyggnad av 3 enbostadshus Hjorten 11,17,21.
Ombyggnad av garage i Båstad
Bygglov ombyggnad av befintlig carport till garage.
Tillbyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov tillbyggnad av fritidshus, vindfång.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Båstad
Bygglov för parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av pensionat i Båstad
Bygglov för två nya utrymningsvägar och tillbyggnad av takkupa på pensionat hjorten.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av bodar efter rivning av 2 befintliga, stationsbyggnad för sjöräddningen.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Hjorten 18,19.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av fritidshus samt garage/förråd efter rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av läktare i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd och läktare.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av församlingshus i Båstad
Avser ändrad användning av lokal till servicebyggnad för vandrarhemsfunktion, samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Ansökan för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Båstad
Bygglov fasadändring av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Båstad
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Direktupphandling 2 st oisolerade förrådsbyggnader i Båstad
Avser leverans av 2 oisolerade förrådsbyggnader i trä.
Direktupphandling lekplatsbesiktning 2017, Båstad
Besiktning av lekplatsutrustning med tillhörande stötdämpande underlag. Besiktningen ska genomföras på grundval av senaste utgåvan av Svensk standard Europa norm SS-EN 1176-1177.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: