Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Heden Båstad
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av bostäder för ny stadsdel i Båstad.
Markområde för industri, service, handel, kontor mm i Båstad etapp 1
Markområde finns för nybyggnad industri, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel. Mark tilldelas intressenter. Interna gator ingår.
Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 13 bostadsrätter.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2019. Avser ny avdelning vid Klockarebyns förskola.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Förslöv Båstad
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak.
Nya va-ledningar i Båstad
Projektet avser omläggning av bef. vattenledningar i Hagagatan och Hagalundsgatan inklusive kommunal del av vattenserviser, omläggning av del av bef. dagvattenledning i Hagagatan samt nyanläggning av ny huvudledning från bef. högreservoar. Totalt omfattar entreprenaden ca 1125 m ny huvudledning V250 PE inkl. 28 st serviser, ca 190 m D450 PE och D500 BTG i Hagagatan samt ca 380 m V280 PE.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, efter rivning av befintlig byggnad.
Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Avser utbyggnad av kommunalt spillvatten till Vadebäck norr om Förslöv.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser ändrad användning till bostad, ombyggnad av personalutrymmen till lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Styckebyggnation.
Energieffektivisering vid centrallager i Båstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, värme och utbyte av el-armaturer på ett centrallager i Båstad.
Nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet i Båstad
Avser nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Båstad
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov nybyggnad av parhus Båstad 109:210,109:200.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av kontor i Båstad
Ombyggnad för tillgänglighetsanpassning och utrymning (lokaler för hemtjänstverksamhet).
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov nybyggnad av toalett/kiosk efter rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brännalt 1:13,Mäshult 1:5,Åvarp 1:1,Gunnaröd 1:20,Brödalt 5:1.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av vindskydd längs skåneleden i naturreservat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Båstad
Bygglov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med uterum.
Utvändigt underhåll av pensionat i Båstad
Bygglov för två nya utrymningsvägar och tillbyggnad av takkupa på pensionat hjorten.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov nybyggnad av 36 m högt fackverkstorn samt tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av fritidshus samt garage/förråd efter rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus efter rivning av befintligt.
Tillbyggnad av idrottsplats i Båstad
Bygglov tillbyggnad av sportcenter, drivangården.
Tillbyggnad av kiosk i Båstad
Bygglov tillbyggnad av tak med skjutpartier vid hamnkiosken i båstad hamn.
Nybyggnad av galleri i Båstad
Avser nybyggnad av galleri och ombyggnad av befintlig byggnad. Nybyggnaden förbinds med två passager till befintliga byggnader.
Direktupphandling lekplatsbesiktning 2017, Båstad
Besiktning av lekplatsutrustning med tillhörande stötdämpande underlag. Besiktningen ska genomföras på grundval av senaste utgåvan av Svensk standard Europa norm SS-EN 1176-1177.
Direktupphandling 2 st oisolerade förrådsbyggnader i Båstad
Avser leverans av 2 oisolerade förrådsbyggnader i trä.
Ombyggnad av lager i Båstad
Bygglov ombyggnad av lagerlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: