Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Hemmeslöv, Båstad
Del av etapp A. Avser flerbostadshus med 74 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i fyra våningar plus soutterainvåning.

Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Upphandlingen består kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.

Nybyggnad av golfbana i Båstad
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av bostäder i Båstad
Avser 10 villor alternativt 10 parhus.

Nybyggnad av radhus i Båstad

Ombyggnad av länsväg 115 genom Båstad tätort

Ramavtal avseende bygg- och eltjänster, Båstad Kommun

Ny krafttransformator till station Grevie i Båstad
Avser en ny transformator i station Grevie. Upphandlingen avser tillverkning, FAT-prov, leverans, leveransprov och uppställning av en (1 st.) fabriksny transformator på befintligt fundament i station Grevie.

Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Vatten + spillvatten.

Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.

Ombyggnad av lägenhet i Båstad
Avser ombyggnad av en lokal till 2 st lägenheter, totalt 140 kvm samt nybyggnad av balkonger.

Relining spillvatten Slammarpsvägen, Båstad

Utvändigt underhåll av kontor i Båstad
Bygglov för fasadändring samt nya skyltar, entré båstad.

Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.

Ombyggnad av kontor i Båstad
Bygglov ändrad användning från förråd till kontor.

Exploatering VA, Grevie skoltomt, Båstad

Nybyggnad av belysningsmast i Båstad
Bygglov nybyggnad av belysningspunkter, örebäcksvallen.

Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd/friggebod.

Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (torget) Hemmeslöv 5:14.

Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus samt två carport/förråd Hemmeslöv 11:161,11:162.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad av klubbstuga med skärmtak m.m.

Tillbyggnad av servering i Båstad
Bygglov tillbyggnad av serveringslokal.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad båstads gif idrottsplats, större kök.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av enbostadshus samt rivning av garage.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av enbostadshus, ny mur/staket samt höjning av mark.

Utvändigt underhåll av industrihus i Båstad
Bygglov fasadändring av industribyggnad, montering av portar.

Utvändigt underhåll av bygdegård i Båstad
Bygglov fasadändring plank samt utökning öppenarea under balkong.

Nybyggnad av busshållplats vid Vistorpsvägen i Förslöv

Ombyggnad alt nybyggnad av lekland i poolområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudgeten för åren 2017-2021.

Ny hängbro vid Öresjön i Båstad
Projektet avser en 25 m lång hängbro för gångtrafik, belägen över ett vattendrag.

Installation av reservkraftverk Eskilstorps i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.

Ombyggnad parkområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: