Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

Nybyggnad av villor och flerbostadshus samt förskola i Båstad
Etapp A omfattar bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget för friliggande småhus, kedjehus samt förskola.

Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp B: Denna etapp omfattar kvarteren fram till mellanvägen. Varierat utbud av bostäder, flerbostadshus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i fyra våningar plus soutterainvåning. Byggstart planeras omkring årsskiftet 2016/2017.

Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.

Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Upphandlingen består kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm.

Nybyggnad av F-6 skola i Båstad

Nybyggnad av förskola i Båstad

Till- och ombyggnad av förskola och vårdboende Förslöv i Båstad
Utredning pågår angående sambolokaler för förskoleverksamhet och vårdboende. Beslut saknas.

Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planarbete pågår. Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.

Ombyggnad av Västra Karups skola i Båstad

Nybyggnad av bostäder i Båstad
Avser 10 villor alternativt 10 parhus.

Flytt av sport- och friidrottsanläggning i Båstad
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för flytt- av sport och friidrottsanläggning.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Båstad etapp 1-4
Avser tillbyggnad av produktionslokaler 1500-1600 kvm för styckning och vidareförädling.

Nybyggnad av radhus i Båstad

Nybyggnad av lager i Östra Karup Båstad
Inga beslut finns. Planer finns för nybyggnad av lager.

Ombyggnad av lägenhet i Båstad
Bygglov ändrad användning till bostad i flerbostadshus samt fasadändring och nybyggnad av balkonger.

Ombyggnad av korsning i Östra Karup

Ramavtal avseende bygg- och eltjänster, Båstad Kommun

Nybyggnad av personal- och verkstadsbyggnad i Båstad
Eventuell byggstart 2018.

Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2017. Avser ny avdelning vid Fiskarebyns- alternativt Klockarebyns förskola.

Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Vatten + spillvatten.

Energiåtgärder vid skola i Båstad
Ingår i kommunens EPC-projekt. Avser ombyggnad av värme- och ventilation.

Anläggande av lekplats, Förslöv

Relining spillvatten Slammarpsvägen, Båstad

Exploatering VA, Grevie skoltomt, Båstad

Utvändigt underhåll av kontor i Båstad
Bygglov för fasadändring samt nya skyltar, entré båstad.

Ombyggnad av kontor i Båstad
Bygglov ändrad användning från förråd till kontor.

Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.

Nybyggnad av belysningsmast i Båstad
Bygglov nybyggnad av belysningspunkter, örebäcksvallen.

Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av förråd/friggebod.

Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (torget) Hemmeslöv 5:14.

Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus samt två carport/förråd Hemmeslöv 11:161,11:162.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad av klubbstuga med skärmtak m.m.

Tillbyggnad av servering i Båstad
Bygglov tillbyggnad av serveringslokal.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad båstads gif idrottsplats, större kök.

Ombyggnad av lager i Båstad
Bygglov för flytt av tält.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av enbostadshus samt rivning av garage.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av enbostadshus, ny mur/staket samt höjning av mark.

Utvändigt underhåll av bygdegård i Båstad
Bygglov fasadändring plank samt utökning öppenarea under balkong.

Utvändigt underhåll av servering i Båstad
Bygglov fasadändring, skjutbart tak över uteservering, fiskhuset.

Utvändigt underhåll av lager i Båstad
Bygglov fasadändring, solceller.

Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Rivningslov av gårdshus och bygglov för nybyggnad av gästhus.

Nybyggnad av växthus i Båstad
Nybyggnad av växthus.

Åtgärder Dahlmanska Tomten, Båstad

Nybyggnad av busshållplats vid Vistorpsvägen i Förslöv

Utbyte armaturer gatubelysning, Båstad
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing med ca 0,5 mkr/år, 2017-2021.

Ombyggnad alt nybyggnad av lekland i poolområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudgeten för åren 2017-2021.

Ny hängbro vid Öresjön i Båstad
Projektet avser en 25 m lång hängbro för gångtrafik, belägen över ett vattendrag.

Installation av reservkraftverk Eskilstorps i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.

Ombyggnad parkområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Ombyggnad av park i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Ombyggnad av omklädningsrum i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudgeten för åren 2017-2021.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: