Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

Nybyggnd av bostäder i Åstorp
Man avvaktar beslut gällande planprogram Planer finns för nybyggnad av 260 bostäder i blandad bebyggelse.

Renovering av skola i Haganäs
Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av Haganäs skolans F-6 skola samt nybyggnation av arrangemangshall.

Nybyggnad av radhus, enbostadshus och parhus i Nyvång
Avser 20 villor i 1 1/2 plan, 22 radhus samt 3 lägenheter. Detaljplanen är fastställd.

Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.

Exploteringsarbeten för bostäder i Åstorp
Planprogram. Avser exploateringsarbeten för blandad bebyggelse, ca 260 tomter. Byggstart osäker.

Nybyggnad av vindkraftverk i Åstorp
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 5 st vindkraftverk.

Nybyggnad av LSS-boende i Åstorp
Nybyggnad av LSS-boende med 13-14 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Kvidinge, Åstorp
Tomten på Söderåsvägen kan ge plants för 8 lägenheter.

Exploateringsarbeten för villaområde i Kvidinge Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget med 5 mkr/år för åren 2017 och 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 200 villatomter.

Sanering av deponi i Åstorp
Ungefärlig totalyta:  Saltvallar består av ca 2 800 kbm vall  Jordhögar som skall användas utgör 25 000 Kbm  Området utgör totalt ca 10 000 kvm  Mark som skall saneras utgör ca 4000 kvm och 1250 kbm

Nybyggnad av vattenledning mellan Åstorp-Hyllinge

Ombyggnad av lager i Åstorp
Avser ombyggnad av lager samt lastkaj.

Ombyggnad för 5 lägenheter i Hyllinge fritidsgård
Ombyggnad till 5 lägenheter.

Ombyggnad av restaurang i Åstorp
Avser butikslokal till restaurang.

Nybyggnad av radhus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åstorp
Ansökan - färgändring.

Nybyggnad av lager i Åstorp
Ansökan - lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av markanläggning i Åstorp
Ansökan - marklov, avser åstorp 112:48 o åstorp 112:46.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation, Korsning humplarpsvägen-tranarpsvägen.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av sophus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Ansökan - nätstation.

Utvändigt underhåll av kontor i Åstorp
Ansökan - byte av entrédörr.

Nybyggnad av telestation i Åstorp
Ansökan - fackverkstorn med teknikbod.

Utvändigt underhåll av skorsten i Åstorp
Fasadändring - plåta in skorstenen med svart plåt.

Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Nytt skärmtak vid befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Nybyggnad av enbostadshus samt carport med förråd - visningshus.

Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av vagnslider samt nybyggnad av tankhus och nätstaket.

Tillbyggnad av servering i Åstorp
Tillbyggnad med inglasad uteservering.

Ombyggnad av torg i Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: