Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

Ny järnväg för pågatågstrafik mellan Åstorp-Teckomatorp
Avser nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv, ny plattform på stationen i Teckomatorp och nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv.
Nybyggnad av skola i Haganäs
Projektet avser nybyggnad av Haganässkolans F-6 skola samt nybyggnation av arrangemangshall.
Nybyggnad av radhus, enbostadshus och parhus i Nyvång
Avser 20 villor i 1 1/2 plan, 22 radhus samt 3 lägenheter. Detaljplanen är fastställd.
Ombyggnad av järnväg mellan Åstorp-Hässleholm
160 km/h-entreprenad. BEST-Signal. 52 km lång sträcka.
Nybyggnad av LSS-boende i Åstorp
Nybyggnad av LSS-boende med 13-14 lägenheter. Sabo kombohus mini.
Nybyggnad av lägenheter i Kvidinge, Åstorp
Tomten på Söderåsvägen kan ge plats för 8 lägenheter.
Exploateringsarbeten för villaområde i Kvidinge Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget med 5 mkr/år för åren 2017 och 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 200 villatomter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Björnås Åstorp
Utredningsområde. Avser exploateringsarbeten för bostadsområde, villor eller radhus.
Ombyggnad för 5 lägenheter i Hyllinge fritidsgård
Avser ombyggnad till 5 lägenheter.
Ombyggnad av butik i Åstorp
Avser ombyggnad av butikslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åstorp
Ansökan om bygglov - putsning 28 st tegelgavlar.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ansökan - ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ansökan - ombyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad ramp, trappa och trädäck, fasadändring, ny utrymningsdörr.
Tillbyggnad av sophus i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad, miljöhus.
Tillbyggnad av affärshus i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad, ändring, skylt.
Nybyggnad av carport i Åstorp
Ansökan bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Ansökan bygglov nybyggnad en-/tvåbostadshus.
Nybyggnad av silo i Åstorp
Ansökan - bygglov, silos för plastgranulat.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Ansökan - bygglov.
Rivning av lager i Åstorp
Ansökan rivningslov industri-/lagerbyggnad.
Renovering av högreservoar i Åstorp
Rivning av/nya tätskikt mm. Uppskattad start och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: