Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 40 till 45 st lägenheter.
Nytt industriområde i Nyvång
Detaljplanearbete påbörjas tidigast 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kvidinge
Igångsättning tidigast 2017. 4-5 tomter kvar för avstyckning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åstorp
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 5 st vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Nybyggnad av hyresbostäder med 16 lägenheter, 1:or och 2:or. Sabo kombohus mini.
Anläggande av avloppsledningar i Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åstorp
Avser ombyggnad av fritidsgård-skola till 5 st hyresrätter.
Ev om- och tillbyggnad av kommunhuset i Åstorp
Finns planer på ev om- och tillbyggnad av kommunhus. Man tittar på olika förslag.
Ombyggnad för 5 lägenheter i Hyllinge fritidsgård
Avser ombyggnad till 5 lägenheter.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad - gruppboende enligt lss.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ansökan - ombyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Ansökan - ändrad användning.
Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Ansökan bygglov nybyggnad en-/tvåbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Åstorp
Ansökan bygglov offentlig toalett.
Rivning av lager i Åstorp
Ansökan rivningslov industri-/lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Åstorp
Ansökan - rivning av befintlig byggnad för att göra p-platser.
Tillbyggnad av sophus i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad, miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åstorp
Ansökan - bygglov byte av gångdörr.
Ombyggnad av lägenhet i Åstorp
Ansökan - bygglov, konvertering från lokal till hem.
Tillbyggnad av kallager, skärmtak i Åstorp
Ansökan - bygglov, tillbyggnad, nytt kallager och skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Åstorp
Ansökan - bygglov, tillbyggnad, tillfälliga skolmoduler.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Ansökan - bygglov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åstorp
Ansökan - kulörändring av balkonger.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åstorp
Ansökan - marklov, byggnation av bullervall.
Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, nätstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åstorp
Tillbyggnad av två lägenheter.
Renovering av högreservoar i Åstorp
Rivning av/nya tätskikt mm. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Åstorp
Avser ändrad användning lokal, invändig ändring.
Anbud- Offentlig toalett i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: