Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

Renovering av skola i Haganäs
Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av Haganäs skolans F-6 skola samt nybyggnation av arrangemangshall.
Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av järnväg mellan Åstorp-Hässleholm
160 km/h-entreprenad. BEST-Signal. 52 km lång sträcka.
Ombyggnad för 5 lägenheter i Hyllinge fritidsgård
Avser ombyggnad till 5 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Åstorp
Avser ombyggnad till 200 kvm butikslokaler. Tv-butik som ska bli småbutiker.
Renovering av högreservoar i Åstorp
Rivning av/nya tätskikt mm.
Tillbyggnad av affärshus i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad, ändring, skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åstorp
Ansökan om bygglov - putsning 28 st tegelgavlar.
Ombyggnad av butik i Åstorp
Avser ombyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av carport i Åstorp
Ansökan bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av silo i Åstorp
Ansökan - bygglov, silos för plastgranulat.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, transformatorstation Maglaby 45:1,21:5,43:1,Björket 1:42,8:12,Björket 1:28,41:1.
Utvändigt underhåll av restaurang i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad ramp, trappa och trädäck, fasadändring, ny utrymningsdörr.
Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av vagnslider samt nybyggnad av tankhus och nätstaket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: