Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Projektet omfattar nybyggnad av 62 lägenheter fördelat på 2 huskroppar i 8 våningar + vind. Lägenheternas yta 55-74 kvm.

Renovering av skola i Haganäs
Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av Haganäs skolans F-6 skola samt nybyggnation av arrangemangshall.

Ombyggnad av järnväg mellan Åstorp-Hässleholm
160 km/h-entreprenad. BEST-Signal. 52 km lång sträcka.

Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av LSS-boende i Åstorp
Nybyggnad av LSS-boende med 13-14 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Kvidinge, Åstorp
Tomten på Söderåsvägen kan ge plats för 8 lägenheter.

Ombyggnad för 5 lägenheter i Hyllinge fritidsgård
Avser ombyggnad till 5 lägenheter.

Ombyggnad av lager i Åstorp
Avser ombyggnad av lager samt lastkaj.

Ombyggnad av kontor i Åstorp
Avser ombyggnad till 200 kvm butikslokaler. Tv-butik som ska bli småbutiker.

Ombyggnad av restaurang i Åstorp
Avser butikslokal till restaurang.

Renovering av högreservoar i Åstorp
Rivning av/nya tätskikt mm.

Nybyggnad av radhus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åstorp
Ansökan - färgändring.

Nybyggnad av lager i Åstorp
Ansökan - lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av markanläggning i Åstorp
Ansökan - marklov, avser åstorp 112:48 o åstorp 112:46.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation, Korsning humplarpsvägen-tranarpsvägen.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - markstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av sophus i Åstorp
Ansökan - nybyggnad miljöhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, transformatorstation Maglaby 45:1,21:5,43:1,Björket 1:42,8:12,Björket 1:28,41:1.

Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Ansökan - nätstation.

Utvändigt underhåll av kontor i Åstorp
Ansökan - byte av entrédörr.

Nybyggnad av telestation i Åstorp
Ansökan - fackverkstorn med teknikbod.

Utvändigt underhåll av skorsten i Åstorp
Fasadändring - plåta in skorstenen med svart plåt.

Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av vagnslider samt nybyggnad av tankhus och nätstaket.

Tillbyggnad av servering i Åstorp
Tillbyggnad med inglasad uteservering.

Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Nytt skärmtak vid befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Nybyggnad av enbostadshus samt carport med förråd - visningshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: