Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 220-270 lägenheter i varierande fördelning, inom fastigheterna ska det finnas 2 separata gruppbostäder.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från klippanvägen till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.
Nybyggnad av blandad bebyggelse i Ängelholm
Markägare Sveaskog öppnar för översiktsplan. Förslag till bebyggelse presenterat. Avser över 1000 bostäder.
Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Planer finns för nybyggnad av parhus,.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 21 st enbostadshus, kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning ej fastställd.
Tillbyggnad av konferensanl i Skälderviken, Ängelholm
Planer finns på tillbyggnad för två våningar som innebär 20 dubbelrum, 2 sviter och 2st konferensrum.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344
Nybyggnad av kallbadhus i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser ombyggnation av 3 stycken flerbostadshus, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus. Omfattar stambyte kök och badrum, totalrenovering av kök och badrum och byte av elinstallationer. Upprustning och renovering av tvättstugor och garage. Uppfräschning av allmänna utrymmen och utemiljö samt uppförande av miljöhus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Ängelholm, etapp 1
Avser 80 villor i en första etapp. Fortsättning beroende på intresse.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp
Planer finns för ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintliga komplementbyggnader. Byggstart ej fastställd. Kostnad okänd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Utvändigt underhåll på flerbostadshus. Avser byte av balkongfronter och loftgångsfronter samt fönster.
Påbyggnad av ventilationsanläggning på flerbostadshus, Ängelholm
Avser påbyggnad av ventilationsanläggning på taket för flerbostadshus, samt ny takbeläggning.
Tillbyggnad av storkök i Ängelholm
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Avser inredning av vind som möjliggör utökning med 9 st nya lägenheter.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Reservkraft till pumpstation Havsbaden i Ängelholm
Avtalstiden är två år fr o m faktiskt leveransdatum.
Belysning och konstnärlig utsmyckning i gångtunnel, Ängelholm
Nybrons gångtunnel ska förses med konstnärlig utsmyckning som ska vara belyst och tunneln ska förses med undertak och belysning.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde. Renovering av blyfönster.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallager/förråd, tillbyggnad av lager och rivning av förråd och kontor.
Tillbyggnad av församlingshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för förändring av befintliga markhöjder.
Rivning av biljetthall i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av biljettkiosk.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - solpaneler.
Utvändigt underhåll av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av mur - nya portar.
Utvändigt underhåll av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av offentlig toalett.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, carport ändras till garage samt ny fasad.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - lager till kontor.
Tillbyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av lada för crossfit.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd för bodetablering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd parkeringsplats.
Ombyggnad av förskola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning - en lägenhet till förskoleverksamhet.
Nybyggnad av cistern i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av markförlagt k-cistern.
Nybyggnad av staket i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av staket.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus, tillbyggnad av flerbostadshus (fläktrum) samt utvändig ändring av garage.
Nybyggnad av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad - förråd.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om brandskyddet i byggnaden ändras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av carport i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med carport.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser ändrad användning i lokalen till restaurang.
Upphandling fälttjänster i Skåne och Blekinge
Avser fälttjänster samt lager- och logistiktjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt kommunikationsinfrastruktur.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning lager till gymverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - hus f23.
Tekniska konsulter - Projektledare, VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare år har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 500 000 SEK och för Örkelljunga ca 250 000 SEK, detta kan ses som en indikation på kommande volym. Detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år.
Konsultstöd- Hamnutredning i Ängelholm
Avser utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner
Ombyggnad av kyrka i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Upprustning av badplats med badramp i Ängelholm
Avser badramp i närheten av bef brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: