Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ydre

Rivning och nybyggnad av Hestraskolan i Ydre
Rivning och nybyggnad av Hestraskolan.

Om- och tillbyggnad av skola i Ydre

Exploateringsområde för industriområde i Österbymo

Utbyggnad av produktionslokal i Österbymo

Exploatering & nybyggnad av bostäder i Torpa
Projektet ligger på is. Kan komma på tal längre fram i tiden. Max 10 tomter för friliggande villor alternativt fritidshus som kommer att säljas till privatpersoner.

Renovering av kyrka i Svinhult
Avser renovering av tornet på Svinhult Kyrka.

Anpassning av entre och kök på äldreboende i Ydre
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2016. Uppskattad start och kostnad.

Renovering av kvarn i Ydre
Renovering av Råås Kvarn behövs då stenfoten delvis rastat vid en storm.

Nybyggnad av lager i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig hall l på fastigheten ukreda 1:91.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: