Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ydre

Rivning och nybyggnad av Hestraskolan i Ydre
Rivning och nybyggnad av Hestraskolan.
Nybyggnad av fastbränsleanläggning i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av fastbränsleanläggning.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Ydre kommun
6 km ledning. Befintlig luftledning isoleras för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 321920.
Renovering av kyrka i Svinhult
Avser renovering av tornet på Svinhult Kyrka.
Målning av tak på Svinhults kyrka
Målning av plåttak.
Nybyggnad av bredbandsnät inom Ydre kommun, Torpa Sunds ekonomiska förening
För att förbättra infrastrukturen på landsbygden kommer Torpa Sund Ekonomiska förening under perioden 2017-08-01 – 2018-12-31 att bygga fiberbaserad bredband till ca 254 hushåll inom Ydre kommuns landsbygd, ett någon km brett område längs väg 131 från Tranåsgränsen fram till Österbymo, se 12.1 områdeskarta. Samhällena Hestra och Asby undantagna. Entreprenaden omfattar förläggning av kanalisation för optofiber, förläggning av kopplingsbrunnar samt blåsning av optofiber i den förlagda kanalisationen. En del av optofiberkablar ska blåsas i befintlig kanalisation som tidigare samförlagts.
Nybyggnad av torkanläggning i Österbymo
Ansökan om uppförande av torkanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av växthus i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av växthus.
Putsreparation på Sund kyrka
Utvändig putsreparation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: