Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ydre

Rivning och nybyggnad av Hestraskolan i Ydre
Rivning och nybyggnad av Hestraskolan.

Ev. uppförande av vindkraftverk i Österbymo
Inga beslut fattade. Projektet omfattar 3 vindkraftverk, installerad effekt max 3 MW/verk, totalhöjd max 185 m. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Om- och tillbyggnad av skola i Ydre

Nybyggnad flerfamiljshus vid sjön Sommen
Ca 6-10 st lägenheter, ej fastställt om det blir hyres eller bostadsrätter.

Exploateringsområde för industriområde i Österbymo

Exploatering & nybyggnad av bostäder i Norra Vi
Planerat projekt. Detaljplanen är ej påbörjad. Tomterna säljs till privatpersoner. Uppskattad start.

Exploatering & nybyggnad av bostäder i Torpa
Projektet ligger på is. Kan komma på tal längre fram i tiden. Max 10 tomter för friliggande villor alternativt fritidshus som kommer att säljas till privatpersoner.

Renovering av kvarn i Ydre
Renovering av Råås Kvarn behövs då stenfoten delvis rastat vid en storm.

Anpassning av entre och kök på äldreboende i Ydre
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2016. Uppskattad start och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: