Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ydre

Rivning och nybyggnad av Hestraskolan i Ydre
Rivning och nybyggnad av Hestraskolan.
Exploatering & nybyggnad av bostäder i Torpa
Max 10 tomter för friliggande villor alternativt fritidshus som kommer att säljas till privatpersoner.
Sluttäckning av deponi i Ydre etapp 2
Avser återställning av Berghagsdeponin.
Sluttäckning av deponi i Ydre etapp 3
Avser återställning av Berghagsdeponin.
Sluttäckning av deponi i Ydre etapp 4
Avser återställning av Berghagsdeponin.
Renovering av kyrka i Svinhult
Avser renovering av tornet på Svinhult Kyrka.
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser i Ydre
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern.
Renovering av kvarn i Ydre
Renovering av Råås Kvarn behövs då stenfoten delvis rastat vid en storm.
Nybyggnad av bredbandsnät inom Ydre kommun, Torpa Sunds ekonomiska förening
För att förbättra infrastrukturen på landsbygden kommer Torpa Sund Ekonomiska förening under perioden 2017-08-01 – 2018-12-31 att bygga fiberbaserad bredband till ca 254 hushåll inom Ydre kommuns landsbygd, ett någon km brett område längs väg 131 från Tranåsgränsen fram till Österbymo, se 12.1 områdeskarta. Samhällena Hestra och Asby undantagna. Entreprenaden omfattar förläggning av kanalisation för optofiber, förläggning av kopplingsbrunnar samt blåsning av optofiber i den förlagda kanalisationen. En del av optofiberkablar ska blåsas i befintlig kanalisation som tidigare samförlagts.
Nybyggnad av fastbränsleanläggning i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av fastbränsleanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: