Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Valdemarsvik

Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Entreprenaden omfattar en nybyggnad med två avdelningar (ca 270 m2) innehållande fritidsverksamhet och förskoleklass. Lekbod på ca 20 m2.
Återuppbyggnad av djurstall mm i Valdemarsvik
Återuppbyggnad efter brand. Djurstall och loge.
Anpassningar till centrumområde i Gusum
Försköning av Gusum efter miljöprojektet, fd Bruksområdet med bla lekplats, boulebana, utomhusbad, sittplatser och gröna områden. Även upprustning av lada till ev bruksmuseum.
Ombyggnad av torg i Valdemarsvik
Ligger mellan Storgatan och Tjärhovsgatan.
Nybyggnad av gc-väg i Gusum
Sammarbetsprojekt mellan Valdemarsviks kommun och Trafikverket. Asfalterad gc-väg med räcke mot vägen.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.
Upprustning av gästhamnarna i Valdemarsvik
Upprustning av kajer, nya bryggor och Y-bommar.
Nybyggnad av samlingslokal i Valdemarsvik
nybyggnad av uppehållsrum.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av skola i Valdemarsvik
Nybyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Valdemarsvik
Fasadändring handel/industribyggnad.
Nybyggnad av automatstationer i Valdemarsvik
Nybyggnad av containermack.
Nybyggnad av mast i Valdemarsvik
Nybyggnad av torn och teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Valdemarsvik
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Valdemarsvik
Installation av solceller.
Anpassningar till centrumområde i Ringarum
Parkområde med sittplatser och planteringar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: