Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Valdemarsvik

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Valdemarsvik

Nybyggnad av vattenverk i Valdemarsvik

Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Entreprenaden omfattar en nybyggnad med två avdelningar (ca 270 m2) innehållande fritidsverksamhet och förskoleklass. Lekbod på ca 20 m2.

Ny omlastningsstation för hushållssopor i Valdemarsvik

Anpassningar till centrumområde i Gusum
Försköning av Gusum efter miljöprojektet, fd Bruksområdet med bla lekplats, boulebana, utomhusbad, sittplatser och gröna områden. Även upprustning av lada till ev bruksmuseum.

Ombyggnad av torg i Valdemarsvik
Ligger mellan Storgatan och Tjärhovsgatan.

Ombyggnad till vandrarhem i Valdemarsvik

Upprustning av gästhamnarna i Valdemarsvik
Upprustning av kajer, nya bryggor och Y-bommar.

Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt staket.

Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.

Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av materialfack som ersätter bef.

Nybyggnad av sophus i Valdemarsvik
Nybyggnad av miljöhus/sophus.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation och prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av toalett i Valdemarsvik
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av mast i Valdemarsvik
Nybyggnad av torn och teknikbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av tre transformatorstationer Åsvedal 3:2, Danebo 3:1, Hosum 5:6.

Nybyggnad av återvinningsstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av sophus i Valdemarsvik
Nyplacering kärlskåp.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Valdemarsvik
Fasadändring flerbostadshus kompletterande balkonger.

Utvändigt underhåll av affärshus i Valdemarsvik
Fasadändring handel/industribyggnad.

Tillbyggnad av idrottsplats i Valdemarsvik
Nybyggnad av avbytarbås.

Nybyggnad av garage i Valdemarsvik
Nybyggnad av garage som ersätter bef.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Valdemarsvik
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av fritidshus i Valdemarsvik
Tillbyggnad fritidshus.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Valdemarsvik
Uppförande av solceller på församlingshem.

Ombyggnad av affärshus i Valdemarsvik
Installation av solceller.

Ny läktare med förråd vid ishallen i Valdemarsvik

Anpassningar till centrumområde i Ringarum
Parkområde med sittplatser och planteringar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: