Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Valdemarsvik

Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.

Exploateringsområde för fritidshus, servicebyggnad mm i Gryt
30-50 st stugor.

Nybyggnad av Vindkraftverk i Valdemarsvik
4 st verk med en höjd på max 205 meter.

Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Renovering,ombyggnad av befintlig byggnad samt tillbyggnad av prefabricerad förskola med 4 avdelningar.

Nybyggnad av båthall i Gryt, etapp 1

Nybyggnad av båthall i Gryt, etapp 2

Ny- och tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Avser tillbyggnad av befintlig förskola samt nybyggnad innehållande förskoleklass och fritidshemsverksamhet inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö.

Ny omlastningsstation för hushållssopor i Valdemarsvik

Ombyggnad av torg i Valdemarsvik
Ligger mellan Storgatan och Tjärhovsgatan.

Anpassningar till centrumområde i Gusum
Försköning av Gusum efter miljöprojektet, fd Bruksområdet med bla lekplats, boulebana, utomhusbad, sittplatser och gröna områden. Även upprustning av lada till ev bruksmuseum.

Nybyggnad av gc-väg i Gusum
Sammarbetsprojekt mellan Valdemarsviks kommun och Trafikverket. Asfalterad gc-väg med räcke mot vägen.

Ombyggnad till vandrarhem i Valdemarsvik

Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lager/industribyggnad samt marklov.

Nybyggnad av fritidshus i Valdemarsvik
Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig bebyggelse kompletteras med 15-20 nya hus.

Utbyggnad av boende på Kättilö
Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Valdemarsvik
Uppförande av solceller på församlingshem.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av 3 st nätstationer.

Tillbyggnad av idrottsplats i Valdemarsvik
Nybyggnad av avbytarbås.

Nybyggnad av garage i Valdemarsvik
Nybyggnad av garage som ersätter bef.

Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av materialfack som ersätter bef.

Nybyggnad av sophus i Valdemarsvik
Nybyggnad av miljöhus/sophus.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation och prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av silo i Valdemarsvik
Nybyggnad av pelletssilo.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av toalett i Valdemarsvik
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av tre transformatorstationer Åsvedal 3:2, Danebo 3:1, Hosum 5:6.

Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av tälthall.

Nybyggnad av sophus i Valdemarsvik
Nyplacering kärlskåp.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Valdemarsvik
Fasadändring flerbostadshus kompletterande balkonger.

Ny svävarramp vid Fyrudden i Valdemarsvik
Projekt ur investeringsbudget 2015-2017. Planering pågår för att anlägga en ny svävarramp. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av affärshus i Valdemarsvik
Installation av solceller.

Förstärkningsarbeten med L-stöd vid gata i Valdemarsvik
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2016. Uppskattad start och kostnad.

Ny läktare med förråd vid ishallen i Valdemarsvik

Anpassningar till centrumområde i Ringarum
Parkområde med sittplatser och planteringar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: