Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Nybyggnad av förskola i Söderköping

Ny isbana och omklädningsrum i Söderköping

Upprustning av lekplatser i Söderköping
Avser upprustning av befintliga lekplatser belägna i kv Priorn centralt i Söderköping, samt lekplatsen i bostadsområdet Högsby.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Rivning av ett gammalt bageri. Sen nybyggnad av 4 lägenheter.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Sverkersholm, Söderköping
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Sverkersholm landsbygd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av brygga i Söderköping
Anmälan om ändring av 3 st befintliga bryggor till 2 st bryggor.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av återvinningsstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation.

Nybyggnad av staket i Söderköping
Ansökan om bygglov för staket.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Tillbyggnad av servering i Söderköping
Ansökan om säsongslov för uteservering, fr o m 2017-04-15 till 2017-09-30.

Ombyggnad av korsning i Söderköping
Ombyggnad av korsning för bättre passage av GC-bana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: