Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).
Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Ny isbana mm i Söderköping etapp 1
Etapp 1, detta innefattar området i sydvästradelen med multiarena/isrink samt två st. 5-mannaplaner, byggnad för kylanläggning, entrébyggnad, gångväg, snöupplag o dyl.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Gransjö, Söderköpings kommun
12 km ledning. Befintlig luftledning isoleras alternativt ersätts med jordkabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318321
Nybyggnad av gc-väg i Söderköping, etapp 2
Objektet avser breddning av befintlig trottoar till ny gc-väg utmed Östra Rydsvägen samt hastighetsäkrad passage.
Nybyggnad av gc-väg vid skola i Söderköping
Objektet avser ny gc-väg vid Ramunderskolan, mellan Margaretavägen och Ringvägen.
Ombyggnad av torg mm vid Kanalhamnen i Söderköping, etapp 3
Ombyggnad och upprustning av gångstråket, torgytan och lekplatsen framför Smultronstället i Kanalhamnen i Söderköping.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Passdal, Söderköpings kommun
8 km ledning. Befintlig luftledning isoleras för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318320
Ledningssanering i Söderköping
Förnyelse av dricksvatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. Arbetet kommer att genomföras på hela Höjdgatan, nerifrån Ringvägen och upp till Höjdgatan.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Strandskoning av Göta kanal i Söderköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Tegelbruket.
Ombyggnad av elektrisk ledning på Aspöja, Söderköpings kommun
2 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 322864
Nybyggnad av lekplats i Brunnsparken, Söderköping
I lekplanen föreslås en större temalekplats i Brunnsparken. Denna temalekplats bör få ett innehåll som gör att den blir ett populärt utflyktsmål för hela kommunen och för turister. Det tema som föreslås är anpassat för att väcka barnens intresse för stadens kulturhistoria. För att tillgodose flera åldersgruppers önskemål och behov och på så sätt skapa mer multifunktionella ytor som främjar möten mellan människor, bör en riklig variation av lekredskap, aktivitetsytor och avkopplingsytor integreras i den föreslagna temalekplatsen.
Tillbyggnad av församlingshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av reception i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från klubblokal/pannrum till reception och träningslokal.
Nybyggnad av offentlig toalett i Söderköping
Toalettbyggnad för placering på kanalparkering väst.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Nybyggnad av mur i Söderköping
Ansökan om marklov - ändring av marknivån/mur.
Ombyggnad av markanläggning i Söderköping
Ansökan om marklov för asfaltbana.
Rivning av barack i Söderköping
Ansökan om rivningslov för bod.
Nybyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förskolemoduler.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från befintlig lokal för bageri till två lägenheter.
Ombyggnad av frisersalong i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till frisörsalong.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av båthus i Söderköping
Anmälan om ombyggnad av båthus samt anläggande av ny brygga.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad Tyrislöt 1:66.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Söderköping
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av samlingslokal i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av gemensamhetslokal/bastu samt brygga.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation (rivning av befintlig).
Ombyggnad av båthus i Söderköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av båthus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderköping
Ansökan om bygglov för skidskyttevall och servicehus/förråd.
Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov för teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: