Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

Nybyggnad av bostäder i Mariehov, Söderköping
Ca 1000 bostäder. Kommer att ske i etapper.

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Uppskattad kostnad. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Exploatering för bostäder, förskola i Mariehov, Söderköping

Nybyggnad av F-6 skola i centrala Söderköping

Nytt område för handel och industri i Söderköping
Ca 60000 kvm stor yta. ca 5-10 tomter.

Nybyggnad av skola/förskola i mariehov, Söderköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
20-30 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eriksvik, Söderköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
16-24 lägenheter.

Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping

Om- och tillbyggnad av förskola i Söderköping
4 avdelningar. 600-700 m2 befintlig yta. 2 nya entréer på ca 100 m2 tillkommande yta.

Nybyggnad av bostäder i Söderköping

Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby
Byte av kallvatten, varmvatten- och VVC ledningar i golv under byggnad. Renoveringen skall ske med kvarboende hyresgäster.

På och tillbyggnad av kontor i Söderköping

Totalrenovering av skola i Söderköping

Nybyggnad av industrihus i Söderköping

Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Upprustning av lekplatser i Söderköping
Avser upprustning av befintliga lekplatser belägna i kv Priorn centralt i Söderköping, samt lekplatsen i bostadsområdet Högsby.

Exploateringsområde för bostäder i Ällerstad, Söderköping
Planen är att tillåta 9-11 st fastigheter.

Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.

Nybyggnad av lokalgata mm för småhustomter i Söderköping

Ombyggnad av torg mm vid Kanalhamnen i Söderköping, etapp 3

Renovering av Loddby bro Göta Kanal, Söderköping
Avser förstärkning av brofundament samt broklaff.

Ny mark för industri och verksamheter

Ombyggnad av korsning i Söderköping
Ombyggnad av korsning för bättre passage av GC-bana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: