Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Uppskattad kostnad. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av F-6 skola i centrala Söderköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Nybyggnad av enbostadshus på Norra Finnö

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping

Nybyggnad av lss boende i Alboga i Söderköping

Nybyggnad av LSS-boende i Söderköping

Nybyggnad av bostäder i Söderköping

Exploatering i Söderköping

Totalrenovering av skola i Söderköping

Ombyggnad och renovering av församlingshem i Söderköping

Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Ny isbana och omklädningsrum i Söderköping

Upprustning av lekplatser i Söderköping
Avser upprustning av befintliga lekplatser belägna i kv Priorn centralt i Söderköping, samt lekplatsen i bostadsområdet Högsby.

Nybyggnad av lokalgata mm för småhustomter i Söderköping

Ombyggnad av torg mm vid Kanalhamnen i Söderköping, etapp 3

Renovering av Loddby bro Göta Kanal, Söderköping
Avser förstärkning av brofundament samt broklaff.

Ombyggnad av korsning i Söderköping
Ombyggnad av korsning för bättre passage av GC-bana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: