Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

Nybyggnad av enbostadshus i Mogata, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, 864322.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 40 lägenheter.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Ombyggnad av väg 210 mellan Evertsholm-E22
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ca 2 km lång sträcka.
Ny isbana mm i Söderköping etapp 1
Etapp 1, detta innefattar området i sydvästradelen med multiarena/isrink samt två st. 5-mannaplaner, byggnad för kylanläggning, entrébyggnad, gångväg, snöupplag o dyl.
Ny Servicebyggnad, omklädningsrum mm i Söderköping etapp 2 och 3
Etapp 2 och 3: Servicebyggnad, läktare, 2 st 11 mannaplaner mm
Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby
Byte av kallvatten, varmvatten- och VVC ledningar i golv under byggnad. Renoveringen skall ske med kvarboende hyresgäster.
Exploateringsområde för bostäder i Ällerstad, Söderköping
Planen är att tillåta 9-11 st fastigheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Rivning av ett gammalt bageri. Sen nybyggnad av 4 lägenheter.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-väg i Söderköping, etapp 2
Objektet avser breddning av befintlig trottoar till ny gc-väg utmed Östra Rydsvägen samt hastighetsäkrad passage.
Nybyggnad av gc-väg vid skola i Söderköping
Objektet avser ny gc-väg vid Ramunderskolan, mellan Margaretavägen och Ringvägen.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Sverkersholm, Söderköping
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Sverkersholm landsbygd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Söderköping 2, Bråta Börrum
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Söderköping Bråta Börrum landsbygd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Ramsdal till Södra Finnö, Söderköping 2
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Söderköping Ramsdal till Södra Finnö landsbygd.
Strandskoning av Göta kanal i Söderköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Tegelbruket.
Nybyggnad av gc-väg i Söderköping
Ansökan om bygglov för anläggande av gc-väg.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal och ändring av marknivån.
Ombyggnad av reception i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från klubblokal/pannrum till reception och träningslokal.
Ombyggnad av utställningshall i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till utställning och försäljning.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av båthus i Söderköping
Anmälan om ombyggnad av båthus samt anläggande av ny brygga.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.
Tillbyggnad av servering i Söderköping
Ansökan om bygglov, uteservering.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation (rivning av befintlig).
Utvändigt underhåll av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för fasadändring (nytt tegeltak) på grindstuga.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad Tyrislöt 1:66.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: