Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).
Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.
Ny isbana och omklädningsrum i Söderköping etapp 1
Etapp 1, detta innefattar området i sydvästradelen med multiarena/isrink samt två st. 5-mannaplaner, byggnad för kylanläggning, entrébyggnad, gångväg, snöupplag o dyl.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Rivning av ett gammalt bageri. Sen nybyggnad av 4 lägenheter.
Nybyggnad av gc-väg i Söderköping, etapp 2
Objektet avser breddning av befintlig trottoar till ny gc-väg utmed Östra Rydsvägen samt hastighetsäkrad passage.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Sverkersholm, Söderköping
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Sverkersholm landsbygd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Söderköping 2, Bråta Börrum
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Söderköping Bråta Börrum landsbygd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Ramsdal till Södra Finnö, Söderköping 2
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Söderköping Ramsdal till Södra Finnö landsbygd.
Strandskoning av Göta kanal i Söderköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Tegelbruket.
Ombyggnad av prästgård i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal och ändring av marknivån.
Nybyggnad av återvinningsstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation.
Nybyggnad av staket i Söderköping
Ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.
Tillbyggnad av servering i Söderköping
Ansökan om säsongslov för uteservering, fr o m 2017-04-15 till 2017-09-30.
Ombyggnad av brygga i Söderköping
Anmälan om ändring av 3 st befintliga bryggor till 2 st bryggor.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av korsning i Söderköping
Ombyggnad av korsning för bättre passage av GC-bana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: